hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 33. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 30. siječnja 2007.

Goran Baranović vs Manda Turčinov Ježina

18.10.2012.

Zahtjev Gorana Baranovića za pokretanje postupka protiv Mande Turčinov Ježina zbog tekstova u Šibenskom listu  od 14. listopada „Šta me gledaš, dat ću ti moj k… „- na koji su objavili demanti, te u Slobodnoj Dalmaciji od 6. listopada „Bivši ravnatelj Kornata u obijesnom krivolovu“ – na koji je objavljen skraćeni demanti.

 

Zaključak: Nije prekršen Kodeks časti hrvatskih novinara i zahtjev se odbija kao neosnovan.

 

Obrazloženje: Novinarka Mande Turčinov Ježina argumentirano je, istinito i objektivno napisala tekst o podnošenju kaznene i prekršajnih prijava Uprave NP Kornati protiv gospodina Gorana Baranovića, bivšeg ravnatelja te ustanove kao i događajima koji su povod tim prijavama. U svome očitovanju na prijavu novinarka Turčinov Ježina i Vijeću časti je dokumentima dokazala istinitost svojih navoda u tekstu.

Povratak

AKTUALNO