hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Èlanak 617 Kaznenog zakonika, tvrdi rimska la Repubblica, odnosi se na zloporabu službe, a baš se to stavlja kao otegotna okolnost na dušu Manciniju, osumnjièenome da je zajedno s još jednim agentom vojne špijunaže prisluškivao razgovore koje je mobitelom vodio istraživaèki novinar toga rimskog dnevnika Giuseppe D'Avanzo. La Repubblica precizira da je rijeè o pozivima s novinareva telefona, dakle da nije netko drugi, pod istragom, zvao novinara.

Mancini je osumnjièen i da je s amerièkim agentima dogovarao otmicu kojom je CIA izvukla navodnog terorista i jamaènog ekstremista “Abu Omara“ iz mreže talijanskog pravosuða, da je priredio aerodrom u Ghediju kao mjesto za prebacivanje imama otetoga u veljaèi 2003. - ali je “Abu Omar“ ipak odvezen u amerièku bazu Aviano (kod Pordenonea u Furlaniji), ondje ispitivan i muèen, pa prebaèen u NATO-ovu bazu Ramstein u Njemaèkoj.

Vojni obavještajci su bez ovlaštenja snimali razgovore mobitelom novinara rimske Repubblice, Giuseppea D’Avanza

Koliko se može razabrati, Sismijevi dužnosnici su prisluškivali novinara da bi doznali dokle je dospio u istraživanju i tko mu daje informacije. Po talijanskim zakonima, bitno je gore ako prava graðana gazi državni dužnosnik, zadužen za zaštitu tih prava. Zatvaranje Mancinija je, dakle, bilo nužno da ne nastavi isto kazneno djelo i da utjeèe na svjedoke - pa su zato to zahtijevali zamjenici javnog tužioca, podupro tužilac, a prihvatio sudac za prethodne istrage.

Francesco Cossiga, doživotni senator, juèer  je obavijestio javnost da je Mancini zatvoren kao borac protiv terorizma, pa æe Osama bin Laden èestitati Talijanima. Cossiga je poznat po izvrsnim odnosima s tajnim službama, a kao predsjednik Republike sedam godina je bio i predsjednik Vrhovnoga sudbenog vijeæa. Profesor je ustavnog prava. Ukratko, struènjak.

Ako je la Repubblica iznijela toèan razlog Mancinijeva zatvaranja, onda je Cossigina reakcija bila izravno usmjerena na ometanje istrage, na zavaravanje javnosti i stvaranje panike, na klevetanje sudstva, te na bacanje klipova pod noge istraživaèkom novinarstvu. Cossigu štiti senatorski imunitet. U istom smjeru su se angažirali i oporbeni prvaci, bivši ministri, demokršæanin Carlo Giovanardi i legist Roberto Castelli.

Inoslav Bešker

... više ...


Mario Pušiæ i Danijel Tuškan, suvlasnici novinsko-izdavaèkog obrta Sedam d.o.o., prijavili su Ministarstvu kulture, a zatim i Uskoku, da je Marko Mariæ, èlan Vijeæa za elektronièke medije, od njih tražio mito. Novac, a rijeè je o 30 tisuæa kuna, Mariæu su, kako navode, trebali dati kako bi im s još trojicom èlanova Vijeæa "sredio" dodjelu radijske koncesije za podruèje Žumberka.

Priložili transkript
Kao dokaz svojih tvrdnji Pušiæ i Tuškan priložili su transkript razgovora od 14. lipnja 2006. godine, ovjeren kod javnog bilježnika. Tu je izjavu zaprimilo i Vijeæe za elektronièke medije, a predsjednik Denis Perièiæ kaže da se ona našla na dnevnom redu dviju ovotjednih sjednica Vijeæa. Tamo je Marko Mariæ rekao da su optužbe na njegov raèun lažne te da je protiv potpisnika izjave podnio privatnu kaznenu prijavu. Iako se spominjala Mariæeva ostavka, o njoj se nije raspravljalo jer je energièno opovrgnuo navode iz transkripta. Meðutim, Mariæ nam je potvrdio da æe danas svoj mandat staviti u mirovanje, do okonèanja postupka. A u ovjerenoj izjavi, koju ima i Veèernjak, navodi se da su se Pušiæ i Tuškan s Mariæem našli u kafiæu Green bar u Karlovcu, gdje su se zadržali oko sat vremena. Razgovarali su o dodjeli koncesija, koja se tih dana trebala obaviti. Sedam d.o.o. na raspisani se natjeèaj javio za dodjelu dviju koncesija  za šire podruèje Karlovca i za Žumberak. Upravo im je ta žumberaèka koncesija, priznaju, bila i zanimljivija. Za gradsku kažu kako su svjesni da nisu imali šanse. Kako je navedeno u transkriptu razgovora, i sam Mariæ im to potvrðuje: "...ovi Zagrepèani, uuu... imaju strašan lobi".

Teške optužbe
I kad je Tuškan ustao da plati raèun, Mariæ je, navodi se dalje u transkriptu, rekao kako bi možda bilo dobro da èlanove vijeæa poèaste. Ponovivši da njegov glas imaju, Mariæ je, piše, izgovorio kako ima trojicu i da svakome treba dati po deset tisuæa kuna. Za sebe nije tražio ništa, a kao model isplate predložio je: "Kad oni daju glas, onda poslije. To se sve dogovori. Evo, ima taj fond za pluralizam medija, ja, znate, izlobiram veæu svotu i onda riješite."Pušiæ i Tuškan kažu da su sve što su naveli spremni potvrditi na poligrafskom testiranju. Mariæa, koji ih opovrgava, pozivaju da uèini isto. Èlana vijeæa na prijedlog Vlade imenuje Sabor, a glasnogovornik Vlade Ratko Maèek kaže da je u ovom sluèaju rijeè o teškim optužbama:  Pokažu li se toènima, razriješit æemo Mariæa.

... više ...


Željana MATIJEVIÆ

Ana Tenžera (25) ima zvuèno prezime! Za poèetak - složit æe se mnogi, i više nego dobro za lijepu, tamnokosu zagrebaèku TV novinarku. Èak štoviše - odlièno je imati pretka, toènije oca, novinarsku legendu Veselka, koji bi zacijelo bio sretan da se može uvjeriti kako jabuke - u ovom sluèaju, njegove, ne padaju daleko od stabla. Novinar on nekad, novinarke danas i njegove kæerke Ana i Marina. U obitelji duboko ukorijenjena medijska strast pršti i dalje! U Aninu sluèaju - na Novoj TV, u Informativnom programu, gdje je novinarka od 1. svibnja 2006. godine.

Nesuðena glumica

Vaš potomak bit æe slobodan odabrati novinarstvo kao zanimanje!?
Svakako, bit æe slobodan odabrati zanimanje.
Slava Vašeg pokojnoga oca Veselka Tenžere Vam znaèi što?!
Slava je jedno, a ponos na prezime sasvim drugo.
Slava Vašeg oca možda Vam i pomaže!?
A možda i odmaže. :-)
Kad se kod Vas javila težnja za ulaskom u svijet sedme sile?
Sve je došlo spontano. Upisala sam novinarstvo kad nisam prošla na Akademiji, misleæi da æu ga studirati jednu godinu, te onda opet pokušati na glumu. Svidio mi se izbor predmeta, a u novinarstvo sam se zaljubila na prvom poslu - CCN-u, mreži lokalnih TV postaja, na koju sam otišla odraditi praksu, a ostala sam dvije godine. Svidio mi se cijeli postupak rada vijesti. Naime, iako sam filmofil i volim glazbu, najviše me zanima informativni program. Na njemu sam, uostalom, i diplomirala.
To što Vam je otac bio novinar u kojem je postotku pridonijelo da se i Vi opredijelite za novinarstvo!?
Možda podsvjesno. :-)
Tekstove Vašega oca, koji je preminuo 1985., kada ste imali samo èetiri godine, išèitavali ste naknadno ili...?
Pa teško da sam ih èitala prije.
Novinarstvo je za Vas što?
Posao i strast.
CCN i Zagrebaèku televiziju - Z1 napustili ste zašto?
Godine 2004. CCN se raspao. Na poziv sam otišla na audiciju na novu Zagrebaèku televiziju. Nakon šest mjeseci shvatila sam da ako tako nastavim, nikad neæu diplomirati. Otišla sam i za nekoliko mjeseci diplomirala.

Važno je ne uvrijediti publiku

Nova TV pružila Vam je što?
Mnogo. Posao i nove profesionalne horizonte.
Novoj TV pružate i pružit æete što sve?
Sve što posao zahtijeva. Od 10. srpnja Nova TV kreæe s novom shemom, u kojoj æe “Dnevnik” trajati 50 minuta, a mene raduje što kreæu i “Veèernje vijesti” u 22.30. Osobno volim kasno pogledati pregled dnevnih dogaðaja i drago mi je da æu to odsad moæi i na Novoj TV.
Na Novoj TV osim informative, nije Vam stran ni sport, pa ni zabava.... Sve rado ili?!
Trenutaèno pratim razna podruèja i to mi odgovara.
Nakon Žižiæeve “Kuæe duhova” i nekoliko filmova za Akademiju, meðu kojima i diplomski rad Zvonimira Rumboldta, nadalje biste rado bili glumicom; ili pokušali po koji toèno put upisati Akademiju?!
Ne, zaista ne znam što bih radila da sam završila Akademiju.
Ali, zato znate što je najvažnije kod javnog istupa!?
Kod svakog individualno.
Što onaj tko javno istupa nikako ne smije dopustiti da mu se dogodi?
Da ne uvrijedi publiku.
Jednoga dana, kada možda i zavrijedite novinarsku nagradu “Veselko Tenžera”, rekli biste što?!
Ako se ne varam, nagrada pod tim imenom od 2003. više ne postoji.
Na Novoj TV radit æete što sve ovoga ljeta?
Da, ljeto æe biti radno, a to obuhvaæa sve teme koje urednici odobre ili zatraže od mene.

Privatan privatni život

Vaše slobodno vrijeme, sve ono što nije posao jest...?
Sport i glazba, kao Clash, Ramones, Franz Ferdinand...
Manekenstvo i modelling nikada nije bio Vaš posao ili...?!
Bio je u srednjoj školi, tada sam odradila nekoliko kampanja.
Je li Vam možda ikada itko rekao da nalikujete manekenki i modelu Fani Stipkoviæ?
Ne, al’ zato na Fani Èapaliju - da. :-)
Je li Vam itko ikada rekao kako je vrlo neobièno to što se opuštate boksajuæi!?
Ne.
Boksom biste dozvali pameti nekoga tko Vam stane na put, žulj...?!
Zasad ne. :-)
Zbog boksa muškarci Vas se boje; sami ste, u vezi?!
Svoj privatni život rado bih zadržala privatnim.
Skromni ste, ali i diplomatkinja! Recite bar što oèekujete od buduænosti?!
Zasad sam se uvjerila da je neoèekivana. Tako da ne oèekujem ništa odreðeno.

   

O žrtvama holokausta

Tijekom ljeta planirana je i Vaša suradnja na velikom projektu washingtonskog “United States Holocaust Memorial Museum”?
Planirano je da, uz kamere, intervjuiram žrtve holokausta, u stvari progona po nacionalnoj osnovi, na podruèju Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Za razliku od ranijih istraživanja, sada više nisu u pitanju Židovi, veæ Romi, Srbi i druge manjine u Hrvatskoj. Takoðer, treba naglasiti kako se ovdje ne radi o fundaciji Stevena Spielberga, veæ Nathana Beyraka.

... više ...


Rasprava je ukazala na opreène situacije u medijima ovisno o zemlji, te je naznaèila razliku izmeðu sjevera i juga Mediterana. Meðutim, svi sudionici su ustanovili slijedeæe pojave :
- kriza u pisanim medijima ;
- kriza u javnim audiovizualnim medijima ;
- ubrzano okrupnjavanje medija i slabljenje pluralizma :
- ometanje novinara u obavljanju njihovih zadataka ;
- politièki i ekonomski pritisci koji imaju namjeru uniformizirati informaciju i prilagoditi ju iskljuèivo zakonima tržišta ;
- poveæana nesigurnost novinarske profesije, pogotovo za žene ;
- teškoæe pristupa izvoru javnih informacija.


Sudionici susreta novinara mediteranskih zemalja pružaju svoju punu solidarnost svojim kolegama, žrtvama cenzure, nepraviènih sudskih procesa i presuda, proganjanja i razlièitih vrsta uznemiravanja.

Zbog toga :

- mi smatramo da je nužno ojaèati sindikalne i strukovne projekte namijenjene jaèanju uloge, dostojanstva i samostalnosti novinara u ime kvalitetne informacije na usluzi graðanima ;

- mi naglašavamo da je u kontekstu izmjena gospodarskih struktura medijskih poduzeæa nužno osigurati neovisnost redakcija u odnosu na politièare i politièku vlast;

- mi pozivamo zakonodavce svih zemalja da stvore uvjete istinskog pluralizma ideja u medijima, oslanjajuæi se pri tom posebice na preporuke Europskog parlamenta i Vijeæa Europe, te da dodatno osnaže odredbe kojima se jamèi puna zaštita izvora informacija ;

- mi pozivamo poslodavce i zakonodavce da primjenjuju pravilo jednakosti izmeðu žena i muškaraca u našoj profesiji ;

- Konaèno, mi pozivamo na snažnije djelovanje u podruèju oèuvanja i razvoja javnih audiovizualnih medija, jamaca kvalitete informacija.

Mediteranski prostor je oduvijek bio obilježen napetostima i sukobima, naroèito u zemljama Srednjeg Istoka (Palestina). Informacija se preèesto koristi poput oružja, dok je uloga novinara da pomaže razumijevanju meðu narodima i poštivanju ljudskog dostojanstva.

Novinari su platili težak danak u Iraku (120 ih je poginulo u razdoblju od 3 godine) : mi pozivamo sve sindikate i udruge novinara mediteranskih zemalja da aktivno obilježe 15. lipanj, meðunarodni dan solidarnosti s iraèkim novinarima.

Mi osuðujemo ubojstvo našeg kolege Samira Kassira i uznemiravanje novinara u Libanonu, te pružamo podršku egipatskim novinarima u njihovoj borbi protiv zakona izuzeæa.

Napetosti i incidenti u nekim europskim zemljama nalažu, više no ikada prije, nužnost dijaloga s arapskim svijetom, što je veæ i naznaèeno u odnosima izmeðu Meðunarodne federacije novinara (FIJ) i Arapske fedracije novinara (FAJ).

Mi pozivamo na veæe uvažavanje «Barcelonskog procesa» kako bi južna obala Mediterana mogla bolje iskoristiti politiku partnerstva koja je daleko od ostvarenja svojih ciljeva.

Zbog sve ozbiljnijih pojava ksenofobije i sve restriktivnijih zakona u podruèju migracijske politike u nekim sjevernim zemljama, mi podržavamo kampanju FIJ-aprotiv rasizma i ksenofobije sa ciljem promicanja dostojanstvene slike imigracije.

U svrhu uèinkovitijeg djelovanja mediteranske grupe, ovaj skup odobrava uspostavu tajništva za koordinaciju, èija provedba je povjerena talijanskom sindikatu FNSI u Rimu.

Poreèki skup predlaže svim novinarskim organizacijama mediteranskih zemalja da izrade na svojoj Internet stranici jedan prostor namijenjen razmjeni informacija,

Konaèno, organizirani novinari mogu u znaèajnoj mjeri pridonijeti procesu izgradnje Mediterana u prostor Mira, Demokracije, Slobode, Sigurnosti i Suradnje meðu zemljama i narodima.  

Poreèki skup je takoðer potvrdio sastav koordinacijskog odbora u kojem se nalazi i jedan èlan sindikata s Malte gdje æe se održati slijedeæi skup novinara mediteranskoh zemalja, 2007. godine.

Mediteranska grupa je dogovorila susret u sijeènju 2007. u Maroku gdje æe se održati seminar o borbi medija protiv ideologija diskriminacije i mržnje.


Poreè, 10. lipanj 2006.

... više ...


"Pravo na vlastiti smisao", naziv je knjige karlovaèkog novinara i publicista dr. Danka Plevnika koja æe veèeras u 20 sati biti predstavljena na Glazbenom odjelu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovaèiæ". Uz autora, knjigu æe predstaviti prof. Božo Rudeš i akademik Mislav Ježiæ. Suorganizatori predavanja su karlovaèki ogranak Hrvatske paneuropske unije, izdavaèka kuæa "Prometej" i domaæin Gradska knjižnica.

... više ...


----¦ IFEX COMMUNIQUÉ VOL 15 NO 26 ¦ 4 JULY 2006 ¦ ------

The IFEX Communiqué is the weekly newsletter of the International Freedom of Expression eXchange (IFEX), a global network of 72 organisations working to defend and promote the right to free expression. IFEX is managed by Canadian Journalists for Free Expression (
www.cjfe.org).

The IFEX Communiqué is also available in French (
www.ifex.org/fr), Spanish (www.ifex.org/es), Russian (www.ifex.cjes.ru/) and Arabic (http://hrinfo.net/ifex/).

--------------¦ Visit the IFEX website:
http://www.ifex.org   ¦------------------

----¦ Read about the IFEX Tunisia Campaign:
http://campaigns.ifex.org/tmg  ¦-----FREE EXPRESSION SPOTLIGHT:
1. Afghanistan: Media Guidelines Threaten Press Freedom
           
REGIONAL NEWS:
2. Mexico: Presidential Candidates Urged to Promote Transparency
3. Liberia: Committee to Probe Attacks on Journalists
4. Laos: New Leader Urged to Ease Censorship
5. Sri Lanka: Journalist Murdered

REPORTS AND PUBLICATIONS:
6. SEEMO Surveys Ethnic Minority Media in Southeast Europe

AWARDS AND FELLOWSHIPS:
7. Algerian, Danish Cartoonists Honoured
8. MISA Press Freedom Award

USEFUL WEBSITES:
9. U.N. Working Group on Enforced Disappearances
10. ACT - The Electoral Knowledge Network

ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE LAST WEEK
--------------------------------------------------------
FREE-EXPRESSION SPOTLIGHT

1. AFGHANISTAN: MEDIA GUIDELINES THREATEN PRESS FREEDOM

In what has been called the biggest threat to the independence of the media and free expression since the ousting of the Taliban in 2001, Afghanistan's intelligence agency has issued a list of guidelines urging journalists to curtail their reporting on the country's deteriorating security situation.

Issued by the National Intelligence Directorate (NID) on 18 June 2006, the guidelines ban "Reports that aim to represent that the fighting spirit in Afghanistan's armed forces is weak," and "Negative propaganda, interviews and reports which are provocative or slanderous and which are against the presence [in Afghanistan] of the international coalition forces and ISAF [International Security Assistance Force]," according to Human Rights Watch. 

The guidelines also say news of "terrorist" activities should not be lead stories, and provocative statements by, or interviews with, "terrorists" should not be published or broadcast. It does not say what penalties journalists would incur if they ignored the instructions nor how they fit with the Afghan Constitution's provisions protecting free expression.

The guidelines have prompted calls of concern from Human Rights Watch, the Committee to Protect Journalists (CPJ) and Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF).

According to CPJ and RSF, media organisations were first told about the guidelines in a meeting with a government official on 12 June, where they were handed a list of recommendations reportedly signed by the head of the NID, Amrullah Saleh. Those who attended the meeting included representatives of Tolo TV, the magazines "Kilid" and "Sibat", "Kabul Weekly" and Pajwak Afghan News Service.

On 19 June, President Hamid Karzai's office issued a statement denying that the government had issued restrictions. It described the guidelines as a "request" reflecting "the need to help the nascent media sector in Afghanistan to approach the complex issue of terrorism and terrorist activities in a principled manner." On 22 June, Karzai gave a press conference insisting that the directive is not a threat to freedom of expression. "We defend press freedom because without it the country cannot develop. You should be confident that there will be press freedom and that I will support it," he said. 

Visit these links:
- Human Rights Watch:
http://www.hrw.org/english/docs/2006/06/21/afghan13605.htm
- CPJ: http://www.cpj.org/protests/06ltrs/asia/afghan23june06pl.html
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=18083
- Afghan Journalists Slam Media Restrictions:
http://www.iwpr.net/?p=arr&s=f&o=321894&apc_state=henparr
- BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5140380.stm
- Crisis Group Report on Afghanistan's Security Situation: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3071&l=1
-------------------------------------------------------------------------------------
REGIONAL NEWS

AMERICAS

2. MEXICO: PRESIDENTIAL CANDIDATES URGED TO PROMOTE TRANSPARENCY

As Mexicans await the results of the most closely contested presidential election in the country's recent history, the National Centre for Social Communication (Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS) and ARTICLE 19 have joined 13 other civil society organisations in urging candidates to publicly pledge their commitment to transparency, accountability and the right to access information.

The organisations have called on the candidates to establish a formal dialogue with civil society, academics and the general public to identify the political reforms they say are needed to ensure that the right to access information is fully guaranteed and respected by the government. The right to access information is recognised in the Mexican Constitution and in several international human rights treaties ratified by Mexico.

The organisations say one useful reform would be the incorporation of principles into the Mexican Constitution to help increase transparency in all public institutions. Another would be to strengthen the country's existing access to information legislation. The civil society groups also say a new government should support and strengthen the Federal Institute of Access to Public Information, a public agency that plays an important role in protecting the right to access information.

Read the letter to presidential candidates:
http://www.article19.org/pdfs/letters/mexico-letter-to-presidential-candidates.pdf

Visit these links:
- CENCOS:
http://www.cencos.org/
- ARTICLE 19's Principles on Access to Information Legislation:
 
http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf
Mexico's Access to Information Law: http://www.freedominfo.org/countries/mexico.htm
- LIMAC: http://www.limac.org.mx

AFRICA

3. LIBERIA: COMMITTEE TO PROBE ATTACKS ON JOURNALISTS

Liberian President Ellen Johnson Sirleaf has appointed a committee to investigate a recent spate of attacks on journalists who have been probing the country's security services, reports the Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP).

The committee will include representatives of civil society and independent media, including Liberia Democracy Watch and Talking Drum Studio. It is expected to report back to the Minister of State for Presidential Affairs by 10 July 2006.

Since May, there have been at least three incidents in which Special Security Service agents have harassed or assaulted journalists, note CEMESP and the Committee to Protect Journalists.

On 13 June, four journalists were briefly detained at the Executive Mansion for attempting to confirm reports of the alleged dismissal of five senior SSS personnel. The journalists were Abas Dulleh of the "New Democrat" newspaper, Patrick Honnah of Truth FM radio, Olando Zeongar of "Heritage" newspaper and Jallah Grayfield of the Catholic-run Radio Veritas.

The SSS said the journalists were detained because they took pictures of a notice board that contained a memorandum about the dismissal. President Sirleaf's office later apologised for the incident.

In another incident, several journalists, including Grayfield, were roughed up in a scuffle with SSS agents on 8 June at Liberia's International Airport, CEMESP reported. The journalists had been denied permission to interview President Sirleaf upon her arrival from a visit to Switzerland. Grayfield was injured in the neck and had his mobile phone confiscated.

On 24 May, Radio Veritas reporter George D. Watkins was assaulted by SSS agents while reporting on the SSS's alleged enlisting of a former rebel commander, CPJ said. Watkins was investigating reports that a former commander from Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) had been given an SSS post.

LURD was one of a coalition of rebel groups credited with ousting former president Charles Taylor in August 2003. Several former LURD fighters were integrated into the new government and security forces.

Visit these links:
- CEMESP:
http://www.liberianmedia.org/
- CPJ: http://cpj.org/protests/06ltrs/africa/liberia19june06pl.html
- Human Rights Watch Backgrounder: http://hrw.org/english/docs/2006/01/18/liberi12315.htm
- The Analyst: http://allafrica.com/stories/200606190999.html
- Crisis Group: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1237&l=1

ASIA-PACIFIC

4. LAOS: NEW LEADER URGED TO EASE CENSORSHIP

Laos is known as one of the most isolated and information-starved countries in Southeast Asia. Ruled by the People's Revolutionary Party (PPRL) since 1975, its media is tightly controlled by authorities. All mass media outlets are state-owned, and Internet access is highly controlled and monitored. Visa regulations discourage foreign journalists from entering the country and those that do must be escorted by government agents.

The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) says the local press has a constitutionally-defined "prime duty" to serve the PPRL's policies and direction. Censorship is imposed at all levels, from newspaper editors who are themselves party members, to the Ministry of Information and Culture, which regulates media content and issues publication licenses.

Last week, following the June 2006 appointment of Choummaly Sayasone as the country's new president, Reporters Without Borders (Reporters sans frontieres, RSF) wrote to Sayasone expressing its concerns over the lack of free expression in the country. RSF called attention to laws under which journalists can be jailed for "spreading news which weakens the state" or importing a "publication contrary to national culture." It urged Sayasone to give foreign journalists greater access to the country and to allow broadcasters such as Radio France International and Radio Free Asia to air Lao-language programmes in the capital Vientiane and other cities.

RSF pointed out that foreign journalists have been prevented on several occasions from covering the plight of the Hmong, an ethnic minority group that has resisted the Communist regime since 1975. Two Laotian citizens - Thao Moua and Pa Phue Khang remain imprisoned in Vientiane for assisting a Belgian reporter and French cameraman who were investigating what they called a humanitarian tragedy confronting the Hmong. The detainees were sentenced to prison for 12 and 20 years, respectively, on 30 June 2003. RSF called for their immediate release.

RSF also urged Sayasone to pardon Thongpaseuth Keuakoun, a writer and pro-democracy activist who was sentenced to jail for 20 years in 2002 for "anti-government activity." 

Visit these links:
- RSF:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=18109
- SEAPA: http://www.seapabkk.org/newdesign/commentarydetail.php?No=284&keyword=laos
- Amnesty International: http://web.amnesty.org/report2006/lao-summary-eng
- BBC:  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1154621.stm

5. SRI LANKA: JOURNALIST MURDERED

Free Media Movement (FMM), the International Federation of Journalists (IFJ) and Reporters Without Borders (Reporters sans frontières) warn that free expression conditions in Sri Lanka appear to be deteriorating amidst escalating violence in the country, which claimed the life of a journalist on 2 July 2006.

Unidentified gunmen shot dead freelance journalist Sampath Lakmal de Silva after abducting him from his parents' home in Borallasgamuwa, reported FMM. De Silva had recently written reports that embarrassed elements of the security forces, according to FMM. He was the former defence correspondent for the Sinhala-language newspaper "Isathdina Weekly". De Silva was the first Sinhala journalist killed in Sri Lanka in eight years.

De Silva's murder occurred right after the conclusion of an IFJ mission to Sri Lanka from 25-30 June, where the international group met with its local affiliates to discuss the situation facing journalists.

According to IFJ, six media workers have now been killed in Sri Lanka since January 2005. None of the crimes have been either investigated or solved. The murdered journalists include Subramaniyam Sugirdharajan, Relangi Sevaraja, Dharmeratnam Sivaram, Suresh Kumar and Ranjith Kumar.

FMM says the first six months of this year have been marked by the increased harassment of journalists, media outlets and human rights activists by ultra-nationalist groups and government forces. Those who support a negotiated settlement of the conflict are labeled as "traitors" and supporters of the Tamil Tigers rebel group.

FMM notes that Tamil journalists face particular challenges in reporting the news. The majority of attacks have been against Tamil journalists and Tamil-language outlets. Since 2001, every journalist killed in Sri Lanka (except de Silva) has been a Tamil, says FMM. 

Visit these links:
- FMM:
http://www.freemediasrilanka.org/
- IFJ: http://www.ifj.org/default.asp?Index=4020&Language=EN
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=18200
--------------------------------------------------------
REPORTS AND PUBLICATIONS

6. SEEMO SURVEYS ETHNIC MINORITY MEDIA IN SOUTHEAST EUROPE

The South East Europe Media Organisation (SEEMO), an affiliate of the International Press Institute (IPI), has published a new book that examines ethnic minority media in 16 countries within the region.

"Media and Minorities in South East Europe" is a survey of Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia / Kosovo, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine.

The book examines the laws and regulations governing ethnic minority media in each country, and the structures that support journalism training for minority media. The book also includes profiles of minority media outlets, a special report on Roma media, and a review of international and regional standards regarding the protection of minorities

For more information, visit:
http://www.seemo.org or contact: info@seemo.org
--------------------------------------------------------
AWARDS AND FELLOWSHIPS

7. ALGERIAN, DANISH CARTOONISTS HONOURED

An Algerian cartoonist who has faced death threats and legal harassment for his work, and 11 Danes whose cartoons in the newspaper "Jyllands-Posten" last year sparked a storm of controversy, have been named winners of the CRN Award for Courage in Editorial Cartooning.

Cartoonists Rights Network International (CRNI) announced the award winners at a ceremony in Denver, U.S.A, on 9 June 2006. "CRN is proud to stand in support of cartoonists to express their points of view, whether popular or not," said CRNI President Joel Pett.

Algerian cartoonist Ali Dilem has been practicing his craft for more than 15 years, and has been jailed and threatened on more than one occasion. CRNI said it chose to recognise Dilem because of his refusal to choose exile or self-censorship in the face of intimidation.

The 11 Danish cartoonists were commissioned by "Jyllands-Posten" to draw cartoons about what the newspaper editors said was growing self-censorship in Denmark over matters related to Islam. The cartoons touched off a diplomatic row between Denmark and a number of Arab countries in October 2005, which led to riots and protests around the world.

The cartoonists have received threats and live under tight security

For more information, visit:
http://cartoonistrights.com/

8. MISA PRESS FREEDOM AWARD

The Media Institute of Southern Africa (MISA) invites journalists and media organisations in Southern Africa to submit nominations for the 2006 MISA Press Freedom Award.

The annual award honours journalists or media organisations that uphold professional ethics of the highest standards in the pursuit of the truth, and who have made a significant contribution to the promotion of media freedom in the region. The award includes a cash prize of US$1,000. 

The award is open to journalists working in any form of media (e.g. print, photography, broadcasting or online), and to media associations and organisations, that are based in the Southern Africa region.

Nominations should include a CV of the nominee, a portfolio of their work and an essay of not more than 1,500 words describing why the nominee merits the award.

All nominations must be received by 11 August 2006.

Nominations addressed to MISA's Regional Director can be sent to: Private Bag 13386 Windhoek, Namibia. They can also be faxed to +264 61 248016 or e-mailed to
director@misa.org
 
For more information, contact:
communications@misa.org or visit: http://www.misa.org/
--------------------------------------------------------
USEFUL WEBSITES

9. U.N. WORKING GROUP ON ENFORCED DISAPPEARANCES

The U.N. Working Group on Enforced Disappearances works to assist families in determining the fate and whereabouts of relatives who have disappeared anywhere in the world. Made up of five independent experts, it conducts investigations of cases and serves as a communication channel between the families of victims and governments.

Visit:
http://www.ohchr.org/english/issues/disappear/

10. ACE - THE ELECTORAL KNOWLEDGE NETWORK

The ACE Electoral Knowledge Network provides comprehensive information on elections, promotes networking among election-related professionals and offers capacity development services. The website includes a detailed section on media and elections.

Visit:
http://www.aceproject.org/
--------------------------------------------------------
ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE DURING THE PAST WEEK

26 JUNE 2006
Paraguay - Two community radio stations attacked by authorities in Caaguazú department, local residents assaulted and injured (AMARC) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75317/
Libya - Journalist's abduction, torture and murder still unpunished one year later (EOHR) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75319/
Nepal - Journalist threatened and assaulted by police following article on abduction and torture incident (CEHURDES) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75320/
Azerbaijan - Authorities asked to explain opposition journalist's arrest on drug charge (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75322/
Egypt - Editor, reporter for weekly sentenced to year in jail for "insulting" President Mubarak (CPJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75324/

27 JUNE 2006
Democratic Republic of Congo - Kamako radio journalist freed after 48 hours in police custody (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75327/
China - Government plans restrictions on reporting of disasters (CPJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75328/
Nigeria - Television presenter rearrested, charged with sedition (CPJ) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75329/
Israel/Palestine - Israeli authorities restrict Gaza press access (CPJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75331/
United Kingdom - IPI urges greater emphasis on independent media in government's thinking on African development issues (IPI) - press release
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75332/
Democratic Republic of Congo - State prosecutor fails to execute order for journalist's release (JED) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75333/
Liberia - President appoints committee to investigate wave of attacks on journalists by state security agents (CEMESP) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75335/
Egypt - Court upholds government's right to block opposition websites (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75336/
Burma - Court upholds three-year sentences for journalists who photographed new capital (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75340/
United States - Justice Department opposes any law guaranteeing journalists the right to protect sources; Republican congressman calls for legal action against "New York Times" on national security grounds (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75341/

28 JUNE 2006
Nigeria - Authorities arrest second leading journalist under obsolete law (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75346/
Venezuela - IAPA calls for probe into sabotage of power lines serving newspaper (IAPA) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75348/
Sri Lanka - Media freedom and freedom of expression crisis looming, warns FMM (FMM) - capsule report
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75350/
Syria - Electronic publication blocked as authorities escalate security campaign against reformers, human rights activists (CIHRS) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75351/
International - CRN Award for Courage in Editorial Cartooning granted to Algerian, Danish cartoonists (CRN) - press release
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75360/
Russia - CPJ questions acquittal of two men charged in journalist's murder, urges Bush to take up Klebnikov case in talks with Putin (CPJ) - alert update http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75361/

29 JUNE 2006
Kazakhstan - Journalist questioned by national security body about online article, accused of "insulting" president (Adil Soz) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75376/
Mexico - Journalist suspects state governor of ordering petrol bomb attack against his home (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75377/
Paraguay - IAPA urges president to pursue probe into journalist's murder (IAPA) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75379/
Kazakhstan - Adil Soz protests new amendments to media laws proposed by Information Ministry (Adil Soz) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75381/
Lebanon - Authorities remove article on depiction of prophet from French weekly "Courrier International" (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75382/
Norway - As media giant purchases local company, EFJ seeks assurances of editorial independence (IFJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75384/
Vietnam - RSF asks new president to pardon two imprisoned cyber-dissidents (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75385/
Nigeria - Two journalists, awaiting trial for "sedition", released on bail (RSF) - alert update http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75387/
Ukraine - Hearings resume in Gongadze murder trial, prosecutor says body can be handed over to Gongadze's mother (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75389/
Republic of Congo - Brazzaville court suspends newspaper for six months (JED) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75391/

30 JUNE 2006
Pakistan - Ruling party activists storm press club, beat journalists (PPF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75393/
Cambodia - Editor receives death threats, faces legal action (SEAPA) - alert http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75394/
Burma - Government allegedly blocking Gmail and G-Talk Internet services (SEAPA) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75419/
South Africa - FXI condemns issuing of subpoenas to ex-"Sowetan" journalists to testify in fraud trial (FXI) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75420/
Pakistan - Three journalists detained overnight; several others threatened; newspaper threatened with arson (IFJ) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75421/
Turkmenistan - Detained film collaborator being brutally interrogated, witnesses fear for his life (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75422/
Nepal - Maoist leader expresses commitment to press freedom (FNJ) - press release
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75445/
East Timor - Opposition militants raid broadcaster TVTL (RSF) - alert
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75446/
The Gambia - RSF urges journalists covering African Union summit to remember repressive conditions faced by their Gambian colleagues (RSF) - capsule report
http://www.ifex.org/en/content/75448/
South Korea - Supreme Court rules that some articles of newspaper law are unconstitutional (RSF) - alert update
http://www.ifex.org/en/content/content/view/full/75450/
-------------------------------------------------------
The "IFEX Communiqué" is published weekly by the International Freedom of Expression eXchange (IFEX). IFEX is managed by Canadian Journalists for Free Expression (
www.cjfe.org) on behalf of the network's 72 member organisations.

The views expressed in the "IFEX Communiqué" are the responsibility of the sources to which they are attributed.

The "IFEX Communiqué" grants permission for its material to be reproduced or republished only if it is credited as the source.

Contact: "IFEX Communiqué" Editor: Geoffrey Chan:
communique@ifex.org

Mailing Address: 555 Richmond Street West, #1101, PO Box 407, Toronto, Ontario M5V 3B1 Canada, Tel: +1 416 515 9622; Fax: +1 416 515 7879; Website: http://www.ifex.org
-------------------------------------------------------

Powered by PHPlist, www.phplist.com --


... više ...


IFEX - News from the international freedom of expression community
_________________________________________________________________

ALERT - SERBIA

4 July 2006

Independent media outlets subject to unannounced financial investigations by state officials

SOURCE: Association of Independent Electronic Media (ANEM)

(ANEM/IFEX) - The following is an ANEM statement:

FINANCIAL CHECKUP FOR UNTAMED MEDIA

BELGRADE, July 4, 2006 - The Association of Independent Electronic Media (ANEM) is seriously concerned about the presence of finance inspectors on the premises of two independent media in Vranje last week, and warns against the unlawful limitation of freedom of public information by the abuse of power and authority, established by the Public Information Act.

The Vranje-based weekly "Vranjske" and OK Radio, member of ANEM, the only truly independent media in the region of South Serbia, endured a detailed seven-day inspection by representatives of the Taxation Office in Kragujevac. Most disturbing is the fact that unexpected inspections were conducted only in these media outlets, known for their criticism of the local government in Vranje, for which their editors and journalists had been exposed to various forms of pressure.

ANEM recalls the numerous negative examples of the abuse of power over the last decade, aimed at repressing freedom of speech and critical opinion, through targeted visits by financial control officers or other official assessment services, aimed particularly at independent media or media that had been critical of the regime.

ANEM does not dispute the right of the government to ensure respect for regulations in media through its authorized bodies; however, ANEM demands particular caution in such cases, considering the importance of freedom of speech and public information for any society that aspires to be democratic. Discriminatory measures directed exclusively to media critical of the authority in power only indicate an attempt to unacceptably limit the free flow of information to the public.

Sasa Mirkovic,
ANEM Chairman

For further information, contact Chairperson Sasa Mirkovic or Coordinator Sibina Golubovic at ANEM, 13a Marsala Birjuzova Street, 11000 Belgrade, Serbia, tel/fax: +381 11 2622 467 / 3286 355, e-mail:
anem@anem.org.yu, Internet: http://www.anem.org.yu

The information contained in this alert is the sole responsibility of ANEM. In citing this material for broadcast or publication, please credit ANEM.
_________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
555 Richmond St. West, # 1101, PO Box 407
Toronto, Ontario, Canada M5V 3B1
alerts e-mail:
alerts@ifex.org    general e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
_________________________________________________________________

Powered by PHPlist,
www.phplist.com --


... više ...


Na europskom je kontinentu lani ubijeno šest novinara, po dvojica iz Azerbejdžana i Rusije, te po jedan iz Bjelorusije i s Kosova, što je jasan znak da osobito u Rusiji i mnogim državama bivšeg Sovjetskog saveza novinari još uvijek ne mogu otvoreno pisati o kriminalu i korupciji, te da su mete kriminalnih i politièkih skupina, stoji u izvješæu Svjetske novinarske organizacije (IFJ). Izvješæe pod nazivom "Targeting and Tragedy 2005" priredio je predsjednik Europske novinarske organizacije (EFJ) Arne Koening.

U urednika azerbejdžanskog tjednika "Monitor" Elmara Huseinova nepoznati su poèinitelji lani poèetkom ožujka ispalili sedam metaka u njegovom stanu.

"Monitor" je pisao o korupciji i nasilju èlanova vlade, pa i samoga predsjednika IIhama Alijeva. Kamerman ruske televizijske postaje "Puls" Pavel Makejev pronaðen je u svibnju mrtav pod vrlo sumnjivim okolnostima, stoji u izvješæu IFJ. Posebnu sumnju izaziva èinjenica da su nestali Makejeva video-kamera i traka s telefonskim zapisima.

Foto-reporter opozicijskog azerbejdžanskog dnevnika "Yeni Musavat" Alim Kazimli umro je 19. lipnja od posljedica policijske torture u policijskoj postaji Narimov kod Bakua. Dopisnik kosovskog dnevnika "Bota Sot" Bardehul Ajeti ranjen je u blizini Prištine poèetkom lipnja, da bi od posljedica ranjavanja dvadesetak dana kasnije umro. Na njega su nepoznati atentatori pucali iz automobila. Ajeti je u svojim napisima bio vrlo kritièan prema kosovarskoj oporbi.

Ruski politièki analitièar i kolumnist tjednika "Novoje Delo" iz Dagestana Mogomed-Zagid Varisov ubijen je kad su nepoznati poèinitelji otvorili vatru na njegov automobil. Pisao je kritièki o organiziranom kriminalu i terorizmu. Dopisnik bjeloruskog oporbenog lista "Narodnaja Volja" Vasilij Grodnokov pronaðen je sredinom listopada 2005. mrtav u svom stanu u Zaslavlju kod Minska. Bio je stalni kritièar bjeloruskih vlasti, pa i samog predsjednika Aleksandra Lukašenka.

... više ...


Novinskoizdavaèka tvrtka Vjesnik i Narodne novine spojit æe se u jednu kompaniju koja æe ostati u državnom vlasništvu. Odluka o spajanju tih dvaju poduzeæa donesena je u Vladi, a njezina formalna provedba slijedit æe kada se stvore pravni i tehnièki preduvjeti za spajanje, što nam je potvrdio i glasnogovornik Vlade Ratko Maèek.

Spajanjem Vjesnika i Narodnih novina, dakle, stvorit æe se nova izdavaèka kuæa koja æe i dalje izdavati dnevne novine, ali u drukèijem obliku. Novine æe se vjerojatno i dalje zvati Vjesnik, ali æe se sastojati od dva dijela: dnevnog informativnog lista i oglasnika javne nabave. Kao model i uzor za stvaranje nove izdavaèke kuæe Vlada je uzela primjer austrijskog Wienner Zeitunga.

- Takvo rješenje zajamèilo bi opstanak dnevnika Vjesnik, poveæalo bi nakladu i Vjesnika i Narodnih novina, a istodobno bi se racionaliziralo poslovanje i smanjili troškovi - objasnio je Maèek.

U Vladi kažu da se prije spajanja moraju riješiti odreðene diobene bilance u Vjesnikovu neboderu te da æe proces spajanja biti moguæ kada na sudu i u gruntovnici bude sve vlasnièki èisto. Prema Maèekovim rijeèima, proces spajanja mogao bi biti dovršen do kraja mandata ove Vlade. Spajanjem Vjesnika i Narodnih novina stvorila bi se izdavaèka kuæa èiji bi temeljni kapital nominalno iznosio oko 310 milijuna kuna, a broj zaposlenih više od 1300.

No, kada je rijeè o poslovanju, Vjesnik je u nepovoljnijem položaju jer je veæ godinama u gubicima i dnevne novine može izdavati samo zahvaljujuæi pomoæi iz proraèuna. Prema posljednjim službenim podacima Vlade, Vjesnik je poslovnu 2004. završio sa 10,8 milijuna kuna gubitka. Narodne novine veæ dulje posluju s dobiti pa su poslovnu 2004. završile sa 21,6 milijuna kuna zarade.

 Doduše, i Narodne novine posljednjih godina bilježe pad dobiti. Ukupni prihod u 2004. rastao je samo èetiri posto, pri èemu je nakladnièka djelatnost zabilježila pad, a porast prihoda ostvaren je od trgovaèke djelatnosti. Buduæi da osim službenog glasila RH izdaju i tiskanice, knjige, èasopise i bave se multimedijom, Narodne novine ipak imaju oko 25 tisuæa standardnih kupaca na koje mogu raèunati i u buduænosti.

O sudbini Vjesnika u Banskim dvorima razmišlja se veæ godinama. Bivša vlada je zakljuèila kako taj dnevni list mora opstati kao simbol hrvatskog novinarstva, a isti stav ima i sadašnja vlada. Uz takav stav, dakle, jedino je trebalo pronaæi model njegovog opstanka.

... više ...


Vienna, 30 June 2006

PRESS RELEASE

 

SEEMO to Publish New Book on Media and Minorities in South East Europe

The Vienna-based South East Europe Media Organisation (SEEMO), a network of editors, media executives and leading journalists in South East Europe and an affiliate of the International Press Institute (IPI), is proud to announce that, in the next few days, it will publish "Media and Minorities in South East Europe."

 

The editors of the book are Oliver Vujovic, SEEMO Secretary General and Prof. Thomas A. Bauer of the University of Vienna. As a first of its kind, the book covers the situation of minorities and the media in: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Republic of Macedonia - FYROM, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia / Kosovo, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. SEEMO has tried to report on both officially recognised minorities in this region and those that do not have an official minority status in some countries.

The book includes presentations by some minority media outlets, as well as a contact list of selected media. There are also special reports on the minority media of Roma and Vlachian / Aromanian in the region. Other special reports cover the legal framework and the education of minority media representatives. The book also gives an overview of minorities and the media and reviews of several important international and regional conventions, declarations, guidelines, instruments, conclusions and recommendations regarding minorities, languages and media.

Ursula Plassnik, Austrian Minister for Foreign Affairs said in her introduction to the new book: "The region of South East Europe, and particularly the Western Balkans, constitutes one of the main foreign policy priorities of the current Austrian EU Presidency. At our informal meeting in Salzburg in March 2006 the Foreign Ministers of the EU and the countries of the Western Balkan jointly adopted a declaration reaffirming and strengthening the European perspective for the countries of the Western Balkans. By doing so, we sent a strong signal of encouragement and of joint political will to the whole region. Our common goal is to draw the countries of the Western Balkans closer to European structures and, thus, to our European community of values. The Western Balkans is part of Europe’s history and will be part of our common future. In the last years the South East Europe Media Organisation (SEEMO) has successfully built up a reputation as a key actor of civil society, committed to promoting freedom of the press and professional journalistic standards, and thereby contributing to the development of democratic societies in the region."  She added: "I therefore appreciate SEEMO’s commitment to fostering mutual understanding between majorities and minorities."

The introduction by the Representative on Freedom of the Media of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Miklós Haraszti, states: "The essence of the democracy assumes the full inclusion and integration of all peoples into the life of the nation, no matter what language they speak." About minority media he said: "We have identified some key problems holding back the development of the minority media: Minority media outlets are hardly ever economically viable; Low training in diversity reporting; Lack of collegial solidarity between journalists from different ethnic backgrounds. The results of our projects have also shown that, despite all differences that are determining the working environment of the minority media in the different countries, the following factors have universal validity: 1. The role of public service broadcasters is still vitally important. The private sector alone cannot guarantee per se a pluralistic media landscape. 2. Support from the government is of crucial importance for the survival of minority media. The practice of direct state funding always leaves room for state control over media and should be avoided. Following the examples of some multilingual democracies, mechanisms of indirect support, such as tax benefits, reduced postage costs or cross-subsidies, should be considered in order to enable minority media to operate independently. 3. The media, both mainstream and minority, should promote mutual understanding in multilingual societies by reflecting the multi-ethnic and multilingual society instead of focusing only on their own community.”

For further information please contact the SEEMO office in Vienna by sending an e-mail to: info@seemo.org

---------------------------------------------------------------------

SEEMO is a regional network of editors, media executives and leading journalists in South East Europe.

 

****

SEEMO - IPI, Spiegelgasse 2/29, 1010 Vienna, Austria, Tel (SEEMO+HELP LINE): +43 1 513 39 40, Tel (SEEMO): +43 1 512 90 11 11, Fax: +43 1 512 90 15, E-mail: info@seemo.org, Web: http://www.seemo.org

 

****

This information is sent to you in compliance with the Austrian Telekommunikationsgesetz (TKG §107). If you do not want to receive further mailings, please send an e-mail with "UNSUBSCRIBE" to: info@seemo.org 

 

... više ...


 U Parizu su, 1924-te jednostavno pozvali 80 akreditiranih novinara iz 29 zemalja na jedno mjesto - u “Francuski sportski klub”, s adresom Champs-Elysees broj 2. Na takva mjesta novinari vole dolaziti. A kako se sve to dogaðalo 3 dana prije poèetka Olimpijskih igara, imali su i vremena, a i tema je zazvuèala zanimljivo. I vrlo brzo su se dogovorili o buduæoj organizaciji. Reichel je izabran predsjednikom, engleski i francuski jezik proglašeni su ravnopravnima u komunikaciji buduæeg udruženja, a kako je u to doba samo u 8 zemalja postojala profesionalna udruga sportskih novinara, pokrenuta je inicijativa za osnivanjem udruga u zemljama koje su imale novinare prisutne na prvom sastanku.
Nagli razvoj i stvaranje jakoga udruženja AIPS-u se dogaða poslije drugoga svjetskoga rata (1949. se uèlanjuju i prvi hrvatski sportski novinari, to je i godina zaèetka HZSN-a), a danas AIPS broji 150 zemalja èlanica i 10 tisuæa aktivnih èlanova (èak 100 iz Hrvatske!).
S ponosom istièem da je i HZSN vrlo aktivan u radu AIPS-a, ali i Europske udruge, UEPS-a, te da da smo cijenjeni èlanovi regionalne udruge BASU. U domaæim “vodama” brojimo 210 èlanova, osigurali smo normalno poslovanje Zbora, uz pomoæ sportskih prijatelja i sponzora, a to nije sve, pripremamo i nove iskorake prema modernijem funkcioniranju, u skladu s promjenama koje su se dogodile unutar AIPS-a.
Upravo zato, dopustite mi da Vam, svim sportskim novinarima, svim èlanovima HZSN-a, ali i sportašima i prijateljima sporta,
ÈESTITAM SVJETSKI DAN SPORTSKIH NOVINARA, 2. SRPNJA!

JURA OZMEC
predsjednik HZSN

... više ...


New York Times sinoæ je oštro uzvratio na kritike administracije koja tvrdi da je taj list ugrozio nacionalnu sigurnost i pomogao teroristima svojom odlukom da objavi detalje o tajnom antiteroristièkom programu kojim se nadgledaju globalne bankovne transakcije

“Svaka tvrdnja vlasti da je neka prièa preopasna za objavljivanje mora se uzeti ozbiljno”, stoji u uvodniku pod naslovom “Patriotizam i tisak”. Timesov èlanak nije bio “ni slièan kršenju sigurnosti, poput otkrivanja položaja postrojbi, koje bi sasvim sigurno kompromitiralo trenutaènu sigurnost odreðenih pojedinaca”, piše Times.

Što se tièe optužbi da je èlanak obavijestio teroriste o antiteroristièkom programu, Times tvrdi da bi teroristièke skupine bile “prilièno lakovjerne” kad veæ ne bi sumnjale da se njihove financijske transakcije ne nadgledaju, ali upozorava da prièa o ovom vladinom programu upuæuje na “alarmirajuæu pravilnost” kojom Bushova administracija u borbi protiv terorizma izvršnoj vlasti daje izvanredne ovlasti te je “izuzima iz normalnih provjera i ravnoteže našeg sustava vlasti”.  

... više ...


JOURNALISTS’ UNIONS OF THE ATHENS DAILY NEWSPAPERS

                                                           

 

Media Release-Statement                           Wednesday 28th June 2006

 

JUADN Executive Board unanimously decided to proclaim a strike of all journalists working in ERT starting midnight Thursday 29th June until midnight Friday 30th June 2006.

 

The strike demands all journalists working in ERT who are employed under short term contracts expiring on 30 June 2006, will continue to be employed. 

 

The Executive Board underlines that the Union well before the issuance of Presidential Degree 164/2004, had always stated that these short term contracts in reality fulfill operational needs thus being labour contracts covering long term and solid employment requirements. Moreover, in practice short term contracts contribute to labour insecurity, encouraging patronizing relationships.

 

The Executive Board

 

 

... više ...


Prodi govt seeks to undo Berlusconi media reforms

-------------------------------------------------

Italy's fledgling government on Thursday revealed plans to undo contested media reform laws passed by the government under former prime minister and media tycoon Silvio Berlusconi. Communications Minister Paolo Gentiloni said in the 'next few months' the government would propose legislation to overhaul competition limits, the sale of sports television broadcasting rights, the switch-off of analogue television and the future of state television.

 

Changes to the sector affect not only the Berlusconi empire but also Telecom Italia's media group, News Corp's satellite provider Sky Italia and a host of publishers such as the owner of Corriere della Sera newspaper RCS Mediagroup.

 

Gentiloni said the media industry overhaul would also involve pushing forward the date for the switch-over from analogue to digital terrestrial television (DTT) to between 2010 and 2012 from 2008. Neither would Prodi's government be subsidising DTT as Berlusconi's did, a matter that is being probed by the European Union. RAI state television may also be split into three companies - one commercial, one public, one a network operator - to be controlled by a state-run holding, he added.

RAI is currently state-run and non-commercial.

 

Source: http://today.reuters.com/business/newsarticle.aspx?type=media&storyID=nL29103552&imageid=&cap= - Reuters

 

 

 

Renate Schroeder,

Director,

European Federation of Journalists

International Press Centre

Residence Palace, Block C

rue de la Loi, 155

1040 Brussels

TEL 0032.2.235.22 02

http://www.ifj-europe.org/

E-mail: Renate.Schroeder@ifj.org

 

 

... više ...


"Hrvatski elektronièki mediji prolazili su u etapama svoga razvitka i proces jaèanja radijusa utjecaja, a to znaèi i javnoga utjecaja u korist napretka društva, transformacije politièkog ustroja do ovoga vremena moderne hrvatske demokratske države kroz izazove tehnièkih i tehnoloških inovacija u ime širenja podruèja svojih znaèajki i svojega utjecaja na svijest koja je oblikovala kvalitetu javnoga mišljenja", istaknuo je prof. Juraj Plenkoviæ, predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora 13. meðunarodnog znanstvenog skupa " Društvo i tehnologija 2006. - elektronièki mediji u tranziciji " koji je u srijedu zapoèeo u Zadru. Ovo je prvi put da se u Hrvatskoj održava znanstveni skup koji je okupio znanstvenu i struènu javnost koja se u svojem svakodnevnom radu susreæe s pitanjima vezanim uz medijsku djelatnost, a osim znanstvenika i medijskih djelatnika na njemu sudjeluju i vodeæi ljudi iz državnih institucija koje reguliraju aktivnosti unutar medijske industrije. Skup se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Stjepana Mesiæa i medijskim pokroviteljstvom "Vjesnika", a organizatori su brojne domaæe i inozemne institucije.

... više ...


New York Times je razotkrio da CIA i ministarstvo financija veæ godinama tajno nadziru milijune financijskih transakcija graðana
 
 Bijela se kuæa sinoæ obrušila na amerièke medije koji su razotkrili tajni program CIA-e i ministarstva financija kojim se u potrazi za teoristima pretražuju milijuni financijskih transakcija.

Amerièki predsjednik George W. Bush naginjao se prema novinarima s govornice u Bijeloj kuæi te prijetio prstom, istièuæi da je ponašanje medija “sramotno”.

- Èinjenica da su novine razotkrile ovaj program èini pobjedu u ratu protiv terorizma težom - rekao je Bush.

Pritisak vlasti na Swift

Na tapeti je prije svih bio New York Times, koji je prošli tjedan otkrio da je ministarstvo financija ubrzo nakog 11. rujna 2001. natjeralo Društvo za svjetske meðubankovne financijske telekomunikacije - poznatije kao Swift - da mu omoguæi pristup svojoj golemoj bazi financijskih podataka. Preko tog društva sa sjedištem u Belgiji svakodnevno se obavi oko 11 milijuna financijskih transakcija izmeðu 7800 banaka i drugih financijskih institucija u 200 zemalja. 

""NAPAD NA NOVINE

New York Times stavlja svoje arogantne, elitistièke, ljevièarske ciljeve ispred interesa amerièkog naroda.  

Peter King, èelnik kongresnog odbora domovinske sigurnosti
- Neki mediji, posebno New York Times, uèinili su posao obrane protiv novih teroristièkih napada težim zbog svog inzistiranja na objavljivanju detaljnih informacija o vitalnim programima nacionalne sigurnosti - rekao je potpredsjednik Dick Cheney. Timesu je zamjerio i što je krajem prošle godine objavio i da Nacionalna sigurnosna agencija (NSA) od 2002. bez sudskih naloga prisluškuje ljude u SAD-u za koje vjeruje da su povezani s al-Qa’idom.

- New York Times je sada dvaput, u dva odvojena navrata, razotkrio naše programe. Oba su ih puta visoki dužnosnici administracije molili da te prièe ne objave. A oni su to ipak uèinili. Curenje informacija NY Timesu i njihovo objavljivanje iznimno je štetno - rekao je Cheney.

Teroristi nisu profitirali

Izvršni urednik Timesa Bill Keller, rekao je da je list “strpljivo i pažljivo” slušao vladine argumente protiv objavljivanja - u dvomjeseènom uvjeravanju sudjelovali su brojni dužnosnici administracije, ukljuèujuæi ministra financija Johna Snowa - ali da je zakljuèio da prièu treba objaviti u interesu javnosti. Istaknuo je kako smatra da èinjenica da je program razotkriven nije nikakva opasnost za sigurnost jer æe bankari zasigurno nastaviti suraðivati s vladom, a teroristièke su organizacije ionako veæ znale da se njihove financijske transakcije nadgledaju.

Novinari ‘ugrožavaju živote’

I dok neki demokrati u Kongresu tvrde da bi program mogao kršiti pravo ljudi na privatnost te da je rijeè o još jednom pokušaju Bushove administracije da proširi svoje izvršne ovlasti, s druge strane debate èuju se pozivi da se protiv NY Timesa pokrene istraga i da mu se sudi za izdaju.

Glasnogovornik Bijele kuæe Tony Snow izjavio je, pak, da je objavljivanje prièe “vrlo neobièno kršenje” prakse da novinari poštuju tajnost osjetljivih informacija u ratno vrijeme te da moraju razmisliti “može li pravo javnosti na informacije ponekad ugroziti neèije pravo na život”.    

... više ...


Media release 21 June 2006

European Journalists Welcome French Plan to Strengthen Right to Protect Sources

The European Federation of Journalists today welcomed the proposal by the French Minister of Justice Pascal Clément to strengthen the right of journalists to protect their sources in France by writing this protection into the country’s 125 year old press law.

“Looked at from afar, one might say that the law says too much about what the press can or cannot do in France,” said Arne König, EFJ Chair, “But this addition to the legislation will give added protection to journalists who are protecting their sources and that’s an important step in the right direction.”

Pascal Clément, made his announcement at a meeting organised by French publishers in Paris yesterday which was addressed by EFJ General Secretary Aidan White, who argued strongly for less judicial control of the press and more editorial independence – including recognition of a single journalists’ code of conduct for journalists and its inclusion in the country’s national labour agreement.

“When it comes to ethical conduct or protection of sources, the best solutions are simple and pragmatic measures which recognise editorial rights,” he said.

He said that France’s intrusive legal approach to press freedom and privacy, for instance, contrasted with that in some other European countries, notably Sweden and Great Britain, where privacy laws don’t apply. But strengthening the legal basis for protection of sources, which has been promised for some time, is long overdue in France.

Protection of sources is not explicitly mentioned in the 1881 Press Law, but simply referred to in the penal procedure code on protection of sources during testimony in court cases.

According to Pascal Clément, judges would be able to keep journalists’ files under seal until a decision is taken and the same measure would apply to collaborators such as translators and technicians.

Journalists hope that this amendment will be proposed to the Parliament after the summer-break and that unions will be fully associated to the works to implement this principle both in the press law and in the code of penal procedure.

For more information contact +32 2 235 22 00
The EFJ reprepresents over 260.000 journalists in over 30 countries... više ...


Predsjednica HSLS-a Ðurða Adlešiæ zatražit æe od potpredsjednika stranke Hrvoja Vojkoviæa da stavi mandat na raspolaganje zbog skandala prilikom otvorenja hvarskog hotela ’Riva’, o kojemu je ekskluzivno izvijestila Slobodna Dalmacija.

Stigle javne isprike

Za splitskog HSLS-ovca Ljubomira Srhoja od Predsjedništva HSLS-a æe zatražiti odluku o iskljuèenju iz stranke.
Potpredsjednik HSLS-a Hrvoje Vojkoviæ i njegov stranaèki kolega Ljubomir Srhoj juèer su se javno isprièali zbog subotnjeg incidenta na otvaranju hvarskog hotela ’Riva’, kada je Srhoj fizièki nasrnuo na fotoreportera Slobodne Dalmacije Jadrana Babiæa kako bi sprijeèio fotografiranje Vojkoviæa u prilièno intimnom druženju s djevojkom Tamarom.
Podsjetimo, eskalaciju Srhojeva napada sprijeèio je predsjednik splitskog Gradskog vijeæa Željko Jerkov, koji je stao izmeðu njega i Babiæa i potom zamolio zaštitare da agresivnog HSLS-ovca udalje iz hotelskog restorana.
— Ne komentiram nièiji privatni život pa ni onaj svojih kolega, iako za dužnosnike ipak vrijede nešto stroža pravila nego za ostale graðane. No, zanima me svaki napad na medije i zato æu, ako se ono što je objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji pokaže toènim, zatražiti stavljanje mandata na raspolaganje, a moguæa su i iskljuèenja — ustvrdila je u izjavi za Slobodnu Dalmaciju Ðurða Adlešiæ.

Odluka na Predsjedništvu

Najavila je kako æe o èitavom sluèaju uskoro raspravljati Predsjedništvo stranke koje æe odluèiti o Vojkoviæevoj i Srhojevoj sudbini.
Bolji poznavatelji prilika u HSLS-u potvrdili su nam da bi ovaj incident mogao poslužiti kao povod za smjenu Hrvoja Vojkoviæa, prvo s mjesta potpredsjednika HSLS-a, a potom i s èelne pozicije u Croatia osiguranju, o kojemu se u HSLS-u veæ neko vrijeme nagaða.

M. KARLOVIÆ - SABOLIÆ
   

Isprika Ðurðe Adlešiæ
fotoreporteru Slobodne Dalmacije

Predsjednica HSLS-a Ðurða Adlešiæ u ime stranke osobno se zbog nasrtaja stranaèkih kolega isprièala fotoreporteru "Slobodne Dalmacije" Jadranu Babiæu.
- Vodstvo stranke prema tim èlanovima postupit æe sukladno odredbama HSLS-a i pokrenuti odreðene sankcije, stoji u e-mailu šefice socijal-liberala.D.P.

Jerkov: Slobodna je napisala istinu

Oèevidac dogaðaja Željko Jerkov potvrdio nam je da je u "Slobodnoj" sve korektno preneseno.
- Ja osobno umiješao sam se kada sam vidio da taj gospodin povlaèi fotoreportera za kosu, zamolio sam redare da ga isprate iz hotela - kazao nam je Jerkov. I sam fotoreporter Jadran Babiæ potvrdio nam je da Vojkoviæ nije bio svjestan incidenta kojeg je u njegovo ime izazvao stranaèki kolega, te u njemu ni na koji naèin nije sudjelovao.

 

DAN POSLIJE PRVI ÈOVJEK CROATIA OSIGURANJA
O POTEZU STRANAÈKOGA KOLEGE

Vojkoviæ: Osuðujem Srhoja,
iako nisam ništa niti vidio

"SPLIT - Prema svim saznanjima, u incidentu prilikom otvaranja hvarskog hotela ’Riva’, u kojemu je Ljubomir Srhoj, prijatelj i stranaèki kolega Hrvoja Vojkoviæa, nasrnuo na fotoreportera "Slobodne", sam Vojkoviæ nije sudjelovao niti je uopæe imao pojma o incidentu, pa je svojim potezom Srhoj svom stranaèkom nadreðenom uèinio medvjeðu uslugu.

Vojkoviæ: Nisam se nedolièno ponašao

- Takvo ponašanje gospodina Srhoja oštro osuðujem, jednako kao i svaki pokušaj ogranièavanja medijskih sloboda - èak i ako se zadire u privatnost. Ja znam da sam javna osoba i svjesno se pristajem odreæi dijela svoje privatnosti - kazao nam je Vojkoviæ.
On tvrdi da se s djevojkom ’nije nedolièno ponašao, veæ tek izmjenjivao zagrljaje i poljupce’, te - suprotno kazivanju oèevidaca - da nije bio u alkoholiziranom stanju.
- Po naravi sam veseo i ne treba mi vino da se opustim - tvrdi dalje Vojkoviæ, napominjuæi kako je s djevojkom s kojom je privlaèio poglede na ležaju u vrtnom restoranu u vezi nekoliko mjeseci - praktièki od odluke o razvodu sa suprugom.
Cijela situacija stoga je za njega ’potpuno æudoredna’, dok mu je spominjanje imena u kontekstu incidenta neprihvatljivo.

Srhoj: Neprimjerena reakcija

Srhoj se, pak, dan nakon incidenta osobno isprièao fotoreporteru "Slobodne", a u izjavi za novine sam je osudio svoj vlastiti postupak.
- Definitivno sam neprimjereno reagirao, radilo se o èisto emotivnoj reakciji bez znanja gospodina Vojkoviæa - kazao nam je Srhoj.

... više ...


Izvještaj nadalje dokumentira trend privatizacije medija u vlasništvu države i veæ spomenuto zapošljavanje mlaðih novinara u novim medijima i na drugim podruèjima rada u zemljama u razvoju, u kojima se širi vlasništvo nad medijima. Rezultat je osjetno smanjenje plaæa novinara u posljednjih 5 godina.

Nesiguran posao i niska plaæa imaju, èini se, negativan uèinak na kvalitetu ureðivanja i mogli bi ugroziti ulogu novinara kao onih koji paze na promjene u društvu, kaže se u Izvještaju.

Više o tome na www.pressgazette.co.uk/article/090606/a new report by the international feder says younger and cheaper journalists are being recruited by the the media

 

... više ...


Nizozemski novinar Adrianus Tobias van den Deren (63), zaposlen u listu "Vrij Nederland", kojega je u petak pretuklo nekoliko nepoznatih muškaraca, i to zbog navodnog fotografiranja djece na žnjanskoj plaži, u nedjelju u 13 sati sjeo je u avion za Amsterdam te otišao iz Hrvatske prije planiranog roka. Najavljivao je, naime, da æe u našoj zemlji ostati 15-20 dana, a njegova sljedeæa destinacija trebao je biti Dubrovnik.
U napadu je Adrianus zadobio lakše tjelesne ozljede, nakon èega je, uz pomoæ vlasnika apartmana "Maduniæ", u kojemu je odsjeo, dogaðaj osobno prijavio djelatnicima Druge policijske postaje. Fotoaparat je ustupio policajcima, no nakon izvršene provjere nije bilo osnove da se Nizozemca zadrži.

Pirevi, a ne djeca

— Došao je raditi reportažu u hrvatskom narodu, o našoj tradiciji i prepoznatljivu mentalitetu. Nije imao u planu snimati ljepote obale i slièno. Osim toga, zanimali su ga dalmatinski pirevi jer je èuo da su specifièni — rekla nam je 28-godišnja Nikolina Maduniæ, u èijem je apartmanu Nizozemac odsjeo. Adrianus je veæ prvog dana boravka iznajmio rent-a-car tako da na miru može vidjeti sve što ga zanima. Sljedeæeg se pak dana informirao kod obitelji o splitskim plažama, te se odluèio za Žnjan.

Novinar 40 godina

"OvimNaveèer se, kazuje Nikolina, krvav i prepun hematoma vratio u apartman. Oèi su mu bile modre, a prednje su mu zube izgurali. Isprièao joj je što se dogodilo, nakon èega ga je priupitala zna li što je toèno snimao, misleæi pritom na djecu. Adrianus je inzistirao da istoga trena zovu policiju, nakon èega je odveden na Hitni prijam KB-a Split. Nakon pružene pomoæi, odvezen je u policiju, koja ga je u postaji zadržala èak 12 sati.

Petorica ga tukla

— Proživio je pravi šok. 24 sata nije ništa stavio u usta, a kad je napokon osjetio da ima apetita, mogao je jesti samo kašastu hranu na slamku — s nevjericom su Maduniæi opisivali daljnji tijek dogaðaja.
Obitelji je prièao i o svojoj 40-godišnjoj novinarskoj karijeri, ali i o svojoj ženi, objašnjava Nikolina, takoðer zaposlenoj u istoj profesiji.
— Objasnio nam je da nije 'Apartmaninekakav amater i da je sliène reportažne zapise imao iz zemalja kao što su Jeruzalem, Afganistan i Albanija. Navodno je pisao i za New York Times te je nekoliko puta osvajao prestižne nagrade — kazala je.
Žao nam je èovjeka, jer mislimo da nije zaslužio napad ni batine, jer ništa loše nije napravio — zakljuèila je obitelj Maduniæ.

piše Magdalena RAKOVAC
snimio Nikola VILIÆ

   

Napad naruèila žena

Prema informacijama oèevidaca koji su se u vrijeme napada na novinara zatekli na žnjanskoj plaži, petoricu je napadaèa, u dobi od 20 do 25 godina, navodno "angažirala" nepoznata ženska osoba koja se na plaži kupala sa svojom djecom. Njoj je, kazala je ženska osoba koja je htjela ostati anonimna, Nizozemac s fotoaparatom izgledao kao pedofil.

 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO