hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

U povodu napada na novinara Dušana Miljuša

02.06.2008.

 Zbor sudskih izvjestitelja Ana Raiæ-Kneževiæ
 Zbor novinara istraživaèa Renata Ivanoviæ 
 
Zbor sudskih izvjestitelja i Zbor novinara istraživaèa Hrvatskog novinarskog društva zgroženi su napadom na svog èlana Dušana Miljuša, novinara "Jutarnjeg lista", te pozivaju policiju da èim prije pronaðe one koji iza toga stoje.
Novinari- sudski izvjestitelji i istraživaèi primarno izvještavaju o organiziranom kriminalu zbog èega su svakodnevno izloženi moguænosti da postanu mete onih nezadovoljih, koji se naðu u njihovim èlancima i emisijama. Brutalno premlaæivanje kolege Miljša koji o kriminalnoj sceni i njezinim akterima piše veæ više od 20 godina upravo je dokaz tome.
Pozivamo policiju da žurno pronaðe napadaèe i naruèitelje napada na Dušana Miljuša, ali i vlasnike medija i izdavaèe da dodatno zaštite sve svoje novinare.
za Zbor sudskih izvjestitelja Ana Raiæ-Kneževiæ
za Zbor novinara istraživaèa Renata Ivanoviæ 

 Ogranak HND-a pri HTV-u

oštro osuðuje napad na kolegu novinara Duška Miljuša i izražava duboku zabrinutost za ugroženu slobodu novinarskog rada.
Ovaj èin napada bejzbol palicama i premlaæivanje novinara, koji radeæi svoj posao istražuje i razotkriva, pa èak kao novinar i oèigledno mnogo više nego što bi to trebale službene institucije hrvatske države, veliko je upozorenje hrvatskom društvu u cjelini.
Novinari HRT-a, solidarni s kolegom Miljušem, zahtijevaju od policije i državnog odvjetništva brzu i uèinkovitu istragu, ali isto tako i razotkrivanje policiji poznatih organiziranih skupina kriminalnog miljea, umreženog i upletenog gotovo u sve pore hrvatskog društva, a prvenstveno iz razloga ostvarenja financijskih interesa i kontrole djelovanja, pa i hrvatskih medija, sve do i ovakve ugroze slobode novinarstva.
Napad na kolegu Miljuša, napad je na slobodu medija i Ogranak HND-a pri HTV-u poziva cjelokupno èlanstvo HND-a na zajednièko i odluèno djelovanje.

Nikola Kristiæ, predsjednik

 HZSN

Molim da u ime svih èlanova HZSN-a prenesete osobno ili putem predstavnika HND-a želje za najbrži moguæi oporavak kolegi Miljušu.

Mi, koji pratimo sport, na žalost smo veæ godinama svjedoci nasilja koje je svuda oko nas i zbog kojega danas oèevi više ne vode djecu na utakmice, a oni malobrojni istinski uživatelji sporta ostaju kod kuæe gledati tv ili slušati radio, da ne bi dobili batine samo zato jer više vole jednu, a ne drugu boju.
Veæ smo nekoliko puta u suradnji sa svim èelnicima HND-a tražili da se zbog sliènih ekscesa prema sportskim novinarima o premlaæivanju novinara pokrene bilo kakva akcija, da se poèinitelji pronaðu i da se, naravno, kazne, ali su sve naše akcije – oèito – stale na prvim preprekama. Upravo zato, u ime svih sportskih novinara, a ne samo èlanova HZSN-a, ali i u ime svih zaljubljenika u sport, koji posjeæuju sportska borilišta maksimalno podržavam akciju da se u suradnji s MUP-om i Policijom što prije pronaðu i kazne divljaci koji su napali kolegu Miljuša, èemu bi mogao doprinjeti i razgovor s premijerom Sanaderom. Dakako, put je to prema društvu i ozraèju u kojem nas neæe biti strah niti na ulicu kroèiti, niti u auto sjesti, niti se s djecom u parku igrati. Put je to prema Hrvatskoj kakvu svi želimo, ili barem gotovo svi. Iskorjenimo divljake sad i odmah!
Njemu, Miljušu, doista želim brz oporavak i povratak poslu koji tako dobro i savjesno radi
Jura Ozmec, predsjednik HZSN

 Zbor novinara za zaštitu okoliša:

Podrška kolegi Dušanu Miljušu od Zbora novinara za zaštitu okoliša.
SVI NOVINARI SU JEDINSTVENI U OSUDI OVOG GNUSNOG ÈINA!!!!
Tanja Devèiæ, predsjednica Zbora

 Zbor automobilskih novinara

Molim prenesite pozdrave kolegi Miljušu u moje ime i ime èlanova Zbora automobilskih novinara.
Ukoliko na bilo koji naèin mogu pomoæi stojim na raspolaganju 24 sata dnevno.
Mato Pavlièeviæ, predsjednik

Ogranak HND-a u Slobodnoj Dalmaciji

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva u Slobodnoj Dalmaciji zgrožen je brutalnim napadom na kolegu Duška Miljuša, novinara koji punih dvadeset godina istražuje, razotkriva i piše o organiziranom kriminalu u Hrvatskoj. Najnovije premlaæivanje i pokušaj ubojstva je, smatramo, vrhunac konstantnih pritisaka na našu struku, ugrožavanja profesionalnih, radnih i ljudskih prava novinara kao glasa javnosti, te se ovim putem solidariziramo s kolegom Miljušem, ali i ostalim novinarima koji zbog svoje profesije trpe razlièite, pa i najteže posljedice.

Pridružujemo se zahtjevima za brzom i uèinkovitom istragom i kažnjavanjem poèinitelja, ali i naruèitelja posljednjeg zloèina, te od državne vlasti tražimo da novinarima konaèno osigura ozraèje za sigurno, mirno i slobodno bavljene ovim odgovornim poslom.

Izvršni odbor HND-a "Slobodna Dalmacija"
Damir Petranoviæ, predsjednik

Županijsko vijeæe
Hrvatskog novinarskog društva 
Varaždin

Zgranuti divljaèkim napadom na kolegu Dušana Miljuša, kao i napadima na novinarku Narodnog lista iz Zadra  Danijelu Banko, te fotoreportera Zadarskog lista Filipa Bralu koji su se dogodili nedavno Županijsko vijeæe HND Varaždin izražava nadu da æe se kolega Miljuš što prije oporaviti, te da æe nadležni organi bezuvjetno, brzo i  u cijelosti otkriti sve èinjenice vezane uz napad, poèinitelje, naruèitelje, kao i one koji iza njih stoje. Naglašavamo da smo posebno ogorèeni   èinjenicom da se takvi napadi dogaðaju i ponavljaju u  društvu koje  bi željelo biti demokratsko, slobodno i okrenuto svojoj dobroj buduænosti, te da je izostanak primjerene reakcije u nekim ranijim prigodama kad su samozvanci raznih kalibara nasrtali na novinare, njihov integritet i profesionalnu slobodu danas doveo do toga da se novinare zbog istine o kojoj pišu doslovce pokušava i ubiti. Takvo stanje može se iskorijeniti doista samo primjerenom i odluènom reakcijom svih, a posebno onih koji su za provoðenju reda i zakona zaduženi, ali i plaæeni.

Vlado Premuž, predsjednik

Ogranak HND Županije šibensko-kninske

Ogorèeni smo zbog napada na kolege novinare i fotoreportere Dušana Miljuša, Danijelu Banko i Filipa Bralu, a prosvjedujemo i zbog niza drugih pojava sustavnog ugrožavanja profesionalnih, radnih i ljudskih prava kolega, samim tim i neviðenih pritisaka na našu profesiju.
Prosvjedujemo protiv onih koji neèinjenjem zapravo potièu takva ponašanja. Dogaðaji poput ovoga svrstavaju nas meðu države i društva s dna civilizacijske ljestvice.
Rezolutno tražimo da se pronaðu i kazne poèinitelji napada, te da se o svemu sustavno izvještavaju meðunarodne asocijacije.

Ogranak HND Županije šibensko kninske
predsjednica Jordanka Grubaè

Županijsko vijeæe Primorsko-goranske županije

Napad na našeg kolegu Dušana Miljuša doživjeli smo kao nasilje nad profesionalcem u potrazi za istinom. Zgrozili su nas razmjeri koje je dosegnuo kriminal i porazila spoznaja da policija nije sprijeèila ostvarenje prijetnji koje su mu bile javno upuæene. Nažalost, vijesti o fizièkim obraèunima s novinarima sve su uèestalije i sve je oèitije da smo postali nezaštiæene mete za razne vrste iživljavanja. Dosta nam je!
Zahtjevamo da se u najkraæem roku pronaðu i kazne poèinitelji i stvore uvjeti da naš posao možemo obavljati bez opasnosti. Tražimo sigurnost i mir na ulicama i jasno izraženu politièku volju da æe se stati na kraj nasilnicima i politièarima povezanima s njima.
                                              
Županijsko vijeæe Primorsko-goranske županije
Ivanèica Celevska, predsjednica

Hrvatsko novinarsko društvo
Ogranak Glas Slavonije Osijek

Osijek, 5. lipnja 2008.

Novinari Glasa Slavonije pridružuju se svojim kolegama u cijeloj Hrvatskoj u oštroj osudi napada na novinara Dušana Miljuša i oèekuju od hrvatskih vlasti da uèine sve što je u njihovoj moæi u pronalaženju nalogodavaca i napadaèa na svog kolegu. Takoðer, izražavamo punu potporu najavljenom mirnom prosvjedu u Zagrebu, 6. lipnja.

Dijana Pavloviæ, predsjednica

Županijsko vijeæe HND-a Osjeèko-baranjske županije

 

Županijsko vijeæe HND-a Osjeèko-baranjske županije izražava punu potporu kolegama novinarima i prosvjedu koji æe biti održan. Sramotna je èinjenica da su novinari danas u Hrvatskoj izvrgnuti brutalnim fizièkim napadima zbog toga što profesionalno rade svoj posao. Oèekujemo od svih nadležnih institucija da odrade svoj posao. Pridružujemo se zahtjevima za brzom istragom i kažnjavanjem poèinitelja i naruèitelja zloèina prema Dušku Miljušu. Od vlasti tražimo da novinarima osigura uvjete da se mogu baviti ovim poslom.

Molimo vas da prenesete pozdrave kolega iz Osjeèko-baranjske

županije kolegi Miljušu.

  

Davor Lonèariæ,

ŽV HND Osjeèko-baranjske županije

 

Zbor turistièkih novinara pri Hrvatskom novinarskom društvu

Pismo potpore kolegi Dušanu Miljušu
„Èlanovi Zbora turistièkih novinara pri Hrvatskom novinarskom društvu (HND) ovim putem daju potporu èovjeku i kolegi novinaru Dušanu Miljušu koji je prije nekoliko dana brutalno pretuèen ispred svoje kuæe. Zgroženi smo tim èinom jer je prije svega rijeè o napadu na èovjeka i njegovu slobodu, a potom na novinara koji veæ dvadesetak godina objektivno izvještava u sektoru Crne kronike, posebice o krim miljeu u Hrvatskoj, jednom od najopasnijih novinarskih podruèja. Odgovornost je sada na hrvatskoj policiji i pravosuðu od kojih oèekujemo da što prije odrade svoj posao, pokažu struènost i profesionalnost te pronaðu i kazne poèinitelje tog okrutnog èina. Ne ponovilo se!“

Tina Eteroviæ Èubrilo, predsjednica Zbora turistièkih novinara  

Sanja Plješa, tajnica Zbora turistièkih novinara

Zadarski medijski djelatnici

Poštovani kolege,
želimo Vam izraziti punu potporu u prosvjedu kojem smo se prikljuèili i mi u Zadru.
         Zgranuti smo nasiljem koje je poèinjeno nad našim kolegom Dušanom Miljušem i iskreno mu želimo što brži oporavak. Nažalost, fizièko obraèunavanje s novinarima i ostalim medijskim djelatnicima nije zaobišlo ni Zadar. Kao što veæ cijela javnost zna, u posljednjih mjesec dana napadnuto je dvoje naših kolega ? Danijela Banko i Filip Brala. I druge kolege, tijekom svog rada, bile su izložene raznim pritiscima, prijetnjama i fizièkom nasilju. Krajnje je vrijeme da struka digne svoj glas i zatraži od nadležnih da postupe po zakonu i procesuiraju postojeæe sluèajeve te sprijeèe buduæe. Napad na slobodu javne rijeèi napad je na demokraciju i država ne smije zatvarati oèi pred èinjenicom da su kojekakvi korumpirani krim miljei spremni ubijati novinare kako bi zaštitili svoje prljave interese.  Želimo slobodno i pošteno raditi svoj posao, a ne, zbog istine, strahovati za vlastite živote i živote naših obitelji.

Ogranak HND Sisaèko-moslavaèke županije

Ogranak Hrvatskog novinarskog društva Sisaèko-moslavaèke županije izražava potporu današnjem mirnom prosvjedu koji se održava zbog brutalnog napada na kolegu Dušana Miljuša.
 
Novinari Sisaèko-moslavaèke županije pridružuju se zahtjevima za brzom i uèinkovitom istragom i kažnjavanjem poèinitelja, ali i naruèitelja posljednjeg zloèina. Od državne vlasti tražimo da novinarima konaèno osigura ozraèje za sigurno i slobodno bavljenje odgovornim novinarskim poslom.
Kolegi Dušanu Miljušu, dragom i poštovanom kolegi svih novinara u Sisaèko-moslavaèkoj županiji, želimo što brži i uspješniji oporavak. 
IO HND Sisaèko-moslavaèke županije

Priopæenje za javnost èlanova Hrvatskog novinarskog društva s podruèja Grada Paga:
Pridružujuæi se prosvjedu zbog napada na kolege Miljuša, Banka i Bralu, mi novinari koji izvještavamo s podruèja Grada i otoka Paga izražavamo duboku zabrinutost zbog uèestalih napada na novinare što æe, ako se na vrijeme ne sprijeèi, eskalirati i dovesti do teških i tragiènih posljedica. Apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da poduzme sve potrebne mjere radi osiguranja slobode medija, prava na slobodno izvještavanje i nesmetan rad novinara. Ukoliko Vlada Republike Hrvatske u ovom teškom trenutku za hrvatsko novinarstvo ne uèini ništa time æe, po starom pravilu kako šutnja znaèi pristanak, indirektno dati podršku svim onim pojedincima i strukturama kojima smeta javnost i kojima smeta slobodno novinarstvo. Žalosna je èinjenica što nadležne institucije rade vrlo malo kako bi zaštitili novinare od fizièkih  napada, ucjena i prijetnji kojima su izloženi. Val nasilja nad novinarima mora se zaustaviti jer je to jedini pravi naèin osiguranja slobode medija. Dajemo podršku kolegama Miljušu, Banku i Bralu i duboko i iskreno suosjeæamo s njima. Vladu Republike Hrvatske trebala bi, na pragu ulaska Hrvatske u EU, zabrinuti èinjenica što se u Hrvatskoj dogaðaju brutalni napadi na novinare i što se ti brutalni napadi pojavljuju kao vrlo neugodne i ružne  vijesti na stranicama novina i u televizijskim vijestima stranih zemalja. Sloboda medija jedan je od temelja suvremene demokracije i civilizacijski doseg kojem Hrvatska mora težiti, a ne ga se odricati. Odricanje od slobode medija uvodi u kaos i anarhiju, u diktaturu moæi, nasilja i krvi, a to Vladi RH posve sigurno ne bi trebao niti smio biti cilj.
                                                                                                 Alenka Festini, Dijana Vuleta, Josip Portada

Županijski odbor HND-a u Dubrovniku

 „Ne tražimo da novinari budu nešto posebno od drugih graðana, da imaju neku posebnu zaštitu, no glasno želimo upozoriti cijelu javnost – napad na novinare poruka je svima od strane kriminalnog podzemlja. Povijest nas je na žalost nauèila, šuti jednom, šuti drugi put i onda doðe vrijeme kada zlo poène kucati na svaka vrata“ reèeno je na skupu novinara svih dubrovaèkih redakcija, uz zahtjev mjerodavnim organima ne da otkriju samo poèinitelje, nego i naruèitelje napada na kolegu Duška Miljuša.

PRIGODNA RIJEÈ NA SKUPU NOVINARA U DUBROVNIKU:
Ovo naše današnje okupljanje ima simbolièko znaèenje i to ste svi vi shvatili i osjetili, pa je to i razlog zbog kojega smo se okupili ovdje u ovolikom broju.
Kolega Duško Miljuš brutalno je pretuèen. Nema dvojbe rijeè je o pokušaju ubojstva, ma koliko se policija trudila da udarce bejzbolskim palicama u glavu okarakterizira na blaži naèin. Kolega Miljuš, i to je nedvojbeno, napadnut je i umalo ubijen zbog stvari o kojima je pisao, na koje je ukazivao, a to je da spirala organiziranog kriminala ne može, a da se ne hrani krugovima iz sfere politike i vlasti.
Da je napad na kolegu Miljuša prvi takve vrste u Hrvatskoj, bio bi strašan. No, on to  nije i to taj sluèaj èini još težim. Jedno treba jasno reæi, ne tražimo da novinari budu nešto posebno od drugih graðana, da oni imaju neku posebnu zaštitu, no glasno želimo upozoriti cijelu javnost - napad na novinare je poruka svima od strane kriminalnog podzemlja. Znate veæ, povijest nas je na žalost nauèila, šuti jednom, šuti drugi put, i onda doðe vrijeme kada zlo poène kucati na svaka vrata.
Stoga poruka i ovoga našega skupa, a danas su se na sliènim skupovima okupili novinari diljem Hrvatske, koliko god bili razlièitih politièkih usmjerenja i razmišljanja o društvu, što je dobro i što je samo naše bogatstvo, dakle poruka ovoga skupa treba biti, u ime profesionalne solidarnosti, ali i društvene odgovornosti, tražimo od mjerodavnih organa ne da otkriju samo poèinitelje, nego i naruèitelje napada na kolegu Dušana Miljuša.
Jednostavno mislimo da je došlo vrijeme da nešto treba zapoèeti. Dozvolite mi i teške rijeèi: treba to uèiniti u ime buduænosti ove naše zemlje.

Vedran Beniæ, predsjednik Županijskog odbora HND-a Dubrovnik

Povratak

AKTUALNO