hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Reagiranje na premlaæivanje Dušana Miljuša

02.06.2008.

Danas, u ponedeljak 02. 06. 2008. godine oko 20.00 sati ispred svog stana u Zagrebu pretuèen je urednik crne kronike „Jutarnjeg lista“ Dušan Miljuš. Prema prvim informacijama dostupnima udruzi Partnerstvo za društveni razvoj, radi se o ozbiljnim ozljedama glave i ruku, a Miljuša su bejzbol palicama napala dva ili više napadaèa. U ovom trenutku Miljuš se nalazi u bolnici Rebro.

Ovom prilikom želimo podsjetiti javnost da je udruga Partnerstvo za društveni razvoj dana 05. 12. 2007. godine reagirala na objavu imena Dušana Miljuša na stranicama predviðenim za osmrtnice u Veèernjem listu, a za koju smo smatrali da je bila svojevrsno upozorenje Dušanu Miljušu od strane zagrebaèkog podzemlja. Isto tako, udruga je o svojim sumnjama da se radi o ozbiljnim prijetnjama i ozbiljnim namjerama podzemlja upozorila nadležna tijela RH tj. Ravnateljstvo policije Ministarstva unutarnjih poslova RH te Državno odvjetništvo RH i USKOK.

 Odgovor Ravnateljstva policije na navedene zathjeve udruge za postupanjem  je bio da se „Zahvaljuju na dopisu koji smo uputili...... te da je Ministarstvo unutarnjih poslova odmah po objavljivanju oglasa zapoèelo sa poduzimanjem aktivnosti u cilju zaštite svih osoba koje bi objavljivanjem oglasa mogle biti ugrožene....“  (u prilogu).

 Iz odgovora Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu pod brojem: KR-DO-62/08, vidljivo je da iz “dokumentacije dostavljene u prilogu posebnog izvješæa Policijske uprave Zagrebaèke broj: 511-19-11/1è-31-K-946/07 od 02. sijeènja 2008. godine proizlazi kako je do objavljivanja plaæenog oglasa Nataše Zeèeviæ u Veèernjem listu dana 05. prosinca 2007. godine na stranici meðu osmrtnicama došlo zbog proceduralne pogreške.....jer je jedino slobodno mjesto za objavu oglasa bilo je u rubrici „osmrtnice“!? U nastavku oèitovanja, Županisjko državno odvjetništvo tvrdi da je: „Dušan Miljuš upoznat od policijske uprave Zagrebaèke da je udruga Partnerstvo za društveni razvoj dostavila Zahtjev prema državnom odvjetništvu i Ravnateljstvu policije otklonio je potrebu za mjerama zaštite njegovog života iz razloga što plaæeni oglas nije smatrao ozbiljnomk prijetnjom“.

 Želimo naglasiti da je iz razgovora s Dušanom Miljušem te drugim osobama koje su bile upoznate s tematikom, jedina institucija koja navedeni dogaðaj nije smatrala ozbiljnom prijetnjom bila Policija RH, odnosno rukovoditelji u Ravnateljstvu policije i Policijskoj upravi Zagrebaèkoj. Dušan Miljuš je svo vrijeme smatrao prijenju ozbiljnom, kao i udruga Partnerstvo za društveni razvoj, a današnji dogaðaj potvrðuje da smo na veliku žalost bili u pravu.

 Za propuste u poduzimanju svih mjera zaštite i neozbiljan odnos prema radu smatramo odgovornima osobe u Ravnateljstvu policije i Policijskoj upravi Zagrebaèkoj, smatramo da moraju snositi odgovornost, a da se poèinitelji ovog djela i motivi za isto moraju pronaæi.

 Pozivamo udruge civilnog društva, medije i novinare da se oštro suprotstave ovakvom naèinu obraèunavanja s onima koji progovaraju o najozbiljnijem kriminalu u RH, odnosno onima koji upozoravaju na društvene probleme.

 (u zaglavlju).

za udrugu:
Munir Podumljak, predsjednik

 

Povratak

AKTUALNO