hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Izvještaj i statistika Novinarskog vijeća časti od 30. lipnja 2014. do 30. ožujka 2015.

Izvještaj i statistika od 30. lipnja 2014. do 30. ožujka 2015.

27.08.2015.

NOVINARSKO VIJEĆE ČASTI

 

Izvještaj i statistika za razdoblje od 30. lipnja 2014. do 30. ožujka 2015.

 

Novinarsko vijeće časti je u razdoblju od 30. lipnja 2014. do 30. ožujka 2015. održalo ukupno šest sjednica. Sjednicama Novinarskoga vijeća časti u prosjeku je nazočilo po sedmero od ukupno deset članova. Od članova Vijeća na svim je sjednicama bio Ivo Lučić, Davorka Blažević, Iva Borković, Živko Gruden, Verica Mađer i Trpimir Matasović bili su na po pet, Miroslav Wranka na četirima, Višnja Biti na trima, a Zvonimir Varošanec na jednoj.

 Raspravljajući o pristiglim prijavama, Vijeće je ukupno izreklo 11 težih opomena, 36 opomena, devet je novinara i urednika upozoreno na odredbe Kodeksa časti hrvatskih novinara, dok je za 20 novinara i urednika ocijenjeno da nisu povrijedili Kodeks. Većina je odluka donesena jednoglasno. Za 10 prijava Vijeće nije donijelo zaključke, uglavnom zbog toga što su prijave bile nejasne ili nepotpune, a u nekoliko se slučajeva Vijeće ocijenilo nenadležnim. O još trima prijavama o kojima se raspravljalo na posljednjoj sjednici nisu doneseni zaključci s obzirom na to da u trenutku održavanja sjednice još nisu bila pristigla očitovanja novinara, za koja je rok bio nakon dana održavanja sjednice. O tim, kao i o u međuvremenu pristiglim prijavama raspravljat će novi saziv Novinarskoga vijeća časti.

 Svi zaključci Novinarskog vijeća časti i dalje se objavljuju na web-stranicama www.hnd.hr. S druge strane, Vijeće (sada već četvrti put!) iskazuje nezadovoljstvo činjenicom da, usprkos izričitim odredbama Statuta Hrvatskog novinarskog društva, tijekom gotovo četiriju godina mandata ovoga saziva u glasilu Novinar nisu bili objavljivani zaključci Vijeća (kao, uostalom, ni drugih izbornih tijela HND-a).

 Kad je riječ o naravi kršenja odredbi Kodeksa časti hrvatskih novinara, najveći broj izrečenih opomena se, kao i prethodnih godina, odnosi na neprofesionalno izvještavanje, pri čemu osobito zabrinjava tendencija prema jednostranom i/ili senzacionalističkom izvještavanju. Također su i dalje česte povrede prava djeteta pri izvještavanju o djeci, kao i pristrano i/ili diskriminatorno pisanje o pripadnicima manjina ili pojedincima i skupinama čiji se stavovi u bitnome razlikuju od onih koje zastupaju pojedini novinari ili urednici – kao i u prošlom izvještaju, i ovdje treba ponoviti da su u ozračju ionako polariziranih tenzija mediji nerijetko te tenzije samo dodatno raspirivali.

 Zabrinjava činjenica da novinari u svojim očitovanjima priznaju da su određeni etički propusti rezultat (i) uredničkog pritiska, ne samo u pogledu stavova za koje urednik očekuje od novinara da ih zastupa, nego i zbog nerealno kratkih rokova za izvršavanje pojedinih novinarskih zadataka. Iako to, naravno, ne opravdava novinarske etičke propuste, Vijeće smatra da bi upravo urednici trebali insistirati na visokim profesionalno-etičkim standardima, umjesto da – kao što je vrlo čest slučaj – otežavaju novinarima dosljedno pridržavanje etičkih normi.

 Kad je riječ o specifično uredničkim odgovornostima, sve se više prijava odnosi na uredničku opremu koja ne odgovara sadržaju novinarskoga priloga, kao i na neobjavljivanje ispravaka ili njihovo objavljivanje u obliku koji nije u skladu s odredbama Zakona o medijima i Kodeksa časti hrvatskih novinara. Sve veći problem predstavljaju i komentari korisnika na priloge objavljene u internetskim medijima – Vijeće je opetovano upozoravalo da je odgovornost urednika etički problematične sadržaja ukloniti s web-stranica u najkraćem roku.

 Valja, međutim, napomenuti da neki nesporazumi u komunikaciji između medija i njihovih čitatelja/slušatelja/gledatelja proizlaze i iz toga što ni korisnici medija ne razumiju u potpunosti novinarska profesionalno-etička načela. Primjerice, nekoliko je prijava bilo upućeno zbog neobjavljivanja ispravaka koji ili uopće nisu bili ispravci ili su bili nerazmjerno duži od informacija na koje se odnose; doduše, u tim su slučajevima i urednici mogli biti fleksibilniji oko usuglašavanja oblika u kojem će ispravci biti objavljeni.

 Novinarsko vijeće časti u ovom se sazivu u svom radu vodilo načelima i odredbama Statuta Hrvatskog novinarskog društva, Kodeksa časti hrvatskih novinara i Pravilnika o radu Novinarskoga vijeća časti, što je među ostalim (kao i u prethodnim sazivima) podrazumijevalo razmatranje svih pristiglih prijava, bez obzira na to jesu li prijavljeni novinari članovi Hrvatskoga novinarskog društva ili nisu. Činjenica jest da se unutar HND-a (a iz izvan njega) povremeno postavljalo pitanje ispravnosti takvoga pristupa, koji može (ali i ne mora) biti promijenjen, što bi, međutim, zahtijevalo izmjene i dorade navedenih, ali i nekih drugih akata HND-a. Dokle god se oni ne promijene, Novinarsko vijeće časti i dalje će biti de facto (a gašenjem Hrvatskoga vijeća za medije i de jure) jedino samoregulatorno tijelo novinarske struke na nacionalnoj razini, koje će pratiti poštivanje univerzalnih načela i normi novinarske etike, sadržanih u Kodeksu časti hrvatskih novinara, kao što se i čitavo Hrvatsko novinarsko društvo, u skladu sa svojim Statutom, zalaže za ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnoga izražavanja cjelokupne novinarske profesije u Hrvatskoj.

 za Novinarsko vijeće časti

Trpimir Matasović, predsjednik

 

Zaključci Novinarskog vijeća časti – po medijima

 Medij

Nema povrede

novinar/urednik

Upozorenje

novinar/urednik

Opomena

novinar/urednik

Teža opomena

novinar/urednik

dnevno.hr

 

 

2/1

2/2

24sata

0/1

 

0/1

2/1

Jutarnji list

5/2

1/0

4/2

1/0

HRT

0/1

 

2/3

0/1

Slobodna Lika

 

 

 

1/0

Zadarski regional

 

 

 

1/0

Večernji list

1/0

 

3/0

 

dubrovackidnevnik.hr

1/0

1/0

1/1

 

sloboda.hr

 

 

1/1

 

Slobodna Dalmacija

3/0

 

1/1

 

index.hr

2/1

1/1

0/1

 

Glas Slavonije

 

1/0

0/1

 

zadarski.hr

 

 

0/1

 

Bjelovarac

 

 

1/0

 

politikaplus

 

 

1/0

 

zportal.hr

 

 

1/0

 

voxportal

 

 

1/0

 

7Dnevno

 

 

1/0

 

Radio Dubrovnik

 

1/1

 

 

Novi list

1/0

0/1

 

 

Lika plus

 

1/0

 

 

Narodni list

0/1

 

 

 

voxfeminae.net

1/0

 

 

 

Ukupno

14/6

6/3

19/17

7/4

 

Napomena: Ukupan broj od 76 zaključaka veći je od ukupnog broja prijava na koji se odnose s obzirom na niz prijava u kojima je istodobno prijavljeno više novinara i/ili urednika. U ovaj izvještaj nije uključena statistika po naravi prijavljenih povreda Kodeksa časti hrvatskih novinara s obzirom na u ovom razdoblju prilično velik broj prijava (a time i zaključaka) koje se odnose na višestruke povrede različitih etičkih normi.

 

AKTUALNO