hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Više starog, manje novog, nešto posuðenog...

02.09.2004.

Red istine, red tajni, red magle, red nagaðanja, red obeæanja, red starog, red novog, mnogo licenci, red sastanaka, pa red tajnica ... i eto nama jesensko-zimske sheme Hrvatske televizije. Lutali smo danima, 70 posto smo otkrili, od èega 50 posto otkrivenog otpada na projekte koje smo veæ gledali, dok 20 posto otpada na novitete. Krenimo redom, od glave, ili Marije Nemèiæ, ravnateljice HTV-a, kod koje su, kažu, i sukno i škare, a koja nam je rekla samo ovo:
— Žao mi, još ništa od objave sheme, koja najprije ide na Ravnateljstvo, zatim na Vijeæe. Takva su pravila, a ja sam legalist i poštujem ih. A što se sheme tièe, ima dosta novih stvari, dosta ih je u pripremi. Znat æete sve o shemi krajem tjedna, pa uostalom — tko što zna o shemi RTL Televizije ili Nove TV?!
Sliènih je promišljanja bila i Tatjana Šimiæ, direktorica programa HTV-a:
— Shema ide prema Mariji Nemèiæ, zatim prema Vijeæu pa Ravnateljstvu. To je zasad poslovna tajna, ne mogu o tome govoriti, sve æe biti poznato sredinom rujna.

INFORMATIVNI PROGRAM
Toliko od željeznog dvojca Nemèiæ—Šimiæ, ženskih vladarica Hrvatske televizije koje znaju sve, ali to treba prièekati. I kojima za vladarski trolist nedostaje samo Vladimir Ronèeviæ, glavni urednik Informativnog programa, kojega je zamjenik “vanjskopolitièar” Goran Rotim, a koji su i nama nedostajali na telefonskoj liniji — dosta nam je, naime, bilo tajnica, iako su ljubazne. Iz navedenoga programa ono najvažnije: “Dnevnik” se ne ukida (malo se šalimo), i dalje su tu urednici i voditelji središnje HTV-ove informativne emisije: Danko Družijaniæ, Stipe Alfier, Katja Kušec ... No, ukida se “Meridijan 16”, Iva Gaèiæ (baš kao i Siniša Kovaèiæ) naæi æe se u veèernjim “Vijestima”, Branko Naðvinski u popodnevnoj mozaièno-informativnoj emisiji (šire u dijelu Program mozaiènih emisija), a Ivica Ðuzel zasad je, èini se, bez angažmana. U planu je, javljaju prisavski izvori, nova, zamjenska emisija za ukinuti “Merdijan 16”, a po uzoru na RAI-jevu emisiju “Portaporta”, koju bi naizmjenièno ureðivali i vodili Goran Miliæ, Tihomir Ladišiæ i Hloverka Novak-Srziæ, èiji se “Forum”, prema svemu sudeæi, ukida! Takoðer, javljaju nam, u planu je i novi politièki magazin èetvrtkom!
Od prije poznatih informativno-politièkih emisija i dalje bi trebali iæi “Brisani prostor” Gorana Miliæa, “Znakovi vremena” Branimira Biliæa, “Latinica” Denisa Latina, “Nedjeljom u dva” Aleksandra Stankoviæa, “Plodovi zemlje” ...

ZABAVNI PROGRAM
Podjednako kao iz Informativnog, i iz Zabavnog programa HTV-a — kojega je šef Božo Sušec, neuhvatljiv zbog Olimpijade — informacije cure na kapaljku; tu je, èini mi se, najjaèi zakon šutnje, omerta, što li ... Jer, nisu svi hrabri kao, primjerice, Siniša Svilan, koji sve kaže, u pet do dvanaest suoèi vas s èinjenicom da napušta “g’lamur:kafe” i postaje direktor programa Nove TV. I ne smije se tu biti nimalo rezerviran i nevjeran, jer veliki su transferi u igri, ali i specijalni trogodišnji ugovor koji popularnoga Trogiranina veže s Prisavljem još na dvije godine. Kajgod, reæi æe neki, koga to briga ... Jer njih je primjerice briga i veselje im je što æe Svilanova akvizicija Arijana Èulina možda u RTL-ov “Big Brother”, ili što se Ljudevit Grguriæ Grga vraæa u velikom stilu. Kao što je i otišao iz svijeta nedjeljnoga zabavno-glazbenoga spektakla. Vraæa se Grga u nedjelju naveèer, traži još muško-ženski voditeljski par, pa plesaèice, a sve to motri producent Goran Ugrin. Valjda æe znati uskladiti termin s Tarikom Filipoviæem i “njegovim” “Milijunašem”, što æe, kao i do sada, iæi èetvrtkom i nedjeljom, sigurno do kraja 2005. godine, do kada licencija obvezuje. Takoðer, od Marija Sedmaka, urednika Redakcije kontakt-emisija, doznajemo da su veæ snimljena èetiri “Milijunaša”, kao i 13 (ne bilo nesreæe, op.a.) “Najslabijih karika” s Danielom Trboviæ-Vlajki, što æe iæi èetiri puta tjedno, od ponedjeljka do èetvrtka, svakako do lipnja 2005., do kada licencija obvezuje. Do kraja 2004. iæi æe i “TV Bingo Show”, “Upitnik” se gasi, a u planu je, ali ne prije Nove godine, novi, licencni game show. Možda u potonjem svoje mjesto pod prisavskim suncem pronaðe i Duško Æurliæ, èiji se angažman u emisiji “Od pet do sedam”, baš kao i Danielin, ugasio. Kao što se ugasio i “Hugo”, pa æe zamjena, doznajemo od Kristijana Ugrine Kikija, biti “Nora fora”, igra preko telefona, licencnog naziva “Nelly Nut”. Rijeè je o ženskom djeèjem animiranom liku. Osim Kikija, bit æe tu još tri voditelja/voditeljice. I tako, dok se neki showovi, kvizovi i kviziæi gase, a neki projekti, kao modna emisija Ivice Kovaèeviæa i Ane Vela, tek planiraju, utabanim stazama i dalje idu “Po ure torture” splitskog trojca Marijana Batiniæ—Petra Nižetiæ—Teo Perièiæ (èekaju nas još tri “Trikvartaèe”, iz Vele Luke, Trpnja i Dubrovnika), ne gasi se ni “Globalno sijelo” “Atenjanina” Joška Martinoviæa, baš kao ni “Glazbena televizija” (u planu je i emisija u MTV-jevskom stilu, autora Emilia Dalbella), ili “Kruške i jabuke”, urednice Andrijane Šešo i voditeljice Barbare Kolar, što æe svakako iæi do Nove 2005., do kada sveprisutna licencija (pobrojite samo koliko ih u tekstu ima, op.a.) obvezuje.

PROGRAM MOZAIÈNIH EMISIJA
S imenom i prezimenom potonje, Barbare Kolar, prelazimo u Program mozaièkih emisija, o kojemu skrbi Velimir Ðuretiæ, kojemu je na duši, a zasigurno i na srcu, HTV PLUS. Reèeni urednik Ðuretiæ zamislio je da Kolarova, zajedno s lijepom divasicom i psihologinjom Majom Vuèiæ, vodi talk-show socijalne tematike, nešto nalik na ono što radi Oprah Winfrey. Èini nam se da s ovom prièom veze ima i Vesna Karuza, iz ugasle “Od pet do sedam” emisije, koja, doznajemo, priprema novi polusatni life style magazin. Navedeni magazin dio je 80-minutne mozaièno-informativne emisije što bi išla svaki radni dan u 16.30 sati. U zabavnom dijelu emisije, osim spomenutih Barbare i Maje, u igri je i Duško Æurliæ, dok bi u drugom, informativnom dijelu emisije, gledali lica iz Informativnog: Sanju Mikleuševiæ, Melindu Kurilj i Branka Naðvinskog. Tek treba vidjeti kako æe taj mozaièno-informativni hibrid funkcionirati, i tko æe mu biti nadšef — Ðuretiæ ili Ronèeviæ? U meðuvremenu, dobra vijest za poklonike Joška Lokasa, èiji talk-show “Veèeras s Joškom Lokasom” ide dalje, ali od ove jeseni ne više subotom, nego skromnije — èetvrtkom. I za kraj, mozaièna emisija “Dobro jutro, Hrvatska” ima novi poèetak, u 6.30 sati.

SPORTSKI PROGRAM
Sporta preko glave bilo je za trajanja Olimpijade, razloga nedostupnosti Željka Vele, urednika Sportskoga programa. Velu je mijenjao Neven Cvijanoviæ, neuhvatljiv, u trku. Od stotoga izvora doznajemo nešto loše — “Petica” se gasi, ali se, kao, priprema nešto novo. Kolege mi vele da se neka verzija “Petice” može gledati na nekoj BiH TV postaji, a vjerojatno je, kažu, rijeè o Federalnoj televiziji Bosne i Hercegovine. I dok æe za “Peticu” trebati signalom preko granice, do susreta naših nogometnih reprezentativaca dovoljno æe biti ostati u Hrvatskoj i okrenuti RTL TV. Iz Sportskog programa zasad toliko. Èestitke svima, pogotovo njima — rukometašima! Kad oni otfeštaju, valjda æemo i mi novinari doæi na svoje. Na red.

DRAMSKI PROGRAM
Šefica Dramskoga je Jasmina Božinovska-Živalj, koja je naslijedila Dubravka Jelaèiæa Bužimskog, samo je rekla “kako æe biti puno posla i dobrih projekata, za što je Dramski dobro ekipiran, odnosno ima vrlo kvalitetne ljude”. Može se pretpostaviti da u dobre projekte urednica Božinovska-Živalj svrstava, meðu ostalim, i “Villu Mariju”. Hrvatsku sapunicu, telenovelu, kako hoæete, što æe morati, budimo slikoviti u “uliènu, prsa o prsa borbu” sa “Zabranjenom ljubavi”, koju od listopada nudi RTL TV. Dakle, ona ista kuæa koja od 18. rujna nudi reality show “Big Brother”. No, potonje doista nije briga Dramskog. Ili je to možda sve naša briga, jer i ja, baš kao i veæina vas, plaæam pretplatu. Ali, pisanija o reèenom dovela bi nas daleko ... Prije prijelaza na novi program, spomenimo i dramski važna imena: Antun Vrdoljak, Ognjen Svilièiæ, Arsen Antun Ostojiæ ...

STRANI PROGRAM
Ðelo Hadžiselimoviæ ostaje na zaduženjima na kojima je bio i prije, i dalje je šef Stranog programa. Okružen filmašima Tomislavom Kurelcem i Živoradom Tomiæem, najavljuje: oskarovca “Ludi za oružjem”, mnogo europskih filmova, neamerièki film utorkom, jake filmove petkom, a ne više subotom, Stanleyja Kubricka nedjeljom ... Ranka Horvat i dalje skrbi o stranim igranim serijama, a urednik Hadžiselimoviæ osobno brine i o stranim dokumentarcima, kao i o stranim humoristiènim serijalima. Kao što su “Prijatelji”. Deseta, ujedno i posljednja sezona megapopularne amerièke serije, samo što se nije zavrtjela. Na HTV-u, naravno!

DOKUMENTARNI PROGRAM
Programu kojega je šef bio i ostao Miro Brankoviæ mogli smo slobodno posvetiti èitave dvije stranice, koliko æe otprilike progutati svi HTV-ovi programi. Pitate se zašto? Pa, zato što ljudi ništa ne kriju, i stjeèe se dojam da puno rade, dugoroèno. I sad mi se èak èini da je teško odabrati što izdvojiti, kojim to redom posložiti, i pritom, nedajbože, nešto ne izgubiti. Pa, krenimo pažljivo. I nadalje ide “Škrinja” Branke Šeparoviæ, na HTV-u zadužene za ekologiju. U jednoj od novih izdanja “Škrinje” spomenut æe se kako dio èuvenog broda “Titanic” postoji u Hrvatskoj. “Hrvatsko podmorje” Mira Andriæa je gotovo, snimljeno je novih šest epizoda, a drugi serijal tematizira sjeverni Jadran. Srijedom bi, doznajemo, išli autorski dokumentarci: Bogdan Žižiæ (prièa o hrvatsko-ruskom disidentu), Petar Krelja (o hvarskom trkaèu-maratoncu), Branko Ištvanèiæ (o dvojici otkaèenih glazbenika iz Delnica), Mladen Æapin (o lokalnom vlaku), Tomislav Žaja (o Romima iz Kozari Boka), Ljubica Ivankoviæ-Lazariæ (o mladom braènom paru u Indiji), Andrea Èakiæ, Srðan Segariæ, Milka Barišiæ ... Nadalje, u postprodukciji je, u Južnoj Americi sniman, serijal “Putovima braæe Seljan”, autora Marija Saletta i producentice Jasne Ferluge. Vezano uz Južnu Ameriku, ondje je upravo Edi Mudronja, koji trenutaèno u Argentini pronalazi hrvatske tragove. U planu je koprodukcija HTV-a i Èeške televizije, a snimali bi se dokumentarci o Zvonimiru Rogozu, Vlahu Bukovcu i Josipu Juraju Strossmayeru. Andrea Buliæ autorica je izvanrednoga scenarija “Ratovi vrsta”, radit æe se dokumentarac o Andriji Hebrangu starijem, ocu Andrije mlaðeg i Branka Hebranga ...

ZNANSTVENI I OBRAZOVNI PROGRAM
Novi šef zove se Božidar Domagoj Buriæ, i to je sve o programu koji se brine za znanost i obrazovanje. Školski program tu æe zacijelo biti forte.

PROGRAM ZA DJECU I MLADE
Šefici je ime Gordana Mrðen, obeæava puno toga dobroga, i naravno novoga, sve blisko djeci i mladima. Jedan od tih noviteta trebao bi biti serijal “Kad zvoni”, ali i svojevrsna igraonica, na tragu onoga što je radio Siniša Cmrk.

PROGRAM ZA KULTURU
Urednica Programa za kulturu je Branka Kamenski, koja nam je samo rekla da je za sada samo sigurna da ide njezina emisija “Pola ure kulture”. Ostalo tek treba vidjeti ...

PROGRAM RELIGIJSKE KULTURE
Pater Antun Tonèi Trstenjak kaže kako i dalje idu: “Mir i dobro”, “Duhovni izazovi”, “Biblija”, “Portet crkve i mjesta” plus prijenos mise. Zatim su tu “Rijeè i život”, “Duhovni velikani”, Maja Tokiæ je snimila dva afrièka dokumentarca o hrvatskim misionarima, završena je i prièa u povodu 150 godina Zagrebaèke nadbiskupije te 40 godina “Glasa Koncila”, u planu je i snimanje dokumentarca o Marku Maruliæu kao duhovnom piscu 16. stoljeæa ...
Što vam se èini? Ima sheme, nema sheme?!
Prije æe biti da je Hrvatska televizija nema, jer prijašnjih godina jesensko-zimska shema iste televizije znala bi velikim dijelom biti objavljena èak u srpnju. I vrvjela je od noviteta, te nije bila svedena na gotovo 50-postotno ponavljanje veæ viðenog iz prijašnje sheme ...
“Ma, prije æe biti da sheme nema”, kažu mi moji iskusni prisavski izvori, pa se nešto kao “glumata tajnovitost, skrivanje podataka do posljednjeg trenutka, da netko kao ne pokrade velike ideje, a sve je to zapravo krinka za nepostojanje sheme, za nerad, uživanciju u morskim èarima, jer shemu je trebalo spremati radeæi i po 16 sati na dan!”

 

Željana MATIJEVIÆ

Povratak

AKTUALNO