hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 11. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 8. ožujka 2013.

Krešimir Maretić vs Goran Obran

25.04.2013.

Zahtjev Krešimira Maretića za pokretanjem postupka protiv novinara Gorana Obrana zbog teksta „Kad veliki maloga…“, objavljenog u Podravskom listu 10. prosinca 2012. godine

 

Zaključak: Novinarsko vijeće časti izriče opomenu novinaru Goranu Obranu.

 

Obrazloženje: Krešimir Maretić, sudski savjetnik na Prekršajnom sudu u Križevcima, upozorava na niz netočnih i/ili u bitnome nepotpunih informacija u tekstu Gorana Obrana „Kad veliki maloga... Novinar, naime, izvještava o slučaju jednog stanovnika Žibrinovca, kojega je veterinarska inspekcija kaznila zbog navodno nepravovremenoga cijepljenja psa. Predmet je završio i na sudu, a, premda se presuda suda ne navodi izrijekom u tekstu, čitatelju se implicitno sugerira da je sud presudio protiv toga stanovnika Žibrinovca. Prijavitelj, pak, ističe da je sud presudio u korist toga stanovnika, i to u za hrvatske standarde iznimno brzom roku.

Novinar Goran Obran nije se očitovao o prijavi.

Uvidom u tekst, Novinarsko vijeće časti zaključuje da je tekst Gorana Obrana uistinu pisan tendenciozno. Neosporno je riječ o temi od javnoga interesa, ali upravo je zbog toga novinar trebao pomnije prikupiti građu i dati javnosti točnu i potpunu informaciju. Čitava priča, pak, ne bi nimalo izgubila ni na težini ni na medijskoj atraktivnosti da je novinar javnosti dao potpunu informaciju, uključujući i podatak o ishodu sudskoga procesa. Slijedom navedenoga, Novinarsko vijeće časti zaključuje da je novinar Goran Obran prekršio odredbe Kodeksa časti hrvatskih novinara te mu stoga izriče opomenu.

Povratak

AKTUALNO