hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 23. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 13. veljače 2006.

Aleksandar Tašić vs Ozana Bašić

04.01.2013.

Zahtjev Aleksandra Tašića za pokretanje postupka protiv novinarke Ozane Bašić, autorice priloga emitiranog u emisiji Otvoreno HTV-a 6. srpnja 2005. godine.

 

Zaključak: Novinarka Ozana Bašić povrijedila je članke 4., 7. i 18. Kodeksa časti hrvatskih novinara i Vijeće joj izriče opomenu opisanu u članku 7. pod a) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

 

Obrazloženje: U uvodnom prilogu u emisiji koja je napravljena u povodu dvije prijave Državnom odvjetništvu, pisma jednog djelatnika Doma za odgoj djece i mladeži u Puli i slanja inspekcije nadležnog ministarstva da utvrdi pravo stanje oko djece u Domu, novinarka Ozana Bašić pokušala je nategnuto, na pretpostavkama i sumnjivim indicijama, a bez vjerodostojnih argumenata, ukazati na mogućnost seksualnog zlostavljanja. Posebno je sporna snimka jednog štićenika (koji je tvrdio da je bilo seksualnog zlostavljanja djece na terapijskom radu izvan doma) jer, iako mu je lice bilo pokriveno, a glas izmijenjen, dijete je prema tvrdnji ravnatelja Tašića na žalost identificirano zbog čega se nije moglo ponovno vratiti u Dom.

Budući da je riječ o prvoj prijavi Novinarsko vijeće časti je Ozani Bašić izreklo blažu opomenu opisanu u članku 7. pod a) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

 

Protiv ovog zaključka tužena Ozana Bašić podnijela je žalbu Središnjem odboru

HND-a.

Središnji odbor HND-a, na 8. sjednici održanoj 2. svibnja 2006. godine potvrdio je zaključak Novinarskog vijeća časti.

 

Povratak

AKTUALNO