hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 32. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 7. prosinca 2006.

Zbor automobilskih novinara vs Zadarski list

23.10.2012.

 Zahtjev Zbora automobilskih novinara za pokretanje postupka protiv Zadarskog lista zbog neovlaštenog preuzimanja članka objavljenog 7. rujna na Internet portalu Index.hr  a prenesenog u Zadraskom listu 3. listopada.

 

Zaključak: Prenoseći neovlašteno tuđi tekst u svoj list Zadarski list i njegov glavni urednik prekršili članke 10. (obvezuje na poštivanje autorstva drugih novinara) i 11. (određuje da se skraćivan ili promijenjen tekst može objaviti samo uz znanje i odobrenje autora)  Kodeksa časti hrvatskih novinara pa se glavnom uredniku Luki Periću izriče teža opomena opisana u članku 7. pod b) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

 

Obrazloženje: Uvidom u tekstove na portalu Index.hr i u Zadarskom listu vidljivo je da je originalni tekst prenesen u novine uz neznatne, i nevažne za ovaj slučaj, «adaptacije». U pravu je Zbor automobilskih novinara da je tekst prenesen neovlašteno, a osim toga u duhu novinarstva običaj je, ali i obveza, da se prilikom prenošenja novinarskih radova u drugi medij, u uvodu ili na kraju teksta napiše iz kojeg je medija prenesen.

Prema tome Zadarski list i njegov glavni urednik Luka Perić prekršili su članak 10. i 11. Kodeksa časti hrvatskih novinara prenoseći neovlašteno tuđi tekst u svoj list. Ne opravdava ih niti to što su potpisali autora teksta, jer izlaskom na portalu Index.hr tekst postaje vlasništvo prvog izdavača. Opravdanje glavnog urednika Luke Perića da to rade i drugi listovi ne abolira ga od «krađe» teksta s Indexa, kao niti njegova nedolična prijetnja Novinarskom viejću časti da će «posebno paziti da ubuduće ne citira tekstove autora» čiji je tekst objavio.

Povratak

AKTUALNO