hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 33. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 30. siječnja 2007.

Miomir Žužul vs Denis Latin

18.10.2012.

Pismo Miomira Žužula u vezi emisije Latinica, emitirane na HTV-u 6. studenog 2006. godine.

 

Zaključak: Sporna tvrdnja «zbog zloupotrebe ministarskog položaja Miomira Žužula treba trajno isključiti iz politike» koja je gledateljstvu ponuđena u TV referendumu Latinice emitirane na Hrvatskoj televiziji 6. studenog 2006. godine novinar Denis Latin je povrijedio Opća načela Kodeksa časti hrvatskih novinara te njegov članak 1. stavak 1. koji od novinara traži da se u obavljanju svoga posla i djelovanja novinar mora rukovoditi općim načelnim i etikom novinarskog poziva i članak 7. u kojemu uz ostalo piše da je «novinar dužan braniti ljudska prava, dostojanstvo i slobodu (…)», da je «dužan poštivati etiku javne riječi i kulturu dijaloga, te uvažavati dostojanstvo i integritet osobe s kojom polemizira». Zbog nepridržavanja načela Kodeksa časti hrvatskih novinara Novinarsko vijeće časti izriče Denisu Latinu težu opomenu opisanu u članku 7. pod b) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

 

Obrazloženje: Miomir Žužul uopće nije bio tema emisije, njegovo se ime nije nijednom spomenulo, a nije bio ni sudionik emisije. Kad novinar u mediju javno nekoga optužuje, mora se toj osobi kao drugoj strani dati prilika da iznese svoje mišljenje, što je abeceda novinarstva, a što je Denisu Latinu kao iskusnom novinaru dobro poznato. On je međutim dao priliku trećima – gledateljstvu TV-a da Žužulu dodatno sudi, što je krajnje tendenciozni i senzacionalistički postupak.

Nadalje, nikakvim odvjetničkim mišljenjem, na koje se Denis Latin poziva u očitovanju Novinarskom vijeću časti, ne može se u ovom slučaju pokriti kršenje profesionalnih novinarskih pravila i etičkih načela, poglavito Općih načelna Kodeksa časti hrvatskih novinara, zatim članka 1. (stavak prvi) i članka 7. u kojima uz ostalo piše da je «novinar dužan braniti ljudska prava, dostojanstvo i slobodu» (…), da je «dužan poštivati etiku javne riječi i kulturu dijaloga, te uvažavati dostojanstvo i integritet osobe s kojom polemizira». Zbog nepridržavanja načela Kodeksa Novinarsko vijeće časti Denisu Latinu izriče težu opomenu, opisanu u članku 7. pod b) Pravilnika o radu Novinarskog vijeća časti.

Povratak

AKTUALNO