hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 40. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 10. prosinca 2007.

Dražen Dobrila vs Tatjana Uvodić Iveša

16.10.2012.

Zahtjev Dražena Dobrile za pokretanje postupka protiv Tatjane Uvodić Iveša, glavne urednice tjednika Barkun zbog teksta „Bugarinu zabranjena suradnja s Barkunom, objavljenog 6. srpnja 2007. godine.

 

Zaključak: Nije prekršen Kodeks časti hrvatskih novinara i zahtjev se odbija kao neosnovan.

 

Obrazloženje: Oboje urednika, i Dražena Dobrilu iz Glasa Istre i Tatjanu Uvodić Iveša iz Barkuna Vijeće upozorava na članak 21. Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji obvezuje na čuvanje ugleda, dostojanstva i integriteta profesije te njegovanje kolegijalnih odnosa. Tog bi se članka valjalo pridržavati bez obzira na tržišnu utakmicu.

 

Protiv ovog zaključka tužitelj Dražen Dobrila podnio je žalbu Središnjem odboru HND-a.

Središnji odbor HND-a, na 5. sjednici održanoj 3. veljače 2009. godine, potvrdio je zaključak Novinarskog vijeća časti.

Povratak

AKTUALNO