hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 5. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 16. svibnja 2008.

Ivan Aljinović vs Zoran Božić

16.10.2012.

Pismo Ivana Aljinovića o tekstu Zorana Božića u Hrvatskom slovu od 23. studenoga 2007.

 

Zaključak: Vijeće zaključuje da je novinar Zoran Božić prekršio više odredbi Kodeksa časti hrvatskih novinara te mu izriče opomenu.

 

Obrazloženje: Ivan Aljinović podnosi prigovor na tekst Zorana Božića «Kočevski Rog – nekažnjeni genocid (4) Titova osobna odgovornost», objavljen u Hrvatskom slovu 23. studenog 2007, i to zbog «opisa krajnje bestijalnosti, kanibalizma i okrutnosti nezamislive normalnoj ljudskoj svijesti, moralu i etici". Pritom iznosi stav kako «pisati o žrtvama ovih strašnih zločina (...) znači ne razumjeti razmjere patnje, ne suosjećati sa žrtvama, nego patnji pretpostaviti kvazipolitička uvjerenja». Dodaje kako «ovakvim pristupom ovoj tematici autor članka se ne poistovjećuje i ne suosjeća sa žrtvama, nego postaje suobličen zločincima koje (tobože) stigmatizira u članku». Novinar Zoran Božić nije se očitovao na ovu prijavu.

Ne dovodeći u pitanje javni interes za rasvjetljavanje još uvijek kontroverznih događaja iz lipnja 1945. godine, Vijeće zaključuje da je svojim člankom novinar Zoran Božić ipak prekršio više odredbi Kodeksa časti hrvatskih novinara. U članku se, naime, ne poštuju načelo profesionalne distance (članak 3.), načelo uravnoteženosti informacije (članak 4.),  niti načelo poštivanja autorstva drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju (članak 10.), s obzirom na to  da se ne navodi odakle su preuzeti navodi iz teksta. Osobito je, pak, povrijeđen članak  16. Kodeksa, koji obvezuje novinara da štiti čovjekovu intimu od neopravdanog ili senzacionalističkog otkrivanja u javnosti, posebice kad se izvještava o nesrećama i obiteljskim tragedijama, pri čemu treba poštovati integritet, dostojanstvo i osjećanje svih stranaka u sporu, a u političkim sukobima treba nastojati ostati nepristranim. Drastični, naturalistički opisi zločina u ovom članku, čak  ako su i vjerodostojni, i dalje su neprimjereni, jer se njima ugrožava dostojanstvo žrtava tih zločina. Bez obzira na to što je od tih događaja prošlo već više od pola stoljeća, žrtve zločina, a i eventualno još živi nasljednici, zaslužuju da se o njima u javnosti i dalje piše obazrivo i vodeći računa o njihovom dignitetu.

 

 

Povratak

AKTUALNO