hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 5. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 16. svibnja 2008.

Damir Matković vs Klara Rožman

16.10.2012.

Zahtjev Damira Matkovića za pokretanje postupka protiv Klare Rožman zbog teksta u Jutarnjem listu  19. siječnja 2008. «Damir Matković od HTV-a traži 35.000 eura za nove zube».

 

Zaključak: Člankom «Damir Matković od HTV-a traži 35.000 eura za nove zube» Klara Rožman nije povrijedila Kodeks časti.

 

Obrazloženje: Na sjednicu su pozvani Damir Matković i autorica teksta Klara Rožman, jer su njihove pismene izjave bile kontradiktorne. Damir Matković  bio je na sjednici dok je Klara Rožman sudjelovala putem telefona, s uključenim speakerfonom.

U svojoj prijavi Klare Rožman Vijeću časti Damir Matković tvrdi kako je ona «nedopuštenim objavljivanjem pojedinosti iz privatnog života« povrijedila njegovo pravo na privatnost te  je «iznošenjem lažnih tvrdnji povrijedila moj ugled i dostojanstvo i obmanula javnost». Tvrdi  da niti je tražio «35.000 eura za nove zube», niti je tražio da mu «HRT sredi zube». Uz to, kaže da je Klara Rožman tekst napisala na temelju privatnog telefonskog razgovora i suprotno izričitom zahtjevu da privatni razgovor ne koristi za objavljivanje. U svojem pismenom očitovanju Klara Rožman tvrdila je da razgovor nije bio privatan  i da je, opisujući svoje tegobe,  Matković znao da informacije trebaju poslužiti za tekst.

Na temelju telefonskog razgovora Damira Matkovića i Klare Rožman te njihovih odgovora na pitanja članova Vijeća, Vijeće je ocijenilo da njihov  razgovor  na dan pisanja teksta - kad je autorica provjeravala  informaciju prema kojoj je Matković tražio od Ravnateljstva HRT-a  da mu financijski pomogne u liječenju - nije bio privatan, odnosno da je Matković znao  da će tekst o tome biti objavljen. Tijekom jutra razgovarao je s   autoricom nekoliko puta a oko tri sata tekst mu je i pročitan.  Kad je pak,  kasno popodne, zatražio da se tekst ne objavi, jer da bi mu mogao naštetiti,  tekst je već otišao u tisak. Što se tiče neprecizne tvrdnje da je tražio 35.000 eura, ona je izrečena u naslovu i za nju nije odgovorna autorica teksta. Ta se svota odnosi na cjelokupni trošak liječenja, a ne na pomoć koju Matković traži od Televizije. Matković pak je proglasio svoje zdravlje javnim onoga trenutka kad je zatražio pomoć.

 

 

 

Povratak

AKTUALNO