hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Zaključci 6. sjednice Novinarskog vijeća časti, održane 26. svibnja 2008.

Odbor Hrvatskog sabora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Povjerenstva za medije Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova o izvještavanju o zdravstvenom stanju Mirjane Pukanić

15.10.2012.

Rasprava o izvještavanju medija o zdravstvenom stanju Mirjane Pukanić po zahtjevu Odbora Hrvatskog sabora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Povjerenstva za medije Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova

 

Zaključak:  Za sljedeću sjednicu traži se

-         pismena očitovanja Berislava Jelinića i Ive Pukanića;

-         dodatno obrazloženje Odbora Hrvatskog sabora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o tome na koje se medije točno odnose njegove zamjerke

-         od  glavnih urednika  informativnih programa nacionalnih televizijskih mreža HTV, RTL, Nova TV da ustupe snimke emisija u vezi sa «slučajem Pukanić»

 

 

Obrazloženje:  Nakon što je  na svojoj konferenciji za novinare Mirjana Pukanić prisilno, u lisicama i grubo, uz prisutnost policije odvedena  u psihijatrijsku bolnicu, svi su mediji - od tiskanih preko radija i televizija,  do internetskih portala - opširno izvještavali o tome što se događa s njom i njezinim suprugom Ivom Pukanićem, suvlasnikom  izdavačke kuće. Pritom se spominjala bolest Mirjane Pukanić, odnosi u obitelji, drogiranje, atentat na Ivu Pukanića i mnogo što drugo. Zbog tog su pisanja reagirali Odbor Hrvatskog sabora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Povjerenstvo za medije Ureda Vlade HR za ravnopravnost spolova.

Odbor zaključuje da je došlo do kršenja ljudskih prava u postupanju nadležnih institucija prema Mirjani Pukanić, očekuje izvješće potrebno za cjelovitu sliku o opsegu i karakteru kršenja ljudskih prava gđe Pukanić, poziva Državno odvjetništvo RH da izvijesti odbor o svojim odlukama nakon što dobije rezultate kriminalističke obrade i mišljenje Hrvatske liječničke komore, te «poziva HND da izvijesti Odbor o odluci Vijeća časti HND-a o utvrđenoj odgovornosti svojih članova koji su objavljivanjem osobnih podataka i povjerljivih informacija o zdravstvenom stanju gospođe Mirjane Pukanić povrijedili odredbe Zakona o pravima pacijenata i Zakona o zaštiti osobnih podataka».

Povjerenstvo  za medije Vladina  Ureda za ravnopravnost spolova, pak, apostrofira tekst Berislava Jelinića, objavljen u Nacionalu br. 649 od 22. travnja 2008. :»Smatramo da su u tom tekstu, objavljivanjem bolesti i drugih detalja iz privatnog života Mirjane Pukanić povrijeđene odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o medijima, Kaznenog zakon, Zakona o zaštiti prava pacijenata i Zakona o liječništvu, kao i Kodeksa časti hrvatskih novinara. Želimo ukazati da su ovim tekstom povrijeđena ne samo temeljna ljudska prava Mirjane Pukanić kao osobe, žene, dodatno i supruge suvlasnika NCL Media Grupe i lista u kojemu je tekst objavljen, nego je novinarska profesija, povredom nekoliko zakona RH, spuštena na razinu kriminalnoga djelovanja».

Neposredno prije sjednice članovima Vijeća stiglo je i pismo Ive Pukanića, poslano elektronskom poštom, nepotpisano. U tom pismu on kaže kako je slučajno saznao da će Vijeće raspravljati o jednom članku objavljenom u Nacionalu, te da je zdravstveno stanje njegove supruge opisano zato da  bi se saznala istina, te da pritom nije rečeno od čega njegova supruga boluje. Spominje štetu nanesenu njegovoj malodobnoj kćeri te Novu TV koja je u Red carpetu emitirala intervju Mirjane Pukanić, usprkos njezinu i traženju Sanje Sarnavke da ga ne objavi. Tvrdi da se preko njegove supruge i djeteta mediji, zapravo, obračunavaju s njim.

 

U raspravi u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi razmotreno je nekoliko problema, među ostalima: kako diferencirati  priloge u vrlo obimnom izvještavanju o tzv. slučaju Pukanić, kako da u ovom slučaju djeluje Vijeće, kako da se postavi u odnosu na druge društvene činioce, uključene u ovaj slučaj.

U vezi sa samim izvještavanjem, rečeno je da je većina velikoga tiskanoga materijala (dostavljena u jednom primjerku, zbog obimnosti) zapravo izvještavanje o jednom te istom događaju – prisilnoj hospitalizaciji Mirjane Pukanić u psihijatrijsku bolnicu Vrapče, bez liječničke dokumentacije, s lisičinama na rukama, što je slučaj bez presedana u recentnoj hrvatskoj povijesti.

Zahvaljujući činjenici da su događaju prisustvovali brojni novinari, javnost je pravodobno obaviještena (pa i senzibilizirana)  o drastičnom kršenju njezinih ljudskih prava, dostojanstva i privatnosti. Veći broj hrvatskih medija odigrao je tako iznimno važnu ulogu u rasvjetljavanju ovoga slučaja i, napose, u razotkrivanju  propusta u radu institucija – zdravstvo, policija, inspekcija itd. No činjenica je da se ovom ljudskom i obiteljskom dramom medijski manipuliralo i za potrebe najprizemnijih profitno-tiražnih interesa.

Drama Mirjane Pukanić teža  je i zato, što je njom zahvaćena malodobna kći koja je izložena bespoštednom dnevnom bombardiranju medija bizarnim prizorima iz bračnog života njezinih roditelja. Uz to, jedan od glavnih aktera je i medijski izdavač Ivo Pukanić, bivši vlasnik NCL Grupe i jedan od nagrađivanih članova HND-a.

Odgovornost medija u raspravi je stavljena na nekoliko razina.

Rečeno je da, iako se radi o brodolomu njegove obitelji,   Ivo Pukanić nije smio koristiti svoju poziciju izdavača i vlasnika i na stranicama Nacionala u svojoj kolumni  još u studenom 2007., kad je drama iz privatne ušla u javnu sferu, objaviti  dijagnozu i povijest bolesti svoje supruge. Ponovio je to i Berislav Jelinić u tekstu «Diletanti protiv psihijatara», objavljenom u Nacionalu 22. travnja 2008. Nepobitno je da su time povrijeđene odredbe članka 16. Kodeksa časti hrvatskih novinara, a i svi zakoni koje spominje Povjerenstvo za medije. Kako se radi o vrlo teškom i opetovanom  kršenju Kodeksa, s osobito teškim posljedicama, za tu je dvojicu novinara, kao mjera,  spominjano isključenje iz  HND-a. Rečeno je kako je  njihov propust neusporedivo teži od onih za koje je Vijeće dosad izricalo  mjeru  teže opomene.

Postavljeno je, doduše, pitanje je li novinar - bilo koji -  jednako odgovoran kao urednik ili onaj tko mu je naredio da piše na određeni način, no zaključeno je da jest, s obzirom na to da novinar ima i pravo i dužnost odbiti  zadatak koji nije u skladu s profesionalnom etikom  i njegovim uvjerenjima.

U drugoj su grupi odgovornosti spomenuti mediji  -  osobito urednici  u njima -  koji  su opetovano tiskali ili emitirali drastične snimke odvođenja Mirjane Pukanić u bolnicu ili njezina izlaska iz nje, čak i onda kad to nije bilo u interesu informiranja javnosti. Zaključuje se stoga da su se rukovodili senzacionalizmom ili nekim drugim ciljevima, mimo interesa javnosti i Mirjane Pukanić. U tom je kontekstu, uz spominjanje teže opomene,  najčešće spominjana Nova TV.

Treću grupu čine gotovo svi mediji koji su opširno, detaljno i često iznosili zdravstvene, obiteljske i druge podatke o Mirjani Pukanić. Rečeno je da je time masovno kršen Kodeks časti ali i to, da je tako ipak ukazano na problem kršenja ljudskih prava  i prava pacijenata u Hrvatskoj. 

U razgovoru o tome kako Vijeće treba djelovati u ovom slučaju, rečeno je da zbog prava i obaveze novinara da pozivaju odnosno prozivaju sve relevantne institucije na apsolutno poštivanje zakona kako bi se zaštitila temeljna ljudska prava, a radi vjerodostojnosti struke te poštivanja temeljnih profesionalnih i etičkih načela, treba ukazivati na vlastite propuste i  primjereno ih sankcionirati, u skladu s Kodeksom časti HND-a. To treba učiniti bez obzira na to što su neke društvene institucije, također odgovorne u ovom slučaju,   već proglašene «bezgrješnima» pa bi se moglo shvatiti da je zaista točna tvrdnja Andrije  Hebranga kako su za sve opet krivi - novinari.

No da bi se to učinilo, treba strogo poštovati principe djelovanja Vijeća časti što, među ostalim, znači pozvati prozvane da se očituju. U raspravi  je predloženo da se na sjednicu Vijeća pozovu i novinari i urednici involvirani u taj slučaj, kako bi se očitovali i kako bi se u  razgovoru  iskristaliziralo što je u izvještavanju bilo dobro i korisno, a što štetno, te da svi  pritom nešto nauče. No zbog velikog broja medija, a i zbog toga što je teško ocijeniti tko jest a tko nije «prozvan» -  tim više što  u materijalima s izvještajima, pripremljenim za sjednicu   nema onih koji bi pokazivali izvještavanje televizija, radio-programa i internetskih portala - to je ocijenjeno nemogućim. Uz to, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nije naveo medije koje smatra odgovornima pa tako ispada, kako je rečeno, da «on šalje potjernicu a Vijeće mora tražiti krivca».

Zbog svega toga Vijeće je odlučilo da zatraži očitovanje Ive Pukanića i Berislava Jelinića u vezi s člankom u Nacionalu, pri čemu će se Ivu Pukanića pitati treba li njegovo već poslano pismo smatrati očitovanjem ili ga želi izmijeniti, dopuniti i slično.

Zatražit će se također da Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kaže na koje je medije mislio, spominjući kršenje odredbi Zakona o pravima pacijenata i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Od urednika informativnih emisija triju nacionalnih televizija zatražit će se pak da dostave snimke emitirane u vezi sa «slučajem Pukanić», jer Vijeće zasad raspolaže samo s dokumentacijom za tiskane medije.

 

Povratak

AKTUALNO