hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Vijeæe HRT-a razriješilo Tanju Šimiæ

26.04.2007.

Programsko vijeæe Hrvatske radiotelevizije razriješilo je juèer Tanju Šimiæ s mjesta direktorice programa HTV-a, a na njeno mjesto kao vršitelj dužnosti imenovan je Željko Vela, dosadašnji urednik sportskog programa. Hajka na Šimiæevu zapoèela je nakon gostovanja Rade Leskovca u "Piramidi", zbog èega je Vijeæe tražilo od v.d. glavnog ravnatelja HRT-a Vanje Sutliæa da utvrdi njenu odgovornost. Meðutim, Šimiæ je juèer iznenada ponudila svoju ostavku, èime je zapravo "spasila" Sutliæa od oèitovanja. U protivnom bi se Sutliæ na juèerašnjoj sjednici morao izjasniti je li gostovanje Leskovca propust ili nije, što mu ne bi bilo nimalo lako. Iako se èini da privatno misli kako propusta nije bilo, takav mu stav ne bi bio od pomoæi pri izboru za glavnog ravnatelja koji bi se trebao održati u svibnju s obzirom da veæina èlanova Vijeæa misli suprotno.
Tekst ostavke
"Posljednjih se godinu dana moji stavovi o pojmu i funkciji javnosti, javne televizije kao i o kompetencijama Vijeæa HRT-a sve više razlikuju od stavova Vijeæa, a njegov veæinski dio sve glasnije i jasnije iskazuje svoje nepovjerenje prema mom radu", napisala je Šimiæ u tekstu svoje ostavke dodajuæi kako je svoju dužnost obnašala èasno i kvalitetno, u skladu sa zakonom i profesionalnim uzusima. To, meðutim, nije bilo dovoljno da isprovocira veæinu èlanova na ozbiljniju raspravu zbog èega je oštro reagirala Darinka Janjanin. "Strašno mi je što ovdje nemamo raspravu. Ova je ostavka iznuðena na najlicemjerniji naèin. Osoba koja je ovo napisala o sebi ne bi to uèinila bez iznude", tvrdila je Janjanin, ali ni nakon toga nije bilo reakcija, veæ se uglavnom raspravljalo o proceduri glasovanja. Ako je suditi po juèerašnjoj raspravi, Vijeæe bi na nekoj od skorih sjednica moglo zatražiti i razrješenje Vladimira Ronèeviæa, glavnog urednika informativnog programa. Njega se prozivalo zbog toga što je nekoliko voditelja informativnih emisija danima govorilo da se dvoje èlanova Vijeæa (Danko Bljajiæ i Jadranka Kolareviæ) potuklo, da je došlo do fizièkog sukoba, da su radile štikle i slièno. Kolareviæ je zbog svega toga duboko povrijeðena, a èini se i dobar dio èlanova Vijeæa, jer kaže da se nije radilo o sukobu dvije ravnopravne osobe, veæ o grubom napadu na nju. "Tražim javnu ispriku urednika Dnevnika Danka Družijaniæa i Zorana Šprajca, kao i ispriku Mislava Bage i Vladimira Ronèeviæa. Tražim i njihovu odgovornost, a ako to ne dobijem, bit æu prisiljena na privatnu tužbu", rekla je Kolareviæ koja je èak sastavila tekst isprike koji bi trebali proèitati u Dnevniku. Ronèeviæ je najprije izjavljivao da je bilo nekih nespretnosti u izvještavanju o tom sluèaju i kasnije, ali da nije bilo neke namjere. To, meðutim, nije zadovoljilo veæinu èlanova Vijeæa, a najkonkretniji je bio Zdenko Ljevak. "Stoji li Ronèeviæ iza toga da nisu povrijeðena naèela objektivnosti i profesionalnosti? Sukob i nasrtaj nisu isto. Vijeæe je pretrpilo izuzetno veliki udar, što je neoprostivo", rekao je Ljevak, nakon èega je Ronèeviæ izjavio da æe još jednom prouèiti zahtjev Jadranke Kolareviæ za demanti i ispriku te da æe odluku donijeti za koji dan. Vijeæe je na kraju ove rasprave i službeno zakljuèilo da "oèekuje da glavni ravnatelj provede postupak utvrðivanja odgovornosti" te da ih o tome izvijesti. Žestoke kritike na raèun èelništva televizije veæina èlanova Vijeæa sasula je i tijekom rasprave o izvješæu o dokumentarnim filmovima koji obraðuju teme iz Domovinskog rata. Prema izvješæu, HTV je u posljednjih 17 godina snimio ili prikazao oko 500 dokumentaraca ove tematike, ali pojedini èlanovi uvjereni su da je to premalo.
Kritike Jašiæeve
Kolareviæ je tako zapitala zašto se ne prikazuje igrano-dokumentarni film o Siniši Glavaševiæu, što je zbunilo Mariju Nemèiæ koja nije znala tko je snimio taj film. "Pa nitko, ali ga treba snimiti. Što bismo trebali? Zaboravljati? Pa to nije moguæe", rekla je Kolareviæ pitajuæi sve imamo li mi svojih snajperista poput ruskog Zajceva, o kojima se takoðer može snimiti film. Predložila je i da se snimi film o rušenju tornja crkve u Nuštru. Jedino je Suzana Jašiæ èestitala HTV-u što je snimila toliko materijala, èime ispunjava javnu funkciju, ali i što progovara o stradanjima druge strane u ratu. "No trebamo biti realni i shvatiti da je rat završio i okrenuti se novim temama", poruèila je Jašiæ. U raspravi o ostalom programu Jašiæ je kritizirala nedjeljni Dnevnik za kojeg je rekla da je negledljiv te preporuèila Ronèeviæu da pogleda kako to nedjeljom radi Nova TV. Nada Gaæešiæ kritizirala je Mislava Bagu kojem zamjera što stalno prekida svoje goste i time iritira i njih i gledatelje. Nakon sjednice Vijeæa kolegij informativnog programa HTV-a podržao je Tanju Šimiæ izrazivši zabrinutost èinjenicom što je Šimiæeva bila prisiljena odstupiti s dužnosti.

Saša Vejnoviæ

""

Povratak

AKTUALNO