hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Družijaniæ u podnevne Vijesti, a Bago ostaje glavni za izbore

19.09.2007.

Iz Dnevnika je 'izbacila’ Danka Družijaniæa koji je, prema najavama, zajedno s Draganom Nikoliæem i Sinišom Kovaèiæem trebao biti dio tima Veèernjih vijesti kojim bi HTV 'napao’ gledane Vijesti Nove TV.

Promjene u Dnevniku
No Družijaniæ, navodno, neæe novo radno mjesto pronaæi ni tamo, veæ æe raditi u podnevnim Vijestima. Njegovo mjesto u Dnevniku zauzet æe Tonèica Èeljuska, koja æe tu središnju informativnu emisiju HTV-a voditi i ureðivati zajedno sa Zoranom Šprajcom i Ðuricom Dropcem.

Iako se špekuliralo drukèije, Bago æe ostati šef novinarskog stožera za praæenje izbora, a istodobno æe se s Dijanom Èuljak izmjenjivati u emisiji “Otvoreno”. Ona je na to mjesto, koje je nakon Hloverke Novak-Srziæ zauzela Sanja Mikleuševiæ-Paviæ, došla iz Radnog ruèka, a prvi put æemo je vidjeti u “Otvorenom” u srijedu naveèer. 

Buriæ još razmišlja
Sanja Mikleuševiæ-Paviæ odsad æe raditi kao urednica i voditeljica Hrvatske uživo, emisije èiji je glavni urednik Branko Naðvinski, a njegovi zamjenici Veljko Janèiæ i Jozo Barišiæ.

Hloverka je uvela još neke promjene. Naime, dosadašnji Goran Rotim seli se u “Euromagazin”, a na mjesto urednika gradske rubrike dolazi Renato Kuniæ, bivši pomoænik glavnog urednika Informativnog programa i šef HTV-ovih dopisništava. Urednik kulture nakon Line Kežiæ postat æe Dražen Ilinèiæ, a urednik vanjske politike postao je Damir Matkoviæ.

Novi direktor programa Domagoj Buriæ nije poput Hloverke naglo krenuo u restrukturiranje položaja programskih urednika. Kako kaže, zasad još nije bilo smjenjivanja ni imenovanja s njegove strane.

– Što se kadrovskih promjena tièe, to još sve treba dobro razmotriti. Još uvijek ne mogu govoriti o konkretnim promjenama – rekao je novi direktor programa. 

Iako je Buriæ suzdržan što se tièe najavljivanja smjena, kuloarima i dalje kruže prièe o novim programskim urednicima. Mirko Fodor spominje se kao novi urednik Zabavnog programa, a  Bruno Kovaèeviæ kao urednik Sportskog. O nagaðanjima o novom imenovanju Fodor, kako kaže, ne zna ništa, o promjenama je doznao iz novina.

Kao savjetnik novog glavnog ravnatelja HTV-a uskoro bi trebao poèeti raditi i predsjednik Novinarskog društva Dragutin Luèiæ Luce. On bi, naime, trebao biti savjetnik za medijske slobode, te kontaktirati s meðunarodnim institucijama o istim pitanjima.

Povratak

AKTUALNO