hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Politika namjerava kupiti NIN

27.09.2007.

BEOGRAD Dio redakcije tjednika NIN izdao je priopæenje kojim izražava nezadovoljstvo zato što je Agencija za privatizaciju iskljuèila NIN s dražbene prodaje zakazane za 27. rujna. Agencija je odluèila da NIN bude prodan natjeèajem. Na temelju reakcije nezadovoljnog dijela redakcije može se zakljuèiti da je do izmijenjenog naèina prodaje NIN-a došlo na zahtjev Politike koja je zainteresirana da taj tjednik u kojemu ima 10 posto vlasništva ponovno stavi pod svoj krov. Zoran Vaciæ, generalni direktor Politike, izjavio je kako nije dobro da NIN bude prodan na dražbi jer primjenom tog naèina prodaje nije moguæe imati utjecaja na odreðivanje tko æe biti njegov kupac. Upuæeni krugovi smatraju kako je Politika favorizirana u preuzimanju NIN-a kako bi DSS, premijera Vojislava Koštunice, pored dnevnog lista Politika proširio utjecaj i na najstariji srpski tjednik.

Povratak

AKTUALNO