hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

2008 Godišnji izvještaj Novinarskog vijeća časti

Novinarsko vijeće časti - izvještaj i statistika za 2008.

12.10.2012.

Novinarsko vijeće časti, izabrani na 48. skupštini HND-a 15. prosinca 2007. godine, radilo je u sastavu Dragutin Hedl, predsjednik, Davorka Blažević, zamjenica predsjednika, članovi: Stipe Alfier, Ognjen Alujević, Trpimir Matasović, zamjenici članova: Ana Raić-Knežević, Stipo Jolić, Ivo Lučić, Eda Vujević.

Sjednice: Novinarsko vijeće časti sastalo se između dviju skupština 11 puta.

 

Članovi: Na prošloj je skupštini izabrano pet članova i pet njihovih zamjenika, no već na prvoj sjednici odlučeno je da će se na sjednice pozivati  svi, kako bi svi bili u toku i kako ne bi bilo  problema s kvorumom. I zaista, nije ga bilo ni na jednoj sjednici. U međuvremenu su tri člana, koja nisu mogla dolaziti na sastanke, zamijenjena onima koji su bili iza prvih deset po broju glasova.

 Rad: Vijeće je u razdoblju od prošle skupštine zaprimilo 86 prijava. O njih 71 zauzelo je stajalište, 15 njih je još u postupku a o  desetak žalbi na odluke Vijeća u prijašnjem ili ovom sastavu stajalište treba zauzeti Središnji odbor.

 Uz to, Vijeće je pripremilo  i  prijedlog izmjena i dopuna Kodeksa časti hrvatskih novinara, koji je spremana za raspravu u odgovarajućim tijelima.

 Odluke: U slučajevima koji su riješeni, Vijeće je izreklo jednu mjeru isključenja, 13 težih opomena, 22 opomene, a u 23 je slučaja ocijenilo da nema kršenja Kodeksa odnosno razloga za izricanje neke mjere. U četiri je slučaja izreklo upozorenje ili ukazalo na neku nepoželjnu pojavu koja nije prijavljena ali se nazirala u slučaju. U četiri se slučaja proglasilo nenadležnim a pet je prijava odbacilo jer nisu bile dovoljno jasne ili potkrijepljene dokumentima odnosno tekstovima. Broj mjera  ne slaže se s brojem osoba kojima su mjere izrečene jer je u nekom slučaju prijavljeno više osoba, iz više redakcija ili novinara, urednika i td. Brojeve zato treba shvatiti kao orijentacione, oni samo ukazuju na odnose.

 Odlučivanje: Gotovo sve odluke usvojene su jednoglasno.Samo u jednom slučaju jedan je član bio suzdržan, a u dva je slučaja bilo po jedno izdvojeno mišljenje. Prije bilo kakve rasprave traži se očitovanje novinara ili redakcije koji su prijavljeni za kršenje Kodeksa i na to se očitovanje čeka 15 dana. 

Kad se radilo o slučajevima vezanim uz njihove redakcije, pojedini članovi  Vijeća nisu sudjelovali ni u raspravi niti u odlučivanju.   

Prijavitelji: Kad se radi o riješenim slučajevima, Novinarskom Vijeću časti  najviše su prijava  (33) poslali zainteresirani pojedinci u svoje ime ili u ime institucija kojima su na čelu pa smatraju da je pisanje oštetilo ugled te institucije (gradonačelnici, ravnatelji i sl.) Zanimljivo je da je čak 8 prijava stiglo od ljudi koji nisu neposredno zainteresirani, nego su gledatelji, čitatelji ili budući novinari, a na reakciju ih je potakla gruba zloupotreba prostora javne komunikacije. U pravilu, s takvom se ocjenom složilo i Vijeće (fotografija tijela samoubojice, potpuno nejasna fotografija navodnog bračnog para Čermak u navodno njihovu bazenu, snimljena iz helikoptera i sl.). Pravobraniteljica za djecu poslala je sedam prijava dok su razne udruge Iskorak i Kontra te Sjaj, kao i neki saborski odbori, dakle organizacije koje se brinu za prava pojedinih skupina ili  ljudskih prava općenito, poslale četiri prijave.

Vrlo je mnogo prijava  (ukupno 18) stiglo od novinara, njihovih ogranaka i listova, a protiv drugih novinara, (vlastitih) urednika, listova.  U pravilu, prijavljuje se ne  zato da bi se ukazalo na zagađivanje medijskog prostora  i štetu koju ono nanosi javnosti – čitateljima, gledateljima, slušateljima, nego zbog štete koju njima nanose njihovi kolege. S takvim je motivom 10 novinara prijavilo drugog ili druge novinare zbog izjava o njima.  Vijeće je zbog toga više puta pozvalo novinare da takve sporove   riješe neposrednim susretima i da uvažavaju odredbe Kodeksa  koje govore o odnosima među novinarima.

 Prijavljeni: Kad se radi o riješenim slučajevima i kad se radi o odnosu medij-javnost (a ne novinari-novinari), najčešće su prijavljeni novinari (u 35 slučajeva), zatim redakcija, urednik i novinar (19 slučajeva). Pet  prijava odnosi se na portale. Novinari su prijavili svoje kolege u drugim medijima u  9 slučajeva, a u tri slučaja prijavili    su svoje nadređene (glavnog urednika zbog opreme koja je nanijela mnogo neprilika novinaru, odnosno glavnog urednika koji je vrijeđao novinare svojega lista).

 Razlozi prijava: Najveći broj već riješenih prijava  (18) podnesen je zbog toga što podnositelj prijave  smatra da je jednostranim, neprofesionalnim, netočnim i sličnim pisanjem nanesena šteta njemu, nekome njemu bliskom, instituciji u kojoj radi i javnosti u najširem smislu. Osam je prijava podneseno zbog neodgovarajućeg pisanja o djeci, u prvom redu neposrednim ili posrednim otkrivanjem identiteta malodobnih žrtvi. Slijede prijave zbog senzacionalizma i otkrivanja nečije intime (6 prijava), zatim nepoštivanja prava na ispravak (7 prijava), pejorativnog ili stigmatizirajućeg pisanja o manjinskim grupama  (kao što su homoseksualne osobe, psihički bolesnici ili plavuše) (6 prijava). Tri su prijave vezane uz izbore odnosno sukob interesa.

Što se tiče međusobnih odnosa novinara, najčešće se spominju kleveta i širenje lažnih vijesti, vrijeđanja pa i prepisivanje (dva slučaja, u jednom je izrečena opomena).

 Mediji: Prijavljeno je tridesetak medija odnosno njihovih novinara, od tiskanih do svih vrsta elektroničkih (televizija, internetski portali, elektronička pošta, blog). Ako se ne ubroji «kolektivna» prijava pravobraniteljice za djecu, najčešće prijavljivani  su novinari i redakcije Večernjeg lista (11 puta), Jutarnjeg lista (10 puta), Slobodne Dalmacije (8 puta), Novog lista (5 puta) i 24sata (4 puta). Među ostalima su nacionalni tjednici,  regionalni listovi, sve nacionalne televizijske postaje pa i jedan stručni list. 

 Opravdanost prijava: Na temelju mjera što ih je izreklo Vijeće, čini se da najkritičnija  točka našega novinarstva više nije jednostrano, neprofesionalno ili neistinito pisanje, makar je za to stiglo najviše prijava. Zbog takvoga je pisanja, naime, Vijeće   izreklo samo jednu težu i četiri «obične» opomene, dok je čak 11 prijava s tim u vezi odbacilo kao neutemeljene. Očito, oni o kojima se ne piše lijepo, okrivljuju za to novinare. 

 Kritične su točke, međutim, pisanje o djeci i maloljetnicima, osobito žrtvama nasilja, te pisanje o privatnim stvarima javnih pa i nejavnih osoba, onda kad to uopće nije u interesu javnosti, ali je u interesu senzacionalizma i profita. Tako se vrlo često  zanemaruju odredbe Kodeksa o zaštiti identiteta maloljetnih osoba te one  o potrebi da se posebno pozorno i odgovorno izvještava o nesrećama, obiteljskim tragedijama, bolestima te djeci i malodobnima. Zato je zbog neprihvatljivog pisanja o djeci Vijeće izreklo tri teže opomene i četiri opomene a samo je jednu prijavu odbacilo, dok je za neprimjereno i nepotrebno izvještavanje o privatnim obiteljskim, zdravstvenim i drugim okolnostima izreklo jedno isključenje iz HND-a, dvije teže opomene i tri opomene. Ni jedna prijava nije ocijenjena bezrazložnom. Tri prijave za kršenje prava ili neprihvatljivo pisanje o manjinskim grupama ocijenjene su  opravdanima (opomene), dok su tri odbačene kao neosnovane.

Velik je problem i odnos među novinarima: u toj je kategoriji izrečeno čak šest težih opomena i tri opomene, dok su samo tri prijave  odbačene kao neosnovane. Od tri prijave za prepisivanje,  dvije su ocijenjene opravdanima (opomene).

Neka očitovanja novinara ili urednika koji su prijavljeni Vijeću časti bila su omalovažavajuća pa i ironična, bilo prema Vijeću i njegovim članovima, bilo prema prijavitelju, a u nekima  se tvrdi da Vijeće časti nema prava ocjenjivati rad njihovih autora jer da nisu članovi HND-a. 

 Odluke Novinarskog vijeća časti objavljuju se u glasilu Novinar.

 

Zagreb, 13. studenoga 2008.

 

 

Statistika Novinarskog Vijeća časti

 

 Zaprimljeno

 

86 prijava

Riješena

 

71

U postupku

 

15

Odlučivanje

 

 

jednoglasnih odluka

 

68

odluka uz jedan suzdržani glas

 

1

odluka s po jednim izdvojenim mišljenjem

2

 

Prijavitelji:

 

 

Zainteresirani pojedinci i institucije       

 

33 prijave

Nezainteresirani pojedinci                   

 

  8 prijava

Pravobraniteljica za djecu                      

 

7 prijava

Udruge građana i odbori                     

 

4 prijave

Novinari protiv novinara

 

18 prijava

Izrečene mjere

 

 

 isključenje

 

1

težih opomena

 

13

opomene

 

22

prijave ocijenjene neopravdanima

 

23

nenadležno

4

nejasnih ili nedokumentiranih

 

5

upozorenja

 

4

Prijavljeni

 

 

Novinari (u odnosu medij-javnost)                  

 

35 prijava

Redakcija, urednik, novinar                            

 

19 prijava

Portali                                                              

 

5 prijava

Novinari (od novinara druge redakcije)

 

9  prijava

Urednici (od novinara njihove redakcije)    

 

3 prijave

 

Orijentacijski  podaci

 

 

Razlozi prijava

 

 

Neprofesionalno i neistinito pisanje                 

 

18 prijava

Neodgovarajuće pisanje o djeci                          

 

8 prijava

Narušavanje privatnosti                                    

 

6 prijava

Stigmatiziranje nekih društvenih grupa   

 

6 prijava

Ostalo: klevete među novinarima, prikriveno oglašavanje, prepisivanje …

 

Prijavljeni mediji

ili njihovi novinari

 

Večernji list                            

 

11 prijava

Jutarnji list                              

 

10 prijava

Slobodna Dalmacija                   

 

8 prijava

Novi list                                     

 

5 prijava

24 sata                       

 

4 prijava

tjednici, televizijske i radijske redakcije, regionalni listovi …

 

 

 

Izrečene mjere – neosnovane prijave

 

 

Neprofesionalno i neistinito pisanje

5 opomena,  

11 neosnovanih prijava

Neodgovarajuće pisanje o djeci

7 opomena     

1 neosnovana prijava

Stigmatiziranje nekih društvenih grupa 

3 opomene   

3 neosnovane prijave 

Ostalo: klevete među novinarima, prikriveno oglašavanje, prepisivanje

11 opomena

 

4 neosnovanih prijava

                                        

 

 

 

 Zagreb, 13. studenoga 2008.

 

 

 

 

Povratak

AKTUALNO