hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

MTV ipak bez cenzure koja je uplašila domaæe izvoðaèe

02.09.2005.

Najveæa europska glazbena televizijska mreža MTV konaèno je krenula i u Hrvatskoj, odnosno u cijeloj regiji od Slovenije do BiH, a do sredine sljedeæe godine trebala bi obuhvatiti takoðer SiCG i Makedoniju. I kada se domaæim izvoðaèima sve veæ èinilo previše lijepim da bi bilo stvarno, krenule su glasine kako je MTV Adrija proslijedila svim diskografskim kuæama naputak s "pravilima ponašanja" u spotovima koji je zgrozio domaæu diskografsku industriju.

Naime, prièalo se kako prema strogim pravilima MTV-ja neæe biti prikazivani spotovi u kojima se puši, pije, psuje, propagira odreðena politika ili religija, ili pak u kojima se reklamiraju odreðeni proizvodi. A ako spotovi naših izvoðaèa još i možda ne moraju toliko brinuti zbog promoviranja poroka ili odreðenih ideja, u Hrvatskoj veæ godinama gotovo da nije snimljen nijedan spot a da se u njemu nekoliko puta po dvije-tri sekunde ne promovira nekog sponzora.

Drugim rijeèima, na prstima jedne ruke našli bi se spotovi hrvatskih izvoðaèa koji bi zadovoljili stroge MTV-jeve odredbe. Ipak, èinis se da je strah bio prenapuhan.

- Zabrana neæe biti, niti bilo kojega oblika cenzure - kaže glazbeni urednik MTV Adrije Urban Schrott koji, meðutim, potvrðuje da su odreðeni napuci poslani svim diskografskim kuæama. - Naputak kojeg smo poslali samo je prijedlog i odnosi se na to da se takvi spotovi neæe moæi vrtiti na drugim MTV stanicama, a što je želja svih izdavaèa i glazbenika. MTV Adrija bit æe fleksibilna, no siguran sam kako æe redatelji ubuduæe biti diskretniji pri snimanju kadrova koji sadrže odreðene sponzore. Što se tièe alkohola, pušenja ili droge neæemo niti to cenzurirati ako se prikazuje u kontekstu koji je protiv takvih obrazaca ponašanja, a ne da ih se velièa - dodaje Schrott te napominje kako se primjerice u Njemaèkoj, Poljskoj ili Italiji izbjegavaju takvo što.

Na pitanje eksplicitnog seksa ili simuliranja, Schrott odogovara u jednoj reèenici. - Nije nemoguæe da MTV bude prvi koji æe na televiziji prikazati novi uradak Leta 3 u kojem èetvorica èlanova grupe onaniraju na trosjedu.

Iako je od 1987. do danas MTV prešao put od ekscentriènog glazbenog kanala do globalne mreže s nevjerojatnom interaktivnom ponudom na skoro svim svjetskim jezicima, s pitanjem trojeziènosti koje æe se pojaviti u regiji MTV se nije susreo. Stoga je logièno zapitati se kako æemo se razumjeti, jer za razliku od sliènih MTV franšiza ovdje su u pitanju tri jezika - hrvatski, bošnjaèki, slovenski. A doæi æe do sredine sljedeæe godine još srpski i makedonski. - Svaka emisija, najava i reportaža bit æe titlovani na sve jezike u kojima æe se MTV Adrija moæi gledati. Signal kojeg æe operateri skidati sa satelita imat æe sve titlove, a oni æe potom pustiti dalje signal pojedinog jezika - zakljuèuje Urban Schrott.

Osim što æe proizvesti 20% domaæeg programa, MTV æe se ponajprije temeljiti na budalaštinama obitelji Osbourne, pogibeljnim vratolomijama "Jackassa" i sitnih podvala Ashtona Kutchera te mnoštvu stranih izvoðaèa.

Povratak

AKTUALNO