hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Pada gledanost Prvog programa HTV-a, a Novoj TV najviše raste

17.04.2007.

Zaslužan Z1
Usporede li se podatci o prosjeènim dnevnim udjelima u prva tri i pol mjeseca ove godine s podatcima za prva èetiri mjeseca prošle te 2005. godine, može se zakljuèiti da Prvi program ozbiljno pada, RTL Televizija takoðer pada za oko dva posto, dok Nova TV bilježi najveæi skok gledanosti. Prema podatcima o shareu (udjelu gledanosti svih koji imaju ukljuèen televizor) HTV1 je u prva tri i pol mjeseca ove godine pao na oko 34 posto, dok je u prva èetiri mjeseca 2006. imao prosjeènu gledanost gotovo 37, a 2005. èak više od 40 posto. Pad u shareu opæe populacije bilježi i RTL koji je u prva tri i pol mjeseca ove godine ostvario prosjeèni dnevni udio nešto veæi od 22 posto, dok se protekle dvije godine (prva èetiri mjeseca) kretao negdje izmeðu 24 i 25 posto. Istovremeno, share Nove TV je narastao na oko 18 posto, za razliku od prošlogodišnjih nešto manje od 14 posto te 13 posto iz pretprošle godine. Relativni je dobitnik i HTV2 koji je sa 16,6 posto uspio zadržati prošlogodišnju razinu, a naroèito usporede li se podatci iz 2005. kada je zauzimao tek nešto više od 14 posto u shareu. Raste postotak kojeg agencije za analizu gledanosti bilježe pod "ostale" odnosno lokalne hrvatske televizije. U ovoj godini lokalne televizije porasle su za oko dva posto, na 8,6 posto u odnosu na isto razdoblje protekle dvije godine. Procjenjuje se da je tome najviše zaslužan zagrebaèki Z1.

Ciljana publika
Kada se analiziraju podatci o shareu u ciljanoj skupini (18-49 godina) kojoj se u pravilu obraæaju komercijalne televizije, mogu se vidjeti razlike u pristupima naše dvije velike privatne televizije. Dok je iz podataka vidljivo da se RTL više posveæuje ciljanoj skupini gledatelja (18 do 49 godina), Nova programom pokušava privuæi opæu populaciju poput HTV-a. Podatci po tjednima za proteklih mjesec dana (do Uskrsa) pokazuju da gotovo i nema razlike u gledanosti Nove TV kada se promatra opæa populacija i ciljana skupina, a ona se sada kreæe oko 19 posto. RTL je, pak, gledanija za oko pet posto meðu ciljanom publikom (oko 26 posto), nego u opæoj populaciji. HTV, koji se po svojoj funkciji mora obraæati cijeloj populaciji, takoðer se razlikuje po programima. Prvi program daleko je gledaniji u opæoj populaciji (oko 34 posto), dok u ciljanoj komercijalnoj skupini gledatelja pada za oko šest posto. Drugi program nešto je gledaniji u ciljanoj skupini (izmeðu 16 i 17 posto) u posljednjih mjesec dana, dok u opæoj populaciji bilježi oko jedan posto manju gledanost. U posljednja se èetiri tjedna može vidjeti impresivan rast Nove TV za èak dva posto. Osim toga, podatci za tjedan od 3. do 9. travnja bitno odskaèu od ostalih. U tom razdoblju RTL TV privukla je najviše ciljane publike (nešto više od 29 posto), drugi je bio HTV1 sa oko 24 posto, treæa Nova TV sa oko 20 posto, a HTV2 posljednji sa oko 17 posto gledanosti. Iako je vodio u opæoj populaciji, najviše je pao HTV1. Posljednji tjedan ostvario je prosjeèan udio u gledanosti oko 31 posto, dok je samo tjedan dana prije imao udio veæi od 34 posto. RTL televizija skoèila je na gotovo 25 posto, Nova TV bila je blizu 20 posto, a HTV2 na nešto manje od 16 posto. Inaèe, opæa se top-ljestvica gledanosti nije bitno promijenila. Na samom vrhu gotovo u pravilu su HTV-ova vremenska prognoza koja se emitira nakon Dnevnika i pregled vijesti iz sporta, a nakon njih gledatelje najviše zanima izvlaèenje Lota, kojima je u ožujku prosjeèna gledanost bila oko 30 posto. Dnevnik Hrvatske televizije takoðer je standardno u vrhu (ožujak oko 27 posto), a slijede sportski prijenosi i najèešæe domaæi filmovi i serijali. Na ljestvici prvih dvadesetak emisija po ukupnoj gledanosti, naèinjenoj po tjednima u ožujku, gotovo sva mjesta zauzimaju emisije HTV-a. Najèešæe se na njima nalazi još samo "Nad lipom 35" Nove TV i pokoji film na RTL-u. No gledanosti iz tjedna u tjedan padaju jer potencijalni gledatelji zbog lijepog vremena duže ostaju vani.

Saša Vejnoviæ

Povratak

AKTUALNO