hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Shema predstavljena iako ide na doradu

21.12.2007.

Iako se prema tijeku rasprave oèekivalo kako æe vijeænici o idejama i planovima Hloverke Novak-Srziæ i Domagoja Buriæa dati negativno mišljenje, nakon poduljeg natezanja prihvatili su tek treæi prijedlog zakljuèka kojim se prijedlog skorašnjeg programa proglašava nepotpunim (jer nisu prihvaæene prethodno iznijete sugestije i komentari vijeænika) uz primjedbu da u njemu javni sadržaji nisu ravnomjerno zastupljeni (osobito gospodarske teme). Vijeænicima je takoðer posebno zasmetalo to što se prije nego što su oni donijeli stav o predloženom TV-sadržaju koji bismo od sijeènja trebali gledati, organiziralo njegovo javno predstavljanje, èime se šalje poruka da nikomu i nije stalo do mišljenja Vijeæa. Ravnatelj Vanja Sutliæ svu je odgovornost preuzeo na sebe: kazao je kako je u samo dva i pol mjeseca pokušao uèiniti nemoguæ zaokret i sve potrebno napraviti na vrijeme, što prije nije bio obièaj. Ako vam do 10. sijeènja ne dostavimo konaèni prijedlog programskog usmjerenja s ugraðenim svim vašim primjedbama i sugestijama, podnijet æu ostavku obvezao se Sutliæ pred vijeænicima.

Povratak

AKTUALNO