hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

31.08.2004.
Francuska èini sve za spas novinara

Ministar vanjskih poslova Michel Bernier, koji se trenutaèno nalazi u Kairu, uputio je poziv otmièarima francuskih novinara da "u ime naèela humanosti i poštovanja ljudskog biæa koji se nalaze i u samoj srži islama" puste novinare na slobodu.

... više ...


31.08.2004.
Nismo paèiæi

Je li utjecaj novina u Hrvatskoj precijenjen? Moje je mišljenje da jest.

... više ...


31.08.2004.
»Hrvatsko slovo« u raskolu zbog novca

Juèer smijenjeni urednik Hrvatskog slova Domagoj Margetiæ optužuje direktora Stjepana Šešelja za pronevjeru 15 milijuna kuna. Šešelj o tome bez komentara

... više ...


31.08.2004.
Zašto je izubijati fora, a ubiti prijetnja?

Sergej ABRAMOV

... više ...


31.08.2004.
Vijeæe za elektronièke medije produljilo radijske i TV koncesije

Vijeæe za elektronièke medije privremeno je do raspisivanja novog javnog natjeèaja produljilo koncesije svim radijskim i televizijskim postajama kojima su ugovori o koncesijama istekli ili istjeèu.

... više ...


31.08.2004.
Kaznena prijava nije stigla do odvjetništva

Nakon prijetnji smræu koje joj je izrekao Damir Mašiæ, predsjednik lovinaèkog HDZ-a, novinarka Slobodne Dalmacije Lada Kalmeta juèer nam je rekla da je žalosno što je glasnogovornik HDZ-a i Vlade Ratko Maèek izjavio da prijetnji nije bilo iako Mašiæ rekao da æe je "izubijati".

... više ...


30.08.2004.
Francuske novinare otela islamska vojska spasa

Francuske vlasti mobilizirale su se kako bi oslobodile dvojicu novinara otetih u Iraku nakon što je premijer Jean-Pierre Raffarin juèer ujutro održao sjednicu užeg kabineta vlade za rješavanje krize, a ministarstva vanjskih i unutarnjih poslova poduzimaju niz mjera kako bi se osobodili taoci. Dvojicu francuskih novinara, Christiana Chesnota i Georgesa Malbrunota, otela je islamistièka skupina u Iraku koja traži da Pariz u roku 48 sati poništi zakon o zabrani nošenja islamskog vela u javnim školama, izvijestila je u subotu naveèer katarska TV postaja Al-Jazira.

... više ...


30.08.2004.
Reporteri bez granica pozvali otmièare na oslobaðanje novinara

DUBAI - Organizacija za obranu novinarskih sloboda Reporteri bez granica (RSF) pozvala je otmièare dvojice francuskih novinara da poslušaju brojne pozive muslimanskih institucija iz cijelog svijeta na oslobaðanje Georgesa Malbrunota i Christiana Chesnota.

... više ...


30.08.2004.
Kaznena prijava Damiru Mašiæu

Protiv predsjednika HDZ-a opæine Lovinac i èlana županijskog HDZ-a Lièko-senjske županije Damira Mašiæa, policija je uputila redovitim putem kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu u Zadru zbog prijetnji upuæenih novinarki našega lista Ladi Kalmeti.

... više ...


30.08.2004.
HDZ kao Dorian Gray

"Osobno æu se pobrinuti da vam dijete doðe na sprovod. Doæi æu do vas tijekom dana i slomit æu vam kièmu!"

... više ...


30.08.2004.
Mašiæ: Ne sjeæam se nièega, bio sam ljut

Bio sam jako ljut jer me ta novinarka veæ mjesec dana sustavno proziva u novinama, a neæe sa mnom razgovarati, rekao je Mašiæ.

... više ...


30.08.2004.
Brutalna intervencija splitske policije pred novinarima Slobodne Dalmacije

DOK JE novinar Slobodne Dalmacije slavio useljenje u novi stan, na pritužbu susjeda, na vrata mu je pokucala interventna policija èiji su pripadnici ispljuskali njegovu sestru, te poèeli naguravati ostale goste.

... više ...


30.08.2004.
Umro karikaturist Rudi Stipkoviæ Stip

Rudi Stipkoviæ roðen je 24. sijeènja 1939. u Zaèretju, gdje mu je upravo postavljena izložba povodom 50 godina objavljivanja karikatura.

... više ...


30.08.2004.
Umro sportski novinar Branko Kanižaj

Još u subotu, 28. kolovoza, Branko Kanižaj je cijeli dan proveo kao dežurni novinar u sportskoj redakciji Hrvatskog radija vodeæi emisiju sportsko poslijepodne.

... više ...


29.08.2004.
‘Osobno æu se pobrinuti da vam dijete doðe na sprovod! Doæi æu i slomit æu vam kièmu!’

U tekstu koji je taj dan objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, a koji je napisala novinarka Lada Kalmeta, predsjednik lovinaèkog HDZ-a Damir Mašiæ naveden je kao jedan od èlanova Crkvenoga odbora lovinaèke župe koji je prije mjesec dana donio odluku o podizanju ploèe Mili Budaku u Sv. Roku

... više ...


28.08.2004.
Talijanskog novinara Enza Baldonija smaknuli otmièari u Iraku

... više ...


28.08.2004.
Svilan: Pumpaju li ga pumpaju, ali na prazno

Dosadašnji direktor programa Nove TV Branko Vukšiæ tvrdi da ga je iznenadilo što s njim nitko nije razgovarao, veæ je najave o svojoj navodnoj smjeni proèitao u novinama. Urednik »g'lamur:kaféa« pak poruèuje da æe se sve znati tek poèetkom sljedeæeg tjedna
 

... više ...


27.08.2004.
MacLellan preuzela marketing Nove TV

Deborah MacLellan imenovana je direktoricom prodaje i marketinga na Novoj TV.

... više ...


27.08.2004.
Siniša Svilan prelazi na Novu TV

Na dan kad je imenovan novim generalnim direktorom Nove TV, Branko Èakarmiš odmah je poèeo vuæi radikalne poteze.

... više ...


27.08.2004.
Program se nije maknuo iz eksperimentalne faze

Prva faza HRT-a plus je trebala biti poèetna, predviðala je repriziranje koncerata domaæih glazbenika i još nekih emisija. Druga faza je predviðala na HRT-u plus emitiranje otprije kupljenih ekskluzivnih prava za odreðene sportske dogaðaje, dok je treæa, podrazumijevala definiranu programsku filozofiju

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO