hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

30.01.2003.
Utjecaj politike na program nemoguæe je iskljuèiti

Generalno gledano, situacija je danas bolja nego je bila prije tri ili èetiri godine, no tu sliku Televizija ne emitira na ovaj naèin. No, za to nisu odgovorni novinari, nego sam SDP, jer nije na bolji naèin osmislio prezentaciju svoje politike

... više ...


30.01.2003.
S Vrdoljakom je poèeo pad HTV-a

Prvo sam 1978. stavljen "na led", a l991. ponovno sam zabranjen, ali tada zauvijek - Vrdoljak je imao opsesiju da treba pobacati sve one koji bi mogli biti "petokolonaši". Tom suludom odlukom on je nesvjesno obavio najveæi petokolonaški udar na Televiziju - Sebe nikada nisam smatrao voditeljem. Bio sam urednik, ali sam, u nedostatku drugoga, išao i mucao, samo zato da se nešto dogaða - Na Televiziji ima raznih struja, koje su èak i unutar bivšeg sustava postojale kao struje, a sada su se, pod drugim imenom, èak i razmnožile - Danas bi svi htjeli biti urednici, a svugdje u svijetu televiziju èine novinari

... više ...


29.01.2003.
Tko vuèe konce u njemaèkom tisku

Skupina Westdeutsche Allgemeine Zeitungverlaggeselschaft (WAZ) - suvlasnik i brojnih listova u Hrvatskoj - dobila je ponudu koja ju je natjerala da se zamisli. Rijeè je o 40 posto dionica najveæeg novinskog izdavaèa u Njemaèkoj - Axel Springer Verlaga

... više ...


29.01.2003.
Kad kavansko ubojstvo postane visoka politika

Å IBENIK â?? Okruglim stolom za predstavnike lokalne vlasti, nevladinih organizacija i medija, u petak je u šibenskom "Solarisu", završila s radom petodnevna Ljetna škola HHO-a, pod radnim nazivom "Pravo na dostupnost informacija".

... više ...


29.01.2003.
Gredelj se oglušio na sudski poziv

ZAGREB, 30. kolovoza - Na Opæinskom je sudu u Zagrebu u petak odgoðena rasprava u sudskom sporu u kojem je novinarka Vjesnika Biljana Bašiæ tužila predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Vladimira Gredelja. Sutkinja Sanda Bramberger Ostoiæ napomenula j

... više ...


29.01.2003.
Cenzura u Maksimiru feral

Radi permanentnih iznošenja laži i neistina o radu i djelovanju našeg kluba bili smo prisiljeni na donošenje ovakve nepopularne odluke. Radi nastavka suradnje, molimo vas da odredite drugog novinara (...)"
   Ne, ovo nije dio dopisa ko

... više ...


29.01.2003.
Prozorsko krilo srušilo se na novinara Kiseljaka

Franjo Kiseljak, novinar Privrednog vjesnika, juèer je u novinarskoj sobi u Banskim dvorima doživio nezgodu koja, na sreæu, nije ostavila teže posljedice. Sjedio je za stolom kod prozora èekajuæi na poèetak sjednice Vlade, ali iznenada se â?? samo

... više ...


29.01.2003.
Napad na novinare nije i nasilnièko ponašanje!?

Djelatni doèasnik Robert Tomiæ dobio je deset mjeseci, a kuhar Zoran Matkoviæ šest mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, odnosno godinu dana jer su fizièki napali novinara Jadrana Kapora i fotoreportera Matea Riloviæa i pritom ih onemoguæili u obavljanju novinarskog zadatka

... više ...


29.01.2003.
Svjedoèila Ðurða Adlešiæ

Saslušanjem dviju svjedokinja, bivše predsjednice saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ðurðe Adlešiæ i novinarke Glasa Slavonije Ane Dikliæ, u utorak je na Opæinskom sudu u Osijeku nastavljeno suðenje bivšem naèelniku PU osjeèko-baranjske Dubravku Jezerèiæu i bivšem policajcu Tomislavu Mikuliæu

... više ...


29.01.2003.
"Slobodna" na èekanju

Sluèaj Sunèani Hvar, sve je izglednije, imat æe negativne posljedice i za nastavak nekoliko aktualnih privatizacijskih projekata èiji su natjeèaji veæ u tijeku ili su uskoro trebali biti oglašeni. Na popisu onih što bi mogli stradati u ovom "strateškom" obraèunu nalazi se i Slobodna Dalmacija.

... više ...


29.01.2003.
»Redizajn« izbacio kulturu

ZAGREB – Od nedjelje, 2. veljaèe, prestaje izlaziti »Kulturni obzor«, prilog »Veèernjeg lista« namijenjen kulturnim zbivanjima.

... više ...


29.01.2003.
"Brodski list" priprema novi projekt

Iako "Novi brodski list" d.o.o. od Poglavarstva Broda službeno traži suglasnost za brisanje iz regostra Trgovaèkog suda i vlastitu likvidaciju, zbunjujuæe zvuèe vijesti da æe "Brodski list" najvjerojatnije nastaviti izlaziti s drugaèijom izdavaèkom koncepcijom.

... više ...


28.01.2003.
Sabor zakonom zaštitio sumnjive za kriminal

* Dok policija ne smije objaviti da je podnijela kaznenu prijavu protiv nekog ministra koji je primio mito, žrtva bilo kojeg kaznenog djela pa ni silovanja nije zaštiæena

... više ...


28.01.2003.
»Novinarima treba olakšati pristup informacijama«

Dužnost je javnih tijela da graðane, a osobito novinare, na odgovarajuæi jednostavan naèin informiraju o svim dokumentima, podacima, statistikama... važnim za demokratsku javnu raspravu / Za nedostupnost informacija kriva je i inertna javna uprava

... više ...


28.01.2003.
Izbor uz prijetnju baseball palica

Razbuktava se oštra i prljava borba koja, poprimi li široke razmjere, može turizam, a naroèito u Dalmaciji, dovesti na crne liste inozemnih investitora i operatere. Na to upozoravaju i dogaðaji oko dodjele koncesije na plažu Raduèa u Primoštenu
Piše Marijan PUNTARIÆ

... više ...


28.01.2003.
Reakcija sudaca - Majeroviæ demantira Denisa Latina

Nakon što je Nacionalov kolumnist Denis Latin 21. sijeènja 2003. objavio kolumnu u kojoj je ustvrdio da je sudac Majeroviæ proglasio "lovosta na pretvorbene i ratne zloèine", Majeroviæ je demantirao njegove tvrdnje.

... više ...


27.01.2003.
Novinarka BBC-a svjedoèila na suðenju Miloševiæu

DEN HAAG/ZAGREB â?? Bivša izvjestiteljica BBC-a iz Beograda Jackie Rowland svjedoèila je u srijedu na haškom suðenju bivšem jugoslavenskom predsjedniku braneæi pritom svoju medijsku kuæu od optužbi Slobodana Miloševiæa za neobjektivnost u izv

... više ...


27.01.2003.
Teško stanje u medijima

ZAGREB â?? Hrvatska Udruga graðana za ostvarenje i praæenje graðanskih prava "Å tit" iz Bjelovara organizirala je juèer na središnjem zagrebaèkom trgu potpisivanje peticije i dijeljenje letaka kojima želi upozoriti na vrlo loše i teško stanje u h

... više ...


27.01.2003.
Recimo "ne" pretplati!

Konaèno je došlo vrijeme da prestanemo plaæati televizijsku pretplatu. Ne samo vi i vaša obitelj, znanci i prijatelji, stranaèki kolege i klošari. Vrijeme je da dva milijuna kuæanstava koja Hrvatskoj radio-televiziji svakoga mjeseca uredno isporuè

... više ...


27.01.2003.
Novinarka osloboðena optužbe da je oklevetala lijeènika

SISAK, 27. kolovoza - Nepravomoænom presudom sisaèkoga Opæinskog suda novinarka Mile Anamarija Kronast osloboðena je optužbe da je oklevetala sisaèkog lijeènika Damira Pahiæa. U privatnoj se tužbi navodilo da je novinarka u Areni ( u kojoj je tad

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO