hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

10.09.2003.
MUP se otvara javnosti

Zagreb - Ministarstvo unutarnjih poslova ovoh æe vikenda prvi put otvoriti vrata kolegija naèelnika svih policijskih uprava novinarima.

... više ...


10.09.2003.
Goran Miliæ najavio tužbu protiv obitelji Ecclestone i »Nacionala«

U drugom sam pismu Ecclestoneovima neizravno sugerirao da ne ostanu pasivni, jer su se novinari poèeli zanimati za sluèaj, kaže Miliæ/ I Srebrenka Herold-Mijatoviæ istièe da æe tužiti Slavicu Ecclestone za ugrožavanje digniteta i profesionalne djelatnosti, a posredno i egzistencije te da æe tražiti i odštetu za nanošenje duševnih boli njoj i obitelji

... više ...


10.09.2003.
Zakon o medijima

Piše: Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


10.09.2003.
Prof. Gaby ŠKEVA, Imotski: Isprièavam se novinarki

U Slobodnoj Dalmaciji od 4. rujna 2003. godine, u rubrici "Ja tako mislim", na moje traženje objavljen je ispravak teksta objavljenog dana 9. srpnja 2003. godine.
Nakon objavljivanja ovog ispravka nazvala me novinarka SLOBODNE DALMACIJE T. Šimundiæ-Bendiæ te tražila moju ispriku i ispravak mojega teksta (koji nije objavljen integralno) u odnosu na jednu reèenicu moga teksta, tvrdeæi kako ona mene nije nazvala na mobitel prije objavljivanja informacije, nego je to uèinila novinarka "Jutarnjeg lista".
Kada me nazvala novinarka na mobitel, ja nisam, kako sam bila u vožnji, razumjela iz kojih me to novina zove novinarka, a kako je odmah sutradan objavljen sporni tekst u SLOBODNOJ DALMACIJI, ja sam doista bila uvjerena kako se radi o potpisanoj novinarki.
Meðutim, kako ista novinarka to negira te kako sam iz naknadnih razgovora s ovom novinarkom, te ostalih razgovora, došla do uvjerenja kako to ova novinarka nije uèinila, to se, ovim putem, istoj novinarki isprièavam.

... više ...


09.09.2003.
Jelena Buljan, Saša Kopljar, Mirjana Hrga i Petar Vlahov vode »24 sata«, »Vijesti u pet« i »Metu«

Emisije æe biti dinamiène, neæe robovati protokolu, a vizualno i po formi bit æe u potpunosti drukèije od onog što su gledatelji navikli, jedino je što je otkrio direktor programa Branko Vukšiæ dodavši da æe urednici i voditelji imati potpunu s

... više ...


09.09.2003.
Hrvatski graðani vjeruju medijima

 Najpouzdanijim medijem u Hrvatskoj javnost ocjenjuje HTV. Prema anketi koju je za potrebe Vlade provela agencija Puls, èak 45 posto ispitanika smatra da ih ta medijska kuæa najbolje informira o politièkim i ekonomskim zbivanjima u zemlji, dok sam

... više ...


09.09.2003.
Zloba i žvrljotine histeriènog novinara


   Predsjednik zagrebaèkoga Opæinskog suda Ðuro Sessa uputio je Ružici Cigler, glavnoj urednici "Veèernjeg lista", demanti koji u cijelosti objavljujemo:"U vašem cijenjenom listu od 6. rujna o. g. na 20. stranici objavljen je komentar Vašeg novinara Dušana Miljuša pod naslovom "Tko priziva Oraškiæa?". Kako me se u èlanku osobno napada i iznose neistinite i iskrivljene informacije, molim Vas da u smislu još uvijek važeæih odredaba Zakona o javnom priopæavnaju objavite ovaj moj demanti.

... više ...


09.09.2003.
Ksenija Liniæ: Nisam moænica

RIJEKA - Smatram da je èlanak temeljen na neargumentiranim stavovima novinara koji je želio ocrniti moju narav i karijeru...

... više ...


08.09.2003.
Prisavlje - bez komentara

Aleksandar Stankoviæ, urednik i voditelj HTV-ove emisije "Nedjeljom u dva", samoinicijativno je u prošloj emisiji prikazao spot za promicanje prava homoseksualnih osoba, koji je uredništvo HTV-a veæ ranije odbilo prikazati.

... više ...


08.09.2003.
Gosp. Pilsel iznio je niz netoènosti o stanju u Liberalnoj stranci

Drago Pilsel kao novopeèeni èlan Liberalne stranke èiju je pristupnicu potpisao 27. sijeènja u središnjici LS-a, zlouporabio raspoloživi mu medijski prostor te se u svojstvu novinara odluèio javno obraèunavati s vodstvom stranke

... više ...


08.09.2003.
Predsjednica Vijeæa HRT-a poziva Sabor da napokon imenuje Programsko vijeæe

Dužni ste provesti Zakon koji ste sami prije sedam mjeseci donijeli, kaže Jadranka Kolareviæ u pismu predsjedniku Sabora/ Staro vijeæe veæ se sedam mjeseci sastaje posljednji put, nema nikakvog utjecaja na program, a »privremeno ravnateljstvo i urednici« nedodirljivi su, ne odgovaraju nikome i bez posljedica kroje program, istakla je Jadranka Kolareviæ

... više ...


08.09.2003.
Nepoznati istukli urednika OTV-a

ZAGREB - Urednik OTV-a Andrej Maksimoviæ napadnut je juèer nešto poslije 21 sat pred svojom zgradom u Zagrebu. Urednik OTV-a u tome je napadu lakše ozlijeðen, a dvojicu napadaèa policija još nije našla.

... više ...


07.09.2003.
A gdje je, g. Blagus, ta demokratska komunistièka alternativa?

Prokomunistièka ljevica danas naprosto nije mnogo više od dobrodošla, ali jalova rukavca s ruba liberalno-demokratske misli, ma kakva ona bila. I dakako â?? bolje je da je tako. Ali Blagusov intelektualni zamah â?? to ovdje treba naglasiti â?? ne zavrÅ

... više ...


07.09.2003.
TV3, OBN i Nova TV bit æe prve regionalne televizije

Vrijednost ove investicije je pet milijuna eura, a novi predsjednik uprave TV3, Ivan Ã?aleta, postao je vlasnik 75 posto dionica, dok je preostalih 25 posto ostalo u rukama investicijskog fonda Krekova družba. Prema izjavama Ã?alete sve televizije ostat

... više ...


07.09.2003.
Burna smjena glavne urednice Radio Otoèca

... više ...


07.09.2003.
Ivica Marijaèiæ tuži Zadarski regional!

Ivica Marijaèiæ, glavni urednik i vlasnik tjednika Hrvatski narodni list, najavio je juèer tužbu protiv izdavaèa, glavnog urednika i novinarke tjednika Zadarski regional koji je u svom posljednjem broju objavio tekst pod naslovom "Ivica Marijaèiæ - moralni autoritet Zadra ili samoproglašeni mesija?".

... više ...


05.09.2003.
Benyovsky: Telefonski su mi prijetili nakon emisije o lovu u zaštiæenim podruèjima

Autorici serijala »Prièa u prièi« Korneliji Benyovsky ukinuta je emisija o balastnim vodama u Jadranu

... više ...


05.09.2003.
Obustavljen kazneni progon novinara

Ministar obnove, javnih radova i graditeljstva odustao je od kazneng progona novinara Drage Pilsela, kojeg je tužio zbog uvrede.

... više ...


30.08.2003.
Å TO RADI KONKURENCIJA?

Dok traju previranja na državnoj televiziji, konkurencija se sprema iskoristiti njihovu nemoæ. Nova TV æe tako konaèno ispuniti svoju zakonsku obavezu i krenuti sa stvarnim informativnim programom.

Jedna se gledana emisija vijesti možda ga

... više ...


30.08.2003.
Jean-Pierre Faucher Novine bez stava nisu moguæe

Politika klizi ulijevo ili udesno, na novinarima je ta klizanja komentirati - Osobno nikada nisam imao iskaznicu neke politièke stranke. Jedina je iskaznica pravoga novinara ona novinarska. Samo tako može biti slobodan. Duboko vjerujem da novinar mora biti intelektualno slobodan
Imate sjajnu priliku. Pogledajte Francusku, posebno mediteransku, vidjet æete beton, beton, i samo beton! Zagaðeno, devastirano. Èisto more i obala, plus bogata kulturna baština, vaša su prava šansa

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO