hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

06.04.2003.
Crna novinarska bilanca

Zagreb - Dvotjedna iraèka ratna zbivanja pokazala su u novom svjetlu profesiju ratnih izvjestitelja, koji u ovom ratu prvi put sudjeluju rame uz rame s vojnicima na prvim crtama bojišnice.

... više ...


04.04.2003.
Boris Gregoriæ zamjenik èlana Uprave Nove TV

... više ...


04.04.2003.
Optuženi sudnicu "poèastio" nacistièkim pozdravom, a novinarke nazvao "kurvetinama"

... više ...


04.04.2003.
Odbaèeno priopæenje novinara

Organizatori prvog opæeg sabora hrvatskih lijeènika odbacili su juèer priopæenje Zbora novinara koji prate zdravstvo i medicinu Hrvatskog novinarskog društva u kojem se reagira na dio Deklaracije o zaštiti dostojanstva hrvatskih lijeènika.

... više ...


04.04.2003.
»Govorimo o medijskoj slici, a ne o novinarima«

Organizatori Prvog opæeg sabora hrvatskih lijeènika odbacili su u èetvrtak priopæenje Zbora novinara koji prate zdravstvo i medicinu Hrvatskog novinarskog društva u kojem se reagira na dio Deklaracije o zaštiti dostojanstva hrvatskih lijeènika, prihvaæenoj na Opæem saboru. Zbor novinara je »oštro prosvjedovao i osudio« ocjene iz Deklaracije o medijskom linèu lijeènika, koji je dirigiran s neèije strane, ustvrdivši da su njegovi èlanovi »vjerodostojno i neovisno« prenosili informacije o štrajku lijeènika i drugim dogaðajima u sustavu zdravstva, uvijek iznoseæi stajališta obiju strana.

... više ...


03.04.2003.
Pet mjeseci zatvora za prijetnje novinaru

Labin - Ekrem Mandal iz NedešÃ¦ine osuðen je nepravomoænom presudom Opæinskog suda u Labinu na kaznu zatvora od pet mjeseci, uvjetno na godinu dana, zbog prijetnji novinaru Glasa Istre Marijanu Milevoju.

... više ...


03.04.2003.
Od novinara se oèekuje dda pišu na temelju provjerenih èinjenica

... više ...


03.04.2003.
Radio i televizija zajednica javnih ustanova?

ZAGREB, 30. listopada - Ministar kulture dr. Antun Vujiæ predao je nacrt prijedloga zakona o HRT-u èelnicima te kuæe...

... više ...


03.04.2003.
Amoralno je da HTV sam sebe hvali

* Zakljuèujem da je glavna urednica imala dogovor s �ehokom da pohvali novu urednièku garnituru
    Jozo Kapoviæ nedavno je, odlukom nadreðenih mu urednika, za koju ipak tvrdi da mu nije i službeno uruèena, suspendiran iz HTV-ove

... više ...


03.04.2003.
Što je Smoje za Dalmaciju, to je Foretiæ za Zagreb

ZAGREB â?? »U jednom tekstu iz sredine devedesetih Foretiæ je rezignirano primijetio da je u ovoj državi sve važnije od same države. To je jedno od kljuènih mjesta njegove kolumnistike kojim otkriva svoj habitus, svjetonazor kronièara spremnog bran

... više ...


03.04.2003.
Produljene koncesije Radio Dalmaciji i Stojedinici

ZAGREB - Vijeæe za radio i televiziju produljilo je zagrebaèkom "Radiju 101" gradsku koncesiju na šest mjeseci do kada ta radiopostaja mora osigurati uvjete za preuzimanje regionalne koncesije koja joj je dodijeljena u ožujku ove godine. Koncesija "Ra

... više ...


03.04.2003.
Novi zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i pravo javnosti: sami sada plaæajte vlastite promašaje

Galame i vrijeðanja zbog novog zakona o HRT-u, iako stari (još aktualni) nije navršio ni dvije godine, potièu javnost da stare i nove (ili staronove) stvaratelje pravila o demokratiziranju radiotelevizijske produkcije i svake joj popratne rijeèi, ges

... više ...


03.04.2003.
Vijeæe za radio i televiziju produljilo gradsku koncesiju Radiju 101

ZAGREB, 29. listopada - Vijeæe za radio i televiziju produžilo je na svojoj sjednici u utorak gradsku koncesiju Radiju 101 na šest mjeseci, uz uvjet da Radio 101 u tom razdoblju osigura novu koncesiju.

... više ...


03.04.2003.
Mirko Galiæ najavio otkaze na HRT-u

ZAGREB - Nove digitalizirane redakcije Hrvatske televizije i Hrvatskog radija juèer su službeno predstavljene javnosti, a sveèan poèetak njihova rada oznaèile su Vijesti u podne, koje je vodio Dragan Nikoliæ.

... više ...


03.04.2003.
Najbolji novinar: gluh, glup i slijep!?

Gledajuæi s jedne strane amerièke, britanske i druge europske televizije, a ako još uz to èitate i novine, ništa vam neæe biti jasno, a to je možda i cilj ove medijske šume poluinformacija, pretpostavki, nagaðanja, u kojoj se ne može izvuæi nikakav suvisao tijek dogaðaja. Stotine reportera koji su smješteni u samom Iraku i okolnim zemljama šalju banalne izvještaje u matiène medijske kuæe u Americi pa umjesto "prave" informacije dobivamo ušminkane dogaðaje, uljepšane superiornošæu saveznika

... više ...


03.04.2003.
Ratni zarobljanici

Èlanak 13. i 14. Treæe ženevske konvencije regulira opæu zaštitu zarobljenika prema kojima se s ratnim zarobljenicima treba postupati èovjeèno, štititi ih od svakog nasilja, zastrašivanja, povreda i javne radoznalosti te im dati u svakoj prilici pravo na poštivanje svoje liènosti i èasti.

... više ...


03.04.2003.
Nova TV nema glavnog urednika

Na upit koje su ovlasti glavnog urednika, a koje direktora programa, Branko Vukšiæ odgovara kako misli da Nova TV nema glavnog urednika te da s Miroslavom Liliæem uopæe nije razgovarao o programu Nove TV. Što se pak tièe sukoba oko vlasnièke strukture u ovoj medijskoj kuæi oni se, smatra naš sugovornik, neæe odraziti na program koji je, prema njegovim navodima, sve gledaniji, ali je na Novoj TV zbog medijskih i politièkih pritisaka teže raditi

... više ...


03.04.2003.
Informiraj me tajno

Vlasnici tiskovnih medija su shodno Zakonu o javnom priopæavanju dostavili Vladi podatke o vlasnièkoj strukturi. No, javnost neæe doznati kako stoje stvari s vlasnicima novina i èasopisa jer su podaci, tvrde u Vladi, za »internu upotrebu«. U Zakonu o javnom priopæavanju, naime, nema odredbe koja bi, kao u sluèaju elektronskih medija, obvezivala na objavljivanje takvih podataka. Pa zapravo o vlasnicima medija službeno ne znamo ništa. Podaci o onima koji su ih dostavili (tisak) su tajna, a oni (elektronski mediji) èiji bi se podaci smjeli objaviti nisu ih dostavili premda su bili obavezni i pod prijetnjom kazne.

... više ...


03.04.2003.
Riješiti problem rada »na crno«

Mirko Galiæ, privremeni glavni ravnatelj HRT-a, istaknuo je da iako nikom ne prijeti ne može garantirati da æe svi ljudi koji trenutno rade biti zaposleni i sljedeæe godine

... više ...


03.04.2003.
Vlada taji vlasnike

Zagreb - Svi hrvatski nakladnici pravovremeno su predali Vladi vlasnièku strukturu svojih medija, potvrdili su nam u Vladi, no nisu htjeli dostaviti te podatke. Službeno objašnjenje je da se radi o podacima "za internu upotrebu" koje novinari ne mogu dobiti.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO