hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

25.07.2002.
PEN brani Igora Lasiæa

ZAGREB – Hrvatski centar PEN-a s osobitom je pozornošæu pratio i prati sve oblike miješanja politike u kulturu u kakve spada i politièkim a ne struènim razlozima motivirano otpisivanje knjiga iz fundusa biblioteka kao jedan od oblika kulturocida, istièe predsjednica hrvatskoga PEN-a Sibila Petlevski, u priopæenju kojim Centar PEN-a reagira na nedavnu presudu zagrebaèkoga Opæinskog suda kojom tjednik "Feral Tribune" treba isplatiti 30 tisuæa kuna za nanesene duševne boli ravnateljici korèulanske knjižnice Izabel Skokandiæ.

... više ...


24.07.2002.
»Knjigocid« do danas nije sankcioniran

Èlan Hrvatskoga PEN centra, publicist Igor Lasiæ, tijekom devedesetih godina napisao je nekoliko istraživaèkih èlanaka koji su se bavili brisanjem naslova iz registra javnih knjižnica po kriterijima koji nisu bili opravdani kriterijima bibliotekarske struke nego neposredno potaknuti ideološkim i etnièkim razlozima. Lasiæ je pisao o èistki knjiga iz korèulanske biblioteke, sluèaju koji nije bio usamljen primjer politièki motiviranog otpisivanja knjiga.

... više ...


24.07.2002.
Izabel Skokandiæ – još jedna duševna bolesnica?!

 Hrvatsko novinarsko društvo smatra da Županijski sud u Zagrebu treba preispitati presudu Opæinskog suda u Zagrebu, a kojom se tjedniku Feral Tribune nalaže da tužiteljici, knjižnièarki iz Korèule Izabel Skokandiæ na ime "naknade nematerijalne štete", jer su joj "povrijeðeni èast, ugled i dostojanstvo", isplati 30.000 kuna, a zbog duševnih boli pretrpljenih èlankom "Djevojèica sa žigicama", objavljenog 1. ožujka 1999. godine.

... više ...


23.07.2002.
Kaznene prijave protiv Blažièka, Marèinka i Liliæa

ZAGREB, 22. srpnja – Saga o sukobu dviju skupina dionièara Nove TV se nastavlja. Naime, Grupa dionièara Operativne kompanije Nove TV, koju predstavljaju Ivica Blažièko i Tomislav Marèinko, održala je u ponedjeljak skupštinu na kojoj su smijenili Nadzorni odbor...

... više ...


23.07.2002.
Netko je negdje uèinio nešto

 Hrvatski državljanin iz Gline osumnjièen je za pljaèku...«, »Mlaði punoljetni hrvatski državljanin skrivio je prometnu nesreæu...«, »Državljanin RH osumnjièen je za preprodaju heriona...«, »Hrvatska državljanka silovana je u noæi sa subote na nedjelju...« To su samo neki od citata što su se ovih dana mogli èuti od policijskih glasnogovornika nakon što je Ministarstvo unutarnjih poslova od državnog odvjetnika Mladena Bajiæa dobio naputak o informiranju javnosti.

... više ...


23.07.2002.
Elvis Morina glavni urednik BBC-ja za Hrvatsku i BIH

PULA – Elvis Morina, direktor Radio Maestrala i voditelj Kluba Radio Maestrala "Uljanik", postao je glavni urednik i šef radakcije BBC World Servicea za Hrvatsku i BIH.
     – Službenu obavijest da sam primljen na to radno mjesto dobio sam u petak. Redakcija postoji veæ godinu dana u Zagrebu, te je do sada na toj funkciji bio Britanac Jonathan Stoneman – rekao nam je Morina, te je dodao da za petnaestak dana odlazi živjeti u Zagreb, gdje je i redakcija BBC-a. Što se tièe rukovoðenja Radio Maestralom i KRM-om "Uljanik", Morina je najavio skori izbor novog direktora Radija, uz opasku da se poslovanje neæe mijenjati.
T.T.

... više ...


23.07.2002.
Novinar samo zbog sladoleda

Život u press centru uglavnom je jednolièan, èak i ako je u pitanju Umag s bogatom ponudom ostalih aktivnosti dok ne poènu meèevi u 17 sati. No, novinari, oni koji su došli zbog tenisa, uglavnom su u i oko pressa. Ove godine akreditiranih je bilo puno i previše, bilo je i stranih novinara. Dva su nam "upala u oko".

... više ...


22.07.2002.
Žena nožem napala novinarku

Da novinarski posao može biti opasan juèer se uvjerila novinarka Jutarnjeg lista koju je pri obavljanju jednostavnog dnevnog zadatka napala pobješnjela žena. Naime, novinarka je na uglu Zvonimirove i Šubiæeve ulice prišla sredovjeènoj ženi s namjerom da ju anketira za rubriku "Što me ljuti". Žena je u prvom trenutku pristala na razgovor, ali onda je iznenada pobjesnila i izvadila nož iz torbe govoreæi da je ljuti kad joj prilaze ljudi na ulici. Šokirana novinarka ženi je pokušala objasniti da ne mora razgovarati s njom  ako to ne želi, ali takve su rijeèi samo izazvale još veæu ljutnju. Situaciju je spasila "petica" koja je došla Zvonimirovom, a u koju je žena, sreæom, odluèila uæi.

(A.V.)

... više ...


22.07.2002.
Novi crnogorski zakoni o medijima na udaru kritika

ZAGREB, 21. srpnja – Predsjednik Crne Gore Milo Ðukanoviæ uputit æe pismo predsjedniku Parlamentarne skupštine Vijeæa Europe Peteru Schiederu kako bi ga informirao o tome da su u crnogorskom parlamentu usvojeni izborni i medijski zakoni u suprotnosti s europskim demokratskim standardima, saznaju podgorièke Vijesti...

... više ...


21.07.2002.
Za Srbiju su žrtve još uvijek krivci

Srbija još uvijek ne zna broj svojih mrtvih u Prvom svjetskom ratu: je li ih bilo 700 tisuæa ili milijun. To pokazuje cinièni odnos prema smrti, ta sitnica od 300 tisuæa ljudi. To je svjetonazor u kojem ljudi nisu drugo do topovsko meso

... više ...


20.07.2002.
CRKVA ZADOJENA FURIOZNIM NACIONALIZMOM

Dok Katolièka crkva ne preispita sebe u onome što je èini Katolièkom crkvom, dok žene ne tretira ravnopravno, dok u njoj ne bude mjesta za kreativne laike, dok ne poštuje ljudska prava, uzalud je èekati da se bavi ozbiljnim društvenim i svjetovnim pitanjima kao što je preispitivanje njezine uloge u Drugom svjetskom ili Domovinskom ratu.

... više ...


19.07.2002.
Dolaskom Jasne Ulaga-Valiæ gledanost drastièno pala

ZAGREB – Ogranak Hrvatskog novinarskog društva na HTV-u zatražit æe od HND-a da smijeni Sreæka Lipovèana iz Vijeæa HRT-a u kojem je potpredsjednik. Kao razlog za takav èin novinari navode višekratno odbijanje Lipovèana da kao jedini njihov predstavnik predloži Vijeæu toèku dnevnog reda na kojoj bi se predstavnici ogranka obratili vijeænicima i obrazložili zbog èega su nezadovoljni aktualnim televizijskim uredništvom.

... više ...


19.07.2002.
"Feral" osuðen zbog duševne boli ravnateljice korèulanske knjižnice

ZAGREB – Tjednik "Feral Tribune" priopæio je juèer da ih je zagrebaèki Opæinski sud osudio na isplatu 30 tisuæa kuna za nanesene duševne boli ravnateljici korèulanske knjižnice Izabel Skokandiæ.

... više ...


19.07.2002.
U spomen Milanu Grloviæu

KRIŽEVCI – Nekolicina Križevèana predložila je Hrvatskom novinarskom društvu da se 150. godišnjica roðenja Milana Grloviæa, utemeljitelja HND-a, obilježi 10. rujna u njegovu rodnom gradu. Predloženo je da se tim povodom otiska prigodna poštanska omotnica i žig prvoga dana te da se organizira kolokvij o Grloviæu, novinaru i prevoditelju.
   Pokrovitelj obilježavanja bilo bi Gradsko poglavarstvo u sklopu ovogodišnje proslave 750. obljetnice grada Križevaca.

... više ...


19.07.2002.
Prodati Vjesnik?

"Željka Antunoviæ, potpredsjednica hrvatske Vlade, pozvala je èitatelje da kupuju Vjesnik: 'To su novine koje su korektne prema javnosti', poruèila je preko Radija 101. Veæina je odmahnula rukom, budalastiji su se nasmijali, a Feral joj je udijelio i nagradu, i to iz vlastita džepa – 'shit of the week'.

... više ...


18.07.2002.
Na HTV-u svaka druga osoba radi bez papira!

Naša pravna služba je možda pogriješila u jednom; trebala je od gospoðe Markiæ tražiti da najprije donese sve dokumente, pa da tek onda prijeðe prag ove kuæe - Jednom veæ na HRT-u treba prekinuti s primanjima i s promocijom ljudi po stranaèkim, zavièajnim, rodijaèkim i sliènim neprofesionalnim kriterijima - Na HRT-u ima dosta, previše ljudi koji nemaju "papire". Ali, u tom je podatku skupljena barem 30-godišnja povijest radija i televizije, ne možete to naslijeðe promijeniti preko noæi - Meni sigurno nije cilj da opstruiram zakonske obaveze zato da bih koji mjesec dulje ostao u ovoj fotelji, koja je još uvijek vruæa i nestabilna

... više ...


18.07.2002.
Blažièku, Marèinku i Liliæu kaznene prijave

Spomenutu æe trojku Vrbanjac prijaviti zbog toga što se lažno predstavljaju kao vlasnici Nove TV
 
ZAGREB – Podnijet æemo kaznene prijave protiv Ivana Blažièka, Marka Marèinka i Miroslava Liliæa zbog lažnog predstavljanja i falsificiranja dokumenata – kazao nam je Davor Vrbanjac, èlan Uprave Nove TV i jedan od dionièara, dodajuæi kako æe prijave predati u ponedjeljak. Sve do sada spor s OK Nova TV pokušali smo riješiti mirno, dodaje Vrbanjac, no sada nam je dosta i stvar æemo prepustiti sudu. Spomenutu æe trojku prijaviti zbog toga što se lažno predstavljaju kao vlasnici Nove TV.

... više ...


18.07.2002.
Novinarka Pancirov ubuduæe nepoželjna

U "Slobodnoj Dalmaciji" od 13. srpnja 2002. godine na 15. stranici pod naslovom "Petrina oprašta dugove?", Vaša novinarka Simeona Pancirov još jednom je uradila sve ono što kvalitetan novinar ne smije. Naime, uz niz neistina, pa èak bih se usudio reæi i zlobnih netoènih navoda, gospoðica Pancirov otišla je toliko daleko da me je i osobno i profesionalno uvrijedila svojim lažnim, tendencioznim i subjektivnim izvješæivanjem javnosti.

... više ...


17.07.2002.
U Osoru pokraj Lošinja

U Osoru pokraj Lošinja... Doslovce ovim rijeèima Danko Družijaniæ, voditelj središnjeg televizijskog dnevnika u ponedjeljak najavio je prilog o otvorenju Osorskih glazbenih veèeri. Osor pokraj Lošinja...? Da èovjek ne povjeruje. Tko li je smo izmislio takvu formulaciju? Osor jest blizu Lošinja, ali otoka. Uostalom, upravo je pokraj Osora most koji povezuje otoke Cres i Lošinj.

... više ...


16.07.2002.
Mali oglasnik Slobodne na kioscima

SPLIT — Kolporteri su u ponedjeljak na splitskim ulicama izvikivali "Mali oglasnik Slobodna Dalmacija", novo ime koje se pojavilo na novinskom tržištu. "Mali oglasnik Slobodne Dalmacije" èiji prvi broj je veæ danas, u utorak, moguæe kupiti na svim kioscima, novo je izdanje naše kuæe, jedan od niza novih projekata koji se u posljednje vrijeme nude èitateljima.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO