hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

12.03.2003.
Suvišna pitanja Drage Pilsela

Drago Pilsel traži od mene (»Može li Galiæ demantirati i Matkoviæa«, Vjesnik, Pisma èitatelja, 6. ožujka) da potvrdim ili opovrgnem nešto što bi barem on, kao bivši predsjednik Foruma 21, morao znati: spadam li (i) ja u osnivaèe te novinarske udruge?

... više ...


12.03.2003.
Obljetnica smrti Krešimira Džebe

Zagreb, 11. ožujka - esetu obljetnicu smrti novinra, politièara i gospodarstvenika Krešimira Džebe obilježili su u utorak na tribni u Zagrebu èlanovi HNS-a.

... više ...


11.03.2003.
Bijela knjiga koja je potresla Prisavlje

Prošlog tjedna s HTV-a je u javnost procurio dokument pod nazivom Pregled spornih izjava o HRT-u djelatnika HRT-a, te èlanova Upravnog vijeæa i Vijeæa HRT-a objavljenih u pisanim medijima izmeðu 1. rujna 2001. i 13. rujna ove godine. Izradu dokumenta

... više ...


11.03.2003.
"Vijeæem HRT-a manipulira parapolitièka interesna grupa"

ZAGREB, 9. listopada â?? HTV-ov ogranak Hrvatskog novinarskog društva (HND) poslao je otvoreno pismo Vijeæu HRT-a u kojem zahtijeva da se rasprava o stanju struke na HTV-u, koju je ogranak tražio još u svibnju, više ne stavlja na dnevni red Vijeæa H

... više ...


11.03.2003.
Jovan Grkiniæ iz CERD-a od HRT-a traži 100.000 kuna

SPLIT — Naknadu od 100 tisuæa kuna od HRT-ova Radija Split zbog duševnih boli i povrede èasti i ugleda traži Jovan Grkiniæ, bliski suradnik Semine Lonèar u splitskom CERD-u.

... više ...


11.03.2003.
Direktor Varaždinske televizije obmanjuje javnost

U svezi teksta objavljenog u Vjesniku od 4. ožujka 2003. godine, a koji govore o odgovoru Varaždinske televizije na pitanje vijeænika u Skupštini Varaždinske županije o lošem prijemu signala VTV na podruèju Županije, radi objektivnog i toènog informiranja javnosti dužan sam iznijeti sljedeæe èinjenice:

... više ...


10.03.2003.
Hrvatski televizijski prostor je u rasulu


Kako komentirate èinjenicu da vas je SEEMO, organizacija koja djeluje u sklopu meðunarodnog Instituta za medije, ovih dana proglasila najboljim novinarom jugoistoène Europe?
- To je za mene i moj rad izuzetno priznanje. Za nagradu sam se kandidi

... više ...


10.03.2003.
Jukiæ ponovo protiv Jasne Babiæ

ZAGREB, 6. listopada â?? Nakon što je Županijski sud ukinuo presudu Opæinskog suda o obustavi sudskog postupka u kojem je Ferdinand Jukiæ, za klevetu, tužio novinarku Nacionala Jasnu Babiæ, spis je vraæen na ponovno suðenje sucu mr. Goranu B. HerÅ

... više ...


10.03.2003.
Latinu veæ dva mjeseca samo pola plaæe

 Vijest da je na Prisavlju, na zahtjev èlanova Upravnog vijeæa HRT-a, sastavljen popis u javnosti izreèenih izjava zaposlenika te èlanova Vijeæa koje štete ugledu kuæe uskovitlala je priliènu medijsku prašinu.

... više ...


10.03.2003.
Nino Paviæ

Proæi æe puno vremena prije nego policija priopæi da se ne zna tko je i zašto stavio bombu pod Paviæev auto. Dotle bi se valjalo pozabaviti onim bitnim — nesposobnošæu hrvatske javnosti da se suoèi s nasiljem. Najviši, Mesiæ, traži od policije da procijeni je li ovo privatni, Paviæev, ili naš, politièki, problem. S najniže, takoreæi fundamentalno liberalne razine, Nacional poruèuje: "Tko s vragom tikve sadi..."
Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


10.03.2003.
Manekenke, pjevaèice i novinarke u užem krugu

ZAGREB - Nova TV u suradnji s magazinom Story zapoèela je juèer u Hotelu "Opera" masovnu audiciju sa 300 kandidata koja bi hrvatskom eteru trebala donijeti novu TV zvijezdu. Tom akcijom Nova TV ujedno najavljuje poèetak novog show programa u kojemu æe gledatelji zajednièkim snagama odabrati najkvalitetnije ljude i stvoriti novog voditelja ili voditeljicu.

... više ...


10.03.2003.
Umro Baldo Dobrašin

Novinar, urednik i lektor Baldo Dobrašin više nije s nama.

... više ...


08.03.2003.
Gaf za gafom - Ulaga

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?
U neki veliki novinarski talent Jasne Ulage Valiæ sumnjao sam od trenutka kada sam èuo za nju. A tome nema ni godinu dana. Danas, nakon što je povukla još jedan frapantan (da živimo u nekoj pravnoj, civilnoj, a ne od ekstrem

... više ...


08.03.2003.
Partijska odluka â?? bolje štampu strancima nego opoziciji

Maðarska radnièka partija u predizborno vrijeme, svjesna da gubi vlast, sama je strancima prodala veæinu listova. Tako je Axel Springer u to vrijeme kupio èak šest županijskih dnevnih listova, danas ih veæ ima devet. Westdeutsche Allgemeine Zeit

... više ...


08.03.2003.
Splitski poduzetnik kontra »Latinice«

Jozo Parèina tužio je dvojac zbog njegova prozivanja u emisiji o mafiji

... više ...


08.03.2003.
Vlada treba hitno privatizirati Slobodnu

SPLIT – Obilježavajuæi 10. obljetnicu štrajka kojim je veæina novinara i grafièara Slobodne Dalmacije htjela sprijeèiti politièki diktat našoj novinskoj kuæi i izboriti se za zakonitu pretvorbu poduzeæa, obraæamo vam se molbom da nastavite proces hitne privatizacije, odnosno dokapitalizacije Slobodne Dalmacije, jer bez investicije u novu rotaciju i modernizaciju grafièke proizvodnje ugrožen je opstanak splitske novinske kuæe, stoji u pismu upuæenom premijeru Raèanu s juèerašnjeg skupa u tehnièkoj redakciji Slobodne Dalmacije.

... više ...


07.03.2003.
Merèep: »Na Goli otok slao bih lopove, a ne novinare«

Posebno mi je teško palo da sam »fašist«, izjavio je u petak na Opæinskom sudu predsjednik UHDDR-e Tomislav Merèep / Neki ljudi iz Zagreba htjeli su opljaèkati vukovarsko podruèje, a »uz mene to nisu mogli i zato su me maknuli«

... više ...


07.03.2003.
Vani se za takve izjave dobiva - otkaz

 Dokument, u novinarskim kuloarima veæ prozvan "Bijela knjiga", s popisom izjava zaposlenika HTV-a i nekih èlanova Vijeæa HRT-a koje su izreèene u proteklih godinu dana, a po mišljenju Upravnog vijeæa HRT-a štete Prisavlju - ne bi trebao biti

... više ...


07.03.2003.
Za »udbaše i prostitutke« èuo od pokojnog Santriæa

ZAGREB, 4. listopada - U sudskom sporu u kojem je direktor Nacionala Ivo Pukaniæ tužio filmskog redatelja Jakova Sedlara jer je za Nacionalove novinare u Veèernjaku izjavio: »Ã?uo sam da je rijeè o bivšim suradnicima UDBA-e i bivšim prostitutkama«

... više ...


07.03.2003.
Zabrinjavajuæa je Macanova osobna umiješanost

Macan je izradio pregled spornih izjava o HRT-u navodeæi selektivno samo izjave koje su pretežno kompromitirale Upravu, a gotovo niti jednu kojom su napadani programski ljudi. Stoga æe programsko vodstvo Upravnom vijeæu HRT-a pripremiti cjelovit pregl

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO