hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

29.06.2003.
Zakon koji (ne)æe odrediti sudbinu Treæeg programa HTV-a

Uz Hrvatsku radioteleviziju na podruèju Hrvatske danas djeluje 14 televizijskih i 133 radijska koncesionara, dok broj osoba koje objavljuju elektronièke publikacije još uvijek - nije utvrðen

... više ...


28.06.2003.
Bognar: Glavaš se nema što žaliti Strasbourgu, trebao bi se interesirati za Haag

OSIJEK, 10. sijeènja - »Vrlo je tužno što se dio mladih stavili u funkciju obrane ljudi i stavova koji su nespojivi s mladim osobama, a bilo je tužno gledati ih kako èitaju tekst koji su im pisali oni koji oèito ne misle dobro Osijeku, Županiji ni

... više ...


28.06.2003.
Novinarsku nezavisnost ugrožavaju strani vlasnici

BRUXELLES — Novi izvještaj o vlasništvu nad medijima u srednjoj i istoènoj Europi upozorava da su preuzimanja - takeoveri nacionalnih medija imali katastrofalne posljedice za domaæe nezavisne medijske skupine, za kvalitetu novinarstva i za novinare koji žive od svoje profesije.
Izvještaj Europske federacije novinara, naslovljen "Istoèna Carstva: Strana vlasništva nad medijima u srednjoj i istoènoj Europi" upozorio je struènu i opæu javnost na èinjenicu od iznimnog politièkog znaèenja, naime, na rasprostranjenost stranog vlasništva nad medijima u zemljama koje æe uskoro postati èlanice EU-a.

... više ...


27.06.2003.
Ã?ao, inspektore

Saša LJUBIÃ?IÃ?

Nedavno je inspekcija rada posjetila redakciju CCN-a i utvrdila da je dio novinara angažiran bez ugovora. Posljednja plaæa koja je bila isplaæena zaposlenima je ona za mjesec lipanj 2002., što znaèi da na CCN-u, unatoè s

... više ...


27.06.2003.
Vijeæe HRT-a se osipa

Zagreb - Sibila Petlevski podnijela je ostavku na èlanstvo u Vijeæu HRT-a

... više ...


27.06.2003.
»Gdje su nestali projekti turbomotora?«

ZAGREB, 26. lipnja – Na zagrebaèkom Opæinskom sudu u èetvrtak je održana rasprava u sluèaju tužbe generala Krešimira Æosiæa protiv direktora tjednika Nacional Ive Pukaniæa, a zbog klevete i uvrede.

... više ...


27.06.2003.
»The New York Times« uzdrman novim skandalom

Judith Miller, novinarska zvijezda uglednoga lista, pod paljbom je optužbi da se, prateæi rat u Iraku, miješala u posao postrojbe kojoj je bila »pridružena«, te da je sudjelovala na ispitivanju ratnog zarobljenika

... više ...


26.06.2003.
Odbijen prijedlog programskog usmjerenja

ZAGREB, 9. sijeènja - Vijeæe HRT-a ni u èetvrtak u nastavku sjednice prekinute 19. prosinca, unatoè pismenom prijedlogu predsjednika Vijeæa akademika Vlatka Silobrèiæa da se zasjeda bez vremenskog ogranièenja, nije odradilo planirani dnevni red. S

... više ...


26.06.2003.
Hrvatskih dnevnih novina više nema u Srbiji

Beograd - Nakon godinu dana hrvatski dnevni listovi više se ne prodaju u Srbiji. Slaba prodaja, mala zarada i visoki troškovi prisilili su tvrtku Presnet da prekine uvoz i prodaju hrvatskih novina.

... više ...


26.06.2003.
Još nema dogovora o 11 èlanova vijeæa HRT-a

Stranke su se, kako doznajemo, dogovorile o 10 imena i prezimena, no u igri za posljednjeg èovjeka još je nekolicina od kojih bi trebalo odabrati jednoga

... više ...


26.06.2003.
Uspjelo druženje djelatnika »Novog lista«

LOKVE – Nesnosne i veæ pomalo traumatiène vruæine koje više od mjesec dana vladaju Hrvatskom, uposlenici »Novog lista« pokušali su i uspjeli izbjeæi cjelodnevnim druženjem u prekrasnom ambijentu park-šume Golubinjak.

... više ...


24.06.2003.
Odlaskom Treæeg programa HTV gubi 12 sati programa

Startni pištolj je opalio. Utrka za HTV-ovim Treæim programom - poèela je. I to prošlog mjeseca kada je Vijeæe za radio i televiziju donijelo odluku o raspisivanju javnog natjeèaja za privatizaciju televizijske mreže koju još uvijek koristi navede

... više ...


24.06.2003.
Vrdoljak: Tko æe ženiti košarkašice, tako visoke?

Hvaleæi Nikolu Kristiæa Vrdoljak je o njemu govorio kao vrsnom novinaru koji je s glavom u torbi prošao gotovo sva hrvatska ratišta.

... više ...


24.06.2003.
Vijeænicima HRT-a po 500 kuna za neobavljeni posao

Vijeæe HRT-a juèer nije riješilo niti jedan goruæi problem â?? niti je usvojilo programsku orjentaciju za ovu godinu, niti je razriješilo urednièku krizu

... više ...


24.06.2003.
Pjevaè i novinar u ringu

Tony Hardley, pjevaè grupe Spandau Ballet, pristao je na boksaèki okršaj s uglednim politièkim novinarom Johnnom Pienaarom.

... više ...


24.06.2003.
Miliæ: Novinari moraju biti glavni

Goran Miliæ, urednik na HTV-u "Vjesniku"

Novinari moraju biti glavni. Suludo je da æu imati veæu plaæu, a sjedit æu u uredu.

... više ...


24.06.2003.
Misionar totalitarnog

Režimski psi èuvari, njihov »komunistièki teror« i »bezoène laži i izmišljotine«, »hijene« koje »laju i grizu sve što je hrvatsko, èestito i istinito« â?? tako o novinarima govori Marko Perkoviæ Thompson, militarist, promukli novokompo

... više ...


24.06.2003.
Nakon 60 godina ukida se Tanjug?

BEOGRAD - Vlada Srbije nakon formiranja nove državne zajednice s Crnom Gorom neæe financirati novinsku agenciju Tanjug, dnevni list Borba i televiziju YU-Info. Te medijske kuæe dosad je financirala savezna vlada, a prema najavi ministra financija Srbij

... više ...


24.06.2003.
Inspekcija rada na CCN-u

Prije nekolio dana redakciju CCN-a i uprave te redakcije u Žerjaviæevoj ulici u Zagrebu posjetila je inspekcija rada. Inspekcija je provjeravala poslovanje te redakcije, jesu li svi novinari pravilno zaposleni, te jesu li plaæeni u skladu sa zakonom.

... više ...


24.06.2003.
Neprekidan program bez financijskih dotacija

Najveæi problem - »rupe« u pokrivenosti i nedostatak kvalitetnog kadra

CRIKVENICA â?? Kvarnerski radio ove godine obilježava desetu obljetnicu djelovanja, a njegov direktor Damir Prpiæ s ponosom istièe kako je popularni »Radio DJ« još

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO