hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

30.11.2002.
OGRANAK HND-a NA HTV-u TRAŽI OSTAVKU JASNE ULAGE-VALIÆ

ZAGREB — Televizijski ogranak HND-a uputio je juèer javni apel Hrvatskom saboru, kao vlasniku Hrvatske radiotelevizije, u kojem upozorava na programski i ureðivaèki kaos koji dosiže dramatiène razmjere.

... više ...


30.11.2002.
Netoène èinjenice!

U komentaru novinara Predraga Pepiæa ( u prošlom broju SD Magazina) pod naslovom "Latinova jeftina fora" izneseno je više netoènih èinjenica iz èega su onda izvedeni zakljuèci koji spadaju u sferu mašte i to:

... više ...


30.11.2002.
Imamo slobodu medija, ali ne i slobodu novinara

Novinari mogu društvu, pogotovo ovakvom kakvo je naše, puno pomoæi. Ako budemo objektivni i istiniti, ljudi æe iz toga izvuæi neke zakljuèke. Ne trebamo im soliti pamet, ali im trebamo dati informacije iz kojih oni mogu nešto zakljuèiti i nešto izabrati

Razgovarala Tanja MARÈELJA VOLARIÆ

... više ...


30.11.2002.
Nenormalno javno mnijenje stvara »velièine«

– Neki novinari su podcijenjeni, neki precijenjeni upravo stoga što nemamo normalno javno mnijenje koje æe svakoga smjestiti na njegovo mjesto. Iz te potpuno deformirane slike javnog mnijenja proizlazi i deformacija onoga što se smatra dobrim i lošim novinarom.

Razgovarala: Tanja Marèelja Volariæ

... više ...


29.11.2002.
Vladu kritiziraju kada kaže da nešto neæe privatizirati, a optužuju za rasprodaju kada kaže da nešto treba privatizirati

O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI LISTA "VJESNIK": Nakon godinu dana vidimo da je strah od upravljanja politike nad medijem bio neosnovan. »Vjesnik« ureðuju urednici i novinari, nitko u ovih godinu dana nije pokušao reæi da je politika utjecala na ureðiv

... više ...


29.11.2002.
Upravno vijeæe HRT-a nezadovoljno što nije preispitano imenovanje Željke Markiæ

ZAGREB â?? Upravno vijeæe HRT-a na sjednici u petak odluèilo je da æe ministra kulture, Vladu i Sabor pismeno izvijestiti da je Vijeæe HRT-a odbilo preispitati svoju "nezakonitu" odluku o imenovanju Željke Markiæ urednicom dnevnih politièkih emisij

... više ...


29.11.2002.
Novinari HTV-a ne znaju stvarati prièe

* Vijesti u Dnevniku izgledaju ovako: sastanak, sastanak, sastanak, presica, presica, presica, a prièe koja bi se odražavala na obiène ljude - nigdje
   
    Dr. Sam Swan, redoviti profesor na Sveuèilištu Tenness

... više ...


29.11.2002.
Nove emisije na programu HTV-a

... više ...


29.11.2002.
Alka i ove godine na TV-ekranima

ZAGREB â?? Vijeæe HRT-a na svojoj 14. sjednijci dalo je preporuku da se Sinjska alka i ove godine prenosi, ali uz uvjet da se osigura komentar i za dogaðanja koja se ne tièu samog natjecanja.

... više ...


29.11.2002.
Crniæ: Suci se moraju oduprijeti medijskim pritiscima

ZAGREB, 28. lipnja - »Vodiè kroz kazneni postupak«, naziv je brošure autora Marina Mrèele, suca zagrebaèkog Županijskog suda, predstavljene u èetvrtak u Klubu književnika.
»Svjedoci smo kakofonije u medijima u vezi s nekim sudskim postupcima,

... više ...


29.11.2002.
Iduæe godine i polica za lijekove

ZAGREB â?? Veæ od iduæe godine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mogao bi osiguranicima ponuditi veæi broj polica dopunskog osiguranja za razlièite zdravstvene usluge te posebnu policu za lijekove, reèeno je na okruglom stolu o problematici li

... više ...


29.11.2002.
Vijeæe HRT-a o ostavkama iduæi tjedan, Galiæ i Ulaga-Valiæ moraju komunicirati

ZAGREB, 28. studenoga - Vijeæe HRT-a raspravljat æe o ostavkama osmero urednika HTV-a na izvanrednoj sjednici iduæi èetvrtak, zakljuèeno je u èetvrtak veæinom glasova na sjednici Vijeæa.

... više ...


29.11.2002.
Branka Šeparoviæ sukobila se s Brankom Naðvinskim

SPLIT — Na marginama zbivanja oko dodjele koncesije za najljepšu braèku plažu, u prostorima Skupštine Splitsko-dalmatinske županije dogodio se sukob izmeðu novinara Hrvatske televizije Branka Naðvinskog i Branke Šeparoviæ.

... više ...


29.11.2002.
Rasprava o ostavkama odgoðena za èetvrtak

ZAGREB - Èlanovi Vijeæa HRT-a nisu na juèerašnjoj sjednici raspravljali o ostavkama osmero urednika, te su odluèili da se rasprava o aktualnom stanju na HTV-u i utvrðivanju odgovornosti za novonastalu situaciju provede na izvanrednoj sjednici koja æe se održati iduæeg èetvrtka.

... više ...


29.11.2002.
FORUM 21: VIJEÆE HRT-a JE NEODGOVORNO

U povodu ostavki veæine urednika programskih cjelina HTV-a, Zbor novinara elektronièkih medija "Forum 21" konstatira kako se urednièka struktura HTV-a raspala, a to pridonosi daljnjem urušavanju ionako veæ srozanog televizijskog programa.

... više ...


29.11.2002.
Miliæ neæe za urednika HTV-a

Zagreb - Rasprava o povjerenju glavnoj urednici HTV-a Jasni Ulaga Valiæ, koja je službeno nazvana "raspravom o problemima u programu i odgovornosti" odgoðena je za èetvrtak, kada æe se održati izvanredna sjednica Vijeæa HRT-a. Vijeæe nije glasalo o zakljuècima programskog savjeta za informativni program koji su bili puno konkretniji, pa se iz toga moglo oèitati distanciranje Vijeæa od glavne urednice.

... više ...


29.11.2002.
Glavna urednica mogla je odstupiti

* Od poèetka nije shvatila da se bez ekipe ne može raditi

... više ...


29.11.2002.
Radio Stubica meðu najproduktivnijima u zemlji

Donja Stubica - Prema rezultatima Zavoda za poslovna istraživanja RAdio Stubica je ove godine drugi put uvrštena u red uspješnih.

... više ...


28.11.2002.
Država 94,5-postotni vlasnik »Slobodne«

Na prvom zasjedanju Skupštine 25 posto državnog vlasništva bit æe prepušteno zaposlenicima »Slobodne Dalmacije«, a ostalo æe se prodati

... više ...


28.11.2002.
Maæehinski tretman Dana državnosti

Piše BRANKO VUKÅ IÃ?

Na Prisavlju smatraju da su objektivnost i stav nespojivi. Jer, da nije tako, zar bi veæ nekoliko dana, tjedana ili mjeseci, u svim emisijama, od Dnevnika do Miliæeva, po profesionalnosti nenadmašnog »Brisanog prostora

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO