hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

20.12.2004.
Margetiæ osvanuo na policiji

Kontroverzni Domagoj Margetiæ (30), urednik Novog hrvatskog slova, juèer je osvanuo na razgovoru u policiji nakon što je u petak "nestao", kako je u subotu policiji prijavila njegova sestra, a još prije razglasilo uredništvo Novog hrvatskog slova.

Hrvoje DEÈAK

... više ...


20.12.2004.
Duje i Blanka

Duje Draganja i Blanka Vlašiæ najbolji sportaši Hrvatske u 2004. prema glasovanju hrvatskih sportskih novinara. Muška rukometna reprezentacija najbolja gotovo jednoglasno, ženska reprezentacija u samostrelu nastavila dominaciju

... više ...


20.12.2004.
Margetiæ rekao da su ga od petka držali zatoèenog neki muškarci

Glasnogovornik MUP-a Zlatko Mehun opovrgnuo je informacije tjednika »Novo hrvatsko slovo«, koje je u svom priopæenju ustvrdilo da je Domagoj Margetiæ »uhiæen i odveden u nepoznatom smjeru« te da je zadnjih nekoliko dana bio »pod stalnim policijskim nadzorom«

... više ...


19.12.2004.
Zlatna pera sisaèkim novinarima

Obnovljen prije tri godine, ogranak Hrvatskog novinarskog dru�tva za Sisaèko-moslavaèku �upaniju odr�ao je veæ niz edukativnih akcija i zabavnih sadr�aja. U petak je odr�an i treæi, Bo�iæno-novogodi�nji bal u kojemu je sudjelovalo �ezdesetak èlanova ogranka i njihovi gosti.

... više ...


19.12.2004.
Zlatna pera sisaèkim novinarima

Obnovljen prije tri godine, ogranak Hrvatskog novinarskog društva za Sisaèko-moslavaèku županiju održao je veæ niz edukativnih akcija i zabavnih sadržaja. U petak je održan i treæi, Božiæno-novogodišnji bal u kojemu je sudjelovalo šezdesetak èlanova ogranka i njihovi gosti.

... više ...


19.12.2004.
Hrvatski novinari-skijaši nastupili u Italiji

Hrvatska selekcija novinara-skijaša otvorila je novu sezonu nastupom na tradicionalnom meðunarodnom skijaškom natjecanju koje je u skijaškom centru Alegehe organiziralo Talijansko udruženje novinara (USI).

... više ...


19.12.2004.
Domagoj Margetiæ nije uhiæen

Uredništvo politièkog tjednika "Novo hrvatsko slovo" (NHS) obavijestilo je u subotu medije kako su nepoznate osobe u petak naveèer uhitile glavnog urednika toga tjednika Domagoja Margetiæa i odvele ga u nepoznatu smjeru.

... više ...


19.12.2004.
Danijel Popoviæ 18.

Hrvatska selekcija novinara skijaša otvorila je novu sezonu nastupom na tradicionalnom medjunarodnom skijaškom natjecanju, kojeg je u skijaškom centru Alegehe, organiziralo Talijansko udruženja novinara (USI).

... više ...


19.12.2004.
Nestao Domagoj Margetiæ?

– Uredništvo Novog hrvatskog slova juèer je priopæilo da je njihov urednik Domagoj Margetiæ »uhiæen i odveden u nepoznatom smjeru«, tvrdeæi da se radi o nastavku prièe oko njegova objavljivanja Mesiæeva haškog svjedoèenja.

... više ...


19.12.2004.
Studij novinarstva uskladiti s Bolonjskom deklaracijom

Usklaðivanje studija novinarstva na naèelima Bolonjske deklaracije te moguæa suradnja sveuèilišta i medijskih centara za obrazovanje novinara u regiji teme su o kojima raspravljaju na meðunarodnoj konferenciji »Journalism Studies Development« sveuèilišni profesori i novinari iz srednje i istoène Europe.

... više ...


18.12.2004.
Sevin "porniæ" nije autorsko djelo

U ovom se sluèaju iskljuèivo radi o snimci seksualnog èina muškarca i žene. Tu nema nièeg originalnog, novog, dosad neviðenog..., ustvrdio je, meðu ostalim, sudac Puškariæ, naloživši da tužiteljica Indexu mora isplatiti 9000 kuna sudskih troškova. Severinin odvjetnik najavio je žalbu, dok je Matija Babiæ poruèio kako "Severini želi puno sreæe i novca, ali da ih zaradi pjevanjem, a ne tužbama"

Igor DOŠEN

... više ...


18.12.2004.
Radio Banovina u novom studiju

Poslije desetak godina podstanarstva, Radio Banovina preselila se u vlastiti prostor, u  kuæu na adresi Ulica F. Žužeka 8.

Tadija ODIÆ

... više ...


18.12.2004.
MUP Srbije odavno zna tko je ubio Slavka Æuruviju

Nije jasno zašto je zatajeno svjedoèenje da je ubojica, izvjesni Luka Pejoviæ, i sam ubijen još 2000.

... više ...


18.12.2004.
Nisam naredio prisluškivanje Pukaniæa i kazneni progon novinara

»Nisam naredio prisluškivanje Ive Pukaniæa niti bilo kojeg novinara Nacionala te na bilo koji naèin sudjelovao u progonu novinara«, izjavio je Davor Bišæan, nekadašnji naèelnik SIS-a na Opæinskom sudu tijekom postupka u kojem od Nakladnika d.o.o., izdavaèa tjednika Nacional traži 450.000 kuna naknade štete.

... više ...


18.12.2004.
Severina izgubila parnicu protiv Indexa

Trgovaèki sud danas je odbio kao neosnovanu tužbu pjevaèice Severine Vuèkoviæ protiv internet portala Index, utvrdivši da snimka Severininog spolnog odnosa s bivšim partnerom nije autorsko djelo kao što je ona tvrdila.

... više ...


18.12.2004.
Nije li ljudski priznati druge

Mislim da je zadaæa novinara da utvrdi istinu i da je stavi u svoj èlanak, komentar. Zato bih gospodina Andriju Tunjiæa pitao gdje i koliko toèno ima autohtonih Hrvata u Sloveniji i koja su im prava uskraæena? Nije li ljudski priznati druge?

... više ...


17.12.2004.
"Povratak Hrvatske" u National Geographicu

Hrvatska je u tom poznatom èasopisu predstavljena kao privlaèno turistièko odredište

... više ...


17.12.2004.
Ja sam èovjek neoèekivanih poteza

Miroslav Liliæ, svojedobno jedan od najmoænijih televizijskih ljudi, danas živi relativno mirno. Ne zna raditi na raèunalu, nema mobitel, a ni na kuæni se telefon ne voli javljati. No, kad je na pomolu neka neugodna situacija, spakira kovèege i zbriše u rodni Siveriæ kod Drniša. Pa ipak, nedavno je pristao ponovo stati pred kamere, ovoga puta privatne »Nove TV« na kojoj vodi emisiju »Predsjednièki kandidati s Miroslavom Liliæem«. No, priznaje da mu ni nakon 30-godišnjeg iskustva na televiziji još uvijek nije svejedno kada se upale kamere.

... više ...


16.12.2004.
Predstavljeno 11. kolo »Istre kroz stoljeæa«

Društvo za promicanje èakavske kulturne baštine Èakavski sabor predstavilo je u Zagrebu 11. kolo biblioteke »Istra kroz stoljeæa«. O zbirci èasopisnih radova »Istarski limes I-II« Andre Mohorovièiæa, te romanima Milana Rakovca »Sliparija« i Maria Schiavata »Crlenica i gromaèe«, govorili su arhitekt Andrija Mutnjakoviæ, te književnici Mirko Kovaè i Milan Rakovac. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Dragutin Luèiæ Luce povezao je sva djela tretmanom stradanja u jamama i fojbama kao višestoljetnoj istarskoj sudbini te ocijenio znaèajnim što su se predsjednici Hrvatske i Italije Stjepan Mesiæ i Carlo Azegio Ciampi složili o potrebi meðusobnog praštanja.

... više ...


16.12.2004.
Novinari

U Vinovcima je održan okrugli stol o odnosima lokalnih vlasti i lokalnih medija povodom 130 godina novinskog izdavaštva.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO