hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

07.03.2003.
Popisane izjave koje štete HRT-u

"Pregled spornih izjava o HRT-u djelatnika HRT-a te èlanova Upravnog vijeæa i Vijeæa HRT-a" naziv je dokumenta što bi ga uskoro trebalo dobiti Upravno vijeæe HRT-a, a u njemu su navedene izjave objavljene u pisanim medijima u razdoblju od 1. rujna pr

... više ...


07.03.2003.
Forsirana mladost

Dio televizijskih kritièara zamjerio je Borisu Mutiæu što je, komentirajuæi osvojeno zlato Ivice Kosteliæa u St. Moritzu, pozvao gledatelje da podignu èaše. On se zbog toga ne uzrujava, nego odvraæa u šali:
    - Važno da kritièari pišu, pa makar i dobro! 
    U mirovini mogu pisati televizijske kritike

Dobar reporter mora znati stvoriti vezu s gledateljima 

Razgovor s Borisommutiæem    

... više ...


07.03.2003.
Spor æe riješiti pregled snimke sporne emisije

Jozo Parèina je tužio Denisa Latina i Ljubicu Letiniæ zbog priloga u kojemu je navedeno kako se Parèina na nezakonit i lak naèin dokopao vlasništva nad poslovnim prostorom u Marmontovoj ulici u Splitu, te tako postao još moæniji i imuæniji

... više ...


07.03.2003.
Pisao kao Jack London, poginuo kao Saint-Exupery

ZAGREB – S »Potezom 25« Franjo Fuis, poznati predratni zagrebaèki novinar i public ist, uzlijeæe u rujnu 1943. s uzletišta na Borongaju. Avion kreæe prema Otoècu, prema osloboðenom teritoriju, ali u Zagreb ne stiže šifrirana poruka »Vino je stiglo«. To je, naime, trebao biti znak da je let prošao u redu. Na žalost, èetveroèlana posada zabila se u stijenu kod Plitvica, svi su poginuli i tako je naglo prekinut život tridesetpetogodišnjeg zagrebaèkog novinara.

... više ...


07.03.2003.
Zašto je puknula bomba

Bomba pod automobil Nine Paviæa potresla je i protresla hrvatsku medijsku i politièku scenu koja se, kao i obièno, ne slaže kad je rijeè o uzrocima, motivu i podmetaèu bombe. Na predizborni teren istrèali su svi koji su sigurni da veæ nešto znaju o tom teškom obliku kršenja zakona u pravnoj državi, iako policija još nije objavila je li otkrila bilo kakve relevantne tragove

Zoran Vodopija

... više ...


07.03.2003.
Problemi na Vijeæu HRT-a

Iako je juèer postojeæe Vijeæe HRT-a trebalo raspisati javni natjeèaj za nove èlanove Programskg vijeæa HRT-a, to se nije dogodilo. Nakon zasjedanja od puna 4 sata i poduže rasprave do dogovora nije došlo, pa se na kraju glasovalo o tome hoæe li Vijeæe uopæe raspisati natjeèaj.

... više ...


06.03.2003.
Poslije Å uvara Macan

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?
Ako ste pomislili da su »bijele knjige« prošlost, prevarili ste se. Ako pak ste sto posto uvjereni kako danas u Hrvatskoj Stipe Å uvar nije nikom uzor, promašili ste, kako ono reèe Å piro Guberina velikom glumcu Fabijanu Å o

... više ...


06.03.2003.
Novinari i miris rata

Piše: JURICA KÃ?RBLER
Novinari obièno prvi »namirišu« rat. Kada snažno »naoružane« novinarske ekipe s televizijskim kamerama, teleobjektivima i svom prateæom opremom masovno krenu u jednu regiju, odluèivši tamo i ostati »dok se nešto ne d

... više ...


06.03.2003.
Sanja Kos imenovana predstojnicom Vladina ureda za odnose s javnošÃ¦u

ZAGREB, 3. listopada - Na Vladinoj zatvorenoj sjednici u èetvrtak Aleksandra Kolariæ razriješena je, na svoj zahtjev, dužnosti predstojnice Vladina ureda za odnose s javnošÃ¦u, a na tu je dužnost imenovana Sanja Kos, priopæeno je iz Vlade.

... više ...


06.03.2003.
I Ulaga priprema »Bijelu knjigu«

ZAGREB â?? Juèerašnji napis u našem listu o »Bijeloj knjizi« HTV-a, ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ kazao nam je da se ne radi o konaènom dokumentu, veæ o radnom materijalu koji je poslan na više adresa u kuæi, pa i uredništvu. Tek nakon primjedbi

... više ...


06.03.2003.
Vijeæe HRT-a protiv razdvajanja radija i televizije

ZAGREB â?? Vijeæe HRT-a predložit æe Ministarstvu kulture da se u nacrt izmjena zakona o HRT-u ne uvrštava odredba o razdvajanju Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, zakljuèeno je na juèerašnjoj sjednici Vijeæa, a prijedlog za takav zakljuèak

... više ...


06.03.2003.
Vlasnik, to sam ja

Nova TV je, vjerojatno, jedinstven sluèaj u svijetu, jer ta tvrtka istodobno ima dva direktora, dva nadzorna odbora, a kada bi se vjerovalo na rijeè zainteresiranim stranama, ispalo bi da Nova TV u postocima ima više dionica nego što je svojedobno Mil

... više ...


06.03.2003.
Policajac dobar, novinar zloèest


    Policijska uprava zagrebaèka, oglasila se priopæenjem o prijetnjama policajca našim novinarima: "Dana 2. 3. 2003. g. policijski službenici VII. PP Zagreb postupali su prema vozaèu i suvozaèu osobnog vozila (H. T. i P. B.), pri èemu su na raskrižju Savske i Selske ceste nad istima uporabili sredstva prisile te im onemoguæili daljnje prometovanje. Isti su na podruèju Trešnjevke, upravljajuæi automobilom VU 945-AH, poèinili više prekršaja vozeæi suprotnm prometnim trakom i prolazeæi raskrižje kada je na semaforu bilo upaljeno crveno svijetlo.

... više ...


06.03.2003.
Vajdiæa nije udario redar

Sunèica Laliæ, vlasnica tvrtke »Barovi i klubovi« u sklopu koje posluje i noæni klub »Tantra 23«, te voditelj lokala Karlo Krpeta u srijedu su na konferenciji za novinare ustvrdili kako Alanu Vajdiæu teške tjelesne ozljede nije nanio redar iz kluba, veæ iznervirani gost.

... više ...


06.03.2003.
Kæeri i zetu – odšteta od 20.000 kuna

SPLIT – Pravomoænom presudom opæinskog suda u Splitu »Veèernjak« je dužan isplatiti supružnicima Ivani Kapetanoviæ i Blažu Davidoviæu po 20.000 kuna te zatezne kamate kao naknadu štete nastale objavljivanjem tekstova kojima je povrijeðeno njihovo dostojanstvo, ugled i èast.

... više ...


06.03.2003.
Svjestan sam da neæu dugo biti urednik

O radu suradnika, ako nema prijeke potrebe, govorim iskljuèivo njima samima ili onome tko to unutar kuæe treba znati. Izvan toga nema smisla. Pa tako ni ovom prigodom - Nekada je dovoljno ništa ne raditi, nego pustiti druge da rade na vlastitu štetu - Mi smo svoje zahtjeve za razrješenjem naslovili na Vijeæe HRT-a, a takoðer i dali na znanje glavnoj urednici i ravnatelju. Tajnica je najprije taj zahtjev odnijela glavnoj urednici, a tek onda ravnatelju. To što ona ne èita svoje materijale, to je njezin problem

... više ...


06.03.2003.
Potpuno promašena meta

I bi "24 sata"! I bi razoèarenje! I bi potreba da se ostane vjeran starom, uhodanom i ništa manje informativnom "Dnevniku". Jer, na prvome se još uvijek dade nešto i doznati, dok se na Novoj ne da doznati ama baš ništa, veæ se èovjek može tek eventualno podsjetiti na nešto što je odavna negdje proèitao, èuo ili vidio...

... više ...


06.03.2003.
Može li Galiæ demantirati i Matkoviæa

Nakon tvrdnje da je »pokrenuo« tjednik Danas, što je ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ izjavio u intervju Nedjeljnom Vjesniku od 23. veljaèe, proèitali smo demanti novinara Ive Jakovljeviæa (Vjesnik, Pisma èitatelja, 24. veljaèe), èlana prve i zadnje redakcije tog politièkog tjednika, koji je Galiæa vratio zbilji duhovitom dosjetkom prvog glavnog urednika Danasa Jože Vlahoviæa, koji se šeretski znao hvaliti da je »sam sebi poznat kao prvi glavni urednik u Galiæevu Danasu«.

 

Drago Pilsel

... više ...


05.03.2003.
Jasna nema ni snage ni znanja

Neèije iskustvo i znanje mogu samo pomoæi mladim ljudima, osim ako ti mladi ljudi nisu bahati. A najgori su bahati neznalice - Postoje inicijative komercijalnih televizija da se HTV-u dopusti samo èetiri minute reklama na sat programa. To je pokušaj d

... više ...


05.03.2003.
Jasni Babiæ sudska opomena

ZAGREB, 2. listopada - Nepravomoænom je presudom vijeæa Opæinskog suda kojim je predsjedao sudac Zorislav Kaleb u srijedu novinarki Nacionala Jasni Babiæ izreèena sudska opomena zbog klevete objavljene u Nacionalu 21. listopada 1998. godine.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO