hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

19.12.2002.
Zaprepastila me njihova pohlepa

Nikada se nitko od urednika koji su zatražili razrješenje nije požalio. Još smo se dva dana prije njihovih potpisa svi odlièno družili i razgovarali - Neki su se ponašali kao da su osvojili informativni program i kao da sve informacije samo njima pripadaju - Premalo je bilo inicijative oko uvoðenja promjena u Informativno-politièki program i to je nedopustivo! Na sreæu, naporom Denisa Latina i našim zajednièkim forsiranjem pokrenut je “Meridijan 16” - Tek neznatni broj emisija æe nestati, ali æete tek vidjeti pravu paniku kada nestanu brojni projekti i emisije gubitkom Treæeg programa. Jer, kako stvari stoje, od ljeta 2003. idemo s emitiranjem samo na dva programa
Razgovarao Predrag PEPIÆ

... više ...


19.12.2002.
Uvijek na krivoj strani

Matkoviæ može napisati desetke knjiga o televiziji i o njoj danima besjediti, ali kad se jednom upusti u zaplotnjaèke obraèune, promovira se kao izgubljen sluèaj. Uvijek je na krivoj strani, kaska za liderima urote, krivo èita igru, spotièe se o svoju lijevu nogu. Jednostavno ne možemo vjerovati da Matkoviæ 20. studenoga ove godine piše jedno, a dvadeset dana poslije govori nešto sasvim suprotno. Možda je stvar u propusnoj memoriji, ali ipak bismo novac stavili na tvrdnju kako je presudna bila èinjenica da je Matkoviæ u studenome bio vjerni suradnik Jasne Ulage-Valiæ, dok se veæ u prosincu pretvorio u ...
Piše Tomislav KLAUŠKI

... više ...


19.12.2002.
Matkoviæ protiv Svilana i Ogreste

U pismu glavnoj urednici HTV-a Jasnu Ulagi Valiæ 20. studenoga 2002. godine Matkoviæ je, izmeðu ostaloga, pisao i kolegi Svilanu.

O pitanjima oko emisije "Željka Ogresta i gosti" razmišljao je na osebujan naèin.

(iz teksta "Uvijek na krivoj strani" Tomislava Klauškog) 

... više ...


19.12.2002.
Koga štiti Vijeæe HRT-a?

Je li Vijeæe HRT-a proizvod poput Vegete, ili dar prirode poput èistog mora? Može li ono biti tek poluga ili batina koja bi nas otjerala u demokraciju? Da bi uopæe imalo autoritet, ne bi li moralo biti i rezultat, kruna nekog procesa? No gdje se to prostire hrvatsko demokratsko carstvo èija je kruna Vijeæe HRT-a? Nisu li naše udruge mahom filijale i frakcije stranaka, društva za oèuvanje vlastitog digniteta i osobne tribine?

Duško ÈIZMIÆ MAROVIÆ

... više ...


19.12.2002.
Stražar u sudnici zbog odvjetnika

ZAGREB - Danijela Golemoviæ, udovica Vjeke Sliška, ubijenog "kralja poker automata", juèer se nije pojavila u zagrebaèkom Opæinskom sudu u postupku u kojem je zbog klevete tužila Gordana Maliæa, Globusova novinara. Sudski se poziv vratio s naznakom da je odselila, a njezin opunomoæenik Slobodan Budak kazao je da je u visokom stupnju trudnoæe, koju teško podnosi.
    D. Golemoviæ novinara je tužila zbog njegovih napisa u Globusu, u kojima je kako se tvrdi u tužbi, Sliška okarakterizirao kao kriminalca i ubojicu.

... više ...


18.12.2002.
Uplata do kraja godine donosi državni poticaj

Tko do kraja godine u dobrovoljni mirovinski fond uplati primjerice 2400 kuna, na to æe dobiti još 600 kuna državnog poticaja, a može raèunati i na povrat poreza

... više ...


18.12.2002.
Poslušna urednica

Miroslav Mikuljan, Zagreb

Želim ispraviti jednu grubu neistinu objavljenu u vašem listu od 4. prosinca 2002. godine, u tekstu "Pacifikacija televizije", koji je potpisao vaš novinar Josip Joviæ. Joviæ, naime, tvrdi da je èlan Vijeæa HRT-a Ivo Goldstein u sukobu s glavnom urednicom HTV-a Jasnom Ulagomm Valiæ i da je èak rekao "ili ja ili ona".

... više ...


18.12.2002.
Trkom u informacijsko društvo

Zagreb - Koje su važne strategije razvijene u Hrvatskoj radi promicanja i izgradnje informacijskog društva, osobito u podruèju kulture i kulturne politike?

... više ...


18.12.2002.
Hoæe li u borbi protiv antiamerikanizma SAD »kupovati« i strane novinare?

»Informativna operacija« amerièke vlade predviða potkupljivanje novinara te angažiranje tvrtki za odnose s javnošæu kako bi se »utjecalo na javno mnijenje i politièke voðe neutralnih i prijateljskih zemalja«

... više ...


17.12.2002.
Izabrana šestorka išèekuje test dan

Konaèan termin za test dan odreðen je - u petak 20. prosinca šest æe se finalista okušati na posljednjem ispitu proje proglašenja pobjednika. Citroen C3, Hyundai Getz, Mazda6, Opel Vectra, renault Megane II i Toyota Corolla ušli su, naime, u inale nacionalnog izbora automobila godine. pred sam vrh došli su zahvaljujuæi glasovima 30 aktivnih èlanova Hrvatske udruge automobilistièkih novinara, koji su s uže liste - koja j eobuhvatila 18 noviteta na našem tržištu - izabrali 6 najboljih.
Dobitnici Zlatnoga, Srebrnoga i Bronèanoga volana znat æe se poèetkom sijeènja

 

... više ...


17.12.2002.
Èiji je HRT? Duško ÈIZMIÆ MAROVIÆ

Jedan od važnih problema javne TV je što se o njoj javno laže, uzduž i poprijeko! Kakva se galama digla na nekoliko civilista iz Vijeæa HRT-a koji su se, navodno, odmetnuli u politièare! Nazivaju ih "samozvancima". Tko? Oni politièari koji sebe smatraju izabranima, premda osobno ni od koga još nisu dobili nijedan glas! Trebali bismo povjerovati da je za javnu TV od svih naših donova najopasniji don Ivan Grubišiæ?!

... više ...


17.12.2002.
Ulaga-Valiæ predlaže Jozu Barišiæa za urednika Informativnog programa

Glavna urednica HTV-a predložit æe Dražena Sirišèeviæa za urednika Umjetnièkog programa, a Silvu Skender na mjesto urednice Programa za djecu i mlade

... više ...


17.12.2002.
Aleksandar Stankoviæ želi dovesti srbijanske politièare u "Nedjeljom u dva"

Aleksandar Stankoviæ, televizijski voditelj, autor emisije "Nedjeljom u dva", prošli je tjedan boravio u Beogradu, gdje je razgovarao s tamošnjim predstavnicima medija i politièarima, od kojih bi neki uskoro trebali gostovati i u njegovoj emisiji.

... više ...


15.12.2002.
Silobrèiæ protiv Hrvatske

Ustrajuæi u podršci glavnoj urednici HTV-a i napadajuæi prijedlog novog Zakona o HRT-u, predsjednik Vijeæa HRT-a direktno radi protiv europske integracije naše države, iako se maskira ulogom predsjednika Europskog pokreta Hrvatska
 

... više ...


14.12.2002.
Netoèna tvrdnja Drage Pilsela

Tvrdnja u èlanku Drage Pilsela »Alijansa za kaos na dalekovidnici«, Novi list od 8. prosinca, da je za donošenje »važnih« odluka Vijeæa HRT-a potrebna kvalificirana veæina èlanova Vijeæa HRT-a je neistinita.

... više ...


14.12.2002.
Sotoniziraju nas iz politièkih pobuda

Zagreb - Vijeæe HRT-a u godinu i pol dana svojeg rada ispunilo je svoje zakonske obveze. Izabrali  smo glavne urednike HTV-a i HR-a, imenovali urednike programa, dali smo prethodno mišljenje na izbor ravnatelja HRT-a i prijedloge poslovnog i financijskog plana, te sudjelovali pri donošenju statuta HRT-a, kazao je  na juèerašnjoj konferenciji za novinare Vlatko Silobrèiæ, predsjednik ijeæa HRT-a. Prema njegovim rijeèima, HRT ne funkcionira dobro veæ cijelo desetljeæe, ali se u posljednje vrijeme za sve probleme na HRT-u okrivljuje sadašnje Vijeæe "kao da je prije toga HRT funkcionirala besprijekorno".

... više ...


14.12.2002.
Oporba: Vlast želi uspostaviti kontrolu na HRT-u prije izbora

Vujiæ: Zbog krize u upravljanju, HRT ima ozbiljne poslovne gubitke/ Kosor: Oporba nikako ne uspijeva dobiti izvješæe monitoringa OESS-a/ Juriæ: Zbog odredbe da njegovo vijeæe bira Sabor, HRT æe i dalje biti državna televizija/ Izglasane izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina po kojima se graðane koji kupuju prvi stan ili kuæu i tako rješavaju stambeno pitanje oslobaða petpostotnog poreza/ Izmijenjeni i zakoni koji ureðuju plaæe državnih i pravosudnih dužnosnika te sudaca uz obvezu Vladi da im do 13. travnja 2003. osigura pravo na dodatak od pola posto na svaku godinu staža

... više ...


13.12.2002.
Jakubowicz o Zakonu o HRT-u

Zagreb - Karol Jakubowicz, predsjednik Stalnog odbora za prekograniènu televiziju Vijeæa Europe i savjetnik OESS-a, krajem prosinca uputio je OESS-u pismo u kojem se žestoko obrušio na odredbu sadašnjeg projedloga Zakona o HRT-u.

... više ...


13.12.2002.
NIKOLA KRISTIÆ UREDNIK HTV-ove INFORMATIVNO-POLITIÈKE PROGRAMSKE CJELINE U OSTAVCI Nitko razuman ne bi sad stao uz Ulagu-Valiæ

  "Jasnu Ulagu-Valiæ podupirao sam od prvoga dana kad je rekla da æe se kandidirati za glavnu urednicu. Nas dvoje zapravo smo bili tim. Izborni stožer", rijeèi su koje je Nikola Kristiæ izrekao netom što ga je partnerica iz "stožera", postavši doista prvim programskim èovjekom HTV-a, odabrala za urednika Informativno-politièkog programa. Danas, kad je s još sedam kolega zatražio razrješenje sa svoje urednièke dužnosti, stvari stoje drukèije.

... više ...


13.12.2002.
Urednici optužuju!

* Nikad neæe naæi suradnika koji æe joj u lice reæi upravo sve što misli Navedene izjave dijelovi su pismenih izvještaja bivših suradnika Jasne Ulage-Valiæ Vijeæu HRT-a

 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO