hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

03.04.2003.
Al Jazeera ispreskakala medijsku velesilu

ZAGREB, 2. travnja - Prije nekoliko dana MTV Europe objavio je interni memorandum svojemu osoblju na kojemu su popisani videospotovi oznaèeni neprikladnima za prikazivanje u svjetlu rata s Irakom. Problematiènima su, meðu ostalima, proglašeni »Dont Want To Miss A Thing« Aerosmitha - s isjeècima iz filma »Armagedon« - »Lucky« Radioheada, zbog ratnih snimki, »Miss Sarajevo« U2 - zbog slika, gle èuda, eksplozija i bombi - te »Boom!« postave System Of A Down, èiji su se èlanovi javno i izravno opredijelili protiv rata u Iraku.

"Povratak

 

... više ...


02.04.2003.
Vijeænike HRT-a na saslušanje u Sabor

 ZAGREB - Ne može se Zakon o HRT-u donositi po hitnom postupku jer u državi nemamo izvanredno stanje - ocijenio je juèer Ivan Zvonimir Ã?ièak na okruglom stolu o Prijedlogu zakona o HRT-u te istaknuo da je o toj temi potrebna široka rasprava i u

... više ...


02.04.2003.
Kapoviæ je kriv, a Informativni program je dezorganiziran

ZAGREB â?? Etièko povjerenstvo HRT-a smatra da je novinar HTV-a Jozo Kapoviæ prekršio Kodeks o radu i ponašanju zaposlenika HRT-a izvještavajuæi s posljednje saborske sjednice, ali i da je njegovu neetiènom ponašanju znaèajno pridonijela "dezorga

... više ...


02.04.2003.
Je li u Plavoj knjizi i Jukiæ, reæi æe MUP

ZAGREB, 28. listopada - Na Opæinskom je sudu u ponedjeljak nastavljen sudski spor u kojem je Ferdinand Jukiæ tužio novinarku Nacionala Jasnu Babiæ. Privatnu je tužbu Jukiæ podnio zbog teksta objavljenoga u 283. broju tjednika od 17. travnja 2001. go

... više ...


02.04.2003.
Kako je Montgomery rušio Miloševiæa

U jednom trenutku, otkriva LeBor, amerièka šefica State Departmenta Madeleine Albright odluèila je: »Dajemo jasno na znanje da Miloševiæa ne vidimo u buduænosti«. U pogon je stavljen plan za njegovo rušenje. Njime se dirigiralo iz Ureda za jugosl

... više ...


02.04.2003.
Kod nas je sve nenormalno vrlo normalno

Vrlo pouèno je vaš novinar Darko Pajiæ u Novom listu od 4. listopada 2002. pod naslovom Jedan neradni dan stoji 85 milijuna dolara obrazložio kako neradni dan šteti ekonomici jer se tog dana ne privreðuje.
    Bravo, to treba priÃ

... više ...


02.04.2003.
Još dužan 21.800 kn!


    ZAGREB - Jedanaest godina nakon objave teksta i nakon devet godina parnièenja, bivši ministar vanjskih poslova dr. Frane Vinko Golem nepravomoæno je izgubio parnicu s nakladnikom Globusa. Umjesto odštete od 100.000 kuna, on mora Globusu platiti 21.807 kuna sudskih troškova. Veæ se žalio.

... više ...


02.04.2003.
Oporba nezadovoljna

Dugoselska je oproba nezadovoljna jer gradska vlast radi politièki pritisak na medije, reèeno je na konferenciji za novinare koju su zajednièki sazvali oporbeni vijeænici iz redova HSP-a, HDZ-a i HB-a. Oporba smatra da je sadašnja dugoselska vlast prekršila odredbe Zakona o telekomunikacijama i Zakona o javnom priopæavanju.

... više ...


02.04.2003.
Daily Mirror angažirao Arnetta

LONDON – Britanski dnevnik Daily Mirror objavio je juèer da je angažirao amerièkog ratnog izvijestitelja Petera Arnetta, kojemu je otkaz dala amerièka televizijska mreža NBC nakon što je za iraèku televiziju rekao da je amerièki ratni plan za svrgavanje Sadama Huseina propao.

... više ...


02.04.2003.
Vijeæe Europe pohvalno o "neovisnosti" Al-Jazeere

Strasbourg - Glavni tajnik Vijeæa Europe Walter Schwimmer u utorak je pohvalno govorio o "neovisnosti" katarske televizije Al-Jazeere te je zatražio da se poštuje njezino "pravo na slobodu izražavanja".

 

... više ...


02.04.2003.
Od heroja "Pustinjske oluje" do tragièara "Iraèke slobode"

WASHINGTON — Zbog razlièitih gledanja na prirodu reporterskog posla, ovih su dana pale i prve žrtve. Jedno ime globalnoga kalibra, drugo vrlo razvikano i kontroverzno u (iskljuèivo) amerièkim okvirima — em su pokazali kako je aktualna vojna intervencija u Iraku u medijskom smislu vrlo nezahvalan pothvat, em su dokazali kako novinari mogu imati i svoja vlastita "pravila borbe", kad se za takvo što ukaže prilika

... više ...


01.04.2003.
Kronika Zagreba i spomenik malim ljudima

U Foretiæevim tekstovima našli su svoje mjesto ne samo gradonaèelnici i politièari, veæ èitav niz malih, obiènih ljudi

... više ...


01.04.2003.
Oporbena novinarka kod otmièara

Ana Politkovskaja, novinarka ruske oporbe poznata po svom radu u Ã?eèeniji, ušla je u petak poslijepodne u kazalište Dubrovka u kojoj èeèenska gerilska skupina drži više stotina talaca. Ona se hitno vratila iz SAD-a jer su njezinu nazoènost traži

... više ...


01.04.2003.
Neka Hrvatski radio i Hrvatska televizija sami pronalaze oblike meðusobnih odnosa

Buduæi da je HRT suodgovoran za negativno stanje svijesti u dobrog dijela mlade generacije, odmah bi trebalo pokrenuti serije emisija o povijesnom revizionizmu u tumaèenju Drugoga svjetskog rata na našem tlu, o ulozi Paveliæa kao Hitlerova kvislinga,

... više ...


01.04.2003.
Prodajom Treæeg programa nestat æe "mali" sportovi

* Najveæi je problem što veslanje, plivanje, odbojka i slièni sportovi u velikoj mjeri ovise o HTV-u
* Bruno Kovaèeviæ naglašava da nije negativno euforièan, veæ mu smeta žmirenje na problem

... više ...


01.04.2003.
Nagrade i rezultati nisu na HTV-u najvažnije preporuke

* Najzaštiæeniji moraju biti obièni ljudi, a ne javne osobe
* Show prije svega? Pa naravno da radim emisiju da bude gledana
    Denis Latin proglašen je najboljim novinarom jugoistoène Europe, zaslužnim za bolje razumijevanje

... više ...


01.04.2003.
HTV-ov udarac ispod pojasa


    Stotine tisuæa Hrvata u nedjelju je bilo prikovano uz televizore, èak su se i neke priredbe prekidale kako bi nacija mogla svjedoèiti velikoj pobjedi Mirka Filipoviæa protiv diva Sappa. No, sudeæi prema pristupu HRT-a, te nedjeljne veèeri bio je to drugorazredni dogaðaj!

... više ...


01.04.2003.
Tko vlada elektronièkim medijima?

Nezadovoljan izvješæem Vijeæa za radio i televiziju, Odbor za Ustav zatražio je novo izvješæe. Naime, zastupnici žele dobiti poimenièan pregled svih vlasnika koncesija za elektronièke medije. . .

... više ...


01.04.2003.
Sudac Grbavac tuži tjednik Nacional

SPIT - Istražni sudac splitskog Županijskog suda Stanko Grbavac tužio je tjednik Nacional od kojega traži 60.000 kuna zbog teksta u kojem se kritizira njegov rad u postupku nad osmoricom osumnjièenika u sluèaju privatizacije Slobodne Dalmacije.

... više ...


01.04.2003.
Peter Arnett: Prvi amerièki ratni plan doživio neuspjeh

U intervjuu za iraèku televiziju, poznati amerièki novinar rekao je: »Naša izvješæa o civilnim žrtvama i o otporu iraèkih snaga vraæaju se u SAD i pomažu protivnicima rata«

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO