hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

26.02.2003.
Trudnice se same požalile "Globusu"?

Odvjetnica Vesna Alaburiæ na roèištu u sporu izmeðu Asima Kurjaka i Globusove novinarke Renate Ivanoviæ zbog klevete pokušala je dokazati da se poznati ginekolog još 1976. godine predstavljao kao docent - iako je bio tek asistent. Inaèe, Asim Kurjak tužio je novinarku zbog serije èlanaka objavljenih o njemu tijekom travnja prošle godine

... više ...


26.02.2003.
Svjedoèio novinar ITN-a

Suðenje bivšem jugoslavenskom predsjedniku Miloševiæu pred Meðunarodnim ratnim sudom u Den Haagu nastavljeno je juèer svjedoèenjem novinara britanski tv postaje ITN Paula Daviesa

... više ...


25.02.2003.
Motrištarci su bili dobri reporteri

Jasna Ulaga-Valiæ mi je ponudila ovo mjesto èim je bila izabrana, no tada nisam bio previše raspoložen - Na HTV-u imate ljude koji jedno jutro vode glazbene emisije, kasnije kulturne, pa lutriju ili politièku emisiju. Oni su cijenjeni kao zvijezde ku

... više ...


25.02.2003.
Željku Rošku prijeti otkaz

 Nakon što je nedavno urednik dnevnih informativnih emisija HTV-a Željko Roško tražio od novinara Josipa Šariæa da u svom saborskom izvještaju za Dnevnik promijeni ili èak izbaci uvodnu reèenicu u kojoj se kaže da je vladajuæa koalicija priznala kako sadašnji Zakon o HRT-u nije uspio jer je stvorio dvovlašæe i kaos, nazvavši pritom dvojicu HSS-ovih zastupnika kako bi im proèitao novinarov tekst i pitao ih za mišljenje, cijeli sluèaj završio je pred internim Etièkim povjerenstvom.

... više ...


24.02.2003.
Komentari su u Dnevniku vrlo raširena pojava

Ako govorimo da je HTV potrebno transformirati u javnu ustanovu, onda nema razloga da razgovaramo o dobrim stvarima koje se tamo dogaðaju, nego o nepravilnostima i primjedbama - Poslovodne i programske funkcije na HRT-u su toliko odvojene da izmeðu njih

... više ...


24.02.2003.
"Kanal RI" postaje dopisništvo "Nove TV"

Za potrebe svog informativnog programa »Nova TV« æe na podruèju rijeèke regije koristiti novinarski i tehnièki potencijal »Kanala Ri«

... više ...


22.02.2003.
Mrtvi zrak

Ono što ne bi trebalo biti normalno u telekomunikacijskim medijima rutinsko je programiranje "mrtvog zraka". A zapazio sam da je prije emitiranja razlièitih informativnih emisija Hrvatske televizije obièaj prikazati sliku sata, popraæenu najdosadnijom

... više ...


22.02.2003.
Sindikat novinara: Stanje u medijima pogoršava se

ZAGREB, 24. rujna - Stanje u medijima dramatièno se pogoršava, osobito u lokalnim medijima kojima vlast onemoguæava normalno ostvarivanje informativne uloge u svojim sredinama, priopæio je u utorak Sindikat novinara Hrvatske (SNH). Lokalni politièari

... više ...


22.02.2003.
Vlado, ubrzaj privatizaciju

Poèetkom veljaèe 2003. godine trebao je, prema najavama iz HFP-a, biti objavljen natjeèaj za prodaju 52,09 posto dionica Slobodne Dalmacije iz državnog portfelja. Sad je veæ sasvim izvjesno da u skorašnjoj buduænosti splitska novinska kuæa neæe biti privatizirana, iako je interes za kupnju dionica i dokapitalizaciju iskazalo više potencijalnih partnera.

... više ...


22.02.2003.
Nakažnjena prijetnja novinaru feral

Novinarski posao postaje sve opasniji i bez odlaska u ratnu zonu. Na sudu, u zgradi Županijskog suda u Zagrebu, bez kazneje prošla prijetnja novinaru

... više ...


21.02.2003.
Luka Podrug "drma" splitskim sudovima!?

U sporu u kojem zbog duševne boli zbog navodno neistinitih teza objavljenih u tjedniku "Nacional" Luka Podrug traži pola milijuna kuna, odvjetnici novina zatražili su izuzeæe i Opæinskog i Županijskog suda u Splitu zbog tobožnjeg Podrugova utjecaja

... više ...


21.02.2003.
Tomislav Wruss nije klevetao u »Jutarnjem«

ZAGREB, 23. rujna - Glavni urednik Jutarnjeg lista Tomislav Wruss u ponedjeljak je na Opæinskom sudu osloboðen optužbe za kazneno djelo klevete. Teretio se da je u Jutarnjem od 6. kolovoza 1999. godine objavio èlanak pod naslovom »Ponoæna drama u st

... više ...


21.02.2003.
I ona na Prisavlje?

Na CCN-u su moguæe nove prmejne - sve je manje voditelja Vijesti dana

... više ...


21.02.2003.
Tužbe protiv novinara ne jenjavaju

Osijek, 20. veljaèe - Branimir Glavaš, prvi èovjek osjeèko-baranjskog HDZ-a, priopæio je u èetvrtak da æe tužiti "Glas Slavonije" i župana Bognara.

... više ...


20.02.2003.
Gradonaèelnik Ploèa pomilovao "Slobodnu"

Unatoè povlaèenju odluke o bojkotu Slobodne Dalmacije, oèito je da SDP-ovac Ante Karamatiæ i njegovo Poglavarstvo baštine praksu koju je od nekadašnjih komiteta tijekom 90-ih uspješno preuzela HDZ-ova vlast
Odluka Poglavarstva grada Ploèa od 28

... više ...


20.02.2003.
Kampanja za pacijente, a ne protiv dr. Kurjaka

Martinoviæeva tvrdi da su insinuacije o Kurjakovoj vezi s moænim politièkim lobijima smiješne jer tako moæan èovjek ne bi bio mjesecima izložen silovitoj novinarskoj potjeri od "Slobodne i EPH". Znaèi li to da bi moæniji èovjek od prof. Kurjaka

... više ...


20.02.2003.
Dokumentarac BBC-a odgaða posjet Kuème

U proteklih nekoliko mjeseci o Ukrajini su na HTV-u emitirana tri dokumentarna filma koja su našu zemlju prikazivala izrazito negativno. Htio bih znati je li rijeè o sluèajnosti ili se radi o poruci koju nam Hrvatska želi indirektno poslati, kaže Ole

... više ...


20.02.2003.
Ulaga je pretplaæena na fotelju?

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?

Nakon stotine urednièkih i kadrovskih gafova te nikad jedinstvenijeg mišljenja javnosti, kritike pa èak i politike da je program HTV-a dotakao profesionalno dno, Jasni Ulagi Valiæ je sasvim normalno da ostane glavnom

... više ...


20.02.2003.
Neki su urednici preko noæi postali SDP-ovci

Svaka je emisija kao nova premijera. Naravno, izazovi su veæi što su politièke prilike zanimljivije i izazovnije - Recimo da je HTV uèenik s prolaznom ocjenom, ali ocjenu dobar još nije zaslužio - Uskoro æemo se i mi suoèiti s èinjenicom da su od politièara za novinarsku nezavisnost i objektivnost opasnije bogate multinacionalne kompanije i njihov novac - Zakon o HRT-u, koji je donesen odmah nakon treæeg sijeènja, izazvao je toliko kaosa, više linija odluèivanja, raznih lobija i interesnih skupina da se tu više nije ni dalo ni na što utjecati - Neæete vjerovati, ali najbolje suraðujem sa Slavkom Liniæem, koji je obièno u emisiji nemoguæ

... više ...


20.02.2003.
Rodijaèke veze na HTV-u

Na Hrvatskoj radio-televiziji ljudi se ne zapošljavaju ni po babu, ni po strièevima. Nego po oèevima, majkama, tetkama, strinama, sestrama, supruzima i drugim rodbinskim vezama. Svi znamo za razvrgnutu braènu vezu Silvije Luks i Obrada Kosovca, ali da je Prisavlje pravo leglo nepotizma, to su znali samo odabrani. I oni odgovorni koji ne mogu ili ne žele po tom pitanju uèiniti apsolutno ništa. Znamo i to da se na tom ukletom Prisavlju mnogi svaðaju i mrze, ali nismo znali da u mastodontu pokraj Save cvjetaju sve vrste ljubavi. A najviše ona prema novcu

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO