hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

28.02.2004.
Zakon o HRT-u odgovara europskim standardima

 

Promjena Zakona nije hrvatskoj Vladi postavljena kao uvjet za usklaðivanje s europskim standardima, kazao je Mario Oetheimer, èlan struène radne skupine OESS-a, Vijeæa Europe i Europske komisije za medijsko zakonodavstvo

... više ...


28.02.2004.
balkanska društva odbijaju se suoèiti s vlastitim zloèinima

 

»Ljudi nisu spremni suoèiti se s istinom. traže medije koji potvrðuju njihove vlastite predrasude, medije koji ih neæe uèiniti neraspoloženima. i zato, bez obzira na rizik od pada naklade i gledanosti, moramo tjerati konzumente da se suoèe s istinom i shvate svoj dio odgovornosti«, upozorio je banjoluèki novinar željko kopanja, koji je 1998. izgubio obje noge u eksploziji bombe podmetnute pod njegov automobil

piše boris paveliæ

... više ...


28.02.2004.
HRT bi mogao dobiti potpuno novi zakon

Nakon dvodnevnog boravka europskih medijskih struènjaka, predvoðenih predsjednikom Upravnog odbora za masovne medije Vijeæa Europe dr. Karolom Jakubowiczem, u Zagrebu, u medijskim su kuloarima poèela nagaðanja o moguæem razvoju situacije oko aktualnih izmjena Zakona o HRT-u.

... više ...


28.02.2004.
Novak Srziæ: »Tvrdim da je Mindoljeviæ velika znanstvenica«

»Duboko se i ponizno isprièavam«, rekla je na pomirbenom roèištu Hloverka Novak Srziæ, koju je zbog klevete tužila Aleksandra Mindoljeviæ

... više ...


28.02.2004.
dolari umjesto slobode

 

Castro bi bio ponosan; Svjetska nagrada za slobodu medija UNESCO-a dodijeljena je u utorak kubanskom novinaru Raulu Riveru Castanedi. Jedini detalj koji kvari »idilu« jest da je Raul trenutno - u zatvoru. Izabrao ga je umjesto karte u jednom smjeru. Prièa o Raulu Riveru je prièa o Kubi

napisao i snimio goran vežiæ

... više ...


28.02.2004.
Kreæe dnevni poslovni list "Dnevnik"

U ponedjeljak na kioscima prvi hrvatski poslovni dnevni list

... više ...


27.02.2004.
Èudesna nepodnošljivost nepostojeæe krize

Nièim izazvani EPH i sada Nacional zbunjeno su se našli oko iste teze, dezinformirajuæi javnost o »Vjesniku« / »Kriza«? »Nepodnošljivo stanje«? Pa što se to tako iznenada dogodilo i izazvalo ono što Èièak i Pukaniæ žele vidjeti? / Rijetko su koje novine ovakvoga profila u svijetu profitabilne, ali svuda su - nužne, zvale se one »Le Monde«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung« ili »Vjesnik«

Krešimir Fijaèko

... više ...


27.02.2004.
Srpski izbjeglice i sluèaj Gotovina najveæe zamjerke State Departmenta

Hrvatska opæenito poštuje ljudska prava svojih graðana, ali su znaèajni problemi zabilježeni u odnosu prema Srbima, posebno vraæanju njihove imovine i suðenjima za ratne zloèine, te u suradnji Zagreba s Haaškim sudom zbog neuhiæenja generala Ante Gotovine, objavio je u srijedu amerièki State Department u svojem izvješæu o ljudskim pravima u svijetu u 2003. godini.

... više ...


27.02.2004.
Kada stiže Nova TV?

U Skradinu o programu èetvrtog televizijskog kanala - Nove TV mogu èuti samo iz novina

... više ...


27.02.2004.
Javnost neæe kontrolirati izbor èlanova Vijeæa HRT-a

 

Iz Èièkove reèenice jasno je da æe politika brzopotezno, bez javne rasprave, odrediti kojih to 13 udruga civilnog društva ima pravo imenovati svog predstavnika

... više ...


27.02.2004.
»Dvori od oraha« Miljenka Jergoviæa najbolje prozno djelo

Miljeko Jergoviæ dobitnik je nagrade »Jutarnjeg lista« za najbolje prozno djelo za 2003. godinu, kao i 50 tisuæa kuna koliko iznosi novèani dio priznanja.

... više ...


27.02.2004.
Tucko i Bucko

 

Glupo je da kukam i veæ sam predmet sprdnje. U jednom magazinu je bila izvrsna pitalica. Jesu li Daniela i Šime: a) Jehovini svjedoci, b) èlanovi pokreta zelenih ili c) podstanari

... više ...


26.02.2004.
Novinarska radionica

Tema Radionice je izvještavanje o kaznenom postupku

... više ...


26.02.2004.
Nezadovoljni Povjerenstvom za HRT

Izvršni odbor ogranka Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara na HTV-u istakli su kako su nezadovoljni što javnosti nisu predoèeni rezultati rada osnovanog Povjerenstva Ministarstva kulture za izmjene i dopune Zakona o HRT-u.

... više ...


25.02.2004.
Okreni Kanal 5

U Splitu æe danas poèeti s radom nova kabelska TV kuæa Kanal 5

... više ...


24.02.2004.
Kneževiæ: Neka nakladnici zaposle kolportere

»Izmjene Zakona o trgovini donijele su pozitivne efekte. Zakon je ispunio svoju svrhu, a rad se nedjeljom sveo na nužnu mjeru. Trgovci još nikoga nisu otpustili, promet nije pao, a za pad tiraže nakladnicima nisu krive odredbe ovog zakona, nego loša kupovna moæ stanovništva. Do poèetka turistièke sezone izmjena ovog zakona vjerojatno neæe biti. Jedino je nelogièno da benzinske postaje rade do 21 sata i to bi trebalo izmijeniti«, rekla je u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Splitu predsjednica Sindikata trgovine Ana Kneževiæ, istièuæi da nakladnici svoj problem trebaju rješavati zapošljavanjem kolportera.

... više ...


24.02.2004.
»Montiran je i moj glas i glazba«, tvrdi pjevaè

»Emisija Latinica od 16. veljaèe vratila nas je 40-50 godina unatrag i doèarala nam kako su izgledali montirani procesi koji su voðeni nakon 1945. godine protiv hrvatskih domoljuba, crkvenih veledostojnika i drugih, tadašnjem režimu, nepodobnih graðana«, navodi pjevaè Marko Perkoviæ Thompson u priopæenju za javnost u povodu nedavno emitirane HTV-ove emisije »Latinica«.

... više ...


24.02.2004.
Uz neistinite i uvredljive informacije u tekstu su izreèene i neutemeljene optužbe

U Vjesniku je 29. sijeènja objavljen èlanak novinara Borisa Jagaèiæa s nadnaslovom »Sindikat o Zagrebfilmu i njegovoj upravi« i naslovom »Traži se smjena direktora Beloševiæa«.

... više ...


24.02.2004.
Domaæi RTL uzima HTV-ove novinare

Nakon Bobiæa HTV napušta i Elizabeta Peniæ

... više ...


22.02.2004.
Ribiæ: Novinari pišu tendenciozno i negativistièki

Ribiæ je ljut na medije, posebno na HTV te Veèernji list

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO