hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

10.05.2004.
Programska vijeæa i javna TV

S "programskim vijeæima" HRT baš nema sreæe. Ono prošlo, što su ga direktno birale civile udruge, toliko se opiralo svakom utjecaju da su ga politièari optužili kako vodi vlastite politikantske igre, a struka kako nameæe nestruènu samovolju.

Piše: Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


09.05.2004.
Èestitka RAdiju 101

Radio 101 sinoæ je proslavio dvadeset godina svog emitiranja

... više ...


09.05.2004.
Dvadeseti roðendan legendarne »stojedinice«

Svoj 20. roðendan popularni zagrebaèki Radio 101 sinoæ je uz otvorenje izložbe u Domu hrvatskih likovnih umjetnika proslavio i velikim koncertom ispred Doma na kojem su nastupili »Let 3«.

... više ...


09.05.2004.
Škufliæu sudska opomena zbog prijetnje novinaru Galiæu

Županijski sud u Puli potvrdio je presudu prvostupanjskog Opæinskog suda u Puli kojom je bivši gradski proèelnik Giordano Škufliæ osuðen i kažnjen sudskom opomenom zbog kaznenog djela prijetnje.

... više ...


09.05.2004.
PROMJENA PRAVILA IGRE USRED NATJEÈAJA ZA SLOBODNU NIJE ZDRAVA

Mi pozdravljamo èinjenicu da postoji odredba o koncentraciji vlasništva, ali se ograðujemo od utvrðene visine dopuštene koncentracije od 40 posto. To je jedan proizvoljan broj. Èinjenica da je važno pravilo igre promijenjeno usred natjeèaja donijela je odreðenu nesigurnost i to nije zdravo za ovako osjetljiv postupak privatizacije

piše Ljubica VUKO

... više ...


08.05.2004.
Vjesnikovcima Žarku Susiæu i Vesni Kusin nagrade HND-a

Godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva za 2003. uruèene su na sveèanosti u petak.

... više ...


08.05.2004.
Žarko Susiæ: 70 godina promicanja etièkih standarda u novinarstvu

Žarko Susiæ, najstariji aktivan sportski novinar na svijetu, sprema se izvještavati iz Atene sa svojih 16. olimpijskih igara / Odgojio je mnoge i danas aktivne novinare, ne samo sportske, u mnogim novinskim redakcijama te na radiju i televiziji

... više ...


08.05.2004.
Vesna Kusin: Novinarka sa žarom istraživaèa

Vesna Kusin, dugogodišnja Vjesnikova novinarka, odnedavno ravnateljica Galerije Kloviæevi dvori, dobitnica je godišnje nagrade koju Hrvatsko novinarsko društvo dodjeljuje za unaprjeðenje novinarskog izraza.

... više ...


08.05.2004.
Nagraðeni Nenad Reberšak i »Pressalije«

Prema mišljenju HND-a, najbolju fotografiju u 2003. godini snimio je Nenad Reberšak, fotoreporter Novog lista. »Pressalije«, koje izlaze u sklopu subotnjeg priloga Novog lista, nagraðene su za najbolje ureðenu rubriku u novinama

... više ...


08.05.2004.
dijelovi crkve promoviraju ekstremni nacionalizam

Najnoviji godišnji izvještaj Hrvatskog helsinškog odbora za 2003. godinu donosi procjenu stanja u medijima i u zakonodavstvu u vezi medija, zatim u Izvještaju se daje pregled problema u pravosuðu, iznose se prijepori oko tretmana klevete u Kaznenom zakonu, navode se primjeri netolerancije, ksenofobije i govora mržnje. Izvještaj nadalje govori o procesu povratka izbjeglica i povratu njihove imovine, nekoliko poglavlja posveæeno je vjerskim slobodama, zatim radnom pravu i pravu na zdrav okoliš. Osim toga, analizira se i naèin praæenja parlamentarnih izbora u studenome prošle godine.

Piše: Rade Dragojeviæ

... više ...


08.05.2004.
“Slobodna” je politièki otvoren list

Èitateljstvo “Slobodne” po svojim simpatijama politièki je bliže desnom centru, a za veæinu èitatelja-ispitanika SD nije list koji bi bio neobjektivan ili politièki i svjetonazorno izrazito pristran. Ni jedne se druge dnevne novine u Dalmaciji ne kupuju i ne èitaju ni približno tako èesto ni tako redovito kao SD. Uvjerenje je veæine èitatelja da SD ne pati od sklonosti senzacijama niti bi veæina èitatelja bila sklona moguæem pretvaranju SD u pretežno ili iskljuèivo zabavne novine

Piše: Srðan Vrcan 

... više ...


07.05.2004.
Temeljito proèešljati kodeks èasti

Javnost ima velika oèekivanja od Vijeæa èasti da æe podiæi razinu profesionalizma u novinarstvu, rekla Gordana Grbiæ

... više ...


07.05.2004.
Zatražena smjena Željka Mavroviæa i Danka Bljajiæa

Èlanovi Programskog vijeæa HRT-a Ante Žužul, Hašim Bahtijari i Nedjeljko Pintariæ uputili su u èetvrtak Hrvatskom saboru zahtjev za hitnim razrješenjem èlanova Vijeæa Danka Bljajiæa i Željka Mavroviæa. Dok Hrvatski sabor ne odgovori na njihov zahtjev, Ante Žužul i Nedjeljko Pintariæ neæe sudjelovati u radu Vijeæa, dok æe Hašim Bahtijari ostati u Vijeæu "jer je upravo u tijeku natjeèaj za izbor direktora programa HTV-a i HR-a, kao i glavnih urednika Informativnog programa".

... više ...


06.05.2004.
Svoj show æu raditi po receptu: jeftina prièa, pucnjava i dim

Dosadu na satovima televizijskog novinarstva u Americi Knjaz je kratio puštanjem umjetnih “vjetrova”, razmišljao je da li prihvatiti neki posliæ “preko bare”, no nije mogao bez svog kvarta i kompiæa. Ipak je oduševljen tamošnjom opuštenošæu: ovdje su u supermarketu svi ko iz kataloga, a ondje se i u kino ide u potkošulji. Njegova emisija na RTL-u kreæe na jesen i bit æe kombinacija realityja i talk showa...

... više ...


05.05.2004.
Zrcalo istine

Jeste li vidjeli kako je britanski "Daily Mirror" razotkrio muèenje iraèkih zarobljenika? I što sad? Jesu li onda ovi iz "Mirrora" za britansku javnost izdajnici, a zato što su prokazali zvjerstva koja èine pojedinci iz njihovih redova?

... više ...


05.05.2004.
Imenovani èlanovi Vijeæa za elektronièke medije

Hrvatski sabor imenovao je prošli petak sedmoricu èlanova Vijeæa za elektronièke medije, koje æe dodjelu radijskih i televizijskih koncesija preuzeti od dosadašnjeg Vijeæa za radio i televiziju.

... više ...


04.05.2004.
Pet minuta gromoglasne tišine u "Slobodnoj"

Split - Novinari i medijski radnici Slobodne Dalmacije obilježili su u ponedjeljak Svjetski dan slobode medija, sudjelujuæi u akciji Sindikata novinara Hrvatske (SNH) "Pet minuta gromoglasne tišine".

... više ...


04.05.2004.
Dežuloviæ i Valdec u utrci za laureata

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) objavilo je dobitnike novinarskih nagrada za najbolje radove u prošloj godini, a tko æe biti novinar godine, Robert Valdec ili Boris Dežuloviæ, bit æe poznato na sveèanoj dodjeli nagrada u petak.
O novinarskim nagradama za najbolje novinarske radove u tiskanim medijima, radiju i televiziji odluèivao je Ocjenjivaèki odbor HND-a, dok o novinaru godine odluèuju glasovi èlanova HND-a koji su mogli birati izmeðu novinara CCN-a Roberta Valdeca i kolumniste tjednika "Globus" Borisa Dežuloviæa.

... više ...


04.05.2004.
Lani ubijena 42 novinara

U izvješæu za 2003., objavljenom u povodu Svjetskog dana slobode tiska, meðunarodna organizacija "Reporteri bez granica" navodi kako su prošle godine u svijetu ubijena 42 novinara, veæinom u Aziji i na Bliskom istoku (ukljuèujuæi i rat u Iraku), što je najviše od 1995. godine. Tijekom 2003. uhiæeno je 766 novinara, najmanje 1460 bilo ih je žrtvom tjelesnog napada ili prijetnji, a na udaru cenzure našao se 501 medij.

... više ...


04.05.2004.
IZJAVA DANA

"Savjetujem novinarima da u sluèajevima kada sud od njih zatraži da otkriju izvor informacija, pokažu graðansku neposlušnost"
Dragutin Luèiæ, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva o novom Zakonu o medijima

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO