hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

12.11.2002.
Ulaga i Galiæ postigli kompromis, Markiæ na slobodnim danima

Nije se pojavilo ime Željke Markiæ, kao ni imena urednika informativno-politièkog programa Nikole Kristiæa i urednika informativnog programa Olivera Dražiæa

... više ...


12.11.2002.
Zbog doprinosa na honorare raskol izmeðu Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske

Dok se HND protivi dosadašnjem prijedlogu zakona tvrdeæi da æe se na taj naèin dobiti tek sva sila otpuštenih honoraraca, SNH smatra da se napokon mora stati na kraj samovolji poslodavaca da godinama ljudima isplaæuju honorare bez da im se plaæaju

... više ...


12.11.2002.
Mogu li obièni smrtnici razumjeti uzvišeni novinarski posao?

Polemika nije lak posao pa se slobodnjak iz Opatije sav zapetljao u trice ne shvaæajuæi brižan ni o èemu se vodi rijeè a kamoli da bi znao razluèiti bitno od manje bitnog
 

... više ...


12.11.2002.
Upravno vijeæe HRT-a podržalo Mirka Galiæa

 
Hoæe li glavna urednica Jasna Ulaga Valiæ zajedno sa svojom ekipom ostvariti prijetnju i podnijeti ostavku

... više ...


12.11.2002.
Predsjednik Republike PešÃ¨enica dvije godine ne smije nikoga tuæi

... više ...


12.11.2002.
Sedam godina Time outa

... više ...


12.11.2002.
Rad mu zabranilo Ministarstvo zdravstva, novinarku tuži zbog klevete

Za nekadašnjeg šefa Odjela za ginekologiju i porodništvo u KB Osijek dr. Zlatka Hrgoviæa novinarka je napisala da nema dokumentacije o specijalizaciji, niti o položenom doktoratu / Svjedok dr. Tomislav Budimir potvrdio je da je Ministarstvo zdravstva izdalo je rješenje kojim se dr. Hrgoviæu zabranjuje rad

... više ...


12.11.2002.
Vjesnikova filmska kritièarka dobila spor

Presudom Županijskog suda žalba Zdravka Mihaliæa, nekadašnjeg direktora »Jadran filma« i njegov tužbeni zahtjev za isplatom 100.000 kuna naknade štete, odbijeni kao neosnovani / Branka Sömen je, navodi se u presudi, iznosila svoje vrijednosne sudove èije je objavljivanje bilo u javnom interesu i nije imala namjeru napadati odreðenu osobu

... više ...


12.11.2002.
Presuda Munibu Suljiæu izreæi æe se u srijedu

... više ...


12.11.2002.
»Duplerice« Eduarda Strenje – slika Glasa Istre

Postav ukljuèuje i brojne nagraðene fotografije, a upravo je za snimke napada na Gotovca Strenja nagraðen Godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva za najbolju reportažu 1997. godine

... više ...


11.11.2002.
Transparentnost bez pokriæa

Zašto su se i ministar i umjetnici, èije je djelovanje bez podrške javnosti nezamislivo, odjednom uplašili te javnosti? Ã?ini se da je posrijedi dvolièan odnos i ministra i njegovih dojuèer pobunjenih umjetnika / Shvativši ozbiljnost situacije, min

... više ...


11.11.2002.
HRT traži drukèiji Porin i Doru


* Paolo Sfeci: - Nije li HTV zainteresiran za Porin, možda je zainteresirana neka druga televizija, a ako nije, onda æemo dodijeliti nagradu bez TV emisije

... više ...


11.11.2002.
Prijetnje novinarima goniti po službenoj dužnosti

Moraju li novinari biti sretni što ih još nisu poèeli ubijati kao u nekim drugim zemljama, pitaju se novinari

... više ...


11.11.2002.
Za Sud èasti HND-a spreman!

U tekstu sam se najviše bavio ne Hercegovcima kao populacijom, veæ "novim kapitalistima" iz tzv. Prliæeve skupine. Gospodo, koliko ima takvih Hercegovaca u Makarskoj? Nije li njihov broj jednoznamenkast, a ukupan broj Hercegovaca u Makarskoj èetveroznamenkast? Tko onda izjednaèava sve Hercegovce?

... više ...


09.11.2002.
Miroslav Kutle: Nemam imovine

Ja se ne osjeæam krivim niti s jednog aspekta, niti ekonomskog niti pravnog, jer sam Globus Holding zastupao kao direktor u skladu sa zakonskim i poslovnim naèelima. Nitko na mene nije vršio pritisak da kupim ovaj paket dionica - rekao je Kutle

... više ...


09.11.2002.
Novi list pet godina bez Veljka

... više ...


07.11.2002.
Doktor kao sveta krava

... više ...


07.11.2002.
Vrhovnièe, istinu na svjetlo dana

Ako ne objavite imena novinara, tko ih plaæa i za koje èlanke, i naravno koliko su za to dobili novaca, smatrat æu Vas ne samo osobno, veæ i svi moji kolege koje ste tako grubo uvrijedili, lažovom i jednim obiènim niškoristi

... više ...


07.11.2002.
Ako niste bezoèni lažac â?? dokažite da sam potplaæena novinarka

Vaša tvrdnja da ja bezobzirno lažem gruba je uvreda moje profesionalne èasti. Tim prozirnim i nimalo originalnim pokušajem diskreditacije glasnika »loših vijesti« pokazujete visoku razinu nervoze i rastrojenosti

... više ...


07.11.2002.
SDP priprema preuzimanje HTV-a!

Prof. dr. Ante Èoviæ bivši je predsjednik Vijeæa HRT-a, a danas jedan od najuglednijih èlanova tog tijela. Profesor je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a javnosti je više poznat kao bivši ministar znanosti u Vladi nacionalnog jedinstva. Svojim istupima na sjednicama Vijeæa HRT-a Èoviæ uvijek izaziva reakcije, baš kao što i u posljednje vrijeme traje neobjavljeni sukob izmeðu njega i ministra kulture Antuna Vujiæa. Èoviæ je vrlo kritièan prema aktualnoj vlasti kada je rijeè o njezinu odnosu spram HRT-a. On smatra kako vlast želi instalirati svoje ljude na Prisavlje kako bi im oni omoguæili bolju medijsku prezentaciju u predizbornoj godini.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO