hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

30.11.2004.
Kosor: Nadam se skorom rješenju ovog sluèaja

Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor izjavila je u ponedjeljak da sluèaj Protuobavještajne agencije (POA) treba riješiti što prije dogovorom Predsjednika i premijera, jer ne bi bilo dobro da se s takvom krizom uðe u predstojeæu predsjednièku kampanju. Kosor smatra da "svi oni koji su eventualno odgovorni za bilo kakve nezakonite radnje trebaju odgovarati". Takoðer drži da predsjednik Stjepan Mesiæ nije smio premijera Ivu Sanadera "staviti pred gotov èin, to više što su njih dvojica dosad vrlo uspješno riješila nekoliko sluèajeva".

... više ...


30.11.2004.
Nije bilo ucjena ni privole

U deset zakljuèaka koje je saborski Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost usvojio u ponedjeljak popodne, kaže se da POA nije nezakonito postupala u sluèaju Helene Puljiz, da nije bilo tajnih prikupljanja podataka o njoj, nije bila pozvana na obavijesni razgovor kao osoba koja ugrožava nacionalnu sigurnost, veæ kao osoba za koju postoje saznanja da raspolaže podacima o tome, tijekom razgovora nije bilo prekoraèenja ovlasti djelatnika POA-e, odnosno agenti POA-e nisu je pokušali ucjenjivati i privoljeti na suradnju, te nisu pokušali prikupljati podatke o aktivnostima Ureda predsjednika države ili samog predsjednika Mesiæa.

... više ...


30.11.2004.
Skinimo oznake tajnosti s izvješæa o postupanju Agencije u sluèaju Puljiz

Premijer Ivo Sanader izrazio je u ponedjeljak sumnju, kako je rekao, u stvarne namjere zahtjeva predsjednika Republike Stjepana Mesiæa da se zbog postupanja u sluèaju Helene Puljiz smijeni ravnatelj POA-e Joško Podbevšek.

... više ...


30.11.2004.
DRUGI ÈOVJEK POA-e PRIKRIO RATNI ZLOÈIN

ULOGA Podbevšekov zamjenik i glavni operativac POA-e Ante Glavan, po èijem je nalogu obraðena novinarka Helena Puljiz, sudjelovao je 1997. kao naèelnik krim-odjela Vojne policije u transportu kostiju ubijenih u Paulin Dvoru
TAJNA OPERACIJA Pod nadzorom SIS-a, kojemu je na èelu bio Ante Gugiæ, i uz znanje i pratnju pripadnika krim-odjela Vojne policije, kojemu je na èelu bio Ante Glavan, ostaci ubijenih civila su iskopani i prebaèeni iz Osijeka u Rizvanušu nedaleko od Gospiæa

piše Vuk ÐURIÈIÆ

... više ...


30.11.2004.
Ne u rikverc!

Saborovanje se pretvara u sprdnju. Pored pustih elektronièkih pomagala za koje se potrošila silna lova, ispada kako je teško pobrojiti parlamentarce koji su prisustvovali kad se glasovalo o povjerenju onomu koji je narodno povjerenje odavno izgubio - Miomiru Žužulu. Predsjednik Sabora Šeks, braneæi tezu da je postojao kvorum, ironièno govori u kameru da se dio zastupnika nije vidio jer je sjedio iza stupa!! Franjo Arapoviæ zvani Zrno, sakrio se iza stupa - ma, nemoj mi reæ’!
Saša LJUBIÈIÆ

... više ...


30.11.2004.
Perspektiva lokalnih medija

U povodu 100. broja Makarske kronike egzaltirano sam napisao: treba se samo sjetiti kakvu su ulogu lokalni listovi odigrali u stvaranju Amerike: misionari slobode, pravde i civilizacije na Divljem su zapadu preèesto bili urednici lokalnih novina.

Duško ÈIZMIÆ MAROVIÆ

... više ...


30.11.2004.
Kosor: Sanader zna o èemu govori u sluèaju »Puljiz«

Ako postanem predsjednica države, apsolutno neæu dozvoliti da tajne službe bez razloga privode graðane i novinare, rekla je Jadranka Kosor

... više ...


30.11.2004.
Ðapiæ: Samo HSP može razriješiti aferu tajnih službi

- Predsjednik HSP-a Anto Ðapiæ juèer je nedopustivim i neodgovornim ocijenio ponašanje premijera Ive Sanadera i predsjednika Republike Stjepana Mesiæa u aferi oko novinarke Helene Puljiz i POA-e, te ih optužio da taj sluèaj koriste u predizborne svrhe.

... više ...


30.11.2004.
Adlešiæ: Zabrinjava ako je èelnik POA-e bio u sjedištu HDZ-a

Predsjednik Mesiæ je napravio propust kad je bez prethodnog dogovora s premijerom Sanaderom potpisao razrješenje Podbevšeka. No sada, s obzirom na to da Podbevšek više nema Mesiæevo povjerenje, Sanader mora imati jake argumente da bi ga zadržao. U suprotnom Podbevšek mora otiæi, ustvrdila je potpredsjednica HSLS-a i predsjednièka kandidatkinja Ðurða Adlešiæ na konferenciji za novinare.

... više ...


30.11.2004.
Nema razloga za razrješenje Joška Podbevšeka

Nisu prošli zakljuèci oporbe kojima se podržava Mesiæev zahtjev za ostavkom ravnatelja POA-e

... više ...


29.11.2004.
Satira 'Zlikavaca' na testu autorskih sloboda

Danas æe Vijeæe HRT-a pokazati kako zamišlja razvoj civilnoga društva, ali i umjetnièkih sloboda u ovoj zemlji. Jedna od glavnih tema rasprave Vijeæa bit æe zauzimanje stava prema satirièkoj animiranoj seriji "Zlikavci", koja unatoè sve kasnijem terminu i duljini od svega desetak minuta postaje sve izrazitija meta napada crkvenih dijelova.

ARSEN OREMOVIÆ

... više ...


29.11.2004.
Rasprava o medijima

Treba li Hrvatskoj vijeæe za medije, ombudsman ili oboje?

... više ...


29.11.2004.
Špijuni meðu nama

Sve se mislim kako bi krtica bila idealan simbol tajnih službi.
Živi u podzemlju, u vjeèitome mraku, rovari i kopa po utrobi zemlje, svi znaju da je uvijek tu negdje oko nas, a nitko je ne vidi.
Kad kojim sluèajem promoli glavu na svjetlo dana, tu biva toliko kratko da ne možeš biti siguran jesi li je uistinu spazio ili ne.
Tako je i sa špijunima.
Saša LJUBIÈIÆ

... više ...


29.11.2004.
Predstavljen »Riènik gacke èakavšæine«

Riènik gacke èakavšæine, autora Milana Kranjèeviæa, prvi dijalektološki deskriptivni rjeènik zavelebitske èakavštine na podruèju Gacke, predstavljen je u Novinarskom domu. Riènik ulazi u red najveæih dijalektoloških hrvatskih rjeènika - na 1.200 stranica donosi 28.000 rijeèi, reèeno je prigodom predstavljanja. Govori ne samo o govoru Kompolja, veæ o njegovom životu i obièajima.

... više ...


28.11.2004.
Perspektiva lokalnog novinarstva u medijima u vlasništvu novinara

Predlažemo dopunu Zakona o elektroniènim medijima gdje treba ugraditi odredbu kojom se iskljuèuje moguænost da i dalje jedinice lokalne samouprave budu vlasnici ili suvlasnici lokalnih elektronièkih medija, rekao je Branko Ostrièki, predsjednik Hrvatske udruge radija i novina

... više ...


28.11.2004.
Lokalna vlast kontrolira 70 posto medija

Oko 70 posto hrvatskih medija djelomièno je ili potpuno u vlasništvu lokalne samouprave, a ovisno o visini vlasnièkog udjela, može se odrediti utjecaj vlasti na ekonomski položaj lokalnih medija, egzistenciju novinara te ureðivaèku politiku, ocijenio je u subotu na Danima hrvatskog novinarstva u Opatiji predsjednik Hrvatske udruge radija i novina (HURIN) Branko Ostrièki.

... više ...


28.11.2004.
Provaljeno u stan novinarki lijeènièkih novina

Novinarki Lijeènièkih novina Borki Cafuk provaljeno je u stan u Zagrebu iz kojega je ukradeno samo prijenosno raèunalo, izvijestilo je u subotu Hrvatsko novinarsko društvo (HND), u kojemu pretpostavljaju da je rijeè o pokušaju razotkrivanja izvora informacija i ometanja novinarke u obavljanju posla, pa zato od policije traže hitnu istragu tog sluèaja.

... više ...


28.11.2004.
O radu novinara

Novinare iz malih mjesta govore o samovolji lokalnih moænika

... više ...


27.11.2004.
Luèiæ: Tražimo ispriku za »sluèaj Puljiz«

Ne ispune li se naši zahtjevi, u srijedu æemo o svemu obavijestiti europsku i svjetsku novinarsku federaciju, rekao je predsjednik HND-a/ Božo Novak: Ispriku æemo prihvatiti ako se isprièaju predsjednik Mesiæ i premijer Sanader

... više ...


27.11.2004.
Kad bura zamraèi pogled

Nakon napisa "Bura pomela profesiju", novinara Vinka Vukoviæa, u kojem se meni nepoznati novinarski kolega žešæe od bure koju sam doživjela èekajuæi cijeli dan trajekt Split 1700 obrušio na mene, moram pojasniti neke èinjenice.
Da podsjetim, novinar Vukoviæ u svom me èlanku proziva "da sam sklonjena u zavjetrini luke i s osmijehom na licu?! èekala brod i poput novinarske vuèice zaskoèila putnike..."
Nada ŠURJAK

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO