hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

27.01.2005.
Penthouse optužen za prijevaru

Propalu porno industriju Penthouse amerièka Komisija za vrijednosne papire optužila je za krivotvorenje financijskog izvještaja jer je pogrešno knjižena prodaja Online oglasa.

... više ...


27.01.2005.
Odluèuje sudac Basiæ

... više ...


27.01.2005.
Sudska trakavica Novabella - Slobodna Dalmacija

Nakon što je 11. sijeènja na roèištu u splitskom trgovaèkom sudu zastupnica Slobodne Dalmacije, odvjetnica Radojka Petroviæ-Ivaniševiæ zatražila izuzeæe suca Josipa Æalete u sluèaju zagrebaèke tvrtke Novabella koja je zbog nenaplaæenog duga još 2001. pokrenula steèajni postupak nad splitskom novinskom kuæom, predsjednik Trgovaèkog suda Ivo Bakaliæ postavio je novoga suca Ivana Basiæa.

... više ...


26.01.2005.
Ronèeviæ izmeðu Mesiæa i Sanadera

Sama priprema susreta Stjepana Mesiæa i Ive Sanadera ispod je razine dvojice visokih dužnosnika. Naime, sastanak je dogovoren prošlog tjedna nakon Mesiæeva reizbora, a juèer niti iz jednog ureda nisu mogli potvrditi da li æe do današnjeg susreta uopæe doæi ili æe on biti još malo prolongiran.

... više ...


26.01.2005.
Distri-press ne smije vlasnicima davati povoljnije uvjete

Vjesnik, Glas Istre, Glas Slavonije i Novi list smatraju da æe koncentracija imati negativne uèinke na regionalne nakladnike. Tražili su stoga da Agencija utvrdi mjere i uvjete po kojima bi se ti uèinci sprijeèili, odnosno da Distri-press i Tisak djeluju i kao tržišni takmaci

... više ...


26.01.2005.
Distri-press ne smije vlasnicima davati povoljnije uvjete

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja uvjetno je dopustila najavljenu namjeru koncentracije poduzetnika prema kojoj bi zajednièku kontrolu u veletrgovcu tiska Distri-pressu, uz dva dosadašnja vlasnika Ivana Graniæa i EPH imali i Adris grupa i Veltrade, koji je u stopostotnom vlasništvu Veèernjeg lista.

... više ...


26.01.2005.
Televizija je sila

Uporno tvrdim kolegama da je ovo što se posljednjih godinu dana dogodilo TV-produkciji u nas ravno èudu.
Imamo tri velike televizije s tako šarenim programom, koje akumuliraju nevjerojatnu medijsku snagu.
Saša LJUBIÈIÆ

... više ...


26.01.2005.
Novinar Angeleski pravomoæno osuðen za klevetu Faggiana

Županijski sud u Puli nedavno je potvrdio prvostupanjsku presudu sutkinje pulskog Opæinskog suda Vere Glasnoviæ-Gjoni u postupku Alberta Faggiana protiv novinara Glasa Istre Zorana Angeleskog, kojom je potonji i pravomoæno proglašen krivim za klevetu bivšeg èelnog èovjeka Mljekare i Puljanke.

... više ...


26.01.2005.
"RADIO DELTA" IZGURALA JAMBA IZ ETERA

Nakon èetrnaest godina rada na frekvenciji 97.0 MHz, Radio Metkoviæ uskoro bi mogao prestati emitirati program. Radiopostaja se gasi zbog odluke Vijeæa za elektronièke medije, koje je na javnom natjeèaju frekvenciju dodijelilo novoosnovanom trgovaèkom društvu Radio Delta, takoðer iz Metkoviæa, èiji je vlasnik i osnivaè Mario Kežiæ.

... više ...


26.01.2005.
Željko Dolgoš novi v.d. direktora Radija Novska

... više ...


25.01.2005.
Pravilnik èvršæi od hrasta

Èim se oko javnosti, preko predsjednièkih izbora do pregovora s Europskom unijom, maknulo sa sluèaja Puljiz, proradila je dobro znana i uhodana metoda zaborava. Sporni Pravilnik o naèinu sigurnosnog djelovanja Protuobavještajne agencije (POA), koji je »omoguæio« da se novinarku Helenu Puljiz ispituje bez pisanih tragova, pokazao se èvršæi od stoljetnog slavonskog hrasta. Niti ga tko u politièkom vrhu spominje niti stižu signali da æe se mijenjati.

... više ...


25.01.2005.
POA još uvijek može kršiti Ustav i maltretirati graðane

Ni dva mjeseca nakon okonèanja sluèaja Helene Puljiz nije promijenjen Pravilnik o naèinu sigurnosnog djelovanja Protuobavještajne agencije, koji djelatnicima POA-e omoguæuje kršenje odredbi Ustava, toènije kršenje Ustavom zajamèenih ljudskih prava graðana Hrvatske. Postojeæi pravilnik omoguæuje da POA privede i ispituje bilo kojeg graðanina, a da pritom ne ostavi nikakav pisani trag o obradi. Takoðer, još uvijek nisu propisane ni sankcije za protuustavno djelovanje POA-inih djelatnika, koje je na svojoj koži osjetila novinarka Puljiz.

... više ...


25.01.2005.
Mediji ne smiju demonizirati druge

RIM/ZAGREB - Papa Ivan Pavao II. u ponedjeljak je predtavio poruku za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije, koji Crkva ove godine slavi 8. svibnja.

... više ...


25.01.2005.
Novinaru otkaz zbog izmišljene Yahoo bebe

RUMUNJSKI dnevni list u utorak je objavio da je dao otkaz svom novinaru, autoru prièe o braènom paru koji je svom novoroðenom sinu, u znak zahvalnosti zbog upoznavanja preko Interneta, dao ime Yahoo.

... više ...


25.01.2005.
Regional postaje mjeseènik

Koprivnica je samo dva mjeseca bila jednim od rijetkih hrvatskih gradova s tri tjedna lista. Davor Kapusta, direktor Regionala, potvrdio je juèer kako æe taj regionalni tjednik sa sjedištem u koprivnici postati mjeseènik.

... više ...


25.01.2005.
Bandiæ na vrhu Piramide, koja je užgala telefone

U prvom velikom finalu nedjeljnog showa HTV-a, Piramida, premoæno je pobijedio zagrebaèki dogradonaèelnik Milan Bandiæ sa èak 60 posto dobivenih telefonskih glasova. Na drugome mjestu je Bandiæeva stranaèka kolegica Željka Antunoviæ, s 26 posto dobivenih glasova, dok je tek 14 posto poziva otišlo saborskom zastupniku HNS-a Radimiru Èaèiæu.

... više ...


25.01.2005.
Tko sije mržnju, žanje nasilje

Papa je upozorio novinare da ne siju mržnju koja se može pretvoriti u nasilja i genocid, a Španjolsku dodatno da ne donosi zakone nadahnute kampanjom laicizma, kojima se smanjuju vjerske slobode.

... više ...


25.01.2005.
Amerièka iskustva u zaštiti novinara

U Meðunarodnom novinarskom centru u Opatiji u ponedjeljak je poèeo seminar o organiziranom kriminalu, koji vode predavaèi Ira Silverman iz Washingtona te George Anastasia iz Philadelphije.

... više ...


24.01.2005.
Studio prikraæuje za ugoðaj

Antun Plenkoviæ, profesor na studiju novinarstva, nagovorio ih je da se jave na audiciju. Ako i ne proðu, barem æe ponešto doznati o televiziji.

- Prijavilo se 85 kandidata, a prošli smo nas petero: Sanja Marðetko, Mladen Santriæ, Martin Vukoviæ, Vlasta Bartolec i ja - kaže Drago Æosiæ, televizijski sportski reporter.

Branimir Vukina

... više ...


24.01.2005.
Predstavljen prvi broj Style magazina

U Baseball baru u Varaždinu promoviran je prvi broj dvomjeseènika Style magazin

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO