hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

16.07.2002.
Najviše prostora crnim kronikama

Primjeri koji se spominju u izvještaju HHO-a dio su velikog broja èlanaka, koji se »svakodnevno objavljuju u našim tiskovnim medijima i koji nanose golemu štetu pojedincima i, dakako, samoj novinarskoj struci« / Glavna je zamjerka »uèestala praksa da se pojedinci osumnjièeni zbog teških kaznenih djela poput silovanja, pedofilije, ubojstva i sliènih predstavljaju na stranicama novinama punim imenom i prezimenom, a nerijetko i fotografijom

... više ...


16.07.2002.
HTV ne želi odustati od prijenosa Alke

Premda je predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesiæ odustao od pokroviteljstva nad Sinjskom alkom, vodstvo Hrvatske televizije i dalje ustrajava na izravnom prijenosu glavne desnièarske priredbe u državi, koja je, unatoè tradiciji, nakon što je ostala bez visokog pokrovitelja postala tek malo seosko natjecanje.

... više ...


15.07.2002.
Dražiæ: Bit æu vrlo zadovoljan ako se vrati Željka Markiæ

Urednik dnevnih informativnih emisija Oliver Dražiæ bolje je plaæen od urednice informativnog programa Katje Kušec / Urednik kontakt-emisija poput »Latinice«, »Foruma«, »Krupnog plana«, »TV dvoboja«... znat æe se tek u rujnu

... više ...


15.07.2002.
Srpska novinarka saslušana zbog kolumne

BEOGRAD, 14. srpnja – Kako prenosi srbijanska novinska agencija Beta, beogradska je policija saslušala novinarku Radija Slobodna Europa, Natašu Odaloviæ. Ona je saslušana zbog kolumne pod naslovom "Kavez traži pticu" objavljene u tjedniku Danas u kojoj je pisala o optužbama savjetnika predsjednika Jugoslavije, takoðer novinara Aleksandra Tijaniæa, na raèun Vlade Srbije...

... više ...


13.07.2002.
Umro Mate Bariæ, najstariji novinar

ZAGREB, 12. srpnja – Najstariji èlan Hrvatskog novinarskog društva (HND) i najstariji novinar u našoj zemlji Mate Bariæ preminuo je u èetvrtak u Zagrebu u 96. godini, izvijestio je u petak HND. Bariæ je roðen u mjestu Tugare kod Omiša 21. sijeènja 1907. godine. Klasiènu gimnaziju završio je u Splitu, a Bogoslovski fakultet u Zagrebu. U novinarstvu radi najprije u izdavaèkom poduzeæu "Narodna štampa"  (NIŠP) u Zagrebu, od 15. srpnja 1946. kao korektor i redaktor u vanjskopolitièkoj rubrci Vjesnika. Poslije je prešao u zagrebaèki Narodni list, gdje je takoðer radio kao novinar i redaktor u vanjskopolitièkoj i drugim rubrikama. Od 25. prosinca 1954. ponovno je u NIŠP-u "Vjesnik" i radi u novinskoj dokumentaciji sve do odlaska u mirovinu, 30. lipnja 1969. Ispraæaj Mate Bariæa bit æe 15. srpnja u zagrebaèkom Krematoriju. (Hina)

... više ...


13.07.2002.
Željkina želja u paklu tržišnih reformi

Potpredsjednica Vlade u ostavci Željka Antunoviæ pozvala je hrvatske graðane da kupuju Vjesnik. Ne Jutarnji, ne Veèernji, ne Slobodnu, ne Novi list, nego baš – Vjesnik.

... više ...


12.07.2002.
TV zvijezde u prisilnom hladu

* Jesu li povod osobne osvete i netrpeljivost glavne urednice Jasne Ulage-Valiæ ili sumnje u kvalitete? Kako bilo, nekoliko popularnih novinara, urednika, voditelja i drugih ljudi s HTV-a, meðu kojima su se neki i te kako dokazali svojim radom, ostaju bez pozicija koje zaslužuju. Tko su oni i koji su im grijesi?

... više ...


12.07.2002.
Na HTV-u ljudi primaju plaæe, a ne rade

* Razapeti smo izmeðu želje da napravimo uistinu dobar informativni program i zadanih uvjeta u kojima radimo
* U redakciji nitko nema vremena usporeðivati me s Kim Catrall, osim moga dragoga kolege Mislava Bage koji mi tepa Samantha i više me i ne zove drukèije
  

... više ...


12.07.2002.
Sabor raspravljao o HRT-u

ZAGREB – Sabor je juèer popodne rspravljao o Izvješæu Upravnog vijeæa i poslovanju HRT-a, a tom su prilikom zastupnici upozorili na kašnjenje u provedbi odredbi zakona HRT-a o odvajanju radija i televizije. Direktor Mirko Galiæ istaknuo je stabilizaciju poslovanja i razvijanje vrijednosti javne televizije kao glavne odrednice rada u 2001. godini. Dodao je kako su prihodi rasli za devet, a rashodi samo za sedam posto. Galiæ je naglasio i kako su plaæe rasle, ali je smanjen broj zaposlenih te da je zbog svega toga ovogodišnja dobit planirana na 100 milijuna kuna. Jadranka Kosor (HDZ) upozorila je da od 1. srpnja HRT posluje protuzakonito jer je to bio krajnji rok za razdvajanje radija i televizije. Josip Leko (SDP) rekao je da je nepovoljna struktura prihoda HRT-a zbog toga jer 51 posto prihoda dolazi od pretplate.
Z.C.

... više ...


12.07.2002.
Umjesto sve bliže, javna televizija sve dalje i dalje

Veæina slušatelja Radija i gledatelja Televizije zbog loših programa (i svega ostaloga) vrlo je nezadovoljna, o èemu se danomice èuje sa svih strana. Iskaèu iz vlastite kože, iskoèiti ne mogu, jer su ostali još slabiji. Tako æe se, za vlastiti novac – pretplatu živcirati sve dok ostali ne uznapreduju toliko da mogu biti kakva-takva zamjena, dok èovjek ne bude mogao reæi – hoæu ovo, neæu ono...

... više ...


11.07.2002.
Strašno Dobra Politika

Polemika se odmah razvila. Neki saborski zastupnici javno su stali u obranu novinara, saborski Odbor za medije raspravljao je o tome sluèaju, Kapoviæ je pobrao simpatije javnosti koja je poslovièno osjetljiva na politièke pritiske. A nitko zapravo pouzdano ne zna u èemu je Kapoviæeva krivnja. Zar u tome što je na kraju prijenosa saborske sjednice publici protumaèio zbog èega vlast žuri s ratifikacijom sporazuma o Krškom i da æe Raèan podnijeti ostavku? Pa to mu je posao. Nisu ga gore postavili da najavljuje poèetak i odjavljuje kraj sjednice. Mora nekog vraga i prokomentirati

... više ...


11.07.2002.
Neka Bog pomogne Katji Kušec!

“Brisani prostor” nije bila loša emisija, ali mogla je biti dvaput bolja. Kada bi se neki novinar vezao uz nju, imao bi pritisaka sa strane da pojaèano radi za Dnevnik i Vijesti - U novoj emisiji “Halo, Zagreb” nije ostalo previše od mojih zamisli - Najviše nam fali humoristiènih emisija. U humoru ipak vode Spliæani, ali i sam je splitski humor odustao od svojih korijena, pa je probao s jednom urbanom prièom u “Novom dobu” koja ne odražava splitske moguænosti - Politika pod Tuðmanom, a još manje pod Raèanom, sve je manje opasna za pojedinca, dok raste teror financijskih moænika koji vam lako mogu doæi glave

... više ...


11.07.2002.
Manje medijskih sloboda nego kod Tuðmana

WASHINGTON – Sadašnja hrvatska vlast razoèarala je veæinu Hrvata i meðunarodnu javnost, tvrdi se u komentaru koji je juèer objavio Washington Times. "Izabrana na platformi gospodarskih reformi i suzbijanja korupcije, sadašnja vlast u Zagrebu priredila je teško razoèaranje veæini Hrvata i stranim promatraèima", piše pomoænik nacionalnog urednika lista Jefrey Kuhner.

... više ...


11.07.2002.
Vijeæe HRT-a: Razriješena Željka Markiæ

ZAGREB, 10. srpnja – Vijeæe HRT-a imenovalo je u srijedu Olivera Dražiæa urednikom dnevnih informativnih emisija, a Katju Kušec urednicom Informativnog programa. Željka Markiæ razriješena je na prijedlog glavne urednice Jasne Ulage-Valiæ s mjesta urednice dnevnih informativnih emisija.

... više ...


10.07.2002.
Graniæ Kapoviæa uvjeravao da ne stoji iza suspenzije

ZAGREB – Etièko povjerenstvo HRT-a nije presudilo u sluèaju »Dražiæ protiv Kapoviæa« zbog nedovoljnog broja glasova. Naime, za bilo kakvu odluku potrebno je najmanje pet glasova od inaèe devet èlanova, no prema rijeèima predsjednika povjerenstva Damira Deviæa, došlo je do »proceduralnih problema«...

... više ...


10.07.2002.
Odgoda zbog novinarove operacije slijepog crijeva

SPLIT — Na Opæinskom sudu u Splitu odgoðena je glavna rasprava u predmetu Štimac-Matijaniæ zbog nedolaska stranaka. Da se podsjetimo, nogometaš Igor Štimac je podigao privatnu tužbu protiv "Feralova" novinara Vladimira Matijaniæa zbog navodnih uvreda i kleveta koje su objavljene u tekstovima krajem 2000. godine. Radilo se o tekstovima pod naslovima "Igor Štimac u kaznenom prostoru" i "Bombe u rašljama". Kako je navedeno u tužbi, iz navoda tih tekstova proizlazi da je Igor Štimac povezan s mafijom i kriminalom.

... više ...


10.07.2002.
HTV: Urednièka promaknuæa?

ZAGREB, 9. srpnja – Vijeæe HRT-a u srijedu æe najvjerovatnije potvrditi Olivera Dražiæa za urednika dnevnih informativnih emisija, a Katju Kušec za urednicu Informativnog programa. To je prijedlog glavne urednice HTV-a Jasne Ulage-Valiæ, kojoj nakon toga preostaje još imenovanje dvaju urednika: programa za kulturu, obrazovanje i znanost te dijela Informativnog programa - politièke kontakt-emisije.

... više ...


09.07.2002.
Ljubo æesiæ Rojs izgubio sudski postupak protiv Nacionala

Ljubo Æesiæ Rojs izgubio je sudski postupak protiv redakcije Nacionala. Æesiæ je ostao bez naknade od 200.000 kuna...

... više ...


09.07.2002.
Neki bi svjedoci obrane trebali sami sebe optuživati!

* Tužitelji su se, zbog veæ postojeæeg presedana, usprotivili prijedlogu za dostavljanje audiokaseta s tajnim snimkama razgovora Veselina Marinova
* Mislim da optužbe o odugovlaèenju kaznenog postupka ne stoje - uime braniteljskog tima replicirao je odvjetnik Prodanoviæ

... više ...


09.07.2002.
Oliver Dražiæ umjesto Željke Markiæ

Prema neslužbenim, ali vrlo pouzdanim prisavskim informacijama, glavna urednica HTV-a Jasna Ulaga-Valiæ na sutrašnjoj æe sjednici Vijeæa HRT-a dosadašnjeg urednika televizijskog Informativnog programa Olivera Dražiæa predložiti za novog urednika Dnevnih informativnih emisija. Time bi Dražiæ, prihvate li vijeænici taj prijedlog, na toj funkciji naslijedio Željku Markiæ, za koju je nakon imenovanja utvrðeno da za to mjesto ne zadovoljava tražene uvjete.
    Na istoj æe sjednici J. Ulaga-Valiæ predložiti da trenutaèno Dražiæevo mjesto urednika Informativnog programa HTV-a preuzme njegova pomoænica Katja Kušec.
(B. Ma.)

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO