hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

20.04.2005.
Dosad najveæa uvreda

Teško æu podnijeti uvredu koju mi je nanio Vjesnikov novinar Dubravko Grakaliæ, stavljajuæi me u isti koš s Bandiæem i Mikšiæem (»Kandidati narušenog ugleda«, Vjesnik, Komentari, 18. travnja).

... više ...


20.04.2005.
Primorac demantira kandidaturu

 Danas, dva dana prije zakonskog roka za predaju izbornih lista, Gradski odbor HDZ-a donijet æe odluku o kandidatu te stranke za gradonaèelnika Zagreba. Èovjeku èija æe jedina zadaæa biti da sa što je manje moguæem razlikom po broju glasova izgubi od Milana Bandiæa.

... više ...


20.04.2005.
Condoleezza Rice za slobodu medija i demokratizaciju Rusije

Amerièka državna tajnica Condoleezza Rice zaputila se u službeni posjet Moskvi. Prema prvim naznakama, ona bi ruski politièki vrh mogla upozoriti na to da Kremlj u svojim rukama ima previše moæi, da je vlast u Rusiji previše centralizirana.

... više ...


20.04.2005.
Jelena Buljan voditeljica HTV-ova Dnevnika?!

Jelena Buljan, nekadašnja prezenterica Nove TV, bi, prema zadnjim informacijama s HTV-a, mogla uskoro voditi središnju informativnu i ujedno najgledaniju emisiju nacionalne TV kuæe - Dnevnik.

... više ...


20.04.2005.
J. Buljan - voditeljica Dnevnika?

Veèernjakova vijest od neki dan da je nekadašnja prezenterica "24 sata" Nove TV prošlog tjedna bila na razgovoru kod glavnog ravnatelja HRT-a Mirka Galiæa - dobila je nastavak.

... više ...


20.04.2005.
Z. Oliæ nositelj liste

Zlatan Oliæ, novinar TV Jadran, kao neovisni kandidat bit æe nositelj liste HP - pravaškog pokreta za gradonaèelnika.

... više ...


20.04.2005.
Samoposluga za politièare?

PITANJE: Hoæe li "mali" mediji moæi zadržati profesionalnost u predizbornoj kampanji, ako se zna da ih je oko 70 posto u vlasništvu mjesnih vlasti (bilo da su im osnivaèi, izdavaèi ili suvlasnici), te da ih se dio i financira iz mjesnih proraèuna?

... više ...


20.04.2005.
Dragun se vratio neobavljena posla

Vratili su se neobavljena posla iz Banovine Denis Dragun i njegov odvjetnik Drago Cvitanoviæ. Htjeli su juèer do dogradonaèelnika Željka Sikirice kako bi im objasnio zašto "Luxor", jedina gradska kavana, ne može na Peristilu staviti štekat.

... više ...


19.04.2005.
Biraju se novi èlanovi Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije

Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) zatražio je od Uprave Slobodne Dalmacije sazivanje izvanredne Skupštine društva, na kojoj æe biti smijenjena dvojica èlanova Nadzornog odbora -Ivan Mužiæ i Rajko Jurin. Oni su, kako doznajemo iz HFP-a, postali smetnja u potpisivanju kupoprodajnog ugovora s Europapress holdingom (EPH).

... više ...


19.04.2005.
Novinari u nacionalnim parkovima

U Meðunarodnom centru za obrazovanje novinara u Opatiji zapoèela je meðunarodna radionica pod nazivom »Studijsko putovanje hrvatskim nacionalnim parkovima«.

... više ...


19.04.2005.
"Droga i mediji" novi vodiè za novinare

"Droga i mediji" Davora Moraveka novi je vodiè za novinare koji je tiskala medijska agencija Hrvatskog novinarskog društva (HND) - PressData, uz pomoæ veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Zagrebu

... više ...


19.04.2005.
Slovenska Vlada na crnoj listi IFJ-a

Zbog ustrajanja na novom zakonu o nacionalnoj televiziji slovenska je Vlada došla na crnu listu Meðunarodne federacije novinara (IFJ), koja ocjenjuje da se njime odstupa od koncepta javne televizije.

... više ...


18.04.2005.
Od partizana nakon 1945. ništa dobro

Èak 86 posto gledatelja emisije »Nedjeljom u dva« smatra da im je prihvatljiviji onaj HDZ koji je vodio Franjo Tuðman od onoga koji trenutno vodi Ivo Sanader. Taj je podatak ankete spomenute emisije juèerašnji gost Aleksandra Stankoviæa, Ðuro Perica, jedan od utemeljitelja HDZ-a prokomentirao rijeèima »da se ovaj rezultat mogao i oèekivati, buduæi da sadašnja vlast premalo pozornosti daje malim ljudima i unutrašnjoj politici«.

... više ...


18.04.2005.
Vatikan u strahu od špijuna

Uoèi prve konklave u treæem tisuæljeæu vatikanski struènjaci za sigurnost danonoæno pregledavaju Sikstinsku kapelu i prostor oko nje u strahu da nisu postavljeni prislušni ureðaji
/ Sveta Stolica grèevito nastoji zadržati tradiciju u vremenu kada tajni više nema, pa æe izbor novog pape biti najzanimljiviji ispit može li moæna Crkva protiv sofisticirane tehnike / Za sobarice, vozaèe i kuhare u Vatikanu takoðer vrijedi zavjet šutnje

... više ...


18.04.2005.
Gajica: Stjeèe se dojam da su Srbi remetilaèki faktor

Nacionalnim manjinama samo 0,5 posto programa na HRT-u

... više ...


18.04.2005.
Internet ANKETA (iskon.hr)

... više ...


18.04.2005.
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija je u prošloj godini ostvarila 9,89 milijuna kuna dobitka, nakon 4,4 milijuna kuna u 2003.

... više ...


17.04.2005.
Promoviran "Splitlife"

Promocija novog dvomjeseènika "Splitlife" u tropic clubu "Equador" bila je organizirana baš u "splitskom ðiru". Ideja pokretanja ovog èasopisa krenula je od mladog i ambicioznog 26-godišnjeg Nijemca Sebastiana Assenmachera, ujedno i urednika, koji je htio Spliæankama pružiti magazin koji æe govoriti o tipièno splitskim problemima i neke opæenite teme obraðivati na splitski naèin.

... više ...


16.04.2005.
Na HTV-u Maðar dobošar, a Srbin najdlakaviji èovjek u Hrvatskoj

Pripadnici nacionalnih manjina èine gotovo osam posto ukupnog stanovništva Hrvatske, a u programu HTV-a samo je 0,0059 posto vremena ispunjeno informacijama o njihovim djelatnostima. Tu je brojku na temelju analize što ju je napravio sam HTV iznio predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer na sjednici toga tijela posveæenoj zastupljenosti problematike nacionalnih manjina u programima HRT-a 2004. godine.

... više ...


15.04.2005.
Stotine djelatnika morat æe otiæi s HRT-a

Izravnim pitanjima i brojèanim podacima vezanim uz prijedlog poslovnog plana HRT-a za ovu godinu èlanovi prisavskog Vijeæa juèer su uzrujali glavnog ravnatelja HRT-a Mirka Galiæa, koji je zatražio da se javna rasprava o toj temi odmah prekine i nastavi naknadno na zatvorenom sastanku, èemu je udovoljeno.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO