hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

10.09.2002.
HSLS traži osnivanje istražnog povjerenstva

Želimo utvrditi je li za podatke koji su inaèe zaštiæeni i èija je tajnost zajamèena Ustavom i zakonom odgovorno Ministarstvo hrvatskih branitelja i ministar Panèiæ, kazala je Dorica Nikoliæ na konferenciji za novinare

... više ...


10.09.2002.
Mikuljanu zabranjena presica na Prisavlju

 Od za danas najavljene konferencije za novinare Miroslava Mikuljana neæe biti ništa. A na njoj je htio detaljno obrazložiti skorašnje èak tri tužbe koje nakon svoje prošlotjedne smjene s mjesta urednika Dokumentarnog programa HTV-a kani podnijeti protiv HRT-a, Vijeæa HRT-a i glavne urednice Jasne Ulage-Valiæ.

... više ...


09.09.2002.
Luèiæ: Hvidra obeæala deblokirati tiskaru u ponedjeljak ujutro

OSIJEK, 8. rujna - Hvidra je obeæala da æe deblokirati prostor tiskare Glasa Slavonije u kojoj se tiska gradski list Osjeèki dom. Rekao je to predsjednik HND-a Dragutin Luèiæ nakon pola sata razgovora s predsjednikom osjeèke Hvidre Miljenkom Kolobariæem u nedjelju.

... više ...


09.09.2002.
Zaustavite Internet

Piše TIHOMIR PONOŠ

Objavljivanje imena 3333 ratnih invalida Domovinskog rata Osjeèko-baranjske županije u novinama Osjeèki dom, zasad nije uspjelo. Pripadnici Hvidre blokirali su izlaz iz tiskare i onemoguæili distribuciju novina. Tim èinom pripadnici Hvidre, njih pedesetak, odluèili su zaigrati ulogu cenzora i odluèiti što se smije objaviti, a što ne...

... više ...


08.09.2002.
Luèiæ: »Razumijemo invalide, ali ne prihvaæamo ovakav naèin kršenja medijskih sloboda«

OSIJEK, 7. rujna – »Hvidrino blokiranje distribucije gradskih novina Osjeèki dom flagrantno je kršenje naših medijskih prava i presedan u hrvatskom novinarstvu«, rekao je glavni urednik tih novina Dario Topiæ na konferenciji za novinare održanoj u subotu, nakon što je noæ ranije stotinjak èlanova osjeèke HVIDR-e blokiralo izlaz iz tiskare »Glasa Slavonije«.

... više ...


08.09.2002.
Popis vojnih mirovina objavit æemo kao prilog u jednom od sljedeæih brojeva

OSIJEK — Najnoviji, 291. broj novina "Osjeèki dom" u subotu je ostao zarobljen u tiskari "Glasa Slavonije" s najavljenim popisom 3 tisuæe 333 hrvatskih ratnih vojnih invalida, tiskanim na pet stranica, jer je odreðeni broj èlanova Hvidre zaprijeèio iznošenje novina iz tiskare. U "Osjeèkom domu" smatraju da je time onemoguæeno temeljno pravo na slobodu informiranja, no unatoè tome, èim se uklone nelegalne straže invalida kako bi se preuzeli primjerci novina, oni æe biti objavljeni kao prilog u jednom od sljedeæih redovitih brojeva - naglasio je glavni urednik "Osjeèkog doma" Dario Topiæ na press-konferenciji održanoj u povodu "presedana u povijesti hrvatskog novinarstva" istièuæi i podršku pretplatnika koji su u brojnim telefonskim pozivima redakciji najavili i moguænost da se sami organiziraju kako bi otišli po svoje primjerke koje su uredno platili.

... više ...


08.09.2002.
Topiæ: Ovo je presedan u hrvatskom novinarstvu

Radi se o neviðenom kršenju naših medijskih prava. Takve su se stvari dogaðale jedino u Latinskoj Americi. Netko æe sutra smatrati da ima pravo doæi i presjeæi odašiljaè neke radio ili TV postaje ili zaustaviti neèiju tiskaru, razmišlja Dario Topiæ, glavni urednik Osjeèkog doma

... više ...


07.09.2002.
"Osjeèki dom" objavljuje popis vojnih mirovina - Hvidra prijeti redakciji!

OSIJEK — Najava da æe lokalni list "Osjeèki dom" od subotnjeg broja objavljivati popis hrvatskih ratnih vojnih invalida zajedno s njihovim iznosima vojnih mirovina u Osjeèko-baranjskoj županiji izazvala je veliku buru kod pripadnika Hvidre, a uz sva protivljenja nisu izostale ni prijetnje. Prema rijeèima glavnog urednika "Osjeèkog doma" Darija Topiæa, branitelji i graðani imaju pravo vidjeti tko sve ostvaruje povlastice i prima invalidninu i mirovinu iz državnog proraèuna.

... više ...


07.09.2002.
Jasna Babiæ nije se pojavila na sudu

ZAGREB – Jasna Babiæ, novinarka »Nacionala«, nije se juèer pojavila na roèištu kaznenog postupka što ga je protiv nje pokrenuo Vlatko Nuiæ, županijski državni odvjetnik iz Pule, zbog teksta objavljenog 16. sijeènja 2001. u »Nacionalu«. U spornom tekstu novinarka je za tužitelja navela da je »optužen za sustavno maltretiranje i ucjenu odvjetnika Tihomira Panèiæa«.

... više ...


07.09.2002.
Mikuljan tuži HRT, Vijeæe HRT-a i Jasnu Ulagu-Valiæ

Miroslav Mikuljan, kojega je na prijedlog glavne urednice HTV-a Jasne Ulage-Valiæ s mjesta urednika Dokumentarnog programa smijenilo Vijeæe HRT-a, ovih æe dana podnijeti èak tri tužbe. Odluèio je to još ne vjerujuæi da je Vijeæe moglo donijeti takvu odluku, i to na temelju navoda glavne urednice da je poèinio teške urednièke i profesionalne propuste.
   

... više ...


06.09.2002.
Smijenjen Miroslav Mikuljan

Smjena obavljena uz »asistenciju« Jasne Ulage-Valiæ. Novi urednik Miro Brankoviæ. Mikuljan juèerašnju sjednicu Vijeæa HRT-a nazvao »farsom«
 
ZAGREB – S deset glasova za, tri protiv i èetiri suzdržana na juèerašnjoj je sjednici Vijeæe HRT-a smijenilo dosadašnjeg urednika Dokumentarnog i povijesnog programa Miroslava Mikuljana, postavivši na njegovo mjesto Miru Brankoviæa.

... više ...


06.09.2002.
Sedmodnevna pustolovina Gorana Miliæa

* Uopæe ne znam gdje æu spavati svake noæi. Odluèio sam se naèinom života vratiti u uzbudljive dane mladosti - kaže Miliæ
    Dok ga ovih dana na HTV-u promièu u urednika Programa kontakt-politièkih emisija, Goran Miliæ odluèio je, bar nakratko, ponovno osjetiti èari pustolovine te provesti tjedan dana odmora onako kako se snimaju filmovi ceste. Kreneš, a gdje æeš završiti i što æeš pritom doživjeti - tko zna.

... više ...


06.09.2002.
Posljednja Nedjeljna

Nakon 31 godine, tri mjeseca i 21 dan, ili 1635 brojeva, pred vama je posljednji broj "najstarijeg hrvatskog politièkog tjednika", Nedjeljne Dalmacije. Višegodišnji politièki kupleraj i kutleraj, pa gubici, dugovi, vjerovnici, trakavica od sanacije... udarili su na našu Slobodnu Dalmaciju tamo gdje je najtanja - po njenim izdanjima. Danak je prvi platio Pressing, sada ga mora platiti Nedjeljna Dalmacija.

... više ...


05.09.2002.
»Španovica je opet pala«

PAKRAC, 4. rujna – Najava da æe Vijeæe HRT-a na sjednici 5. rujna smijeniti urednika Dokumentarnog programa Miroslava Mikuljana - zbog emitiranja dokumentaraca o Španovici i logoru Buèje autora Darka Dovraniæa - u Pakracu je izazvala ogorèenje. Gradonaèelnik Damir Španèiæ, predstavnici Španovèana, pakraèka Hvidra i politièke stranke u srijedu su održali konferenciju za novinare i istaknuli nedemokratiènost takvoga èina.

... više ...


05.09.2002.
Za moju bi emisiju idealno bilo da na izborima pobijedi HDZ

Ja sam krenuo raditi emisije s tom nekom oštrinom, ali èinjenica je da ne možeš prema svim gostima imati isti pristup. U nekim situacijama èak ispadneš i glup ako inzistiraš na agresivnosti. S nekim se ljudima polemièan razgovor može voditi i bez napuhavanja i teatraliziranja, iako je ponekad i to potrebno. Svaki gost zahtijeva drukèiji naèin razgovora. Osoba sam koja voli klinè i gost poput Praljka za mene je idealan, jer ima "kliker" u glavi i voli se svaðati. U emisiji još nisam imao Matu Graniæa, jer uopæe ne mogu zamisliti da žuèno raspravljamo o neèemu!

... više ...


04.09.2002.
Goldstein: Ne kumujem Mikuljanovoj smjeni

Goldstein još nije donio definitivnu odluku o tome ostaje li ili odlazi iz HRT-ovog upravnog tijela
 
ZAGREB – Povjesnièar Ivo Goldstein, èlan Vijeæa HRT-a, nije juèer želio posebno komentirati informaciju o razrješenju s dužnosti dosadašnjeg urednika Dokumentarnog i povijesnog programa Miroslava Mikuljana. Mikuljan je, naime, optužio Goldsteina kako, prema nekim glasinama, upravo on kumuje njegovoj smjeni te najavio da je, ako èlanovi Vijeæa prihvate takve »boljševièke metode« i smjene ga, spreman pokrenuti radni spor s HTV-om.

... više ...


04.09.2002.
Silobrèiæ: Ne može èlan Vijeæa smjenjivati urednike

Predsjednik Vijeæa HRT-a Vlatko Silobrèiæ, ne znajuæi koji su razlozi za Mikuljanovu smjenu, navodi da je neprihvatljiva ideja da bi jedan èlan Vijeæa (Ivo Goldstein) mogao smijeniti nekog urednika / U proceduri takva moguænost ne funkcionira, jer se odluka donosi glasovanjem - èlan Vijeæa može samo inicirati smjenjivanje, kaže Silobrèiæ

... više ...


04.09.2002.
IPI upozorava: Ugrožena je neovisnost Slovenske televizije

LJUBLJANA, 3. rujna - Novi Zakon o plaæama u javnom sektoru može ozbiljno ugroziti neovisnost Slovenske televizije, priopæio je Meðunarodni institut za novinstvo (IPI) u otvorenome pismu slovenskim dužnosnicima. Ugledna meðunarodna ustanova izdavaèa i novinara zahtijeva od najistaknutijih slovenskih politièara da se zauzmu za promjenu zakona kojim su novinari Slovenske tevizije uvršteni u platežne razrede javnih službenika.

... više ...


03.09.2002.
Jasna Babiæ: »Marinov je bio i žrtva i stup režima«

ZAGREB, 2. rujna – Svjedoèenjem Jasne Babiæ, novinarke Nacionala, u ponedjeljak je, nakon ljetne stanke, nastavljeno suðenje »zloèinaèkoj organizaciji« u Remetincu. Jasna Babiæ govorila je o svojim razgovorima s pokojnim Veselinom Marinovim, koji je trebao biti zaštiæeni svjedok obrane, ali ga je 30. svibnja ove godine u kafiæu ubio Vinko Žuljeviæ Klica.

... više ...


03.09.2002.
Mikuljan: Rekli su mi da me smjenjuje Ivo Goldstein

Hoæe li na sjednici Vijeæa HRT-a 5. rujna biti smijenjen jedini stari urednika koji je opstao i u novoj kadrovsko-urednièkoj postavi? / Pretpostavljam da je razlog svemu moja nedavna polemika s Ivom Goldsteinom, kaže Mikuljan / Za mjesto urednika Programa kontakt i politièkih emisija Vijeæu æe biti predložen Goran Miliæ

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO