hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

17.04.2004.
Vujiæ: Zalagat æu se da SDP podrži novi zakon

»Drago mi je da se zakon uglavnom vratio na prvotno stanje u kojem je takva situacija i postojala«, komentirao je SDP-ovac Antun Vujiæ, bivši ministar kulture, odredbu da udio nakladnika na tržištu ne smije prelaziti 40 posto.

... više ...


16.04.2004.
Tomèiæ: HRT ima ugovornu obvezu prenositi saborske sjednice

Ako takav ugovor postoji, onda je HRT trebao o tome upozoriti zastupnike još u listopadu 2002. tijekom tadašnje rasprave o davanju koncesije za Treæi program HRT-a, kaže Tomèiæ

... više ...


16.04.2004.
Kunst: Privatnost nedovoljno zaštiæena

Predstavnici sindikata i poslodavaca iznijeli su u èetvrtak primjedbe na Vladin Prijedlog zakona o medijima, prije svega na odredbe koje propisuju prava i odgovornosti nakladnika, zaštite privatnosti i sudske zaštite.

... više ...


16.04.2004.
Vlada zatvara vrata prodaji Slobodne Dalmacije EPH-u?

Iako službenih podataka o tome koliko koja medijska kuæa zauzima tržišnog prostora svojim izdanjima nema, neslužbeno se kazuje kako bi ulaskom u splitski dnevnik zagrebaèki izdavaè mogao prekršiti odredbe o dopuštenoj tržišnoj koncentraciji

... više ...


15.04.2004.
Komentari Glasa koncila odsad s potpisom

Katolièki tjednik Glas Koncila, u 41. godini izlaženja, doživio je od prošlog, uskrsnog, broja neke formalne, ali znaèajne promjene.

... više ...


14.04.2004.
Èuvaj se Sanadera kad je odluèan

 

Kad je u zadnje vrijeme s vrhom HDZ-a èvrsto branio jednu politièku poziciju, u pravilu je kasnije, pravdajuæi to državnim razlogom, postupao sasvim suprotno

Piše: Dražen Cigleneèki

... više ...


14.04.2004.
Premijer sam odabrao u kojoj æe emisiji gostovati

Èinjenica što je Hloverka Novak Srziæ u »Forumu« ugostila samo Sanadera, takoðer je rezultat njegovog ultimatuma

... više ...


14.04.2004.
Fotografije Eduarda Strenje na meðunarodnoj izložbi u Finskoj

Eduard Strenja izlaže na svjetskoj izložbi fotografije na temu "Priroda"

... više ...


14.04.2004.
»Televizija bez granica« povezuje èetiri države

U Mariboru održan skup »Susjedi bez granica« i potpisan sporazum o suradnji regionalnih televizija iz Slovenije, Austrije, Hrvatske i Maðarske / Od svibnja zapoèinje zajednièki program tih televizija, u kojem æe s hrvatske strane sudjelovati Varaždinska TV

... više ...


14.04.2004.
Sve same neistine, nikada se i nièim nisam ogriješio o zakon

U Vjesniku od 29. sijeènja 2004. godine objavljen je èlanak pod naslovom: »Zastrašivanje: "uvjeravanje" u autu, upadi u stanove...«, novinarke Irene Dragièeviæ.

... više ...


13.04.2004.
Senzacionalna presuda: Rehabilitiran jedan od èetrdeset strijeljanih novinara iz doba NDH

Ustanovljeno je da je sud iz 1947. optuženikovu je krivnju temeljio na njegovu priznanju da je bio èlan Ustaškog pokreta, u èinu prièuvnoga zastavnika pa satnika, da je bio odgovorni urednik Hrvatskog naroda i odgovorni i glavni urednik Spremnosti, a nije uvažio Mortigjijinu izjavu kako nije napisao inkriminirane tekstove. Svoje priznanje, meðu ostalim, Mortigjija je obrazlagao èinjenicom da su u njegovim tekstovima sadržani elementi njegova uvjerenja i shvaæanja ondašnje politièke situacije / Buduæi da se Županijsko državno odvjetništvo nije žalilo, presuda je postala pravomoænom. Iznenaðujuæe je, meðutim, da o njoj nisu pisale nijedne novine, a ona je, što god tko mislio, svojevrsna senzacija, jer je, eto, rehabilitiran jedan od èetrdeset novinara NDH strijeljanih nakon svibnja 1945., a bilo ih je 47 kojima je doživotno bio zabranjen svaki rad, stotini je bilo oduzeto pravo na profesiju, 129 ih je emigriralo, trinaest ubijeno u završnim operacijama, odnosno uništen je cijeli novinarski naraštaj

JOSIP GRBELJA

... više ...


13.04.2004.
Koliko gašenje Treæeg programa ide na ruku Vladi

Najvažniji razlog zašto treba u cijelosti prenositi rasprave u Saboru jest u tome što sadašnja vlada pribjegava rješavanju vitalnih problema ispod žita, odnosno pregovorima o kojima nema nikakvih informacija. U tom smislu, HSS–ovci su u pravu kada kažu da gašenje Treæeg programa ide na ruku Vladi. Stoga bi bila sasvim na mjestu najavljena inicijativa da se HTV obveže da prenosi saborske sjednice na posebnoj frekvenciji. Uostalom, HTV je još javna televizija koja ne živi samo od reklama nego i od obvezatne mjeseène pretplate

JOSIP ŽUPANOV

... više ...


13.04.2004.
Novinarima zabranjen pristup Poglavarstvu

U uskrsnoj »èestitci« gradonaèelnik Bukša obavještava ih kako ubuduæe neæe moæi na sjednice, jer da s njih iznose neistinite èinjenice i pišu o svaðama èlanova Poglavarstva!

... više ...


13.04.2004.
Poèinje program za dva milijuna ljudi

Poèetkom svibnja trebao bi se poèeti emitirati televizijski program "Televizija bez granica"

... više ...


10.04.2004.
Slobodna i "muljanje" s privatizacijom

Kad je Raèanova vlada nakon sramotnog odugovlaèenja natjeèaj za prodaju Slobodne pred same izbore ipak raspisala, Sanader je izjavio: "To što je žele privatizirati u zadnji èas, ovako navrat-nanos, samo govori da æe nešto muljati...

Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


09.04.2004.
Ljubièiæ: Bez privatizacije »Slobodna Dalmacija« tone do dna

»Ako država ni ovaj put ne privatizira Slobodnu Dalmaciju, to æe biti jasan znak da politika i dalje ne želi skinuti šape s medija«, rekao je Saša Ljubièiæ, predsjednik HND-ova ogranka Slobodne Dalmacije na zajednièkoj konferenciji za novinare Sindikata novinara i grafièara toga lista.

... više ...


09.04.2004.
Generalu Gotovini snimke sastanka dao sam 1999.

Petar Malbaša, vanjski suradnik HRT-a veæ 14. godinu, potvrdio nam je da je snimio brifing generala Ante Gotovine s vojnim zapovjednicima 6. kolovoza 1995. u Kninu. Rekao nam je da ga je snimio na zahtjev Gotovine, ali da su bile još dvije kamere ukljuèene u prostoriji gdje se održavao. Kazetu posjeduje, što je potvrdio u emisijama HRT-a Brisani prostor i Meridijan 16.

... više ...


09.04.2004.
Hebrang nije govorio istinu

U anketi emisije Nedjeljom u dva nije bilo grupiranih poziva, kako je to tvrdio Andrija Hebrang

... više ...


08.04.2004.
Fizièki napad na novinara Slobodne

Sudeæi po onome što je napadaè rekao novinaru na kojeg je nasrnuo, povod za napad bio je èlanak nedavno objavljen u našem listu o satniku Vinku Sesaru koji je sprijeèen u pokušaju kraðe u prodajnom centru "Kaufland"

... više ...


07.04.2004.
Puhovski: Ako je Hebrang imao uvid u tajne podatke, mora dati ostavku

Prema predsjedniku HHO-a Žarku Puhovskom, ako je Hebrang imao uvid u tajne podatke HT-a, mora odmah dati ostavku i on i cijela Vlada ako se od njega ne ogradi. Hebrang najprije iznese jednu neistinu pa se nastoji korigirati i upadne u drugu neistinu, komentira Raèan

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO