hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

25.10.2002.
Prodajom Treæeg programa nestat æe "mali" sportovi

* Najveæi je problem što veslanje, plivanje, odbojka i slièni sportovi u velikoj mjeri ovise o HTV-u
* Bruno Kovaèeviæ naglašava da nije negativno euforièan, veæ mu smeta žmirenje na problem

... više ...


25.10.2002.
Neka Hrvatski radio i Hrvatska televizija sami pronalaze oblike meðusobnih odnosa

Buduæi da je HRT suodgovoran za negativno stanje svijesti u dobrog dijela mlade generacije, odmah bi trebalo pokrenuti serije emisija o povijesnom revizionizmu u tumaèenju Drugoga svjetskog rata na našem tlu, o ulozi Paveliæa kao Hitlerova kvislinga, pa u tom smislu kritièki progovoriti i o školskim udžbenicima koji su pokolebali mlade ljude u ispravnu shvaæanju i ocjenjivanju naše najbliže prošlosti

... više ...


24.10.2002.
Koje informacije moraju biti dostupne, a koje smiju biti tajne?

Koje sve informacije javnosti trebaju biti dostupne? To pitanje u Hrvatskoj još nije regulirano tako da javnost bude zadovoljna / Graðani su obièno zainteresirani za manje tajnovite informacije do kojih èesto ne uspijevaju doæi, a birokracija je sklo

... više ...


24.10.2002.
Tomcevo pomirenje

Nije li blagodat demokracije da ima razlièitih (novinskih) mišljenja o
kojeèemu? Nakon tog Tomèeva globalnog napada na novinare nismo više sigurni da je ono bio govor "iz srca".

... više ...


24.10.2002.
Paljba beogradskog tjednika po Mesiæu

Na osnovi telefonskog razgovora izmeðu Petraèa i izvjesnog Å uljka "Nedjeljni telegraf" zakljuèuje da su "pipci organiziranog kriminala stizali i do predsjednika Hrvatske i do Harisa Silajdžiæa, jer su šverceri droge i oružja u tajnosti dogovarali

... više ...


24.10.2002.
Neki novinari izgledaju kao da su ih pokupili s ulice

Uvijek æe se pojaviti netko mlaði, zgodniji i pametniji. Stoga treba iskoristiti trenutak i dobro raditi svoj posao - S ponosom mogu reæi kako u onome što trenutaèno radim imam apsolutnu slobodu - Meridijan 16 jako slièi Odjecima dana, samo je u njemu mnogo katastrofalnih izmjenjivanja ljudskih glava u kadru
- Hrvatski radio je smiješan medij, oni tamo kao da su totalno zaèahureni u nekim svojim prastarim koncepcijama - Mislim kako su Imoæani u odreðenom trenutku sposobniji od drugih jer puno brže reagiraju. Ako im se ukaže neka prilika, šèepaju je - Ima ljudi koji se drogiraju na partyjima i ja ih vidim oko sebe, ali ja sam prestar za to. Popijem gemišt ili viski i odlièno mi je!

... više ...


24.10.2002.
Barešiæ opet na brisanom prostoru

Novinar Škovrlj poslao je TV prilog Goranu Miliæu, ali on neæe biti emitiran u veæerašnjem "Brisanom prostoru". Zašto? E pa neæete preko mene vrtiti tu prièu, prijavit æu vas policiji - rekao nam je Goran Miliæ
Piše Predrag PEPIÆ

... više ...


24.10.2002.
Reporteri bez granica: Hrvatska na 33. mjestu po slobodi medija, ispred Italije

Stanje je posebno loše u Aziji, a ni jedna arapska zemlja nije navedena meðu prvih 50/ SAD na 17. mjestu zbog velikog broja uhiæenja novinara koji ne žele odati izvor

... više ...


23.10.2002.
»Stanje na HTV-u kaotièno, meðuljudski odnosi sve gori«

Otpori realizaciji Zakona o HRT-u shvatljivi su, jer æe razdvajanje radija i televizije dovesti i do prestanka funkcije glavnog direktora HRT-a, kao i do kraja rada Upravnog vijeæa HRT-a i Vijeæa HRT-a, navodi Drago Pilsel

... više ...


23.10.2002.
Tko æe još na Prisavlju paziti na jezik!?

Možete li barem vi prozboriti rijeè-dvije o jeziènom neznanju HTV-ovih novinara, posebice onih u Sportskoj redakciji, piše mi èitatelj koji želi ostati anoniman, jer bi ga sredina u kojoj živi - a o Zagrebu je rijeè - mogla, kaže, krivo shvatiti.

... više ...


23.10.2002.
Sarajevskoj prometnici ime ubijenog novinara

SARAJEVO - Prometnica koja vodi od Sarajeva prema zraènoj luci juèer je službeno dobila ime Reutersova novinara Kurta Schorka, jednog od najznamenitijih ratnih izvjestitelja koji je slavu stekao izvješÃ¦ima iz opkoljenoga glavnog grada Bosne i Hercego

... više ...


23.10.2002.
Novinari ušli u Loru tek nakon prepirki i èekanja

Unatoè tome što je sudac Lozina dogovorio da se u Loru doðe u 9.30 sati, novinari su u Ratnu luku ušli tek nakon 45 minuta prepirki i èekanja. Iako je dozvola za ulazak u vojarnu zatražena još u ponedjeljak ujutro, Ministarstvo obrane do utorka nije moglo pronaæi ni suca Lozinu ni predsjednika Županijskog suda Igora Benzona da novinarima potpišu odobrenje da uðu u vojni objekt.

... više ...


23.10.2002.
Erste banka otpisala Dalmaciju

RIJEKA — "Erste & Steiermarkische" banka nije zainteresirana za tržište na kojem se prodaje Slobodna Dalmacija jer je broj njezinih klijenata u tim krajevima vrlo malen.
To je obrazloženje Irena Gombaè, osoba za odnose s javnošæu Rijeèke banke (koja je odnedavno u vlasništvu Erste banke), ponudila kao odgovor na pitanje zašto je na sudjelovanje u jednoj njihovoj propagandnoj akciji izostao poziv samo novinarima "Slobodne".

... više ...


23.10.2002.
Ulaga Valiæ zabranila Kapoviæu intervjue

U uredu ravnatelja tvrde da glavna urednica na to nema pravo

... više ...


22.10.2002.
Medijima dopustiti nagradne igre

Parlamentarni Odbor za financije prihvatio je juèer niz amandmana kojima æe nastojati izmijeniti Vladin Prijedlog zakona o prireðivanju igara na sreæu, koji je u završnoj proceduri. Meðu njima je i zahtjev Vladi da odustane od nakane zabrane nagradn

... više ...


22.10.2002.
Žiri za novinarstvo

Nakon žirija za znanost i umjetnost, u prostorijama naše kuæe sastao se i žiri za novinarstvo koji æe odluèiti o godišnjoj nagradi za životno djelo Slobodne Dalmacije. Godišnja nagrada nosi ime Joška Kulušiæa, a nagrada za životno djelo Milje

... više ...


22.10.2002.
Konaèno porobljivanje slobodnih medija

Prijedlog zakona diskriminira izdavaèe u odnosu prema ostalim gospodarskim subjektima, upozoravaju u novinama

... više ...


22.10.2002.
Gavranoviæ: Ukidanje nagradnih igara udar je na slobodu medija

»Predloženim zakonom o obveznim doprinosima, koji bi se od 1. srpnja trebali plaæati na honorare, Vlada odstupa od najavljene politike poreznog rastereæenja gospodarstva, što bi u novinsko-izdavaèkom sektoru moglo poveæati troškove povremenog rada

... više ...


22.10.2002.
Doprinosi na honorare jako æe pogoditi manje listove, u kojima neæe imati tko raditi

- Uvoðenjem doprinosa na honorare  bruto troškovi izdavaèa porast æe za 12 posto, a to si nitko od nas ne može dopustiti
- Tražimo da država olakša porezni teret izdavaèima jer je porezna presija u Hrvatskoj jedna od najtežih u Europi. D

... više ...


22.10.2002.
Hoæe li novine objaviti sve ekskluzivne vijesti o »aferi Ortynski« prije nego što proradi pravosuðe?

Gdje je kraj posljedicama neovlaštenog korištenja zakonito prikupljenih podataka, èime se u Petraèevu sluèaju hvalio i Ortynski? Kako su sad postavljene fronte, izglednijim se èine nove aferaške »ekskluzive« u medijima nego brza pravosudna reakci

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO