hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

17.02.2003.
Benyovsky: Telefonski su mi prijetili nakon emisije o lovu u zaštiæenim podruèjima

Autorici serijala »Prièa u prièi« Korneliji Benyovsky ukinuta je emisija o balastnim vodama u Jadranu

... više ...


17.02.2003.
Gosp. Pilsel iznio je niz netoènosti o stanju u Liberalnoj stranci

Drago Pilsel kao novopeèeni èlan Liberalne stranke èiju je pristupnicu potpisao 27. sijeènja u središnjici LS-a, zlouporabio raspoloživi mu medijski prostor te se u svojstvu novinara odluèio javno obraèunavati s vodstvom stranke

... više ...


15.02.2003.
Komemoracija Željku Luburoviæu

ZADAR, 17. rujna - U redakcijskim prostorijima »Zadarskog lista« u utorak je održan komemorativni skup zadarskih novinara u povodu smrti njihovog kolege Željka Luburoviæa, koji je u nedjelju, u 38. godini života, nakon duge i teške bolesti umro u Z

... više ...


15.02.2003.
Ã?etiri stranca žele Treæi program

ZAGREB, 17. rujna - Vladajuæa koalicija podržala je ovih dana, uz razdvajanje Radija i Televizije, i prodaju Treæeg programa HTV-a. O privatizaciji Treæeg programa govori se još od 1997. godine, no tek je sada i premijer naglasio da se prodaja mora o

... više ...


15.02.2003.
Zatražena istraga o sluèaju Slobodne Dalmacije

SPLIT, 16. rujna - Izvanraspravno vijeæe Županijskog suda u Splitu izrazilo je u ponedjeljak neslaganje s odlukom istražnog suca Stanka Grbavca o neprovoðenju istrage zbog navodnih malverzacija u splitskoj novinskoj kuæi Slobodnoj Dalmaciji, koju je

... više ...


15.02.2003.
HTV - poštucavanje kaosa

Stara je televizija na novom poèetku. Kad se porihta po novom zakonu, ministar Vujiæ tvrdi da æe sve biti cakum-pakum. Kaos i anarhija, kako se s pravom krsti dosadašnje stanje na Prisavlju, pretvorit æe se u javnu televiziju. Zar zaista?

... više ...


15.02.2003.
Nikola Kristiæ postaje glavni èovjek na HTV-u

Kristiæ æe za nekih tjedan dana postati prvi èovjek svih televizijskih informativnih emisija, dakle onog dijela koji zapravo i zanima sve politièke opcije u zemlji. Isti taj Zakon Ulagu-Valiæ stavlja na marginu dajuæi joj titulu privremene direktorice programa HTV-a da u zapeæku brine za kostime u kojima æe nastupiti plesaèice na Porinu, hoæe li se u »Kruškama i jabukama« kuhati više povræe ili divljaè i sliènim »problemima«
   
    Koliko æe živjeti novi zakon? Sasvim sigurno mnogo duže od sadašnjeg koji križa posljednje dane. Jer æe ovakva situacija odgovarati i svakoj buduæoj saborskoj veæini koja æe svake dvije godine moæi postaviti polovicu èlanova Vijeæa

Piše Saša VEJNOVIÆ
 

... više ...


15.02.2003.
ŠTO RADI KONKURENCIJA?

Dok traju previranja na državnoj televiziji, konkurencija se sprema iskoristiti njihovu nemoæ. Nova TV æe tako konaèno ispuniti svoju zakonsku obavezu i krenuti sa stvarnim informativnim programom.

Jedna se gledana emisija vijesti možda gasi

... više ...


14.02.2003.
Traži se kupac za Treæi program HTV-a

Gledišta partnera kreæu se od proporcionalnog izbornog modela i više izbornih jedinica do mješovitog izbornog sustava i Hrvatske kao jedne izborne jedinice, gdje bi se birale stranaèke liste, a odreðeni broj zastupnika u više izbornih jedinica <

... više ...


14.02.2003.
HND: Osniva se zbor novinara u kulturi

ZAGREB, 16. rujna â?? U okviru Hrvatskoga novinarskog društva (HND) u petak æe se u Varaždinu osnovati Zbor novinara u kulturi, priopæio je Inicijativni odbor za osnivanje novog HND-ova zbora. Osnivanje zbora novinara u kulturi, na koji su pozvani svi

... više ...


14.02.2003.
S(j)enka je vjeèna

Za vrijeme HDZ-ove vlasti sutkinja se osobito iskazala strogom presudom protiv pilota JNA Midhata Slatine kojemu u postupku nije dozvolila da pozove krunskog svjedoka Janka Bobetka kako bi dokazao svoju nevinost
Piše Davorka BLAŽEVIÆ

... više ...


14.02.2003.
MOGAO SAM UPASTI U NEKU PROSJEÈNOST I VJEROJATNO BIH BIO SKINUT ZA GODINU DANA

Privatno nisam kao na televiziji. Ja malo i teatraliziram na ekranu. Malo je to i teatar, a sve s ciljem da bih zainteresirao ljude da gledaju. Nemam potrebu na kavi, nakon emisije, žuèno razgovarati sa sugovornicima. Da tako kažem, tada nemam potrebu mijenjati svijet

Piše Elvis ANTIÆ

... više ...


13.02.2003.
»Nakladnik« i Sina Karli tuženi zbog klevete

ZAGREB, 15. rujna â?? Opæinski sud u Zagrebu zaprimio je tužbu Miše Vujièiæa iz Slovenije kojom za naknadu štete u iznosu 100.000 kuna tuži Nakladnika, izdavaèa tjednika Nacional.
Kako se u tužbi navodi, Nacional je 15. sijeènja 2002. godine

... više ...


13.02.2003.
Umro novinar Željko Luburoviæ

ZADAR, 15. rujna â?? U nedjelju je u zagrebaèkoj bolnici »Merkur« umro novinar Željko Luburoviæ, roðen 11. kolovoza 1964. u Zadru.

... više ...


13.02.2003.
Kreæe Radio Laus


   Nakon što su struènjaci Hrvatskog zavoda za telekomunikacije obavili zakonom propisani tehnièki pregled radiorepetitora i studijske opreme, steèeni su svi preduvjeti za poèetak emitiranja nove dubrovaèke radiopostaje Radio Laus.

... više ...


13.02.2003.
Strah od Gorana Miliæa

Buduæi da se zbog stalnog trvenja izmeðu koalicijskih partnera SDP-a i HSS-a Hrvatska veæ praktièki nalazi u predizbornom vremenu, teško je i zamisliti kakva bi bila reakcija vladajuæih politièara na saznanje da æe im najutjecajniji program ureðivati "nepredvidljivi" Goran Miliæ. Baš zbog toga bit æe zanimljivo iduæih dana osluškivati njihova obrazloženja o tome kako ovakav scenarij, formalno-pravno, ipak nije moguæe realizirati. Još interesantnije bit æe promatrati kako æe se pozicionirati èlanovi Vijeæa HRT-a

... više ...


13.02.2003.
Za navodni Anðelin kasni dolazak kuæi znali su svi splitski novinari

&nbsp;Na Opæinskom je sudu održano roèište u povodu tužbe obitelji Bešliæ protiv Slobodne Dalmacije zbog teksta objavljenog pod naslovom "Teško æe se utvrditi je li Anðela bila silovana".

... više ...


13.02.2003.
Zlatko Gall korak »ispred« vremena

Ma, to je apsolutni kreten i meni sada doðe da nekog ubijem, svu je krivicu za objavljivanje izvještaja prije samog dogaðaja svalio Gall na leða noænog urednika
&nbsp;

... više ...


12.02.2003.
Malo je homo sapiensa na Prisavlju

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?
Dug je put od sudnice do zatvora- nadrifilozofski su zakljuèili Hrvoje Hrengek i Sanja Mikleuševiæ baveæi se u »Meridijanu 16« pravosuðem i pravom, ne dotaknuvši se, naravno, uopæe - pravde. Oba su novinara ovoj najbolni

... više ...


12.02.2003.
Sapunica bez smisla

Piše: Irena FRLAN
 
Narod je gladan kruha? Dajte im kolaèe! â?? rekla je prije 213 godina francuska vladarica Maria Antoinetta. Jedan takav medijski kolaè, ili bolje reèeno žvakaæu gumu koja â?? zato što nije prva, a vjerojatno ni zadnj

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO