hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

03.05.2005.
Kardinal Stepinac kristalno je èist, dapaèe sjajan kao sunce

Cijenim vaše novine i rado ih prelistam kad mogu.Proèitao sam èlanak novinara Drage Pilsela, na koji me upozorio kolega biskup Josip Mrzljak. Moram priznati da sam veoma žalostan nakon proèitanih redaka.

... više ...


03.05.2005.
Kardinal Bozaniæ i nadbiskup Devèiæ s medijskim djelatnicima

U povodu Svjetskog dana sredstava društvene komunikacije, što æe ga Katolièka crkva obilježiti 8. svibnja, danas æe u Zagrebu na Kaptolu biti održana dva tradicionalna skupa.

... više ...


03.05.2005.
Mogu ja kako ja 'oæu

Svi znaju standardnu šalu s policajcem koji prilazi djeèaku na kiosku pitanjem »Je li ti tako doma sjediš na trafici?« Da u svakoj šali ima (barem) pola istine, svjedoèi i najnoviji primjer novinara Veèernjega lista u zgradi splitskoga suda.

... više ...


03.05.2005.
Haaške optužnice uruèene svima osim Margetiæu

Markica Rebiæ, Stjepan Šešelj i Ivica Marijaèiæ, haaški optuženici koje se tereti za nepoštovanje suda zbog otkrivanja identiteta zaštiæenog svjedoka sa suðenja generalu Tihomiru Blaškiæu, preuzeli su juèer haaške optužnice.

... više ...


03.05.2005.
Rekordno niske naklade novina u SAD-u

U eri interneta i kabelske televizije amerièki se izdavaèi novina i magazina suoèavaju veæ godinama sa sve nižim nakladama i stagnacijom marketinških prihoda. Crne su prognoze da æe buduænost za tisak biti još i gora.

... više ...


02.05.2005.
Tri nagrade Veèernjakovim novinarima

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je rezultate natjeèaja za novinarske nagrade HND-a za 2004. godinu. Meðu pisanim radovima, nagradu "Marija Juriæ Zagorka" za reportažu dobila je novinarka Veèernjeg lista Zorana Bajt za seriju reportaža s tursko-iraèkog graniènog podruèja.

... više ...


02.05.2005.
Britanski agenti tražili da uhodim navodne pomagaèe

Franjo Turek, nekadašnji šef POA-e, prekjuèer je dao intervju za BBC, poruèivši britanskoj javnosti da nije neprijatelj ni Velike Britanije, ni Europske unije, ni Haaškog suda.

... više ...


02.05.2005.
Dijagnosticiranje duha provincije

U ležernoj atmosferi art-kluba »Gal« predstavljena je nova zbirka kratkih prièa rijeèkog autora Željka Mauroviæa »Istoèno od Sunca, zapadno od Mjeseca«, u izdanju Izdavaèkog centra Rijeka. Radi se o zbirci originalnih prièa, smještenih u kvarnersko-istarski ambijent, koja se nastavlja na autorovu prvu zbirku kratke proze »Modeli mimikrije« iz 2000. godine.

... više ...


02.05.2005.
Pet minuta prosvjeda

Na Svjetski dan slobode medija u utorak, 3. svibnja, održat æe se tradicionalna akcija »Pet minuta gromoglasne tišine« u organizaciji Sindikata novinara Hrvatske (SNH) koji ovogodišnjom akcijom želi ukazati na nužnost ureðivanja prava novinara i medijskih radnika nacionalnim kolektivnim ugovorom o kojemu se veæ dvije godine pregovara s udrugama poslodavaca.

... više ...


02.05.2005.
Zdravku Zimi nagrada »Marija Juriæ-Zagorka«

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je rezultate natjeèaja za novinarske nagrade za 2004. godinu. Nagradu »Marija Juriæ-Zagorka« za unapreðenje novinarskog izraza dobio je kolumnist Novog lista Zdravko Zima.

... više ...


02.05.2005.
Èuiæ, Gavran i Hitrec kandidati za predsjednika DHK-a

Haški optuženik Stjepan Šešelj kandidat je za dopredsjednika društva

... više ...


02.05.2005.
Sluèaj s Haagom moguæe riješiti isprikom

Županijski sudovi u Zagrebu i Zadru upoznat æe danas Markicu Rebiæa, Ivicu Marijaèiæa, Stjepana Šešelja i Domagoja Margetiæa sa sadržajem haaških optužnica koje im stavljaju na teret nepoštivanje Tribunala, kažnjivo s do sedam godina zatvora, novèanom kaznom do 100.000 eura ili kombinacijom novèane i zatvorske kazne.

... više ...


30.04.2005.
Objektivom fotoaparata 'Uoèi Bljeska'

Veæ je postala tradicija da fotoreporteri novinskih redakcija u Sisaèko-moslavaèkoj županiji prirede svoju godišnju izložbu. Ovaj im je put vrata otvorio sisaèki Gradski muzej, koji je izložbu pripremio u povodu desete obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak, u kojoj je osloboðen i velik dio županije.

... više ...


30.04.2005.
Svijetom dominira ekonomija brandova

»Novi list« jest jedan takav povijesni brand. Za njega je osnovno pitanje ne tko æe biti vlasnik, nego kako æe taj brand biti definiran u buduænosti. Puno važnije od vlasništva jest kako raditi na samom brandu. A pritom vlasnici tek djelomièno sudjeluju. Tu su poslovni struènjaci, menadžmenti, brojni novinari. Oni definiraju kakav æe biti proizvod...

... više ...


30.04.2005.
Za èetvorku stigle optužnice iz Haaga

Jakša Muljaèiæ, pomoænik ministrice pravosuða, kazao je kako uz optužnice, koje je ministarstvo primilo u petak, nisu dostavljeni nalozi za uhiæenje i predaju optuženika ICTY-ju

... više ...


30.04.2005.
NINOSLAV PAVIÆ “Slobodna” kreæe 500 km na sat

Hrvatske novine dobrim su se dijelom otuðile od stvarnosti i ne reflektiraju u dovoljnoj mjeri društvenu realnost. Svi dnevni listovi još uvijek izgledaju kao derivati socijalistièkog Vjesnika. Slobodna Dalmacija æe imati jak regionalni naboj, ali neæe izgubiti ni nacionalni identitet. Ureðivaèka politika æe biti više okrenuta problemima malih ljudi, a manje æe biti politike, odnosno onog dijela politike koji nije zanimljiv èitateljima

... više ...


30.04.2005.
Manjinama ne treba getoizacija

U Hrvatskoj danas žive 22 nacionalne manjine èije problematiziranje u hrvatskom medijskom prostoru još uvijek nije rezultat osmišljene ureðivaèke politike i relevantnosti manjina za ukupnost društva, nego najèešæe incidentnih sluèajeva, a što je u izravnoj vezi s interesima vlasnika i autora da poveæaju gledanost svojih emisija odnosno prodaju novina. Manjine nisu adekvatno zastupljene, pogotovo u smislu pojaèane motivacije javnosti da u punoj mjeri sudjeluje u rješavanju tih problema.

... više ...


30.04.2005.
City Folk Zagrebu - nagrada Circoma

Program HTV-ove Redakcije za nacionalne manjine, City Folk Zagreb, autora Daniela Draštate, Nebojše Slijepèeviæa i Mirana Krèadinca nagraðen je nagradom Circoma (Europske udruge regionalnih televizija).

... više ...


29.04.2005.
Rebiæ: Ne želim pomoæ hrvatskih vlasti

Oni me mrcvare kao neki leš. Pojedine se ljude ucjenjuje zatvorom kako bi nešto rekli protiv mene, kaže Markica Rebiæ

... više ...


29.04.2005.
Mesiæ: U medijima pobijedilo aferaštvo i utrka za profitom

Èistke poèetkom devedesetih i privatizacija medija donijeli su neprofesionalizam, politièku podobnost i senzacionalizam, tvrdi Mesiæ

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO