hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

20.02.2003.
TKO JE POMIJEŠAO KRUŠKE I JABUKE

U emisiji Kruške i jabuke postoje suradnici, po vokaciji novinari, èiji opis poslova zvuèi bezazleno, ali je zato veoma unosan. Koliko biste mislili da "organiziranje audicije u TV centrima, pripremanje kandidata za natjecatelje, sudjelovanje u odabiru natjecatelja za emisiju, organiziranje njihova dolaska u emisiju, a zatim i njihova odlaska" zapravo vrijedi? U kunama?

... više ...


20.02.2003.
Klara izdala magazin

Zagrebaèke pekare Klara nedavno su izdale svoj magazin, i za sada su jedini proizvoðaè kruha u Hrvatskoj koji ima svoje novine.

... više ...


19.02.2003.
140. godina »Narodnog lista«

ZADAR, 21. rujna - U povodu 140. godišnjice izlaska »Narodnog lista«, najstarijih živuæih novina u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe, u petak je održana proslava na kojoj su uruèena priznanja. Prvi broj glasila »Il Nazionale« s prilogom na hrvats

... više ...


19.02.2003.
Kultura u rezervatu sporednosti

VARAŽDIN â?? Novinarka Maja Stanetti iz »Veèernjeg lista« predsjednica je, Denis Perièiæ iz »Varaždinskih vijesti« zamjenik, a Branka Kamenski s HTV-a tajnica novoutemeljena Zbora novinara u kulturi Hrvatskoga novinarskog društva, èiji je osniv

... više ...


19.02.2003.
Kvorum odgodio sjednicu Vijeæa HRT-a

Ã?oviæ: Rasprava o Zakonu o HRT- u je nepotrebna, jer je veæ sve odluèeno »na sastanku politbiroa, odnosno stranaka petorice« / Jadranka Kolareviæ je predložila smjenu predsjednika Vijeæa Vlatka Silobrèiæa, jer smatra da je ciljano vodio sjednic

... više ...


19.02.2003.
Petraè »otputovao«, rasprava protiv Butkoviæa odgoðena


ZAGREB, 19. rujna â?? Rasprava u sudskom postupku u kojem je Hrvoje Petraè tužio glavnog urednika tjednika Globus, Davora Butkoviæa, odgoðena je u èetvrtak na Opæinskom sudu zato što se Petraè nije pojavio. Naime, za Petraèa se dostavnica vra

... više ...


19.02.2003.
Jelena Buljan, Saša Kopljar, Mirjana Hrga i Petar Vlahov vode »24 sata«, »Vijesti u pet« i »Metu«

Emisije æe biti dinamiène, neæe robovati protokolu, a vizualno i po formi bit æe u potpunosti drukèije od onog što su gledatelji navikli, jedino je što je otkrio direktor programa Branko Vukšiæ dodavši da æe urednici i voditelji imati potpunu slobodu koju æe ogranièavati jedino etika, moral i gledanost

... više ...


19.02.2003.
MUP se otvara javnosti

Zagreb - Ministarstvo unutarnjih poslova ovoh æe vikenda prvi put otvoriti vrata kolegija naèelnika svih policijskih uprava novinarima.

... više ...


19.02.2003.
Što poznati misle o ratu protiv Iraka

Ljubica Laliæ, saborska zastupnica i Goran Miliæ, Tv urednik i voditelj iznose svoja stajališta o ratu protiv Iraka. Ni jedan ni drugi ne vide svrhu ni dobitak od takvog poteza.

... više ...


19.02.2003.
Lovina postaje lovac

Došlo je vrijeme da i jedan Iviæ Pašaliæ pokreæe postupak opoziva predsjednika države


Piše Tomislav KLAUŠKI

... više ...


18.02.2003.
Vijeæe HRT-a predstavlja sve samo ne javnost

* Vijeæe je poligon za afirmaciju ambicioznih pojedinaca koji imaju legitimitet javnosti, a zapravo nikome ne odgovaraju za svoje odluke - kaže Ivo Å krabalo
    Posljednji saziv Vijeæa HRT-a, sastavljen od predstavnika civilnih udru

... više ...


18.02.2003.
Osim nedjeljnoga showa, program bez novih aduta

* Unatoè dobroj gledanosti, gasi se "Halo, Zagreb"
* Goran Miliæ uskoro æe osnovati davno samo imenovanu Redakciju istraživaèkog novinarstva
    Dok se dovršavaju posve nove emisije jesenske sheme Hrvatske televizije, koja na

... više ...


18.02.2003.
Tražit æu smjenu Vlatka Silobrèiæa

Predsjednik Vijeæa HRT-a Vlatko Silobrèiæ posljednju je sjednicu Vijeæa vodio ciljano, s namjerom da se smijeni urednik Dokumentarnog programa Miroslav Mikuljan. Pritom je povrijedio Poslovnik, a to je dovoljan razlog za pokretanje postupka za njegovi

... više ...


18.02.2003.
Jasna Ulaga-Valiæ: Nemam povjerenja u Mikuljana iskljuèivo zbog profesionalnih propusta

Kako je u protekla dva tjedna ispisano mnoštvo novinskih tekstova o odluci Vijeæa HRT-a da se smijeni Miroslav Mikuljan, ovaj put donosimo dijelove rasprave koja je prethodila toj odluci. Silobrèiæ je najprije u uvodu proèitao pismo èlana Vijeæa St

... više ...


18.02.2003.
TV3, OBN i Nova TV bit æe prve regionalne televizije

Vrijednost ove investicije je pet milijuna eura, a novi predsjednik uprave TV3, Ivan Æaleta, postao je vlasnik 75 posto dionica, dok je preostalih 25 posto ostalo u rukama investicijskog fonda Krekova družba. Prema izjavama Æalete sve televizije ostat æe nacionalne, ali æe ovim potezom, prije svega, biti omoguæeno jednostavnije i racionalnije poslovanje marketinškim klijentima

... više ...


18.02.2003.
Prisavlje - bez komentara

Aleksandar Stankoviæ, urednik i voditelj HTV-ove emisije "Nedjeljom u dva", samoinicijativno je u prošloj emisiji prikazao spot za promicanje prava homoseksualnih osoba, koji je uredništvo HTV-a veæ ranije odbilo prikazati.

... više ...


18.02.2003.
A gdje je, g. Blagus, ta demokratska komunistièka alternativa?

Prokomunistièka ljevica danas naprosto nije mnogo više od dobrodošla, ali jalova rukavca s ruba liberalno-demokratske misli, ma kakva ona bila. I dakako – bolje je da je tako. Ali Blagusov intelektualni zamah – to ovdje treba naglasiti – ne završava pogledom na otvoreni intelektualni obzor. Obrnuto: na kraju teksta jenjava u sitnopolitièku jalovost

... više ...


18.02.2003.
Hrvatski graðani vjeruju medijima

 Najpouzdanijim medijem u Hrvatskoj javnost ocjenjuje HTV. Prema anketi koju je za potrebe Vlade provela agencija Puls, èak 45 posto ispitanika smatra da ih ta medijska kuæa najbolje informira o politièkim i ekonomskim zbivanjima u zemlji, dok samo 15 posto sudionika ankete najpouzdanijima smatra dnevne novine.

... više ...


17.02.2003.
Olako najavljena brzina

Piše: BRANKO VUKÅ IÃ?

Kada vas izbombardiraju vijestima da su najozbiljniji konkurenti za kupnju HTV-ove treæe mreže medijski magnati Berlusconi i Murdoch, kojima æe se ispod nogu navodno motati njemaèki RTL i amerièki CME, nameæe se log

... više ...


17.02.2003.
Policija oprema novinare biperima

ZAGREB - Naèelnici i glasnogovornici svih policijskih uprava u Hrvatskoj u srijedu su nazoèili seminaru "Policija i mediji", održanom u Ravnateljstvu policije u Zagrebu. Na seminaru su svoja iskustva izložili glasnogovornik policije u Muenchenu Wol

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO