hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

06.12.2002.
REUTERSOVA SJEÃ?A MENADŽERA

Dok hrvatske novinske agencije i izdavaèke kuæe svoj broj novinara i suradnika u posljednje vrijeme kalkuliraju prema tome hoæe li se na honorare plaæati doprinosi ili ne (pri èemu su neki novinari ipak jednakiji od svojih kolega), u zapadnom poslovn

... više ...


06.12.2002.
Sudac protiv istrage o "Slobodnoj"

SPLIT â?? Istražni sudac Županijskog suda Stanko Grbavac izrazio je nedavno svoje neslaganje s prijedlogom o otvaranju istrage u sluèaju malverzacija s dionicama splitskog dnevnika "Slobodna Dalmacija" iz 1993. godine za koji su osumnjièeni saborski z

... više ...


06.12.2002.
Cijeli moj život je jedna velika utakmica

Kad sam primao Nagradu za životno djelo rekao sam da mi nije trebala jer sam je dobio veæ samim tim što su mi »Sportske novosti« i »Veèernji list« omoguæili da radim ono što volim, da idem na velike utakmice, da sreæem najveæe igraèe, da u

... više ...


06.12.2002.
NOVA TV se voli od malih nogu

Prema sadašnjim saznanjima NOVI TV najviše je privržena mlada publika
 
ZAGREB â?? Drugu obljetnicu postojanja, ljetnim je koktelom proslavila, u zagrebaèkom hotelu Sheraton, Nova TV, prva nezavisna komercijalna TV postaja u Hrvatskoj.

... više ...


06.12.2002.
Najambicioznija zabavna emisija HTV-a


* Ideja nam je bila da u svakoj emisiji gostujemo kod trenutaèno aktualne i zanimljive osobe te je predstavimo u drukèijem svjetlu - kaže urednica Vesna Karuza-Podgorelec
* Glavna urednica Jasna Ulaga-Valiæ napravila je najveæu medvjeðu uslu

... više ...


06.12.2002.
Nacionalizam kao obveza

Duško ÈIZMIÆ MAROVIÆ

Šokirao me Globusov podatak da se "71,2 posto anketiranih Spliæana u potpunosti ili uglavnom slaže s tvrdnjom da Hrvati nisu mogli poèiniti ratne zloèine jer je Domovinski rat bio obrambeni". U Zagrebu tako sudi "samo" 42,6 posto, prema 23,8 njih koji se s tom tvrdnjom ne slažu, u potpunosti ili uglavnom. A u Splitu se s tim "ne slaže" tek 8,4 posto anketiranih!

... više ...


06.12.2002.
Kad bi barem Anðela Bešliæ mogla - progovoriti !

U drugom roèištu koje je održano na Opæinskom sudu u povodu tužbe obitelji Bešliæ protiv Slobodne Dalmacije zbog teksta objavljenog pod naslovom "Teško æe se utvrditi je li Anðela bila silovana", ništa se novo i znaèajno nije dogodilo

... više ...


06.12.2002.
Ostali i urednici i problemi

* Dužnosti su razriješeni Katja Kušec, Oliver Dražiæ i Jasmina Božinovska-Živalj, a Kristiæ, Matkoviæ, Schmidt, Kostadinov i Margetiæ morat æe i dalje obavljati svoj posao do donošenja novog Zakona o HRT-u

... više ...


06.12.2002.
Vijeæe za autsajdere

Nakon juèerašnje "oslobaðajuæe" presude za glavnu urednicu Jasnu Ulagu-Valiæ, odnosno odluke da ona do daljnjega ostane na èelu programa HTV-a, sigurno æe se izvlaèiti zakljuèci o ponovljenom ishoðenju neovisnosti programa od politike. Politici sigurno pripada sloj jedne od najkriznijih situacija na HTV-u, ali ona u ovom sluèaju definitivno nije, kako to Vijeæe percipira, glavni problem!

... više ...


06.12.2002.
Ulaga Valiæ i dalje glavna urednica HTV-a

Vijeæe HRT-a razriješilo Dražiæa, Katju Kušec i Jasminu Božinovsku-Živalj / Željko Roško postao v.d. urednik dnevnih informativnih emisija / Silobrèiæ priznao da je bilo pritužbi tijekom prebrojavanja glasova o razrješenju urednika

... više ...


05.12.2002.
Mediji mogu organizirati nagradne igre

Hrvatski sabor donio zakone o igrama na sreæu, o pravnom položaju vjerskih zajednica te o osnivanju Sveuèilišta u Zadru/ Kajin: Naknadu treba omoguæiti i za 5236 osoba koje žive u Italiji, a koje su dobile ispis iz hrvatskog državljanstva; s obziro

... više ...


05.12.2002.
Suspenzija samo usmeno

ZAGREB â?? Još uvijek nisam dobio nikakav službeni dopis HTV-a, odluku o suspenziji usmeno mi je u ponedjeljak priopæio urednik Informativnog programa Oliver Dražiæ â?? rekao nam je novinar HTV-a Jozo Kapoviæ, dodavši kako se povratku na mjesto sab

... više ...


05.12.2002.
U petak posljednji sastanak petorke

ZAGREB â?? Osobno držim da bi se nova vlada, ako je uspijemo sastaviti, trebala posvetiti rješavanju najvažnijih društvenih problema. Rasprava o novom Zakonu o vladi odmakla bi nas i usporila rješavanje tih problema. Nemam informacije o tome da novi

... više ...


05.12.2002.
HTV ne prestaje ugaðati politièarima na vlasti

Piše BRANKO VUKÅ IÃ?

Želi li nas to Dnevnik, odnosno Oliver Dražiæ i Katja Kušec, uvjeriti da raspad vladajuæe koalicije, pad Vlade i ostavka premijera Raèana i nisu neki dogaðaji?! Žele li nas to Nikola Kristiæ i Jasna Ulaga Valiæ -

... više ...


05.12.2002.
Dvije novinarke juèer na obavijesnom razgovoru

ZAGREB â?? U sklopu kriminalistièke obrade koju policija provodi u suradnji sa zagrebaèkim Opæinskim državnim odvjetništvom nad bivšim prestojnikom Klinike za ginekologiju i porodništvo bolnice "Sveti duh", profesorom Asimom Kurjakom, u utorak je u

... više ...


05.12.2002.
Na glavnoj urednici HTV-a leži sva moralna težina trenutka

Glavna je urednica izabrala ljude koji su dali ostavke. Ona je formirala svoj tim, a Vijeæe je samo potvrdilo njezine prijedloge. Zato mislim da pred glavnom urednicom danas stoji vrlo konkretna dvojba. Ona pred javnošæu mora odgovorno kazati je li ispunila oèekivanja ili nije. Puno je toga i u rukama èlanova Vijeæa HRT-a. No sigurno da i Jasna Ulaga-Valiæ svojim odlukama može pomoæi da se naðe put za izlazak iz krize

... više ...


05.12.2002.
Grubišiæ ne želi biti to što jest

Gospodin doktor Ivan Grubišiæ, župnik iz Splita, napokon je osjetio potrebu objasniti svoju proturjeènu poziciju televizijskoga vijeænika, što je mnogo važnije od toga da sam pritom morao podnijeti malu žrtvu. Ne bih se, stoga, na njegove invektive javljao, to prije što je on èitateljima Slobodne Dalmacije u svojem osebujnom habitusu sigurno bolje poznat nego meni, kada doista ne bi bilo korisno razjasniti moguæe dvosmislice, hladnim stilom, koji je, zaèudo, tom sveæeniku draži od prispodoba.

... više ...


05.12.2002.
Dosta je kuhinja i kaosa

Reæi da nije dobra praksa demokratske procedure odluèivanje veæine, na bilo kojoj razini, granièi ili s politièkom demencijom ili s amoralnim vrednovanjem demokratske procedure ili s partijskim virusom - istièe Grubišiæ, osvræuæi se na Vujiæeve izjave o radu Vijeæa HRT-a

... više ...


05.12.2002.
Smijenjen glavni i odgovorni urednik Nedjeljko Neno Gržetiæ

Direktorica je oèito nekoga prepoznala u prilogu te – da li pod neèijim pritiskom ili ne, ne znam – odluèila cenzurirati program, na što nema pravo, i èime je izvršila direktno miješanje u ureðivaèku politiku, kaže Gržetiæ

... više ...


05.12.2002.
Na dnevnom redu i smjena Jasne Ulage Valiæ

ZAGREB, 4. prosinca - Na sjednici Vijeæa HRT-a u èetvrtak, koju mnogi groznièavo išèekuju, doista je sve moguæe - da se glavna urednica smijeni, da se prihvati inicijativa za razrješenje ravnatelja HRT-a Mirka Galiæa, da Ulaga Valiæ ipak ostane na tronu i dobije šest novih urednika koje je predložila Vijeæu...

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO