hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

04.09.2004.
mržnja kao »trade mark«

Krajnje antieuropski i antisrpski orijentirane novine su do 2001. godine obilato financirane od države, a formalno su u tom razdoblju bile pod nakladništvom Društva hrvatskih književnika. U razdoblju od 2001. do ove godine sredstva su im iz Ministarstva kulture znatno srezana, da bi im ministar Biškupiæ opet poèeo davati 700 tisuæa kuna godišnje

... više ...


04.09.2004.
Mirko Galiæ: Nisam budala, a sa Svilanom ako treba i na sud!

HTV nije ni Svilan ni Galiæ i ne ovisi o jednom jedinom èovjeku. Meðutim, isto tako, nisam ugovore potpisivao da bih ispao budala, nego sam ih, držeæi se latinske poslovice »pacta sunt sancta«, potpisivao da bi se oni i poštivali, izjavio je Galiæ

... više ...


03.09.2004.
Zakon stupio na snagu, novinara još nema

Juèer je u Francuskoj na snagu stupio zakon o zbrani nošenja marama i drugih vjerskih simbola u svim državnim školama.

... više ...


03.09.2004.
Margetiæ u pritvoru zbog neodazivanja na sud

ZAGREB - Zbog neodazivanja na rasprave na Opæinskom sudu u Jastrebarskom, u srijedu naveèer u Okružni zatvor u Remetincu doveden je Domagoj Margetiæ, bivši glavni urednik Hrvatskog slova i nekadašnji predsjednik Mladeži HDZ-a. Kontroverzni novinar pritvoren je zbog neodazivanja na rasprave u sluèaju malverzacije tijekom pretvorbe i privatizacije poduzeæa »Ribnjièarstvo« u Pisarovini koje je sredinom devedesetih bilo u Margetiæevu vlasništvu.

... više ...


03.09.2004.
Nobilo ipak proziva pravosuðe u pismu Kutli

U pismu Miroslavu Kutli Anto Nobilo na gusto pisanoj kartici i pol objašnjava svom branjeniku zašto je dobio šest i pol godina zatvora/ »Vjesnik« je Nobilovo pismo Kutli imao u rukama nekoliko tjedana prije njegova iznošenja u javnost. Interpretirani sadržaj u novinama ne odgovara sadržaju pisma. Ali, »krivnja« se za tijek i ishod postupka, to se mora reæi, ipak prebacuje na pravosudna i državna tijela

... više ...


03.09.2004.
Taksistima su krivi novinari

Na pitanje novinara jesu li cijene usluga taksista previsoke, Žnidariæ je odgovorio: »Naše su cijene potpuno kompatibilne cijenama svih roba i usluga u Hrvatskoj, a spekulacije kako bi se smanjenom cijenom poveæao promet, èiste su floskule onih koji se ne voze taksijem! / Nije mogao objasniti zašto od 60 vozaèa koji su ove godine prijavljeni Udruženju zbog neprofesionalnog poslovanja, niti jedan nije izgubio koncesiju

... više ...


03.09.2004.
Rok za francuske novinare istekao

Smatra se da æe posljednja postaja misije francuskog ministra Barniera biti Bagdad gdje bi mogla pasti konaèna odluka o životu ili smrti otetih novinara

... više ...


03.09.2004.
Agent koji je uhvatio Carlosa pregovara o otetim Francuzima

Grupa je ovih dana dala veæ dva ultimatuma prijeteæi da æe ubiti francuske novinare ukoliko Pariz ne odbaci novi zakon koji zabranjuje muslimanskim uèenicama da nose pokrivala za glavu u državnim školama.

... više ...


03.09.2004.
Siniša Svilan ipak prešao na Novu TV

Na upit kako æe se u novoj situaciji razriješiti pitanje njegova trogodišnjeg ekskluzivnog ugovora koji je prije 11 mjeseci potpisao s HTV-om, Svilan je uzvratio da æe se o tome naknadno dogovoriti.

... više ...


03.09.2004.
Želja mi je ostati na Novoj TV

Na glasine da novi vlasnici Nove TV njega više ne žele u svojim redovima, Branko Vukšiæ, posljednjih mjeseci direktor Informativno-politièkog programa Nove TV, uzvraæa:
Ni s kim od novog rukovodstva uopæe nisam razgovarao. Stoga, iako sam nauèen na svašta, priznajem da mi neke stvari oko svega ovoga što se dogaða nisu drage. Sam se povlaèiti neæu, veæ æu s novim rukovodstvom najprije sjesti za stol sa željom da ostanem i da Novoj TV, na kojoj sam bio kreator informativnog programa, i dalje budem od koristi. Ako u tom razgovoru naðemo zajednièki jezik, ostat æu. Ako ne, tek tada æu otiæi.

... više ...


03.09.2004.
Novinari kuhaju lovaèki gulaš

Ovog vikenda æe se na podruèju Ravne Gore održati veæ tradicionalno, èetvrto po redu, državno prvenstvo u kuhanju lovaèkog gulaša za novinare.

... više ...


02.09.2004.
Više starog, manje novog, nešto posuðenog...

Istina je da programsku shemu treba najprije potvrditi Ravnateljstvo, potom Vijeæe HRT-a, istina je da i Nova TV kao i RTL poput tajne èuvaju svoje sheme, ali istina je i ta da jedino HTV ubire od graðana pretplatu za svoj program i shodno tome trebao bi biti otvoreniji prema javnosti. Ipak, tvrdoglavom upornošæu djelimièno smo otkrili što to krije fantomska shema - recimo 50 posto starog i 20 posto novog
Ukida se Meridijan 16, uvode se veèernje vijesti. S HTV-a nestaje Forum, možda i Siniša Svilan koji najavljuje prelazak na Novu TV. Vraæa se Grga, mnoštvo neamerièkih filmova, Prijatelji, Soprano...

... više ...


02.09.2004.
Dvi ure torture

Reæi još nešto novo, duhovito i oduševljeno - bila je to nemoguæa misija i za reportere i za zlatne rukometaše koji su doslovce stavljali sunèane naoèale, okretali glavu ili je pokrivali prospektom duty-free duæana kako bi ih - ako ikako može - mimoišla još jedna novinarska (tor)tura

Piše Sandro POGUTZ

... više ...


02.09.2004.
Hoæe li mediji pratiti Paraolimpijske igre?

Dvanaestogodišnji Matija Grebeniæ bavi se plivanjem unatoè tjelesnom ošteæenju zbog kojeg se kreæe tek uz pomoæ pomagala

... više ...


01.09.2004.
Oteti i nestali novinari u Iraku

Posljednja otmica dvojice francuskih novinara deveti je takav sluèaj u Iraku od ožujka 2003., odnosno od poèetka saveznièke invazije na tu zemlju i svrgavanja Saddama Husseina. Ritam tih otmica i nestanaka novinara ubrzao se posljednjih tjedana.

... više ...


01.09.2004.
Vijeæe može i retroaktivno kažnjavati

Od kraja svibnja, kada je konstituirano, Vijeæe se bavilo proceduralnim stvarima pa se postavlja pitanje nadzora rada medija, a naroèito promidžbenih poruka na televizijama, te zakonom propisanog udjela domaæe produkcije/ Pripremamo savršen plan monitoringa, najavljuje Denis Perièiæ

... više ...


01.09.2004.
U Iraku smaknuto 12 Nepalaca

Istovremeno se nastavlja drama dvojice otetih francuskih novinara u Iraku, a vlasti u Parizu pak razlièitim diplomatskim kanalima pokušavaju postiæi njihovo oslobaðanje.

... više ...


01.09.2004.
Smijenjen glavni urednik

Nakon što je predsjednik Stjepan Mesiæ u jednom intervjuu apelirao na Ministarstvo kulture da prestane financirati taj list, vlasnik Stjepan Šešelj smijenio je Domagoja Margetiæa s mjesta glavnog urednika, a ovaj zauzvrat pokupio svu informatièku opremu iz prostorija redakcije, s namjerom da nastavi izdavati taj tjednik.

... više ...


01.09.2004.
"SETEMANU" NE OSNIVAJU NI BANAC NI MONTGOMERY

"Setemana" neæe biti ovisna o politièkim centrima moæi, posebice lokalnim, pa je tako naša prièa u mnogo èemu slièna prièi splitskog tjednika "Feral" i najnovijem primjeru "Makarske kronike" - istièe urednik Èimiæ, dodajuæi kako su projekt prepoznale i odluèile financijski poduprijeti mnoge meðunarodne institucije vezane uz EU, te inozemna veleposlanstva u RH

... više ...


01.09.2004.
Kome je smetalo osloboðenje Splita?

Novine i novinari, iako nisu »svete krave«, uz neovisno sudstvo i depolitiziranu policiju, stupovi su modernog graðanskog društva i imaju pravo istraživati društvene fenomene i o njima, na bazi èinjenica, pisati kritièke osvrte, kaže Dvornik

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO