hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

13.12.2002.
Poništiti natjeèaj za Treæu mrežu HTV-a

Zagreb - Vijeæe za medije Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) zatražilo je u èetvrtak "poništenje natjeèaja" za privatizaciju Treæe mreže HTV-a. Javni naatjeèaj za dodjelu koncesije za Treæu mrežu HTV-a raspisalo je ovog tjedna Vijeæe za radio-televiziju. Zahtjev za poništenjem natjeèaja obrazlaže se zabrinutošæu da bi se "koncentracija vlasništva i medijske moæi iz tiskanih medija mogla preliti i na elektronièke".

... više ...


12.12.2002.
»24 sata« kreæu u terminu Dnevnika HTV-a

Nakon dvije godine uspješna rada, zakljuèili smo kako je vrijeme za pokretanje domaæeg informativnog programa, rekao je direktor Ivan Blažièk

... više ...


12.12.2002.
Trebalo je izabrati izmeðu Ulage-Valiæ i nas

Osmero urednika HTV-a koji su nedavno zatražili da ih Vijeæe HRT-a razriješi dužnosti, prekinulo je juèer šutnju sazvavši presicu u Novnarskom domu, na kojoj su pojedinaèno iznijeli svoje odstupanje s urednièkih mjesta. Iako troje od njih više ni formalno nisu urednici, buduæi da ih je Vijeæe HRT-a prije tjedan dana razriješilo s tih funkcija, juèer su se i oni pojavili sa svojih pet kolega pojasnivši da su još uvijek "osmorka" te da nema nikakve šanse da se i ostalih pet predomisli i ostane raditi urednièki posao.

... više ...


12.12.2002.
Hoæe li Vijeæe konaèno birati i ravnatelja?

Novim Prijedlogom zakona HRT se definira kao javna ustanova koja ima tri organizacijske jedinice: Hrvatski radio, Hrvatsku televiziju i Glazbenu proizvodnju HRT-a. Njime se ukida Upravno vijeæe, a tijela HRT-a ubuduæe æe biti Vijeæe HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a i glavni ravnatelj HRT-a. Vijeæe HRT-a ubuduæe æe imati 11 èlanova, umjesto dosadašnjih 25 koje æe, na osnovi javnog poziva, birati zastupnici u Saboru. Èlanovi Vijeæa trebali bi predstavljati najrazlièitije skupine koje èine hrvatsko civilno društvo

... više ...


12.12.2002.
Uhvatio me za vrat i poèeo gušiti i tresti

Èovjek je potom uzeo veliki kamen, dignuo ga objema rukama iznad glave, oèito namjeravajuæi ga baciti na mene. 'Majku ti lešinarsku', vikao je, upuæujuæi i druge psovke – dio je iskaza novinara Branka Škoriæa

Izvještava Fiore VEŽNAVER
Snimio Sergej DRECHSLER

... više ...


11.12.2002.
Kriza HRT-a je neviðena

Zagreb - Upravno vijeæe HRT-a na juèerašnjoj je sjednici donojelo zakljuèak u kojem od Vijeæa HRT-a traži da na dnevni red duæe sjednice uvrsti raspravu i odluèivanje o kompletiranju urednièke ekipe HTV-a. Ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ kazao je kako je za rješavanje aktualnih sukoba u uredništu nadležno Vijeæe HRT-a.

... više ...


11.12.2002.
Novinari nikoga neæe tretirati kao svete krave, pa ni glumce

Zbor upozorava kako se u obzir treba uzeti kauzalitet cijelog dogaðanja – »èinjenica da su skandal s neprimjerenim izjavama najprije zapoèeli neki glumci, a tek je onda o tome pisano u novinama«

... više ...


11.12.2002.
Reakcije na kritike i optužbe HDDU-a

Neke reakcije na kritike i optužbe HDDU-a: Miljenko Jergoviæ, Ante Tomiæ, Denis Latin, Krešo Dolenèiæ

 

... više ...


11.12.2002.
Pokušavaju nas rascijepiti kao pisce

Smiješno je da mi koji smo na plaæi u "Gavelli" statiramo gostima iz Crne Gore
    Nakon burne izvanredne skupštine HDDU-a i posljednjih zbivanja u hrvatskome glumištu, razgovarali smo s glumcem "Gavelle" Slavkom Brankovom.

... više ...


10.12.2002.
Raspisan natjeèaj za treæu mrežu HRT-a

ZAGREB, 9. prosinca - Vijeæe za radio i televiziju raspisalo je javni natjeèaj za treæu mrežu HRT-a.
Kako je kazala predsjednica Vijeæa Branka Zovko Cihlar na sjednici u ponedjeljak, Vijeæe æe odluku o koncesionaru donijeti do prvog listopada sljedeæe godine.

... više ...


10.12.2002.
Puhovski: Tajne službe nadziru dio medija

Hrvatska je postala zemljom koja nema mehanizme nadzora nad tajnim službama, jednoglasan je zakljuèak juèerašnjeg skupa "Javna kontrola nad tajnim službama", koji je organizirao HHO za ljudska prava. Skup je okupio brojne poznavatelje problematike rada sigurnosnih službi, aktiviste nevladinih organizacija, bivše èelnike obavještajne zajednice, novinare . . .

... više ...


10.12.2002.
Vujiæu rok od 60 dana

Konsenzusom je prihvaæeno da se od Ministarstva kulture zatraži izjava o tome u kojoj je fazi priprema novoga kazališnog zakona

... više ...


10.12.2002.
Treæi kanal HTV-a na "aukciji"


Zagreb - Treæi kanal HTV-a konaèno odlazi na "aukciju", tako je u ponedjeljak odluèilo Vijeæe za radio i televiziju i raspisalo natjeèaj. Prema utvrðenim kriterijima, krajnji rok za dostavljanje natjeèajne dokumentacije je 60 dana od objave natjeèaja u službenom tisku, a rok u kojemu prijave moraju biti podnesene istjeèe 20. svibnja 2003. godine. Prema odluci Vijeæa pristige ponude bit æe otvorene 10. lipnja sljedeæe godine, a krajnji rok za izbor najboljeg ponuðaèa i dodjelu koncesije "curi" 1. listopada 2003. godine.

... više ...


09.12.2002.
Novi zakon o HRT-u zabranjuje Vijeæu da pregledava emisije prije objave

Time se osigurava autonomnost urednièkog i novinarskog rada jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da je Vijeæe pokušavalo utjecati na program / Vijeæe æe biti prepolovljeno: imat æe 11 umjesto 25 èlanova. Šest èlanova imenuje se na mandat od èetiri, a pet èlanova na mandat od dvije godine. Oni neæe dobivati 500 kuna po sjednici, veæ godišnju naknadu u vrijednosti pola plaæe glavnog ravnatelja HRT-a te besplatni radio i televizor

... više ...


09.12.2002.
Novinarstvo je ugroženo

Saša LJUBIÈIÆ

U jednoumlju su novinari ratovali s komunistièkim cenzorima, a kad su najgori iz Partije završili u HDZ-u, nastavili su istom silinom gaziti slobodu javne rijeèi. Nakon treæega sijeènja možeš mlatiti po politièarima "kukom i motikom" bilo da se radi o naèelniku Mrduše Donje ili o Raèanu osobno, ali sloboda novinarstva je i dalje ugrožena.

... više ...


08.12.2002.
Alijansa za kaos na dalekovidnici

Piše: Drago Pilsel

 

Politikantstvo don Ivana Grubišiæa i Ante Èoviæa u Vijeæu HRT-a trenutno samo uèvršæuje SDP. A njihova podrška kaotiène Jasne Ulage-Valiæ je, najblaže reèeno, skandalozna
 

... više ...


07.12.2002.
Prvi broj "Prirodoslovlja"

 DUBROVNIK, 7. srpnja â?? Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske u Zagrebu u Meðunarodnom središtu hrvatskih sveuèilišta u Dubrovniku predstavio je prvi broj svoga èasopisa "Prirodoslovlje".

... više ...


07.12.2002.
Neuspio puè na HTV-u

Saša Vejnoviæ

 

Dio televizijskih problema riješen je na sjednici Vijeæa HRT-a potvrðivanjem glavne urednice Jasne Ulaga-Valiæ, no dio je ostao naoko nevjerojatnom odlukom da se pet od osam urednika, unatoè njihovom »prijedlogu za razrješenje«, ostavi na sadašnjim pozicijama.

... više ...


07.12.2002.
Zašto se bojimo medija?

Medijsko praæenje takozvanih afera bilo je u mnogim sluèajevima višestruko korisno, no ta se korisnost nije adekvatno iskoristila u daljnjem postupku. Najèešæe, afera koja je bila provokacija puno širem problemu, ostaje tek nakratko osvijetljena nepodopština, koju æe neumoljiva birokracija, institucionalizam, strah pojedinaca od društvenih sankcija, razna lobiranja i sveprisutna politizacija, naprosto ušutkati

Piše Nataša ŠEGOTA LAH
 

... više ...


07.12.2002.
Snimka tv-agonije

Stvari na HTV-u bi se mogle poèeti mijenjati tek kad bi kompletno Vijeæe HRT-a podnijelo ostavku
Piše Vuk ÐURIÈIÆ

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO